1989 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WKirishima
WTochinowaka
WKushimaumi
WDaijuyama
WTerao
LRyougoku
WAkinoshima
WJingaku
WMitoizumi
WHananokuni
WKotogaume
WKotofuji
LKonishiki
WAsahifuji
WHokuten'yuu

13W 2L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oonokuni
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

WTochinowaka
LMitoizumi
WDaijuyama
WRyougoku
LKirishima
LAkinoshima
LTerao
WHananokuni
LKotogaume
LTakanofuji
LKonishiki
WJingaku
LAsahifuji
LHokutoumi
LChiyonofuji

5W 10L
 

Sekiwake
 

Kotogaume
 

WAkinoshima
LJingaku
WTakanofuji
WAsahifuji
WHananokuni
LMitoizumi
LKirishima
WHokutoumi
WHokuten'yuu
LRyougoku
LChiyonofuji
LTochinowaka
WOozutu
WTerao
LKonishiki

8W 7L
 

Komusubi
 

Mitoizumi
 

WHokutoumi
WHokuten'yuu
LAsahifuji
WTerao
WAkinoshima
WKotogaume
WTakanofuji
LKirishima
LChiyonofuji
WOozutu
WRyougoku
WTochitsukasa
WSakahoko
LTochinowaka
WWakasegawa

11W 4L
 

Maegashira
1

Hananokuni
 

WJingaku
LKonishiki
WKasugafuji
LTakamisugi
LKotogaume
LItai
LHokutoumi
LHokuten'yuu
LAsahifuji
LChiyonofuji
LTerao
LTakanohama
LAkinoshima
WKotofuji
WKushimaumi

4W 11L
 

Maegashira
2

Kotofuji
 

LTerao
LTakamisugi
WTakanohama
LWakasegawa
LItai
LKonishiki
LAsahifuji
LMisugisato
WJingaku
LDaijuyama
WAkinoshima
LChiyonofuji
LHokutoumi
LHananokuni
WKyokugouzan

4W 11L
 

Maegashira
3

Ryougoku
 

WAsahifuji
WTerao
WItai
LHokuten'yuu
LHokutoumi
WChiyonofuji
LKonishiki
LSakahoko
WKirishima
WKotogaume
LMitoizumi
WOozutu
WWakasegawa
WEnazakura
WTochinowaka

10W 5L
 

Maegashira
4

Daijuyama
 

LKonishiki
LHokutoumi
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LAsahifuji
LTakanohama
WKotoinazuma
WTochinowaka
LKushimaumi
WKotofuji
LKasugafuji
WAkinoshima
WJingaku
LKirishima
WItai

6W 9L
 

Maegashira
5

Kushimaumi
 

LTakanofuji
WKotonishiki
LChiyonofuji
LHokutoumi
LSakahoko
LTerao
WJingaku
LKyokugouzan
WDaijuyama
LKasugafuji
WKinoarashi
LKirishima
WEnazakura
WTakanohama
LHananokuni

6W 9L
 

Maegashira
6

Kasugafuji
 

WMisugisato
LKoubouyama
LHananokuni
WJingaku
LEnazakura
LSakahoko
LKotonishiki
LKotoinazuma
WTakanohama
WKushimaumi
WDaijuyama
WItai
LKinoarashi
WKyokudouzan
WTakamisugi

8W 7L
 

Maegashira
7

Oozutu
 

WKyokudouzan
WAkinoshima
LSakahoko
WKitakachidoki
WKotonishiki
WMisugisato
LItai
WTakanofuji
WKoubouyama
LMitoizumi
WWakasegawa
LRyougoku
LKotogaume
LKonishiki
LTerao

8W 7L
 

Maegashira
8

Takanohama
 

LTochitsukasa
LWakasegawa
LKotofuji
LTochinowaka
LTakanofuji
WDaijuyama
WMisugisato
WTakamisugi
LKasugafuji
LEnazakura
WKotonishiki
WHananokuni
WKoubouyama
LKushimaumi
LKyokudouzan

6W 9L
 

Maegashira
9

Itai
 

WTakamisugi
WTakanofuji
LRyougoku
WEnazakura
WKotofuji
WHananokuni
WOozutu
LKyokudouzan
WSakahoko
LTochitsukasa
LKoubouyama
LKasugafuji
LKotonishiki
WKinoarashi
LDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
10

Kinoarashi
 

WKotoinazuma
WMisugisato
LKotonishiki
LTochitsukasa
LKitakachidoki
WTakamisugi
LTochinowaka
LKoubouyama
WKyokudouzan
WKyokugouzan
LKushimaumi
LSakahoko
WKasugafuji
LItai
LJingaku

6W 9L
 

Maegashira
11

Kotonishiki
 

WWakasegawa
LKushimaumi
WKinoarashi
WMisugisato
LOozutu
LKyokudouzan
WKasugafuji
LEnazakura
WTochitsukasa
LTochinowaka
LTakanohama
WKoubouyama
WItai
WSakahoko
LTakanofuji

8W 7L
 

Maegashira
12

Sakahoko
 

WKoubouyama
WKyokudouzan
WOozutu
WKotoinazuma
WKushimaumi
WKasugafuji
LTochitsukasa
WRyougoku
LItai
WWakasegawa
LEnazakura
WKinoarashi
LMitoizumi
LKotonishiki
WMisugisato

10W 5L
 

Maegashira
13

Enazakura
 

WKitakachidoki
LTochitsukasa
WMaenoshin
LItai
WKasugafuji
WRyuukouzan
WKyokudouzan
WKotonishiki
LTakamisugi
WTakanohama
WSakahoko
LMisugisato
LKushimaumi
LRyougoku
WKotoinazuma

9W 6L
 

Maegashira
14

Fujinoshin
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

WEST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

LMitoizumi
WDaijuyama
WTochinowaka
WKushimaumi
WRyougoku
LKirishima
WHananokuni
LKotogaume
WAkinoshima
WTerao
WJingaku
WKonishiki
WKotofuji
WHokuten'yuu
LAsahifuji

11W 4L
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

LRyougoku
LKirishima
WMitoizumi
LKotogaume
WDaijuyama
LTochinowaka
WKotofuji
LAkinoshima
WHananokuni
LKonishiki
WTakanofuji
WTerao
WHokuten'yuu
LChiyonofuji
WHokutoumi

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Konishiki
 

WDaijuyama
WHananokuni
WKirishima
WAkinoshima
WTochinowaka
WKotofuji
WRyougoku
WTerao
WTakanofuji
WAsahifuji
WHokuten'yuu
LHokutoumi
WChiyonofuji
WOozutu
WKotogaume

14W 1L
 

Sekiwake
 

Terao
 

WKotofuji
LRyougoku
WAkinoshima
LMitoizumi
LChiyonofuji
WKushimaumi
WHokuten'yuu
LKonishiki
WTochinowaka
LHokutoumi
WHananokuni
LAsahifuji
WTakanofuji
LKotogaume
WOozutu

8W 7L
 

Komusubi
 

Kirishima
 

LChiyonofuji
WAsahifuji
LKonishiki
LTakanofuji
WHokuten'yuu
WHokutoumi
WKotogaume
WMitoizumi
LRyougoku
WAkinoshima
WTochinowaka
WKushimaumi
WKyokudouzan
WDaijuyama
LTochitsukasa

10W 5L
 

Maegashira
1

Jingaku
 

LHananokuni
WKotogaume
LKyokudouzan
LKasugafuji
WTakamisugi
LKotoinazuma
LKushimaumi
LChiyonofuji
LKotofuji
LMisugisato
LHokutoumi
LHokuten'yuu
LDaijuyama
LAkinoshima
WKinoarashi

3W 12L
 

Maegashira
2

Akinoshima
 

LKotogaume
LOozutu
LTerao
LKonishiki
LMitoizumi
WHokuten'yuu
LChiyonofuji
WAsahifuji
LHokutoumi
LKirishima
LKotofuji
LDaijuyama
WHananokuni
WJingaku
WKitakachidoki

5W 10L
 

Maegashira
3

Tochinowaka
 

LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LHokutoumi
WTakanohama
LKonishiki
WAsahifuji
WKinoarashi
LDaijuyama
LTerao
WKotonishiki
LKirishima
WKotogaume
WTakamisugi
WMitoizumi
LRyougoku

7W 8L
 

Maegashira
4

Takanofuji
 

WKushimaumi
LItai
LKotogaume
WKirishima
WTakanohama
WWakasegawa
LMitoizumi
LOozutu
LKonishiki
WHokuten'yuu
LAsahifuji
LKotoinazuma
LTerao
WTochitsukasa
WKotonishiki

7W 8L
 

Maegashira
5

Misugisato
 

LKasugafuji
LKinoarashi
WKotoinazuma
LKotonishiki
LKoubouyama
LOozutu
LTakanohama
WKotofuji
LKyokugouzan
WJingaku
WKitakachidoki
WEnazakura
LTochitsukasa
WWakasegawa
LSakahoko

6W 9L
 

Maegashira
6

Kyokudouzan
 

LOozutu
LSakahoko
WJingaku
WKoubouyama
LWakasegawa
WKotonishiki
LEnazakura
WItai
LKinoarashi
WTakamisugi
WKotoinazuma
LKitakachidoki
LKirishima
LKasugafuji
WTakanohama

7W 8L
 

Maegashira
7

Tochitsukasa
 

WTakanohama
WEnazakura
LKoubouyama
WKinoarashi
LKotoinazuma
WKitakachidoki
WSakahoko
LWakasegawa
LKotonishiki
WItai
LTakamisugi
LMitoizumi
WMisugisato
LTakanofuji
WKirishima

8W 7L
 

Maegashira
8

Takamisugi
 

LItai
WKotofuji
LKitakachidoki
WHananokuni
LJingaku
LKinoarashi
WKoubouyama
LTakanohama
WEnazakura
LKyokudouzan
WTochitsukasa
LWakasegawa
LTochinowaka
LKotoinazuma
LKasugafuji

5W 10L
 

Maegashira
9

Kotoinazuma
 

LKinoarashi
WKyokugouzan
LMisugisato
LSakahoko
WTochitsukasa
WJingaku
LDaijuyama
WKasugafuji
LWakasegawa
WKoubouyama
LKyokudouzan
WTakanofuji
WKitakachidoki
WTakamisugi
LEnazakura

8W 7L
 

Maegashira
10

Wakasegawa
 

LKotonishiki
WTakanohama
WKyokugouzan
WKotofuji
WKyokudouzan
LTakanofuji
WKitakachidoki
WTochitsukasa
WKotoinazuma
LSakahoko
LOozutu
WTakamisugi
LRyougoku
LMisugisato
LMitoizumi

8W 7L
 

Maegashira
11

Masurao
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
12

Koubouyama
 

LSakahoko
WKasugafuji
WTochitsukasa
LKyokudouzan
WMisugisato
WKyokugouzan
LTakamisugi
WKinoarashi
LOozutu
LKotoinazuma
WItai
LKotonishiki
LTakanohama
LKitakachidoki
WRyuukouzan

7W 8L
 

Maegashira
13

Kitakachidoki
 

LEnazakura
WIshinriki
WTakamisugi
LOozutu
WKinoarashi
LTochitsukasa
LWakasegawa
LRyuukouzan
WKirinishiki
LTagaryuu
LMisugisato
WKyokudouzan
LKotoinazuma
WKoubouyama
LAkinoshima

6W 9L
 

Maegashira
14

Kyokugouzan
 

LKirinishiki
LKotoinazuma
LWakasegawa
LIshinriki
WMaenoshin
LKoubouyama
WTagaryuu
WKushimaumi
WMisugisato
LKinoarashi
LRyuukouzan
LHananofuji
LSaganobori
LDaitetsu
LKotofuji

4W 11L
 

Konishiki(1)
Ryougoku(1)
Mitoizumi(5)
Kirishima(3)