1995 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanohana
 

WKenkou
WHigonoumi
WAsanowaka
WKonishiki
WKotoinazuma
WMinatofuji
WKaiou
WHamanoshima
WKotonowaka
WAsahiyutaka
WTosanoumi
WKotonishiki
WMusouyama
WMusashimaru
WAkebono

15W 0L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

WWakashouyou
LKotonishiki
WHamanoshima
WKotoinazuma
WKotonowaka
WAsanowaka
WHigonoumi
WKenkou
LKaiou
WTakatouriki
WTakanonami
WMisugisato
LAkebono
LTakanohana
LWakanohana

10W 5L
 

Oozeki
 

Takanonami
 

LKotonishiki
LKonishiki
WKirishima
WAsanowaka
WHigonoumi
WHamanoshima
WMinatofuji
LKotonowaka
LKenkou
WKotoinazuma
LMusashimaru
WAkebono
LTosanoumi
LKaiou
WMusouyama

8W 7L
 

Sekiwake
 

Musouyama
 

WAsanowaka
WTakatouriki
WKotonowaka
WHigonoumi
LWakashouyou
LKenkou
WKotoinazuma
LAkebono
WMinatofuji
LKaiou
LKotonishiki
WWakanohana
LTakanohana
WHamanoshima
LTakanonami

8W 7L
 

Komusubi
 

Kotonowaka
 

LHamanoshima
LAkebono
LMusouyama
LMisugisato
LMusashimaru
WKaiou
LKenkou
WTakanonami
LTakanohana
LWakanohana
LTakatouriki
WMinatofuji
LHigonoumi
WAsanowaka
LKonishiki

4W 11L
 

Maegashira
1

Takatouriki
 

LAkebono
LMusouyama
WMinatofuji
WKirishima
WAsanowaka
WKonishiki
WOginishiki
LKotoinazuma
LKotonishiki
LMusashimaru
WKotonowaka
LKaiou
WKenkou
LKotobeppu
WAsahiyutaka

8W 7L
 

Maegashira
2

Minatofuji
 

LKaiou
LAsanowaka
LTakatouriki
WWakanohana
LAkebono
LTakanohana
LTakanonami
WMisugisato
LMusouyama
LHigonoumi
WKenkou
LKotonowaka
LKotoinazuma
WKotonishiki
WKirishima

5W 10L
 

Maegashira
3

Higonoumi
 

WMisugisato
LTakanohana
LAkebono
LMusouyama
LTakanonami
LWakanohana
LMusashimaru
LKaiou
LAsanowaka
WMinatofuji
LKonishiki
LKotoinazuma
WKotonowaka
LKenkou
WOginishiki

4W 11L
 

Maegashira
4

Wakashouyou
 

LMusashimaru
LKotobeppu
WTochinowaka
LTerao
WMusouyama
LKotoinazuma
WKirishima
LKotonishiki
WKonishiki
WOginishiki
LMitoizumi
WTosanoumi
WDaishi
LAsahiyutaka
LKaiou

7W 8L
 

Maegashira
5

Konishiki
 

WKirishima
WTakanonami
LTosanoumi
LTakanohana
LWakanohana
LTakatouriki
WKotobeppu
LTochinowaka
LWakashouyou
LMainoumi
WHigonoumi
LOginishiki
LHamanoshima
LKotoinazuma
WKotonowaka

5W 10L
 

Maegashira
6

Oginishiki
 

WKotobeppu
LWakanohana
LTerao
WHamanoshima
WKirishima
LNaminohana
LTakatouriki
LAsahiyutaka
LMisugisato
LWakashouyou
LTochinowaka
WKonishiki
WDaishouhou
LTomonohana
LHigonoumi

5W 10L
 

Maegashira
7

Asahiyutaka
 

LTosanoumi
WMainoumi
LNaminohana
LKotobeppu
WDaishi
WMisugisato
WTochinowaka
WOginishiki
LDaishouhou
LTakanohana
LTerao
WTomonohana
LKitakachidoki
WWakashouyou
LTakatouriki

7W 8L
 

Maegashira
8

Tosanoumi
 

WAsahiyutaka
WTakamisugi
WKonishiki
WAsanoshou
LTerao
LTomonohana
WKasugafuji
WNaminohana
WKyokudouzan
WTokitsunada
LTakanohana
LWakashouyou
WTakanonami
WKiraihou
WKotonishiki

11W 4L
 

Maegashira
9

Mitoizumi
 

WTochinowaka
LAsanoshou
LKasugafuji
LDaishouhou
WKotobeppu
LKiraihou
LTakamisugi
WMainoumi
WKirishima
WKyokudouzan
WWakashouyou
LKitakachidoki
WNaminohana
WMisugisato
LKotoinazuma

8W 7L
 

Maegashira
10

Daishi
 

LTerao
LKitakachidoki
WKotobeppu
LTochinowaka
LAsahiyutaka
WMainoumi
LDaishouhou
WTokitsunada
WTakamisugi
WKirishima
WTomonohana
LAsanoshou
LWakashouyou
WKyokudouzan
WNaminohana

8W 7L
 

Maegashira
11

Naminohana
 

LDaishouhou
WTochinowaka
WAsahiyutaka
LTomonohana
WAsanoshou
WOginishiki
LKyokudouzan
LTosanoumi
WTokitsunada
LKotobeppu
WKasugafuji
WTerao
LMitoizumi
WKitakachidoki
LDaishi

8W 7L
 

Maegashira
12

Kitakachidoki
 

LMainoumi
WDaishi
WKiraihou
LKasugafuji
WTomonohana
LKyokudouzan
LAsanoshou
WDaishouhou
WKotobeppu
LTerao
LTokitsunada
WMitoizumi
WAsahiyutaka
LNaminohana
WTakamisugi

8W 7L
 

Maegashira
13

Asanoshou
 

WTakamisugi
WMitoizumi
WDaishouhou
LTosanoumi
LNaminohana
WTerao
WKitakachidoki
LKyokudouzan
LMainoumi
WTomonohana
LKiraihou
WDaishi
LTochinowaka
WTokitsunada
LKushimaumi

8W 7L
 

Maegashira
14

Kyokudouzan
 

LKasugafuji
LTerao
WKushimaumi
WTakamisugi
WTokitsunada
WKitakachidoki
WNaminohana
WAsanoshou
LTosanoumi
LMitoizumi
WDaishouhou
WKiraihou
LTomonohana
LDaishi
WMainoumi

9W 6L
 

Maegashira
15

Tokitsunada
 

LKiraihou
WShikishima
WTakamisugi
WMainoumi
LKyokudouzan
LKasugafuji
WKushimaumi
LDaishi
LNaminohana
LTosanoumi
WKitakachidoki
LKotogaume
LDaizen
LAsanoshou
WTomonohana

6W 9L
 

WEST

Yokozuna
 

Akebono
 

WTakatouriki
WKotonowaka
WHigonoumi
WKenkou
WMinatofuji
WKotonishiki
WAsanowaka
WMusouyama
WKotoinazuma
WHamanoshima
WKaiou
LTakanonami
WMusashimaru
LWakanohana
LTakanohana

12W 3L
 

Oozeki
 

Wakanohana
 

LKotoinazuma
WOginishiki
WKenkou
LMinatofuji
WKonishiki
WHigonoumi
LKotonishiki
WAsanowaka
WHamanoshima
WKotonowaka
WKirishima
LMusouyama
LKaiou
WAkebono
WMusashimaru

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kaiou
 

WMinatofuji
WHamanoshima
WKotoinazuma
WKotonishiki
LKenkou
LKotonowaka
LTakanohana
WHigonoumi
WMusashimaru
WMusouyama
LAkebono
WTakatouriki
WWakanohana
WTakanonami
WWakashouyou

11W 4L
 

Komusubi
 

Kenkou
 

LTakanohana
LKotoinazuma
LWakanohana
LAkebono
WKaiou
WMusouyama
WKotonowaka
LMusashimaru
WTakanonami
LKotonishiki
LMinatofuji
LAsanowaka
LTakatouriki
WHigonoumi
WHamanoshima

6W 9L
 

Komusubi
 

Kotonishiki
 

WTakanonami
WMusashimaru
WMisugisato
LKaiou
WHamanoshima
LAkebono
WWakanohana
WWakashouyou
WTakatouriki
WKenkou
WMusouyama
LTakanohana
WTerao
LMinatofuji
LTosanoumi

10W 5L
 

Maegashira
1

Kotoinazuma
 

WWakanohana
WKenkou
LKaiou
LMusashimaru
LTakanohana
WWakashouyou
LMusouyama
WTakatouriki
LAkebono
LTakanonami
WMisugisato
WHigonoumi
WMinatofuji
WKonishiki
WMitoizumi

9W 6L
 

Maegashira
2

Hamanoshima
 

WKotonowaka
LKaiou
LMusashimaru
LOginishiki
LKotonishiki
LTakanonami
LMisugisato
LTakanohana
LWakanohana
LAkebono
WAsanowaka
LKirishima
WKonishiki
LMusouyama
LKenkou

3W 12L
 

Maegashira
3

Asanowaka
 

LMusouyama
WMinatofuji
LTakanohana
LTakanonami
LTakatouriki
LMusashimaru
LAkebono
LWakanohana
WHigonoumi
LMisugisato
LHamanoshima
WKenkou
LKirishima
LKotonowaka
WKotobeppu

4W 11L
 

Maegashira
4

Misugisato
 

LHigonoumi
LKirishima
LKotonishiki
WKotonowaka
LTochinowaka
LAsahiyutaka
WHamanoshima
LMinatofuji
WOginishiki
WAsanowaka
LKotoinazuma
LMusashimaru
WKotobeppu
LMitoizumi
WDaishouhou

6W 9L
 

Maegashira
5

Kirishima
 

LKonishiki
WMisugisato
LTakanonami
LTakatouriki
LOginishiki
WTochinowaka
LWakashouyou
LKotobeppu
LMitoizumi
LDaishi
LWakanohana
WHamanoshima
WAsanowaka
LDaishouhou
LMinatofuji

4W 11L
 

Maegashira
6

Kotobeppu
 

LOginishiki
WWakashouyou
LDaishi
WAsahiyutaka
LMitoizumi
WDaishouhou
LKonishiki
WKirishima
LKitakachidoki
WNaminohana
LMainoumi
LKasugafuji
LMisugisato
WTakatouriki
LAsanowaka

6W 9L
 

Maegashira
7

Akinoshima
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
8

Tochinowaka
 

LMitoizumi
LNaminohana
LWakashouyou
WDaishi
WMisugisato
LKirishima
LAsahiyutaka
WKonishiki
LTomonohana
WTakamisugi
WOginishiki
LMainoumi
WAsanoshou
WKasugafuji
WTerao

8W 7L
 

Maegashira
9

Terao
 

WDaishi
WKyokudouzan
WOginishiki
WWakashouyou
WTosanoumi
LAsanoshou
WTomonohana
LKasugafuji
LKiraihou
WKitakachidoki
WAsahiyutaka
LNaminohana
LKotonishiki
LMainoumi
LTochinowaka

8W 7L
 

Maegashira
10

Daishouhou
 

WNaminohana
LKiraihou
LAsanoshou
WMitoizumi
LMainoumi
LKotobeppu
WDaishi
LKitakachidoki
WAsahiyutaka
LKasugafuji
LKyokudouzan
WTakamisugi
LOginishiki
WKirishima
LMisugisato

6W 9L
 

Maegashira
11

Mainoumi
 

WKitakachidoki
LAsahiyutaka
LTomonohana
LTokitsunada
WDaishouhou
LDaishi
WKiraihou
LMitoizumi
WAsanoshou
WKonishiki
WKotobeppu
WTochinowaka
LKasugafuji
WTerao
LKyokudouzan

8W 7L
 

Maegashira
12

Takamisugi
 

LAsanoshou
LTosanoumi
LTokitsunada
LKyokudouzan
WKasugafuji
LShikishima
WMitoizumi
LAogiyama
LDaishi
LTochinowaka
LDaizen
LDaishouhou
LKiraihou
LTamakasuga
LKitakachidoki

2W 13L
 

Maegashira
13

Kasugafuji
 

WKyokudouzan
LTomonohana
WMitoizumi
WKitakachidoki
LTakamisugi
WTokitsunada
LTosanoumi
WTerao
LOginohana
WDaishouhou
LNaminohana
WKotobeppu
WMainoumi
LTochinowaka
LKiraihou

8W 7L
 

Maegashira
14

Kiraihou
 

WTokitsunada
WDaishouhou
LKitakachidoki
LAogiyama
WTamakasuga
WMitoizumi
LMainoumi
LTomonohana
WTerao
LShikishima
WAsanoshou
LKyokudouzan
WTakamisugi
LTosanoumi
WKasugafuji

8W 7L
 

Maegashira
15

Tomonohana
 

WAogiyama
WKasugafuji
WMainoumi
WNaminohana
LKitakachidoki
WTosanoumi
LTerao
WKiraihou
WTochinowaka
LAsanoshou
LDaishi
LAsahiyutaka
WKyokudouzan
WOginishiki
LTokitsunada

9W 6L
 

Takanohana(11)
Kaiou(3)
Kotoinazuma(1), Tosanoumi(1)
Kotonishiki(5)
Kotofuji