1993 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Akebono
 

WKotonowaka
WWakashouyou
WTerao
WTakatouriki
WKenkou
WAkinoshima
WTakanonami
WMusashimaru
WKotobeppu
WMisugisato
WMitoizumi
WKotofuji
WKotonishiki
WWakanohana
LTakanohana

14W 1L
 

Oozeki
 

Takanohana
 

WMitoizumi
LKenkou
WTokitsunada
WKotofuji
WDaizen
WKotobeppu
WKotonowaka
LKotonishiki
WTochinowaka
WDaishouhou
WKiraihou
WTerao
WHigonoumi
LMusashimaru
WAkebono

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Konishiki
 

LAkinoshima
L*Kotofuji
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 2L 13A
 

Sekiwake
 

Musashimaru
 

WWakashouyou
WTochinowaka
WAkinoshima
LKenkou
WTakatouriki
LKotonishiki
LKotobeppu
LAkebono
LKotonowaka
WMitoizumi
LTakanonami
LDaishouhou
WKotofuji
WTakanohana
WWakanohana

8W 7L
 

Komusubi
 

Takatouriki
 

WKotobeppu
WMitoizumi
WKotonishiki
LAkebono
LMusashimaru
WTokitsunada
LKenkou
WDaizen
LHigonoumi
LKotofuji
WDaishouhou
WTochinowaka
LKotonowaka
LTomonohana
LKushimaumi

7W 8L
 

Maegashira
1

Wakashouyou
 

LMusashimaru
LAkebono
LKiraihou
LKotobeppu
LKotonowaka
LKasugafuji
LMitoizumi
WKotofuji
WTomoefuji
WTerao
LTokitsunada
LDaizen
LTochinowaka
WMinatofuji
WTatsuhikari

5W 10L
 

Maegashira
2

Kotofuji
 

LWakanohana
W*Konishiki
LTakanonami
LTakanohana
WKiraihou
LHigonoumi
WKasugafuji
LWakashouyou
WDaizen
WTakatouriki
LAkinoshima
LAkebono
LMusashimaru
WTochinowaka
LTerao

6W 9L
 

Maegashira
3

Tochinowaka
 

LTakanonami
LMusashimaru
WMinatofuji
LWakanohana
LOginohana
LKotonowaka
WHigonoumi
WMitoizumi
LTakanohana
WKiraihou
LKotonishiki
LTakatouriki
WWakashouyou
LKotofuji
WKotobeppu

6W 9L
 

Maegashira
4

Kenkou
 

LKotonishiki
WTakanohana
LKitakachidoki
WMusashimaru
LAkebono
WTomonohana
WTakatouriki
LWakanohana
WTakamisugi
LToyonoumi
WKotonowaka
LTakanonami
WKotobeppu
LAkinoshima
LMisugisato

7W 8L
 

Maegashira
5

Higonoumi
 

WTerao
LKyokudouzan
LDaishouhou
LDaishouyama
LToyonoumi
WKotofuji
LTochinowaka
WMinatofuji
WTakatouriki
LKotonishiki
WWakanohana
LKotonowaka
LTakanohana
WKotobeppu
LTomoefuji

6W 9L
 

Maegashira
6

Misugisato
 

LDaizen
WKushimaumi
WKotonowaka
WKotonishiki
WKirishima
LMainoumi
WTomonohana
LDaishouhou
LDaishouyama
LAkebono
WKotobeppu
LKyokudouzan
LMusouyama
WKitakachidoki
WKenkou

8W 7L
 

Maegashira
7

Kiraihou
 

LKasugafuji
LKotoinazuma
WWakashouyou
WTomoefuji
LKotofuji
WTakanonami
WToyonoumi
LKirishima
WWakanohana
LTochinowaka
LTakanohana
LDaishouyama
LTokitsunada
LMusouyama
LMinatofuji

5W 10L
 

Maegashira
8

Minatofuji
 

LTokitsunada
LMusouyama
LTochinowaka
LTerao
WKasugafuji
LMitoizumi
LKotoinazuma
LHigonoumi
WTatsuhikari
LOginohana
WTomoefuji
LToyonoumi
WKitakachidoki
LWakashouyou
WKiraihou

5W 10L
 

Maegashira
9

Kitakachidoki
 

LTakamisugi
WKotobeppu
WKenkou
WTamakairiki
LKushimaumi
LKirishima
WMainoumi
LTomonohana
WToyonoumi
LKyokudouzan
LMusouyama
WOginohana
LMinatofuji
LMisugisato
LTokitsunada

6W 9L
 

Maegashira
10

Tomonohana
 

WOginohana
LDaizen
WMusouyama
WToyonoumi
WAkinoshima
LKenkou
LMisugisato
WKitakachidoki
WTokitsunada
LWakanohana
LKushimaumi
WKotobeppu
WTakamisugi
WTakatouriki
LKotonowaka

9W 6L
 

Maegashira
11

Kyokudouzan
 

LDaishouhou
WHigonoumi
WTatsuhikari
WKotoinazuma
LMusouyama
WOginohana
LDaishouyama
LKushimaumi
WKirishima
WKitakachidoki
LMainoumi
WMisugisato
WToyonoumi
LTakamisugi
LAkinoshima

8W 7L
 

Maegashira
12

Kirishima
 

WToyonoumi
WDaishouhou
LDaizen
WTakamisugi
LMisugisato
WKitakachidoki
LTamakairiki
WKiraihou
LKyokudouzan
WMusouyama
LKotoinazuma
LKushimaumi
WOginohana
WDaishouyama
WMainoumi

9W 6L
 

Maegashira
13

Kushimaumi
 

WDaishouyama
LMisugisato
WKasugafuji
LDaishouhou
WKitakachidoki
WKotoinazuma
WTakamisugi
WKyokudouzan
LMusouyama
WTamakairiki
WTomonohana
WKirishima
WWakanohana
WTakanonami
WTakatouriki

12W 3L
 

Maegashira
14

Mainoumi
 

WTomoefuji
LTokitsunada
WTakamisugi
WKasugafuji
LDaishouhou
WMisugisato
LKitakachidoki
WMusouyama
LTamakairiki
WKotoinazuma
WKyokudouzan
WKaiou
LDaishouyama
WKotonowaka
LKirishima

9W 6L
 

Maegashira
15

Tatsuhikari
 

WKotoinazuma
LTakamisugi
LKyokudouzan
LOginishiki
WEnazakura
LNaminohana
LTokitsunada
LAsahizato
LMinatofuji
LTochitenkou
LToyonoumi
LTamakairiki
LKasugafuji
LKirinishiki
LWakashouyou

2W 13L
 

Maegashira
16

Tamakairiki
 

LMusouyama
WToyonoumi
WKaiou
LKitakachidoki
LDaishouyama
WDaishouhou
WKirishima
LKotoinazuma
WMainoumi
LKushimaumi
LOginishiki
WTatsuhikari
LTomoefuji
WOginohana
WHamanoshima

8W 7L
 

WEST

Oozeki
 

Wakanohana
 

WKotofuji
WKotonowaka
WMitoizumi
WTochinowaka
LKotobeppu
WDaizen
WTerao
WKenkou
LKiraihou
WTomonohana
LHigonoumi
WKotonishiki
LKushimaumi
LAkebono
LMusashimaru

9W 6L
 

Sekiwake
 

Takanonami
 

WTochinowaka
WTerao
WKotofuji
WDaizen
WTokitsunada
LKiraihou
LAkebono
WKotobeppu
WMitoizumi
LKotonowaka
WMusashimaru
WKenkou
WDaishouhou
LKushimaumi
LKotonishiki

10W 5L
 

Haridashi-
Sekiwake

Kotonishiki
 

WKenkou
LAkinoshima
LTakatouriki
LMisugisato
WMitoizumi
WMusashimaru
WDaizen
WTakanohana
LTerao
WHigonoumi
WTochinowaka
LWakanohana
LAkebono
WDaishouhou
WTakanonami

9W 6L
 

Komusubi
 

Kotonowaka
 

LAkebono
LWakanohana
LMisugisato
WMitoizumi
WWakashouyou
WTochinowaka
LTakanohana
LAkinoshima
WMusashimaru
WTakanonami
LKenkou
WHigonoumi
WTakatouriki
LMainoumi
WTomonohana

8W 7L
 

Maegashira
1

Mitoizumi
 

LTakanohana
LTakatouriki
LWakanohana
LKotonowaka
LKotonishiki
WMinatofuji
WWakashouyou
LTochinowaka
LTakanonami
LMusashimaru
LAkebono
WTomoefuji
WDaizen
L*Terao
A 

4W 10L 1A
 

Maegashira
2

Akinoshima
 

WKonishiki
WKotonishiki
LMusashimaru
WTokitsunada
LTomonohana
LAkebono
LOginohana
WKotonowaka
LDaishouhou
LKotobeppu
WKotofuji
WKasugafuji
WTerao
WKenkou
WKyokudouzan

9W 6L
 

Maegashira
3

Kotobeppu
 

LTakatouriki
LKitakachidoki
WOginohana
WWakashouyou
WWakanohana
LTakanohana
WMusashimaru
LTakanonami
LAkebono
WAkinoshima
LMisugisato
LTomonohana
LKenkou
LHigonoumi
LTochinowaka

5W 10L
 

Maegashira
4

Terao
 

LHigonoumi
LTakanonami
LAkebono
WMinatofuji
WTomoefuji
LToyonoumi
LWakanohana
LKasugafuji
WKotonishiki
LWakashouyou
WDaizen
LTakanohana
LAkinoshima
W*Mitoizumi
WKotofuji

6W 9L
 

Maegashira
5

Daizen
 

WMisugisato
WTomonohana
WKirishima
LTakanonami
LTakanohana
LWakanohana
LKotonishiki
LTakatouriki
LKotofuji
LTokitsunada
LTerao
WWakashouyou
LMitoizumi
WTomoefuji
LKasugafuji

5W 10L
 

Maegashira
6

Kasugafuji
 

WKiraihou
LDaishouyama
LKushimaumi
LMainoumi
LMinatofuji
WWakashouyou
LKotofuji
WTerao
WOginohana
LTomoefuji
LTakamisugi
LAkinoshima
WTatsuhikari
WTokitsunada
WDaizen

7W 8L
 

Maegashira
7

Tokitsunada
 

WMinatofuji
WMainoumi
LTakanohana
LAkinoshima
LTakanonami
LTakatouriki
WTatsuhikari
LTomoefuji
LTomonohana
WDaizen
WWakashouyou
LTakamisugi
WKiraihou
LKasugafuji
WKitakachidoki

7W 8L
 

Maegashira
8

Takamisugi
 

WKitakachidoki
WTatsuhikari
LMainoumi
LKirishima
WKotoinazuma
LMusouyama
LKushimaumi
WOginohana
LKenkou
WDaishouyama
WKasugafuji
WTokitsunada
LTomonohana
WKyokudouzan
LDaishouhou

8W 7L
 

Maegashira
9

Oginohana
 

LTomonohana
WTomoefuji
LKotobeppu
WMusouyama
WTochinowaka
LKyokudouzan
WAkinoshima
LTakamisugi
LKasugafuji
WMinatofuji
WDaishouyama
LKitakachidoki
LKirishima
LTamakairiki
WToyonoumi

7W 8L
 

Maegashira
10

Daishouhou
 

WKyokudouzan
LKirishima
WHigonoumi
WKushimaumi
WMainoumi
LTamakairiki
WMusouyama
WMisugisato
WAkinoshima
LTakanohana
LTakatouriki
WMusashimaru
LTakanonami
LKotonishiki
WTakamisugi

9W 6L
 

Maegashira
11

Toyonoumi
 

LKirishima
LTamakairiki
WTomoefuji
LTomonohana
WHigonoumi
WTerao
LKiraihou
WDaishouyama
LKitakachidoki
WKenkou
WTatsuhikari
WMinatofuji
LKyokudouzan
LKotoinazuma
LOginohana

7W 8L
 

Maegashira
12

Daishouyama
 

LKushimaumi
WKasugafuji
LKotoinazuma
WHigonoumi
WTamakairiki
WTomoefuji
WKyokudouzan
LToyonoumi
WMisugisato
LTakamisugi
LOginohana
WKiraihou
WMainoumi
LKirishima
LMusouyama

8W 7L
 

Maegashira
13

Tomoefuji
 

LMainoumi
LOginohana
LToyonoumi
LKiraihou
LTerao
LDaishouyama
LNaminohana
WTokitsunada
LWakashouyou
WKasugafuji
LMinatofuji
LMitoizumi
WTamakairiki
LDaizen
WHigonoumi

4W 11L
 

Maegashira
14

Kotoinazuma
 

LTatsuhikari
WKiraihou
WDaishouyama
LKyokudouzan
LTakamisugi
LKushimaumi
WMinatofuji
WTamakairiki
WKaiou
LMainoumi
WKirishima
WMusouyama
LHamanoshima
WToyonoumi
WAsahizato

9W 6L
 

Maegashira
15

Musouyama
 

WTamakairiki
WMinatofuji
LTomonohana
LOginohana
WKyokudouzan
WTakamisugi
LDaishouhou
LMainoumi
WKushimaumi
LKirishima
WKitakachidoki
LKotoinazuma
WMisugisato
WKiraihou
WDaishouyama

9W 6L
 

Akebono(5)
Nobody
Kushimaumi(2)
Tomonohana(1), Mainoumi(3)