1995 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanohana
 

LMusouyama
WDaizen
WTomonohana
WKotonowaka
WKotoinazuma
WKushimaumi
WHamanoshima
LKaiou
WTerao
WKirishima
WMainoumi
WTochinowaka
WKenkou
WMusashimaru
WAkebono

13W 2L
 

Oozeki
 

Takanonami
 

WDaizen
WTomonohana
WKotoinazuma
WKushimaumi
WMusouyama
WHamanoshima
LTochinowaka
WMainoumi
W*Kotonishiki
WTerao
WKaiou
LKenkou
WKotonowaka
LAkebono
LMusashimaru

11W 4L
 

Oozeki
 

Wakanohana
 

WTomonohana
WKotoinazuma
WDaizen
WHamanoshima
WKushimaumi
LKotonishiki
WMainoumi
WTerao
WKirishima
LMusashimaru
WKenkou
LAkebono
WTochinowaka
WKotonowaka
WKaiou

12W 3L
 

Sekiwake
 

Kaiou
 

LKenkou
WMainoumi
LMusouyama
LAkinoshima
WTochinowaka
LAkebono
LMusashimaru
WTakanohana
WKushimaumi
WKotoinazuma
LTakanonami
WKotonowaka
WTakatouriki
WTerao
LWakanohana

8W 7L
 

Komusubi
 

Akinoshima
 

LKotoinazuma
LAkebono
WMusashimaru
WKaiou
WKenkou
WMainoumi
LKotonishiki
WHamanoshima
LTomonohana
WTochinowaka
WTerao
WKushimaumi
WKirishima
WDaishouhou
WKotonowaka

11W 4L
 

Maegashira
1

Kotonowaka
 

LAkebono
LNaminohana
WKushimaumi
LTakanohana
LKirishima
WKenkou
W*Musouyama
LMusashimaru
LMainoumi
WDaizen
WTomonohana
LKaiou
LTakanonami
LWakanohana
LAkinoshima

5W 10L
 

Maegashira
2

Tochinowaka
 

LTerao
LKitakachidoki
LNaminohana
WKirishima
LKaiou
WDaizen
WTakanonami
WKotonishiki
LMusashimaru
LAkinoshima
LAkebono
LTakanohana
LWakanohana
LTakatouriki
LHamanoshima

4W 11L
 

Maegashira
3

Hamanoshima
 

LTakatouriki
LMusouyama
LKotonishiki
LWakanohana
WDaizen
LTakanonami
LTakanohana
LAkinoshima
LAkebono
LKenkou
LMusashimaru
WTerao
LKushimaumi
WMainoumi
WTochinowaka

4W 11L
 

Maegashira
4

Kenkou
 

WKaiou
LMusashimaru
LAkebono
LMusouyama
LAkinoshima
LKotonowaka
LDaizen
WTomonohana
LOginishiki
WHamanoshima
LWakanohana
WTakanonami
LTakanohana
WKushimaumi
LMainoumi

5W 10L
 

Maegashira
5

Kotoinazuma
 

WAkinoshima
LWakanohana
LTakanonami
WKasugafuji
LTakanohana
LMisugisato
WTakatouriki
LKonishiki
LKitakachidoki
LKaiou
WDaizen
LTomonohana
LDaishi
LMitoizumi
WKushimaumi

5W 10L
 

Maegashira
6

Daizen
 

LTakanonami
LTakanohana
LWakanohana
LTakatouriki
LHamanoshima
LTochinowaka
WKenkou
WKushimaumi
LDaishi
LKotonowaka
LKotoinazuma
LMainoumi
LTomonohana
LKasugafuji
LAsanowaka

2W 13L
 

Maegashira
7

Naminohana
 

LKonishiki
WKotonowaka
WTochinowaka
WTerao
LDaishi
WMitoizumi
LHigonoumi
LDaishouhou
WKyokudouzan
LKasugafuji
WKirishima
WKitakachidoki
LOginishiki
WKotobeppu
WKiraihou

9W 6L
 

Maegashira
8

Misugisato
 

WKasugafuji
WTerao
LMitoizumi
LDaishouhou
LTokitsunada
WKotoinazuma
WKiraihou
LMinatofuji
LKotobeppu
WKotogaume
LKitakachidoki
WKonishiki
WHigonoumi
LKyokudouzan
WKirishima

8W 7L
 

Maegashira
9

Kasugafuji
 

LMisugisato
WHigonoumi
WMinatofuji
LKotoinazuma
LTerao
WTokitsunada
LKushimaumi
LWakashouyou
LTakamisugi
WNaminohana
LKotogaume
WKirishima
LMitoizumi
WDaizen
WTomonohana

7W 8L
 

Maegashira
10

Daishi
 

LKotobeppu
WTokitsunada
WKirishima
LMitoizumi
WNaminohana
LKyokudouzan
LDaishouhou
LTakamisugi
WDaizen
WTomonohana
LOginishiki
WAsanowaka
WKotoinazuma
WKotogaume
LMinatofuji

8W 7L
 

Maegashira
11

Kiraihou
 

WAsanowaka
LTakamisugi
LTokitsunada
LKonishiki
WWakashouyou
WTomonohana
LMisugisato
LKirishima
WKotogaume
WMinatofuji
LKyokudouzan
WKotobeppu
LKitakachidoki
WOginishiki
LNaminohana

7W 8L
 

Maegashira
12

Kyokudouzan
 

LDaishouhou
WKonishiki
LKotogaume
WTokitsunada
LAsanowaka
WDaishi
WKirishima
WKitakachidoki
LNaminohana
WTakamisugi
WKiraihou
LHigonoumi
LWakashouyou
WMisugisato
LOginishiki

8W 7L
 

Maegashira
13

Mitoizumi
 

WOginishiki
LKotobeppu
WMisugisato
WDaishi
WKotogaume
LNaminohana
WTakamisugi
LAsanowaka
LHigonoumi
LWakashouyou
LTokitsunada
LMinatofuji
WKasugafuji
WKotoinazuma
LDaishouhou

7W 8L
 

Maegashira
14

Minatofuji
 

LHigonoumi
WAsanowaka
LKasugafuji
WKotogaume
LTakamisugi
WDaishouhou
LKonishiki
WMisugisato
LTokitsunada
LKiraihou
WWakashouyou
WMitoizumi
LKotobeppu
WKitakachidoki
WDaishi

8W 7L
 

Maegashira
15

Wakashouyou
 

LTokitsunada
LDaishouhou
LAsanowaka
WHigonoumi
LKiraihou
LKotogaume
WOginishiki
WKasugafuji
WKyokugouzan
WMitoizumi
LMinatofuji
WAsanoshou
WKyokudouzan
WKonishiki
LKotobeppu

8W 7L
 

Maegashira
16

Kotogaume
 

LTakamisugi
LOginishiki
WKyokudouzan
LMinatofuji
LMitoizumi
WWakashouyou
LTokitsunada
LAsahiyutaka
LKiraihou
LMisugisato
WKasugafuji
LKanechika
WAsanowaka
LDaishi
WHigonoumi

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Akebono
 

WKotonowaka
WAkinoshima
WKenkou
WKotonishiki
WMainoumi
WKaiou
WTerao
LTakatouriki
WHamanoshima
WKushimaumi
WTochinowaka
WWakanohana
LMusashimaru
WTakanonami
LTakanohana

12W 3L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

WKushimaumi
WKenkou
LAkinoshima
WMainoumi
WKotonishiki
WTerao
WKaiou
WKotonowaka
WTochinowaka
WWakanohana
WHamanoshima
WTakatouriki
WAkebono
LTakanohana
WTakanonami

13W 2L
 

Sekiwake
 

Kotonishiki
 

LMainoumi
WKushimaumi
WHamanoshima
LAkebono
LMusashimaru
WWakanohana
WAkinoshima
LTochinowaka
L*Takanonami
A 
A 
A 
A 
A 
A 

4W 5L 6A
 

Komusubi
 

Musouyama
 

WTakanohana
WHamanoshima
WKaiou
WKenkou
LTakanonami
LTakatouriki
L*Kotonowaka
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

4W 3L 8A
 

Maegashira
1

Takatouriki
 

WHamanoshima
LKirishima
WKitakachidoki
WDaizen
LTomonohana
WMusouyama
LKotoinazuma
WAkebono
LKonishiki
WMainoumi
LKushimaumi
LMusashimaru
LKaiou
WTochinowaka
LTerao

7W 8L
 

Maegashira
2

Terao
 

WTochinowaka
LMisugisato
WKonishiki
LNaminohana
WKasugafuji
LMusashimaru
LAkebono
LWakanohana
LTakanohana
LTakanonami
LAkinoshima
LHamanoshima
WMainoumi
LKaiou
WTakatouriki

5W 10L
 

Maegashira
3

Mainoumi
 

WKotonishiki
LKaiou
LKotobeppu
LMusashimaru
LAkebono
LAkinoshima
LWakanohana
LTakanonami
WKotonowaka
LTakatouriki
LTakanohana
WDaizen
LTerao
LHamanoshima
WKenkou

4W 11L
 

Maegashira
4

Kushimaumi
 

LMusashimaru
LKotonishiki
LKotonowaka
LTakanonami
LWakanohana
LTakanohana
WKasugafuji
LDaizen
LKaiou
LAkebono
WTakatouriki
LAkinoshima
WHamanoshima
LKenkou
LKotoinazuma

3W 12L
 

Maegashira
5

Tomonohana
 

LWakanohana
LTakanonami
LTakanohana
LAsanowaka
WTakatouriki
LKiraihou
WKitakachidoki
LKenkou
WAkinoshima
LDaishi
LKotonowaka
WKotoinazuma
WDaizen
WKirishima
LKasugafuji

6W 9L
 

Maegashira
6

Kirishima
 

LKitakachidoki
WTakatouriki
LDaishi
LTochinowaka
WKotonowaka
WOginishiki
LKyokudouzan
WKiraihou
LWakanohana
LTakanohana
LNaminohana
LKasugafuji
LAkinoshima
LTomonohana
LMisugisato

4W 11L
 

Maegashira
7

Kitakachidoki
 

WKirishima
WTochinowaka
LTakatouriki
LKotobeppu
LHigonoumi
WAsanowaka
LTomonohana
LKyokudouzan
WKotoinazuma
LOginishiki
WMisugisato
LNaminohana
WKiraihou
LMinatofuji
WTakamisugi

7W 8L
 

Maegashira
8

Konishiki
 

WNaminohana
LKyokudouzan
LTerao
WKiraihou
LOginishiki
LHigonoumi
WMinatofuji
WKotoinazuma
WTakatouriki
WDaishouhou
WKotobeppu
LMisugisato
WTakamisugi
LWakashouyou
LTokitsunada

8W 7L
 

Maegashira
9

Kotobeppu
 

WDaishi
WMitoizumi
WMainoumi
WKitakachidoki
LDaishouhou
WTakamisugi
LAsanowaka
LHigonoumi
WMisugisato
WTokitsunada
LKonishiki
LKiraihou
WMinatofuji
LNaminohana
WWakashouyou

9W 6L
 

Maegashira
10

Asanowaka
 

LKiraihou
LMinatofuji
WWakashouyou
WTomonohana
WKyokudouzan
LKitakachidoki
WKotobeppu
WMitoizumi
LDaishouhou
WHigonoumi
WTakamisugi
LDaishi
LKotogaume
WTokitsunada
WDaizen

9W 6L
 

Maegashira
11

Daishouhou
 

WKyokudouzan
WWakashouyou
WTakamisugi
WMisugisato
WKotobeppu
LMinatofuji
WDaishi
WNaminohana
WAsanowaka
LKonishiki
WHigonoumi
LOginishiki
WTokitsunada
LAkinoshima
WMitoizumi

11W 4L
 

Maegashira
12

Oginishiki
 

LMitoizumi
WKotogaume
LHigonoumi
LTakamisugi
WKonishiki
LKirishima
LWakashouyou
WTokitsunada
WKenkou
WKitakachidoki
WDaishi
WDaishouhou
WNaminohana
LKiraihou
WKyokudouzan

9W 6L
 

Maegashira
13

Higonoumi
 

WMinatofuji
LKasugafuji
WOginishiki
LWakashouyou
WKitakachidoki
WKonishiki
WNaminohana
WKotobeppu
WMitoizumi
LAsanowaka
LDaishouhou
WKyokudouzan
LMisugisato
LTakamisugi
LKotogaume

8W 7L
 

Maegashira
14

Tokitsunada
 

WWakashouyou
LDaishi
WKiraihou
LKyokudouzan
WMisugisato
LKasugafuji
WKotogaume
LOginishiki
WMinatofuji
LKotobeppu
WMitoizumi
LTakamisugi
LDaishouhou
LAsanowaka
WKonishiki

7W 8L
 

Maegashira
15

Takamisugi
 

WKotogaume
WKiraihou
LDaishouhou
WOginishiki
WMinatofuji
LKotobeppu
LMitoizumi
WDaishi
WKasugafuji
LKyokudouzan
LAsanowaka
WTokitsunada
LKonishiki
WHigonoumi
LKitakachidoki

8W 7L
 

Takanohana(8)
Kaiou(2)
Akinoshima(6), Daishouhou(2)
Nobody