1990 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WTerao
WJingaku
WDaijuyama
WMitoizumi
WKotofuji
LRyougoku
WOozutu
LKotonishiki
WItai
WAkinoshima
WHananokuni
WTochinowaka
WHokuten'yuu
WKonishiki
LAsahifuji

12W 3L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oonokuni
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

WTakanofuji
WMitoizumi
LRyougoku
WHananokuni
WTerao
WKotonishiki
WItai
WHokuten'yuu
WAkinoshima
WKotofuji
WTochinowaka
WOozutu
WKonishiki
WHokutoumi
WChiyonofuji

14W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Kirishima
 

WDaijuyama
WTakanofuji
WKotofuji
LRyougoku
WMitoizumi
WOozutu
WAkinoshima
L*Itai
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

6W 2L 7A
 

Sekiwake
 

Akinoshima
 

WRyougoku
WHananokuni
WKotonishiki
WOozutu
WItai
WKonishiki
LKirishima
WHokutoumi
LAsahifuji
LChiyonofuji
LTakanofuji
LTerao
LTochinowaka
WKotofuji
WHokuten'yuu

9W 6L
 

Komusubi
 

Takanofuji
 

LAsahifuji
LKirishima
LHananokuni
LHokuten'yuu
LDaijuyama
LTerao
LKonishiki
LKotofuji
LMitoizumi
WItai
WAkinoshima
LKotonishiki
LJingaku
LOozutu
LTagaryuu

2W 13L
 

Maegashira
1

Kotonishiki
 

WItai
WTochinowaka
LAkinoshima
WKirinishiki
LHokutoumi
LAsahifuji
LTerao
WChiyonofuji
LKonishiki
WHokuten'yuu
WTakamisugi
WTakanofuji
WTochitsukasa
WRyougoku
LWakasegawa

9W 6L
 

Maegashira
2

Hananokuni
 

LOozutu
LAkinoshima
WTakanofuji
LAsahifuji
WMisugisato
LHokuten'yuu
WKushimaumi
LKonishiki
LHokutoumi
LTerao
LChiyonofuji
WKotofuji
LOginohana
LTagaryuu
LKasugafuji

4W 11L
 

Maegashira
3

Ryougoku
 

LAkinoshima
LHokuten'yuu
WAsahifuji
WKirishima
LKonishiki
WChiyonofuji
LHokutoumi
LTerao
WTochitsukasa
LKotogaume
LKotofuji
WKyokugouzan
WSakahoko
LKotonishiki
WOowakamatsu

7W 8L
 

Maegashira
4

Daijuyama
 

LKirishima
LKonishiki
LChiyonofuji
LHokutoumi
WTakanofuji
LEnazakura
LOginohana
LKyokugouzan
LJingaku
LMitoizumi
WAsahizato
WItai
WOozutu
LTakanohama
WKotofuji

5W 10L
 

Maegashira
5

Kirinishiki
 

WTochinowaka
WItai
WTakanohama
LKotonishiki
LWakasegawa
LKasugafuji
LKyokugouzan
LEnazakura
WOozutu
WOginohana
WOowakamatsu
LKonishiki
LHokutoumi
WTerao
LKushimaumi

7W 8L
 

Maegashira
6

Tagaryuu
 

LTakamisugi
LWakasegawa
WItai
WOginohana
LKyokugouzan
LSakahoko
WJingaku
LOozutu
LEnazakura
LAsahizato
LTakanohama
LMitoizumi
LKushimaumi
WHananokuni
WTakanofuji

5W 10L
 

Maegashira
7

Kotogaume
 

WMisugisato
LTakanohama
LSakahoko
WKyokudouzan
WAsahizato
WKushimaumi
LKasugafuji
LOowakamatsu
WWakasegawa
WRyougoku
LTochitsukasa
LEnazakura
WTerao
LTakamisugi
WKyokugouzan

8W 7L
 

Maegashira
8

Tochitsukasa
 

LKushimaumi
WAsahizato
LJingaku
WEnazakura
WOginohana
WOowakamatsu
WSakahoko
WKotoinazuma
LRyougoku
WKyokudouzan
WKotogaume
WTakamisugi
LKotonishiki
LHokuten'yuu
LMisugisato

9W 6L
 

Maegashira
9

Kyokugouzan
 

LSakahoko
LKasugafuji
LKotoinazuma
WJingaku
WTagaryuu
LMitoizumi
WKirinishiki
WDaijuyama
LOowakamatsu
WTakanohama
LEnazakura
LRyougoku
WTakamisugi
LMisugisato
LKotogaume

6W 9L
 

Maegashira
10

Takanohama
 

WEnazakura
WKotogaume
LKirinishiki
WWakasegawa
WTochinowaka
WKotoinazuma
LKyokudouzan
LTakamisugi
WOginohana
LKyokugouzan
WTagaryuu
LJingaku
LMisugisato
WDaijuyama
WSakahoko

9W 6L
 

Maegashira
11

Oginohana
 

LWakasegawa
LTakamisugi
LTochinowaka
LTagaryuu
LTochitsukasa
WJingaku
WDaijuyama
LTakatouriki
LTakanohama
LKirinishiki
LKotoinazuma
LKyokudouzan
WHananokuni
WMitoizumi
WAsahizato

5W 10L
 

Maegashira
12

Kotoinazuma
 

LKasugafuji
WMisugisato
WKyokugouzan
WSakahoko
LTakamisugi
LTakanohama
WEnazakura
LTochitsukasa
LKyokudouzan
WWakasegawa
WOginohana
WDaishouyama
WOowakamatsu
LJingaku
LMitoizumi

8W 7L
 

Maegashira
13

Kyokudouzan
 

WOowakamatsu
WKushimaumi
WWakahanada
LKotogaume
LSakahoko
WTakamisugi
WTakanohama
LMisugisato
WKotoinazuma
LTochitsukasa
WKasugafuji
WOginohana
LWakasegawa
WEnazakura
LJingaku

9W 6L
 

Maegashira
14

Asahizato
 

LTakatouriki
LTochitsukasa
LWakasegawa
LOowakamatsu
LKotogaume
LTamaryuu
WKitakachidoki
LJingaku
LKushimaumi
WTagaryuu
LDaijuyama
LSakahoko
LItai
WDaitetsu
LOginohana

3W 12L
 

WEST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

WJingaku
LTerao
WMitoizumi
WDaijuyama
WKotonishiki
WKotofuji
WRyougoku
LAkinoshima
WHananokuni
WOozutu
WItai
LHokuten'yuu
WKirinishiki
LAsahifuji
LKonishiki

10W 5L
 

Oozeki
 

Konishiki
 

WKotofuji
WDaijuyama
WOozutu
WTerao
WRyougoku
LAkinoshima
WTakanofuji
WHananokuni
WKotonishiki
LTochinowaka
LHokuten'yuu
WKirinishiki
LAsahifuji
LChiyonofuji
WHokutoumi

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

LMitoizumi
WRyougoku
LTerao
WTakanofuji
WOozutu
WHananokuni
WKotofuji
LAsahifuji
WTochinowaka
LKotonishiki
WKonishiki
WHokutoumi
LChiyonofuji
WTochitsukasa
LAkinoshima

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kotofuji
 

LKonishiki
LOozutu
LKirishima
LItai
LChiyonofuji
LHokutoumi
LHokuten'yuu
WTakanofuji
WTerao
LAsahifuji
WRyougoku
LHananokuni
WMitoizumi
LAkinoshima
LDaijuyama

4W 11L
 

Komusubi
 

Terao
 

LChiyonofuji
WHokutoumi
WHokuten'yuu
LKonishiki
LAsahifuji
WTakanofuji
WKotonishiki
WRyougoku
LKotofuji
WHananokuni
WMitoizumi
WAkinoshima
LKotogaume
LKirinishiki
LTochinowaka

8W 7L
 

Maegashira
1

Itai
 

LKotonishiki
LKirinishiki
LTagaryuu
WKotofuji
LAkinoshima
LMisugisato
LAsahifuji
W*Kirishima
LChiyonofuji
LTakanofuji
LHokutoumi
LDaijuyama
WAsahizato
WKushimaumi
LEnazakura

4W 11L
 

Maegashira
2

Oozutu
 

WHananokuni
WKotofuji
LKonishiki
LAkinoshima
LHokuten'yuu
LKirishima
LChiyonofuji
WTagaryuu
LKirinishiki
LHokutoumi
WKushimaumi
LAsahifuji
LDaijuyama
WTakanofuji
LTakamisugi

5W 10L
 

Maegashira
3

Mitoizumi
 

WHokuten'yuu
LAsahifuji
LHokutoumi
LChiyonofuji
LKirishima
WKyokugouzan
LMisugisato
LKushimaumi
WTakanofuji
WDaijuyama
LTerao
WTagaryuu
LKotofuji
LOginohana
WKotoinazuma

6W 9L
 

Maegashira
4

Jingaku
 

LHokutoumi
LChiyonofuji
WTochitsukasa
LKyokugouzan
LEnazakura
LOginohana
LTagaryuu
WAsahizato
WDaijuyama
WKushimaumi
LWakasegawa
WTakanohama
WTakanofuji
WKotoinazuma
WKyokudouzan

8W 7L
 

Maegashira
5

Tochinowaka
 

LKirinishiki
LKotonishiki
WOginohana
WMisugisato
LTakanohama
WWakasegawa
WOowakamatsu
WKasugafuji
LHokuten'yuu
WKonishiki
LAsahifuji
LChiyonofuji
WAkinoshima
LSakahoko
WTerao

8W 7L
 

Maegashira
6

Takamisugi
 

WTagaryuu
WOginohana
LOowakamatsu
LKasugafuji
WKotoinazuma
LKyokudouzan
LWakasegawa
WTakanohama
WSakahoko
WEnazakura
LKotonishiki
LTochitsukasa
LKyokugouzan
WKotogaume
WOozutu

8W 7L
 

Maegashira
7

Misugisato
 

LKotogaume
LKotoinazuma
WEnazakura
LTochinowaka
LHananokuni
WItai
WMitoizumi
WKyokudouzan
WKasugafuji
WOowakamatsu
LSakahoko
LWakasegawa
WTakanohama
WKyokugouzan
WTochitsukasa

9W 6L
 

Maegashira
8

Kushimaumi
 

WTochitsukasa
LKyokudouzan
L*Kasugafuji
A 
A 
LKotogaume
LHananokuni
WMitoizumi
WAsahizato
LJingaku
LOozutu
LOowakamatsu
WTagaryuu
LItai
WKirinishiki

5W 8L 2A
 

Maegashira
9

Sakahoko
 

WKyokugouzan
LEnazakura
WKotogaume
LKotoinazuma
WKyokudouzan
WTagaryuu
LTochitsukasa
WWakasegawa
LTakamisugi
LKasugafuji
WMisugisato
WAsahizato
LRyougoku
WTochinowaka
LTakanohama

8W 7L
 

Maegashira
10

Enazakura
 

LTakanohama
WSakahoko
LMisugisato
LTochitsukasa
WJingaku
WDaijuyama
LKotoinazuma
WKirinishiki
WTagaryuu
LTakamisugi
WKyokugouzan
WKotogaume
LKasugafuji
LKyokudouzan
WItai

8W 7L
 

Maegashira
11

Wakasegawa
 

WOginohana
WTagaryuu
WAsahizato
LTakanohama
WKirinishiki
LTochinowaka
WTakamisugi
LSakahoko
LKotogaume
LKotoinazuma
WJingaku
WMisugisato
WKyokudouzan
LKasugafuji
WKotonishiki

9W 6L
 

Maegashira
12

Kasugafuji
 

WKotoinazuma
WKyokugouzan
W*Kushimaumi
WTakamisugi
LOowakamatsu
WKirinishiki
WKotogaume
LTochinowaka
LMisugisato
WSakahoko
LKyokudouzan
LTakatouriki
WEnazakura
WWakasegawa
WHananokuni

10W 5L
 

Maegashira
13

Oowakamatsu
 

LKyokudouzan
WTamaryuu
WTakamisugi
WAsahizato
WKasugafuji
LTochitsukasa
LTochinowaka
WKotogaume
WKyokugouzan
LMisugisato
LKirinishiki
WKushimaumi
LKotoinazuma
LDaishouyama
LRyougoku

7W 8L
 

Asahifuji(3)
Kotonishiki(1)
Akinoshima(3), Kasugafuji(1)
Nobody
Masurao