1990 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WTerao
WKyokudouzan
WOozutu
WDaijuyama
WMitoizumi
LKirishima
WHananokuni
LAkinoshima
WKotonishiki
WTochinowaka
WKotogaume
LRyougoku
LAsahifuji
WHokuten'yuu
LKonishiki

10W 5L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oonokuni
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Konishiki
 

WOozutu
WHananokuni
WTerao
WJingaku
WKotogaume
WAkinoshima
LKirishima
WTochinowaka
WTakanofuji
WKotonishiki
WAsahifuji
WKushimaumi
WHokuten'yuu
LHokutoumi
WChiyonofuji

13W 2L
 

Sekiwake
 

Kirishima
 

WHananokuni
LTochinowaka
WKotonishiki
WAkinoshima
WKyokudouzan
WChiyonofuji
WKonishiki
WRyougoku
WHokuten'yuu
WOginohana
LKushimaumi
WKotogaume
WHokutoumi
WKotofuji
WAsahifuji

13W 2L
 

Komusubi
 

Mitoizumi
 

WHokuten'yuu
LHokutoumi
LJingaku
LAsahifuji
LChiyonofuji
LKotogaume
LTakanofuji
LKotonishiki
LTerao
WHananokuni
L*Daijuyama
A 
A 
A 
A 

2W 9L 4A
 

Maegashira
1

Tochinowaka
 

WTakanofuji
WKirishima
LKotofuji
WHokuten'yuu
WOginohana
WAsahifuji
WSakahoko
LKonishiki
LHokutoumi
LChiyonofuji
LTerao
WItai
LKotogaume
WKushimaumi
LAkinoshima

8W 7L
 

Maegashira
2

Kotonishiki
 

LAkinoshima
LTagaryuu
LKirishima
LTochitsukasa
WTakamisugi
LHokuten'yuu
LAsahifuji
WMitoizumi
LChiyonofuji
LKonishiki
LHokutoumi
WTakanofuji
LHananokuni
LKyokudouzan
WDaijuyama

4W 11L
 

Maegashira
3

Jingaku
 

LKotogaume
LEnazakura
WMitoizumi
LKonishiki
LHokuten'yuu
LHokutoumi
WMisugisato
LOozutu
LAsahifuji
LKirinishiki
WTakanofuji
WDaijuyama
LTagaryuu
LWakasegawa
LTakamisugi

4W 11L
 

Maegashira
4

Daijuyama
 

LAsahifuji
LHokuten'yuu
LHokutoumi
LChiyonofuji
LTochitsukasa
LKyokudouzan
WTagaryuu
LHananokuni
LKotogaume
WTakanofuji
W*Mitoizumi
LJingaku
LOozutu
WKirinishiki
LKotonishiki

4W 11L
 

Maegashira
5

Ryuukouzan
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Died
 

Maegashira
6

Kotofuji
 

WRyougoku
LItai
WTochinowaka
WWakasegawa
LKasugafuji
LKitakachidoki
LEnazakura
LKushimaumi
WAsahizato
WSakahoko
WTochitsukasa
WTagaryuu
WOginohana
LKirishima
WTerao

9W 6L
 

Maegashira
7

Oginohana
 

WTakamisugi
WTakanohama
LAkinoshima
WSakahoko
LTochinowaka
LItai
WWakasegawa
WTochitsukasa
WKitakachidoki
LKirishima
WKasugafuji
LTerao
LKotofuji
LKotoinazuma
WAsahizato

8W 7L
 

Maegashira
8

Misugisato
 

LKirinishiki
WTakanofuji
LKitakachidoki
LItai
LKushimaumi
WAsahizato
LJingaku
LWakasegawa
WKyokudouzan
WTagaryuu
LEnazakura
LKasugafuji
LKotoinazuma
WOozutu
WTakanohama

6W 9L
 

Maegashira
9

Kotoinazuma
 

WTagaryuu
LKushimaumi
LWakasegawa
WAsahizato
WKitakachidoki
LKasugafuji
WTakanohama
LItai
WTochitsukasa
WEnazakura
LSakahoko
LTakamisugi
WMisugisato
WOginohana
LKyokudouzan

8W 7L
 

Maegashira
10

Tochitsukasa
 

LSakahoko
LAsahizato
WKyokudouzan
WKotonishiki
WDaijuyama
WEnazakura
LKushimaumi
LOginohana
LKotoinazuma
LRyougoku
LKotofuji
WWakasegawa
LKirinishiki
WHananokuni
WTakanofuji

7W 8L
 

Maegashira
11

Enazakura
 

WKasugafuji
WJingaku
LAsahizato
LKushimaumi
WItai
LTochitsukasa
WKotofuji
WKirinishiki
LRyougoku
LKotoinazuma
WMisugisato
LTakanohama
WTakamisugi
LSakahoko
WOozutu

8W 7L
 

Maegashira
12

Wakasegawa
 

LItai
WTakamisugi
WKotoinazuma
LKotofuji
WTagaryuu
WTakanohama
LOginohana
WMisugisato
WKirinishiki
LKasugafuji
LRyougoku
LTochitsukasa
WKitakachidoki
WJingaku
WKushimaumi

9W 6L
 

Maegashira
13

Kitakachidoki
 

LTakanohama
LRyougoku
WMisugisato
WKyokudouzan
LKotoinazuma
WKotofuji
WKasugafuji
LSakahoko
LOginohana
WKyokugouzan
LItai
LKirinishiki
LWakasegawa
WTakamisugi
LMasurao

6W 9L
 

Maegashira
14

Kushimaumi
 

WAsahizato
WKotoinazuma
LSakahoko
WEnazakura
WMisugisato
WTagaryuu
WTochitsukasa
WKotofuji
WKasugafuji
WItai
WKirishima
LKonishiki
LTerao
LTochinowaka
LWakasegawa

10W 5L
 

WEST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

WKyokudouzan
WMitoizumi
WDaijuyama
WOozutu
WHananokuni
WJingaku
LAkinoshima
WTerao
WTochinowaka
WKotogaume
WKotonishiki
WAsahifuji
LKirishima
WKonishiki
WHokuten'yuu

13W 2L
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

LMitoizumi
WDaijuyama
WKotogaume
LTochinowaka
WJingaku
WKotonishiki
WTerao
WTakanofuji
LKirishima
WAsahifuji
WAkinoshima
WKyokudouzan
LKonishiki
LChiyonofuji
LHokutoumi

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Asahifuji
 

WDaijuyama
WTerao
WHananokuni
WMitoizumi
LAkinoshima
LTochinowaka
WKotonishiki
WKotogaume
WJingaku
LHokuten'yuu
LKonishiki
LHokutoumi
WChiyonofuji
LRyougoku
LKirishima

8W 7L
 

Sekiwake
 

Kotogaume
 

WJingaku
WAkinoshima
LHokuten'yuu
LTerao
LKonishiki
WMitoizumi
LOozutu
LAsahifuji
WDaijuyama
LHokutoumi
LChiyonofuji
LKirishima
WTochinowaka
WTakanofuji
WHananokuni

7W 8L
 

Komusubi
 

Terao
 

LChiyonofuji
LAsahifuji
LKonishiki
WKotogaume
LOozutu
WTakanofuji
LHokuten'yuu
LHokutoumi
WMitoizumi
WAkinoshima
WTochinowaka
WOginohana
WKushimaumi
WItai
LKotofuji

8W 7L
 

Maegashira
1

Takanofuji
 

LTochinowaka
LMisugisato
WRyougoku
LTakamisugi
LKirinishiki
LTerao
WMitoizumi
LHokuten'yuu
LKonishiki
LDaijuyama
LJingaku
LKotonishiki
LKyokudouzan
LKotogaume
LTochitsukasa

2W 13L
 

Maegashira
2

Akinoshima
 

WKotonishiki
LKotogaume
WOginohana
LKirishima
WAsahifuji
LKonishiki
WHokutoumi
WChiyonofuji
WItai
LTerao
LHokuten'yuu
LSakahoko
LRyougoku
WKasugafuji
WTochinowaka

8W 7L
 

Maegashira
3

Hananokuni
 

LKirishima
LKonishiki
LAsahifuji
WTagaryuu
LHokutoumi
LKirinishiki
LChiyonofuji
WDaijuyama
LTakanohama
LMitoizumi
WKyokudouzan
WOozutu
WKotonishiki
LTochitsukasa
LKotogaume

5W 10L
 

Maegashira
4

Oozutu
 

LKonishiki
LSakahoko
LChiyonofuji
LHokutoumi
WTerao
LTakamisugi
WKotogaume
WJingaku
LTagaryuu
LKyokudouzan
WKirinishiki
LHananokuni
WDaijuyama
LMisugisato
LEnazakura

5W 10L
 

Maegashira
5

Kyokudouzan
 

LHokutoumi
LChiyonofuji
LTochitsukasa
LKitakachidoki
LKirishima
WDaijuyama
WTakamisugi
LTagaryuu
LMisugisato
WOozutu
LHananokuni
LHokuten'yuu
WTakanofuji
WKotonishiki
WKotoinazuma

6W 9L
 

Maegashira
6

Ryougoku
 

LKotofuji
WKitakachidoki
LTakanofuji
WKasugafuji
WTakanohama
WSakahoko
LItai
LKirishima
WEnazakura
WTochitsukasa
WWakasegawa
WChiyonofuji
WAkinoshima
WAsahifuji
WKirinishiki

11W 4L
 

Maegashira
7

Takamisugi
 

LOginohana
LWakasegawa
LKasugafuji
WTakanofuji
LKotonishiki
WOozutu
LKyokudouzan
WTakanohama
LSakahoko
LAsahizato
WTagaryuu
WKotoinazuma
LEnazakura
LKitakachidoki
WJingaku

6W 9L
 

Maegashira
8

Kirinishiki
 

WMisugisato
LKasugafuji
LItai
LTakanohama
WTakanofuji
WHananokuni
LAsahizato
LEnazakura
LWakasegawa
WJingaku
LOozutu
WKitakachidoki
WTochitsukasa
LDaijuyama
LRyougoku

6W 9L
 

Maegashira
9

Tagaryuu
 

LKotoinazuma
WKotonishiki
WTakanohama
LHananokuni
LWakasegawa
LKushimaumi
LDaijuyama
WKyokudouzan
WOozutu
LMisugisato
LTakamisugi
LKotofuji
WJingaku
LAsahizato
WSakahoko

6W 9L
 

Maegashira
10

Sakahoko
 

WTochitsukasa
WOozutu
WKushimaumi
LOginohana
WAsahizato
LRyougoku
LTochinowaka
WKitakachidoki
WTakamisugi
LKotofuji
WKotoinazuma
WAkinoshima
LItai
WEnazakura
LTagaryuu

9W 6L
 

Maegashira
11

Kasugafuji
 

LEnazakura
WKirinishiki
WTakamisugi
LRyougoku
WKotofuji
WKotoinazuma
LKitakachidoki
WAsahizato
LKushimaumi
WWakasegawa
LOginohana
WMisugisato
WTakanohama
LAkinoshima
WItai

9W 6L
 

Maegashira
12

Itai
 

WWakasegawa
WKotofuji
WKirinishiki
WMisugisato
LEnazakura
WOginohana
WRyougoku
WKotoinazuma
LAkinoshima
LKushimaumi
WKitakachidoki
LTochinowaka
WSakahoko
LTerao
LKasugafuji

9W 6L
 

Maegashira
13

Takanohama
 

WKitakachidoki
LOginohana
LTagaryuu
WKirinishiki
LRyougoku
LWakasegawa
LKotoinazuma
LTakamisugi
WHananokuni
WSasshuunada
WAsahizato
WEnazakura
LKasugafuji
WKyokugouzan
LMisugisato

7W 8L
 

Maegashira
14

Asahizato
 

LKushimaumi
WTochitsukasa
WEnazakura
LKotoinazuma
LSakahoko
LMisugisato
WKirinishiki
LKasugafuji
LKotofuji
WTakamisugi
LTakanohama
WMasurao
WOowakamatsu
WTagaryuu
LOginohana

7W 8L
 

Hokutoumi(6)
Kirishima(3), Akinoshima(2)
Ryougoku(1), Kushimaumi(1)
Kirishima(4)
Tochiakagi, Maenoshin
Ryuukouzan