1995 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanohana
 

LKotoinazuma
WKenkou
WDaishi
WMinatofuji
WTochinowaka
WTerao
LTosanoumi
WMitoizumi
WKotonishiki
WKotonowaka
WAsahiyutaka
WHigonoumi
WMusouyama
WKaiou
LMusashimaru

12W 3L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

WTosanoumi
WMitoizumi
WKotoinazuma
WTerao
WKenkou
LKotonishiki
WTochinowaka
WTakatouriki
LKaiou
LWakashouyou
WKotonowaka
LTakanonami
WMinatofuji
LWakanohana
WTakanohana

10W 5L
 

Oozeki
 

Takanonami
 

LMitoizumi
LMinatofuji
WTerao
WDaishi
WKotoinazuma
WMainoumi
LKotonowaka
WTosanoumi
WMusouyama
LKotonishiki
LKenkou
WMusashimaru
WTochinowaka
WKyokudouzan
LKaiou

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kaiou
 

WTakatouriki
WKotonowaka
WMitoizumi
WTosanoumi
LKotonishiki
LTochinowaka
LKotoinazuma
LAkebono
WMusashimaru
LMusouyama
WTerao
WWakanohana
WKenkou
LTakanohana
WTakanonami

9W 6L
 

Komusubi
 

Kotoinazuma
 

WTakanohana
LMusouyama
LMusashimaru
LWakanohana
LTakanonami
WWakashouyou
WKaiou
LDaishi
LKenkou
WTakatouriki
LTosanoumi
WTochinowaka
LMitoizumi
LTerao
WNaminohana

6W 9L
 

Maegashira
1

Kenkou
 

LAkebono
LTakanohana
LTosanoumi
WNaminohana
LMusashimaru
LDaishi
WTakatouriki
LWakanohana
WKotoinazuma
LTerao
WTakanonami
LMusouyama
LKaiou
WKotonishiki
LTochinowaka

5W 10L
 

Maegashira
2

Tochinowaka
 

LWakanohana
WNaminohana
LMusouyama
WWakashouyou
LTakanohana
WKaiou
LMusashimaru
LKotonishiki
LTakatouriki
W*Akebono
LMitoizumi
LKotoinazuma
LTakanonami
LMainoumi
WKenkou

5W 10L
 

Maegashira
3

Terao
 

LKotonishiki
LWakanohana
LTakanonami
LMusashimaru
LAkebono
LTakanohana
WDaishi
LMusouyama
WNaminohana
WKenkou
LKaiou
LTakatouriki
LKotonowaka
WKotoinazuma
WKyokudouzan

5W 10L
 

Maegashira
4

Daishi
 

LWakashouyou
LKotonishiki
LTakanohana
LTakanonami
LWakanohana
WKenkou
LTerao
WKotoinazuma
LKyokudouzan
WMitoizumi
LMainoumi
LKonishiki
LAsahiyutaka
LTakatouriki
LDaishouhou

3W 12L
 

Maegashira
5

Naminohana
 

LMinatofuji
LTochinowaka
WAsanowaka
LKenkou
LAsahiyutaka
WKotobeppu
WMainoumi
WKyokudouzan
LTerao
LKitakachidoki
WKonishiki
LMitoizumi
LTomonohana
WKasugafuji
LKotoinazuma

6W 9L
 

Maegashira
6

Misugisato
 

WMainoumi
WKonishiki
LHamanoshima
LKitakachidoki
WHigonoumi
LAsanowaka
WAsahiyutaka
LKotonowaka
WKotobeppu
WMinatofuji
LKasugafuji
WDaishouhou
LOginishiki
WTosanoumi
WTomonohana

9W 6L
 

Maegashira
7

Kyokudouzan
 

LAkinoshima
LTomonohana
LAsanoshou
WMainoumi
LKasugafuji
WKiraihou
LWakashouyou
LNaminohana
WDaishi
LHamanoshima
LAsanowaka
WMinatofuji
LKonishiki
LTakanonami
LTerao

4W 11L
 

Maegashira
8

Asahiyutaka
 

LHigonoumi
WKirishima
LMainoumi
WAsanoshou
WNaminohana
WHamanoshima
LMisugisato
WMinatofuji
LOginohana
LAkinoshima
LTakanohana
LKasugafuji
WDaishi
WKitakachidoki
WOginishiki

8W 7L
 

Maegashira
9

Kotobeppu
 

WAsanowaka
LAkinoshima
LDaishouhou
WKiraihou
LMainoumi
LNaminohana
WTomonohana
WHamanoshima
LMisugisato
WKasugafuji
LWakashouyou
WOginishiki
LOginohana
WKirishima
WHigonoumi

8W 7L
 

Maegashira
10

Kitakachidoki
 

LKonishiki
WMainoumi
LOginishiki
WMisugisato
LKiraihou
WOginohana
LKirishima
LDaishouhou
WAsanoshou
WNaminohana
LAogiyama
WHamanoshima
WWakashouyou
LAsahiyutaka
WKasugafuji

8W 7L
 

Maegashira
11

Tomonohana
 

LHamanoshima
WKyokudouzan
LKirishima
LAkinoshima
LOginohana
WAogiyama
LKotobeppu
WKiraihou
LKasugafuji
WAsanowaka
LAsanoshou
WMainoumi
WNaminohana
WOginishiki
LMisugisato

7W 8L
 

Maegashira
12

Asanoshou
 

LKasugafuji
WHigonoumi
WKyokudouzan
LAsahiyutaka
WAogiyama
LKirishima
LAkinoshima
WKonishiki
LKitakachidoki
LOginishiki
WTomonohana
WOginohana
WDaishouhou
WHamanoshima
WKiraihou

9W 6L
 

Maegashira
13

Oginishiki
 

LKiraihou
LAogiyama
WKitakachidoki
WAsanowaka
WHamanoshima
LHigonoumi
WKonishiki
LKasugafuji
WAkinoshima
WAsanoshou
WDaishouhou
LKotobeppu
WMisugisato
LTomonohana
LAsahiyutaka

8W 7L
 

Maegashira
14

Kirishima
 

LDaishouhou
LAsahiyutaka
WTomonohana
WKonishiki
LAsanowaka
WAsanoshou
WKitakachidoki
LAogiyama
WHigonoumi
WOginohana
WAkinoshima
WKiraihou
LKasugafuji
LKotobeppu
LHamanoshima

8W 7L
 

Maegashira
15

Oginohana
 

LAogiyama
WKasugafuji
WKiraihou
WHamanoshima
WTomonohana
LKitakachidoki
LDaishouhou
WAkinoshima
WAsahiyutaka
LKirishima
WTamakasuga
LAsanoshou
WKotobeppu
WHigonoumi
LKonishiki

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Akebono
 

WKenkou
LTakatouriki
WKotonowaka
WKotonishiki
WTerao
WMitoizumi
WMusouyama
WKaiou
LTosanoumi
L*Tochinowaka
A 
A 
A 
A 
A 

7W 3L 5A
 

Oozeki
 

Wakanohana
 

WTochinowaka
WTerao
LMinatofuji
WKotoinazuma
WDaishi
WKotonowaka
WMitoizumi
WKenkou
WMainoumi
WTosanoumi
WHigonoumi
LKaiou
WKotonishiki
WMusashimaru
LMusouyama

12W 3L
 

Sekiwake
 

Musouyama
 

LKotonowaka
WKotoinazuma
WTochinowaka
LMitoizumi
LTosanoumi
LTakatouriki
LAkebono
WTerao
LTakanonami
WKaiou
WKotonishiki
WKenkou
LTakanohana
LMinatofuji
WWakanohana

7W 8L
 

Sekiwake
 

Kotonishiki
 

WTerao
WDaishi
WTakatouriki
LAkebono
WKaiou
WMusashimaru
WMinatofuji
WTochinowaka
LTakanohana
WTakanonami
LMusouyama
LTosanoumi
LWakanohana
LKenkou
LMitoizumi

8W 7L
 

Komusubi
 

Takatouriki
 

LKaiou
WAkebono
LKotonishiki
LKotonowaka
WMitoizumi
WMusouyama
LKenkou
LMusashimaru
WTochinowaka
LKotoinazuma
LMinatofuji
WTerao
LTosanoumi
WDaishi
WMainoumi

7W 8L
 

Maegashira
1

Tosanoumi
 

LMusashimaru
WWakashouyou
WKenkou
LKaiou
WMusouyama
WMinatofuji
WTakanohana
LTakanonami
WAkebono
LWakanohana
WKotoinazuma
WKotonishiki
WTakatouriki
LMisugisato
LKotonowaka

9W 6L
 

Maegashira
2

Mitoizumi
 

WTakanonami
LMusashimaru
LKaiou
WMusouyama
LTakatouriki
LAkebono
LWakanohana
LTakanohana
WWakashouyou
LDaishi
WTochinowaka
WNaminohana
WKotoinazuma
WKotonowaka
WKotonishiki

8W 7L
 

Maegashira
3

Kotonowaka
 

WMusouyama
LKaiou
LAkebono
WTakatouriki
WWakashouyou
LWakanohana
WTakanonami
WMisugisato
LMinatofuji
LTakanohana
LMusashimaru
WAkinoshima
WTerao
LMitoizumi
WTosanoumi

8W 7L
 

Maegashira
4

Wakashouyou
 

WDaishi
LTosanoumi
LHigonoumi
LTochinowaka
LKotonowaka
LKotoinazuma
WKyokudouzan
WMainoumi
LMitoizumi
WMusashimaru
WKotobeppu
LAsanowaka
LKitakachidoki
L*Konishiki
A 

5W 9L 1A
 

Maegashira
5

Minatofuji
 

WNaminohana
WTakanonami
WWakanohana
LTakanohana
WAkinoshima
LTosanoumi
LKotonishiki
LAsahiyutaka
WKotonowaka
LMisugisato
WTakatouriki
LKyokudouzan
LMusashimaru
WMusouyama
WAogiyama

8W 7L
 

Maegashira
6

Mainoumi
 

LMisugisato
LKitakachidoki
WAsahiyutaka
LKyokudouzan
WKotobeppu
LTakanonami
LNaminohana
LWakashouyou
LWakanohana
LKonishiki
WDaishi
LTomonohana
LAsanowaka
WTochinowaka
LTakatouriki

4W 11L
 

Maegashira
7

Akinoshima
 

WKyokudouzan
WKotobeppu
WKasugafuji
WTomonohana
LMinatofuji
WDaishouhou
WAsanoshou
LOginohana
LOginishiki
WAsahiyutaka
LKirishima
LKotonowaka
LHamanoshima
LAogiyama
WAsanowaka

8W 7L
 

Maegashira
8

Higonoumi
 

WAsahiyutaka
LAsanoshou
WWakashouyou
LKasugafuji
LMisugisato
WOginishiki
WKiraihou
WAsanowaka
LKirishima
LDaishouhou
LWakanohana
LTakanohana
WAogiyama
LOginohana
LKotobeppu

6W 9L
 

Maegashira
9

Asanowaka
 

LKotobeppu
WKiraihou
LNaminohana
LOginishiki
WKirishima
WMisugisato
LHamanoshima
LHigonoumi
WKonishiki
LTomonohana
WKyokudouzan
WWakashouyou
WMainoumi
LDaishouhou
LAkinoshima

7W 8L
 

Maegashira
10

Konishiki
 

WKitakachidoki
LMisugisato
WAogiyama
LKirishima
LDaishouhou
WKasugafuji
LOginishiki
LAsanoshou
LAsanowaka
WMainoumi
LNaminohana
WDaishi
WKyokudouzan
W*Wakashouyou
WOginohana

8W 7L
 

Maegashira
11

Hamanoshima
 

WTomonohana
LDaishouhou
WMisugisato
LOginohana
LOginishiki
LAsahiyutaka
WAsanowaka
LKotobeppu
WAogiyama
WKyokudouzan
WKiraihou
LKitakachidoki
WAkinoshima
LAsanoshou
WKirishima

8W 7L
 

Maegashira
12

Kasugafuji
 

WAsanoshou
LOginohana
LAkinoshima
WHigonoumi
WKyokudouzan
LKonishiki
LAogiyama
WOginishiki
WTomonohana
LKotobeppu
WMisugisato
WAsahiyutaka
WKirishima
LNaminohana
LKitakachidoki

8W 7L
 

Maegashira
13

Kiraihou
 

WOginishiki
LAsanowaka
LOginohana
LKotobeppu
WKitakachidoki
LKyokudouzan
LHigonoumi
LTomonohana
LDaishouhou
LAogiyama
LHamanoshima
LKirishima
LRikiou
WToyonoumi
LAsanoshou

3W 12L
 

Maegashira
14

Daishouhou
 

WKirishima
WHamanoshima
WKotobeppu
LAogiyama
WKonishiki
LAkinoshima
WOginohana
WKitakachidoki
WKiraihou
WHigonoumi
LOginishiki
LMisugisato
LAsanoshou
WAsanowaka
WDaishi

10W 5L
 

Maegashira
15

Aogiyama
 

WOginohana
WOginishiki
LKonishiki
WDaishouhou
LAsanoshou
LTomonohana
WKasugafuji
WKirishima
LHamanoshima
WKiraihou
WKitakachidoki
WKushimaumi
LHigonoumi
WAkinoshima
LMinatofuji

9W 6L
 

Wakanohana(2)
Tosanoumi(1)
Kaiou(1), Minatofuji(1)
Tosanoumi(1)
Takamisugi, Kirinishiki, Daishouyama, Komafudou