1995 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Akebono
 

WKenkou
WWakashouyou
WKotonishiki
LHigonoumi
WTakatouriki
WMusouyama
WKaiou
WTerao
WNaminohana
WAkinoshima
WTakanonami
WTakamisugi
WMusashimaru
WWakanohana
LTakanohana

13W 2L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

WWakashouyou
WTakatouriki
WDaishouhou
WKenkou
WTakamisugi
LKaiou
WKotonishiki
WNaminohana
WTerao
WHigonoumi
WAkinoshima
WTakanonami
LAkebono
LTakanohana
WWakanohana

12W 3L
 

Oozeki
 

Takanonami
 

WMitoizumi
LMusouyama
WHigonoumi
WMinatofuji
WKonishiki
WAsanowaka
LKenkou
LKotonishiki
WDaishouhou
LTerao
LAkebono
LMusashimaru
LKotonowaka
LKirishima
LKaiou

6W 9L
 

Sekiwake
 

Akinoshima
 

WKirishima
WTerao
LMinatofuji
LMusouyama
WMitoizumi
WKenkou
WDaishouhou
LKotonowaka
LKaiou
LAkebono
LMusashimaru
WHigonoumi
LKotonishiki
WKonishiki
LAsanowaka

7W 8L
 

Komusubi
 

Takatouriki
 

LKonishiki
LMusashimaru
WAsanowaka
WMitoizumi
LAkebono
LTochinowaka
LKotonowaka
LKenkou
WMinatofuji
LKaiou
LTerao
LDaishouhou
W*Higonoumi
LMusouyama
WKotonishiki

5W 10L
 

Maegashira
1

Terao
 

LMisugisato
LAkinoshima
WWakashouyou
LTakanohana
WDaishouhou
LMitoizumi
LWakanohana
LAkebono
LMusashimaru
WTakanonami
WTakatouriki
LKaiou
LKenkou
LNaminohana
WTakamisugi

5W 10L
 

Maegashira
2

Naminohana
 

WTochinowaka
LAsanowaka
WMitoizumi
LKotonowaka
LKaiou
WKirishima
LHigonoumi
LMusashimaru
LAkebono
WKenkou
WDaishouhou
LMinatofuji
LKonishiki
WTerao
LKiraihou

6W 9L
 

Maegashira
3

Daishouhou
 

WKiraihou
WKaiou
LMusashimaru
LWakanohana
LTerao
LTakanohana
LAkinoshima
LTakamisugi
LTakanonami
WWakashouyou
LNaminohana
WTakatouriki
LAsanowaka
WKenkou
LMinatofuji

5W 10L
 

Maegashira
4

Wakashouyou
 

LMusashimaru
LAkebono
LTerao
WKaiou
LKenkou
LKiraihou
WKyokudouzan
LMusouyama
LKirishima
LDaishouhou
WAsanowaka
LKotonishiki
LAsahiyutaka
LMinatofuji
LTomonohana

3W 12L
 

Maegashira
5

Kotonowaka
 

LTakanohana
WAsanoshou
LKiraihou
WNaminohana
LWakanohana
WAsahiyutaka
WTakatouriki
WAkinoshima
WTochinowaka
WMusouyama
LMisugisato
LHamanoshima
WTakanonami
WTokitsunada
LKitakachidoki

9W 6L
 

Maegashira
6

Misugisato
 

WTerao
LHigonoumi
LMusouyama
LHamanoshima
LKyokudouzan
WMainoumi
LKiraihou
WMinatofuji
WAsanowaka
WKotonishiki
WKotonowaka
LKitakachidoki
WTochinowaka
WKotoinazuma
LDaishi

8W 7L
 

Maegashira
7

Mitoizumi
 

LTakanonami
LTakanohana
LNaminohana
LTakatouriki
LAkinoshima
WTerao
WKotobeppu
LAsahiyutaka
WTakamisugi
LOginishiki
WHamanoshima
LKiraihou
LAsanoshou
WAsanowaka
LKotoinazuma

5W 10L
 

Maegashira
8

Kirishima
 

LAkinoshima
WTakamisugi
LWakanohana
LAsanoshou
LTokitsunada
LNaminohana
LOginishiki
WAsanowaka
WWakashouyou
WKonishiki
LKyokudouzan
LMusouyama
WShikishima
WTakanonami
LMainoumi

6W 9L
 

Maegashira
9

Kiraihou
 

LDaishouhou
LKasugafuji
WKotonowaka
LTakamisugi
LTomonohana
WWakashouyou
WMisugisato
WShikishima
LOginishiki
LTokitsunada
LKonishiki
WMitoizumi
LMainoumi
WKitakachidoki
WNaminohana

7W 8L
 

Maegashira
10

Asahiyutaka
 

LKotobeppu
WTokitsunada
LTomonohana
WAsanowaka
LOginishiki
LKotonowaka
WKasugafuji
WMitoizumi
LKitakachidoki
LKotoinazuma
LDaishi
LShikishima
WWakashouyou
WMainoumi
LAsanoshou

6W 9L
 

Maegashira
11

Asanoshou
 

LHamanoshima
LKotonowaka
WDaishi
WKirishima
WKotobeppu
WTokitsunada
LKotoinazuma
WOginishiki
LShikishima
LMainoumi
LTomonohana
WKasugafuji
WMitoizumi
LKyokudouzan
WAsahiyutaka

8W 7L
 

Maegashira
12

Kitakachidoki
 

WKyokudouzan
WOginishiki
LShikishima
LTomonohana
WMainoumi
WKotoinazuma
WTokitsunada
LKotobeppu
WAsahiyutaka
LDaishi
LTochinowaka
WMisugisato
WHamanoshima
LKiraihou
WKotonowaka

9W 6L
 

Maegashira
13

Tokitsunada
 

WMainoumi
LAsahiyutaka
LKotobeppu
WTochinowaka
WKirishima
LAsanoshou
LKitakachidoki
WDaishi
LHamanoshima
WKiraihou
WMinatofuji
WKotoinazuma
WOginishiki
LKotonowaka
WKasugafuji

9W 6L
 

Maegashira
14

Kotoinazuma
 

WTomonohana
WHamanoshima
LMainoumi
WKasugafuji
WShikishima
LKitakachidoki
WAsanoshou
LTochinowaka
WDaishi
WAsahiyutaka
LOginishiki
LTokitsunada
WKyokudouzan
LMisugisato
WMitoizumi

9W 6L
 

Maegashira
15

Daishi
 

LKasugafuji
WKotobeppu
LAsanoshou
WMainoumi
WHamanoshima
LKyokudouzan
LTochinowaka
LTokitsunada
LKotoinazuma
WKitakachidoki
WAsahiyutaka
WOginishiki
WTomonohana
LShikishima
WMisugisato

8W 7L
 

Maegashira
16

Shikishima
 

LOginishiki
LMainoumi
WKitakachidoki
WKyokudouzan
LKotoinazuma
LKotobeppu
WTomonohana
LKiraihou
WAsanoshou
LHamanoshima
WKasugafuji
WAsahiyutaka
LKirishima
WDaishi
LTosanoumi

7W 8L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanohana
 

WKotonowaka
WMitoizumi
WKonishiki
WTerao
WAsanowaka
WDaishouhou
WMinatofuji
WKaiou
WHigonoumi
WTochinowaka
WKotonishiki
WKenkou
LMusouyama
WMusashimaru
WAkebono

14W 1L
 

Oozeki
 

Wakanohana
 

WMinatofuji
LKonishiki
WKirishima
WDaishouhou
WKotonowaka
LKotonishiki
WTerao
WHigonoumi
WKenkou
WAsanowaka
LMusouyama
WTochinowaka
LKaiou
LAkebono
LMusashimaru

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kaiou
 

LKotonishiki
LDaishouhou
WKenkou
LWakashouyou
WNaminohana
WMusashimaru
LAkebono
LTakanohana
WAkinoshima
WTakatouriki
LHigonoumi
WTerao
WWakanohana
WTakamisugi
WTakanonami

9W 6L
 

Komusubi
 

Kenkou
 

LAkebono
LKotonishiki
LKaiou
LMusashimaru
WWakashouyou
LAkinoshima
WTakanonami
WTakatouriki
LWakanohana
LNaminohana
LTakamisugi
LTakanohana
WTerao
LDaishouhou
WMusouyama

5W 10L
 

Maegashira
1

Higonoumi
 

WAsanowaka
WMisugisato
LTakanonami
WAkebono
LMusouyama
WMinatofuji
WNaminohana
LWakanohana
LTakanohana
LMusashimaru
WKaiou
LAkinoshima
L*Takatouriki
A 
A 

6W 7L 2A
 

Maegashira
2

Takamisugi
 

LMusouyama
LKirishima
LTochinowaka
WKiraihou
LMusashimaru
WKonishiki
LAsanowaka
WDaishouhou
LMitoizumi
LMinatofuji
WKenkou
LAkebono
LKotobeppu
LKaiou
LTerao

4W 11L
 

Maegashira
3

Kotonishiki
 

WKaiou
WKenkou
LAkebono
WKonishiki
WMinatofuji
WWakanohana
LMusashimaru
WTakanonami
LMusouyama
LMisugisato
LTakanohana
WWakashouyou
WAkinoshima
LTochinowaka
LTakatouriki

8W 7L
 

Maegashira
4

Musouyama
 

WTakamisugi
WTakanonami
WMisugisato
WAkinoshima
WHigonoumi
LAkebono
LKonishiki
WWakashouyou
WKotonishiki
LKotonowaka
WWakanohana
WKirishima
WTakanohana
WTakatouriki
LKenkou

11W 4L
 

Maegashira
5

Asanowaka
 

LHigonoumi
WNaminohana
LTakatouriki
LAsahiyutaka
LTakanohana
LTakanonami
WTakamisugi
LKirishima
LMisugisato
LWakanohana
LWakashouyou
WKonishiki
WDaishouhou
LMitoizumi
WAkinoshima

5W 10L
 

Maegashira
6

Minatofuji
 

LWakanohana
WKyokudouzan
WAkinoshima
LTakanonami
LKotonishiki
LHigonoumi
LTakanohana
LMisugisato
LTakatouriki
WTakamisugi
LTokitsunada
WNaminohana
LKasugafuji
WWakashouyou
WDaishouhou

6W 9L
 

Maegashira
7

Konishiki
 

WTakatouriki
WWakanohana
LTakanohana
LKotonishiki
LTakanonami
LTakamisugi
WMusouyama
LMainoumi
LKyokudouzan
LKirishima
WKiraihou
LAsanowaka
WNaminohana
LAkinoshima
LKotobeppu

5W 10L
 

Maegashira
8

Tochinowaka
 

LNaminohana
WTomonohana
WTakamisugi
LTokitsunada
LKasugafuji
WTakatouriki
WDaishi
WKotoinazuma
LKotonowaka
LTakanohana
WKitakachidoki
LWakanohana
LMisugisato
WKotonishiki
WOginishiki

8W 7L
 

Maegashira
9

Kotobeppu
 

WAsahiyutaka
LDaishi
WTokitsunada
LOginishiki
LAsanoshou
WShikishima
LMitoizumi
WKitakachidoki
LTomonohana
WKasugafuji
LMainoumi
WKyokudouzan
WTakamisugi
LHamanoshima
WKonishiki

8W 7L
 

Maegashira
10

Hamanoshima
 

WAsanoshou
LKotoinazuma
LKasugafuji
WMisugisato
LDaishi
WOginishiki
LMainoumi
LTomonohana
WTokitsunada
WShikishima
LMitoizumi
WKotonowaka
LKitakachidoki
WKotobeppu
LKyokudouzan

7W 8L
 

Maegashira
11

Kyokudouzan
 

LKitakachidoki
LMinatofuji
WOginishiki
LShikishima
WMisugisato
WDaishi
LWakashouyou
LKasugafuji
WKonishiki
WTomonohana
WKirishima
LKotobeppu
LKotoinazuma
WAsanoshou
WHamanoshima

8W 7L
 

Maegashira
12

Mainoumi
 

LTokitsunada
WShikishima
WKotoinazuma
LDaishi
LKitakachidoki
LMisugisato
WHamanoshima
WKonishiki
LKasugafuji
WAsanoshou
WKotobeppu
WTomonohana
WKiraihou
LAsahiyutaka
WKirishima

9W 6L
 

Maegashira
13

Tomonohana
 

LKotoinazuma
LTochinowaka
WAsahiyutaka
WKitakachidoki
WKiraihou
LKasugafuji
LShikishima
WHamanoshima
WKotobeppu
LKyokudouzan
WAsanoshou
LMainoumi
LDaishi
LTosanoumi
WWakashouyou

7W 8L
 

Maegashira
14

Kasugafuji
 

WDaishi
WKiraihou
WHamanoshima
LKotoinazuma
WTochinowaka
WTomonohana
LAsahiyutaka
WKyokudouzan
WMainoumi
LKotobeppu
LShikishima
LAsanoshou
WMinatofuji
LOginishiki
LTokitsunada

8W 7L
 

Maegashira
15

Oginishiki
 

WShikishima
LKitakachidoki
LKyokudouzan
WKotobeppu
WAsahiyutaka
LHamanoshima
WKirishima
LAsanoshou
WKiraihou
WMitoizumi
WKotoinazuma
LDaishi
LTokitsunada
WKasugafuji
LTochinowaka

8W 7L
 

Takanohana(9)
Musouyama(3)
Musouyama(2)
Nobody