1989 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

WHananoumi
WJingaku
WDaijuyama
WKotogaume
WHananokuni
WAkinoshima
WTerao
WWakasegawa
WKotoinazuma
WSakahoko
WOozutu
LKonishiki
LHokuten'yuu
LAsahifuji
LOonokuni

11W 4L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oonokuni
 

WTerao
WDaijuyama
WKotogaume
WJingaku
WKotoinazuma
WSakahoko
WOozutu
WAkinoshima
WKonishiki
WTakanofuji
WHokuten'yuu
LAsahifuji
LItai
LChiyonofuji
WHokutoumi

12W 3L
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

WKotoinazuma
WTakanofuji
WTerao
WHananoumi
WKotogaume
WDaijuyama
WMitoizumi
WOozutu
LAkinoshima
LHokuten'yuu
WSakahoko
WOonokuni
WKonishiki
WHokutoumi
W*Chiyonofuji

13W 2L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

LSakahoko
LKotoinazuma
LJingaku
LTerao
L*Takanofuji
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0W 5L
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

WAsashio
LAkinoshima
WTakanofuji
WKotoinazuma
LKonishiki
LOonokuni
WItai
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LHokutoumi
LAsahifuji
WMitoizumi
WMisugisato
WMasurao
LKotogaume

7W 8L
 

Komusubi
 

Kotogaume
 

LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LOonokuni
LHokutoumi
LAsahifuji
LKonishiki
WHananoumi
WTerao
WWakasegawa
WHananokuni
WAkinoshima
LItai
WMitoizumi
WMisugisato
WSakahoko

8W 7L
 

Maegashira
1

Wakasegawa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
LHokutoumi
LKotogaume
LChiyonofuji
LTerao
LHananokuni
LTakanofuji
WTakanohama
LKyokudouzan

1W 7L 7A
 

Maegashira
2

Hananokuni
 

LAkinoshima
LFujinoshin
WKyokudouzan
LKonishiki
LHokutoumi
LChiyonofuji
WTakanofuji
LHokuten'yuu
LJingaku
LKotogaume
WTakanohama
WWakasegawa
LTerao
WTochinowaka
LSasshuunada

5W 10L
 

Maegashira
3

Takanofuji
 

LHokuten'yuu
LAsahifuji
LSakahoko
LOozutu
W*Asashio
WHananoumi
LHananokuni
LDaijuyama
LKyokudouzan
LOonokuni
LTagaryuu
LRyougoku
WWakasegawa
LKotoinazuma
LTakanomine

3W 12L
 

Maegashira
4

Jingaku
 

LDaijuyama
LHokutoumi
WAsashio
LOonokuni
WKasugafuji
LKotoinazuma
LKonishiki
WHananoumi
WHananokuni
WTochinowaka
WMasurao
WKotofuji
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LAkinoshima

7W 8L
 

Maegashira
5

Ryougoku
 

WKyokudouzan
WKasugafuji
LAkinoshima
L*Mitoizumi
A 
A 
A 
LKoubouyama
LTochinowaka
LOozutu
WTakanomine
WTakanofuji
WSasshuunada
WFujinoshin
LTagaryuu

6W 6L 3A
 

Maegashira
6

Misugisato
 

LItai
WTakanomine
WSasshuunada
LTochinowaka
LMitoizumi
WMasurao
LKasugafuji
WKirishima
LKotofuji
WTamaryuu
WEnazakura
WTagaryuu
LSakahoko
LKotogaume
WTerao

8W 7L
 

Maegashira
7

Itai
 

WMisugisato
WOozutu
WKasugafuji
WMasurao
LAkinoshima
WTochinowaka
LSakahoko
WTamaryuu
LMitoizumi
WKonishiki
WKirishima
WKotogaume
WOonokuni
WEnazakura
LKoubouyama

11W 4L
 

Maegashira
8

Takanohama
 

LMitoizumi
LKotofuji
WTakanomine
WSasshuunada
LDaijuyama
LTamaryuu
LMasurao
LKasugafuji
WTagaryuu
WFujinoshin
LHananokuni
LKyokudouzan
WEnazakura
LWakasegawa
LTakamisugi

5W 10L
 

Maegashira
9

Koubouyama
 

LKirishima
LMasurao
LTochinowaka
LKyokudouzan
WFujinoshin
WEnazakura
LKotoinazuma
WRyougoku
WDaijuyama
LTagaryuu
WTamaryuu
WTakanomine
WTakamisugi
LKasugafuji
WItai

8W 7L
 

Maegashira
10

Sasshuunada
 

LKasugafuji
WKyokudouzan
LMisugisato
LTakanohama
WTagaryuu
WOozutu
WDaijuyama
LTochinowaka
LMasurao
LEnazakura
WFujinoshin
WTakamisugi
LRyougoku
LKotofuji
WHananokuni

7W 8L
 

Maegashira
11

Enazakura
 

WTagaryuu
LKirishima
LTakamisugi
LFujinoshin
WTamaryuu
LKoubouyama
LTochinowaka
WKyokudouzan
WTochitsukasa
WSasshuunada
LMisugisato
WHouou
LTakanohama
LItai
WOozutu

7W 8L
 

Maegashira
12

Takanomine
 

LTochinowaka
LMisugisato
LTakanohama
LTakamisugi
LMasurao
WHouou
LKyokudouzan
WTagaryuu
WFujinoshin
LKitakachidoki
LRyougoku
LKoubouyama
LKotofuji
LTamaryuu
WTakanofuji

4W 11L
 

Maegashira
13

Kotofuji
 

LTamaryuu
WTakanohama
WHouou
LKirishima
LTakamisugi
LFujinoshin
LMaenoshin
WTochitsukasa
WMisugisato
WKyokudouzan
WMitoizumi
LJingaku
WTakanomine
WSasshuunada
WMasurao

9W 6L
 

Maegashira
14

Masurao
 

WTochitsukasa
WKoubouyama
WKirishima
LItai
WTakanomine
LMisugisato
WTakanohama
WTakamisugi
WSasshuunada
WKasugafuji
LJingaku
WKotoinazuma
WTochinowaka
LSakahoko
LKotofuji

10W 5L
 

WEST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WKotogaume
WHananoumi
WKotoinazuma
WDaijuyama
WTerao
WHananokuni
WAkinoshima
WSakahoko
WOozutu
WWakasegawa
WKonishiki
WHokuten'yuu
WJingaku
WOonokuni
L*Asahifuji

14W 1L
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

WTakanofuji
WKotogaume
WOozutu
WAkinoshima
WHananoumi
WTerao
WTakamisugi
WHananokuni
WSakahoko
WAsahifuji
LOonokuni
LChiyonofuji
WHokutoumi
WJingaku
LKonishiki

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Konishiki
 

WOozutu
WTerao
WHananoumi
WHananokuni
WSakahoko
WKotogaume
WJingaku
WKotoinazuma
LOonokuni
LItai
LChiyonofuji
WHokutoumi
LAsahifuji
LAkinoshima
WHokuten'yuu

10W 5L
 

Sekiwake
 

Terao
 

LOonokuni
LKonishiki
LAsahifuji
WAsashio
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LHokutoumi
LKotogaume
WHananoumi
LKotoinazuma
WWakasegawa
WAkinoshima
WHananokuni
LDaijuyama
LMisugisato

5W 10L
 

Komusubi
 

Hananoumi
 

LHokutoumi
LChiyonofuji
LKonishiki
LAsahifuji
LHokuten'yuu
LTakanofuji
LKotogaume
LJingaku
LTerao
L*Akinoshima
A 
A 
A 
A 
A 

0W 10L 5A
 

Maegashira
1

Akinoshima
 

WHananokuni
WSakahoko
WRyougoku
LHokuten'yuu
WItai
LHokutoumi
LChiyonofuji
LOonokuni
WAsahifuji
W*Hananoumi
LKotogaume
LTerao
LKirishima
WKonishiki
WJingaku

8W 7L
 

Maegashira
2

Oozutu
 

LKonishiki
LItai
LHokuten'yuu
WTakanofuji
WKyokudouzan
LSasshuunada
LOonokuni
LAsahifuji
LChiyonofuji
WRyougoku
LHokutoumi
LFujinoshin
LTagaryuu
WTakamisugi
LEnazakura

4W 11L
 

Maegashira
3

Kotoinazuma
 

LAsahifuji
WAsashio
LChiyonofuji
LSakahoko
LOonokuni
WJingaku
WKoubouyama
LKonishiki
LHokutoumi
WTerao
LDaijuyama
LMasurao
LKasugafuji
WTakanofuji
WFujinoshin

6W 9L
 

Maegashira
4

Daijuyama
 

WJingaku
LOonokuni
LHokutoumi
LChiyonofuji
WTakanohama
LAsahifuji
LSasshuunada
WTakanofuji
LKoubouyama
LKirishima
WKotoinazuma
WTochinowaka
WFujinoshin
WTerao
WKasugafuji

8W 7L
 

Maegashira
5

Kyokudouzan
 

LRyougoku
LSasshuunada
LHananokuni
WKoubouyama
LOozutu
LTagaryuu
WTakanomine
LEnazakura
WTakanofuji
LKotofuji
LKasugafuji
WTakanohama
LTamaryuu
LKirishima
WWakasegawa

5W 10L
 

Maegashira
6

Takamisugi
 

WFujinoshin
LTagaryuu
WEnazakura
WTakanomine
WKotofuji
LKirishima
LHokuten'yuu
LMasurao
WKasugafuji
LMitoizumi
LTochinowaka
LSasshuunada
LKoubouyama
LOozutu
WTakanohama

6W 9L
 

Maegashira
7

Fujinoshin
 

LTakamisugi
WHananokuni
LTagaryuu
WEnazakura
LKoubouyama
WKotofuji
LTamaryuu
WMitoizumi
LTakanomine
LTakanohama
LSasshuunada
WOozutu
LDaijuyama
LRyougoku
LKotoinazuma

5W 10L
 

Maegashira
8

Mitoizumi
 

WTakanohama
WTochinowaka
WTamaryuu
W*Ryougoku
WMisugisato
LKasugafuji
LAsahifuji
LFujinoshin
WItai
WTakamisugi
LKotofuji
LSakahoko
LKotogaume
WTagaryuu
WKirishima

9W 6L
 

Maegashira
9

Kirishima
 

WKoubouyama
WEnazakura
LMasurao
WKotofuji
WTochinowaka
WTakamisugi
LTagaryuu
LMisugisato
WTamaryuu
WDaijuyama
LItai
WKasugafuji
WAkinoshima
WKyokudouzan
LMitoizumi

10W 5L
 

Maegashira
10

Kasugafuji
 

WSasshuunada
LRyougoku
LItai
WTagaryuu
LJingaku
WMitoizumi
WMisugisato
WTakanohama
LTakamisugi
LMasurao
WKyokudouzan
LKirishima
WKotoinazuma
WKoubouyama
LDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
11

Tagaryuu
 

LEnazakura
WTakamisugi
WFujinoshin
LKasugafuji
LSasshuunada
WKyokudouzan
WKirishima
LTakanomine
LTakanohama
WKoubouyama
WTakanofuji
LMisugisato
WOozutu
LMitoizumi
WRyougoku

8W 7L
 

Maegashira
12

Tochinowaka
 

WTakanomine
LMitoizumi
WKoubouyama
WMisugisato
LKirishima
LItai
WEnazakura
WSasshuunada
WRyougoku
LJingaku
WTakamisugi
LDaijuyama
LMasurao
LHananokuni
WTamaryuu

8W 7L
 

Maegashira
13

Tamaryuu
 

WKotofuji
LHouou
LMitoizumi
WMaenoshin
LEnazakura
WTakanohama
WFujinoshin
LItai
LKirishima
LMisugisato
LKoubouyama
WKitakachidoki
WKyokudouzan
WTakanomine
LTochinowaka

7W 8L
 

Chiyonofuji(27)
Itai(1)
Akinoshima(2), Masurao(2)
Itai(1)
Asashio(Nagaoka), Hidanohana, Tochitsurugi, Tochimatoi