1996 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanohana
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Wakanohana
 

WTerao
LKaiou
LTosanoumi
WMitoizumi
WHamanoshima
WAsahiyutaka
WTamakasuga
WAsanoshou
WKotonowaka
WMusouyama
LOginishiki
WDaishouhou
WMusashimaru
WKotonishiki
LAkebono

11W 4L
 

Oozeki
 

Takanonami
 

WTosanoumi
LKotonishiki
LTamakasuga
WKotonowaka
WDaishouhou
WMusouyama
LAsanoshou
LOginishiki
WTerao
WAsahiyutaka
WMitoizumi
WAkebono
WHamanoshima
WKaiou
WMusashimaru

11W 4L
 

Sekiwake
 

Takatouriki
 

WMitoizumi
WHamanoshima
WKotonowaka
WMusouyama
LTamakasuga
LTosanoumi
LTerao
LAsahiyutaka
LMusashimaru
WDaishouhou
LAsanoshou
LKotonishiki
WAkebono
LOginishiki
LKaiou

6W 9L
 

Komusubi
 

Asahiyutaka
 

LMusashimaru
LAkinoshima
LAkebono
LKaiou
LKotonishiki
LWakanohana
WMusouyama
WTakatouriki
WMitoizumi
LTakanonami
LKotonowaka
LTerao
WDaishouhou
LTosanoumi
WOginishiki

5W 10L
 

Maegashira
1

Daishouhou
 

LKotonowaka
LMusashimaru
WOginishiki
LAkebono
LTakanonami
LAsanoshou
LHamanoshima
LKaiou
LKotonishiki
LTakatouriki
LKotoinazuma
LWakanohana
LAsahiyutaka
LMusouyama
LMitoizumi

1W 14L
 

Maegashira
2

Akinoshima
 

LKaiou
WAsahiyutaka
WKenkou
WKotoinazuma
WMusouyama
LAkebono
WTosanoumi
LTamakasuga
WAsanoshou
LMusashimaru
LKyokushuuzan
LHamanoshima
WOginishiki
WHigonoumi
WKotonishiki

9W 6L
 

Maegashira
3

Terao
 

LWakanohana
WTosanoumi
LKaiou
LKotonishiki
LKotonowaka
LMusashimaru
WTakatouriki
LMusouyama
LTakanonami
LKonishiki
LAkebono
WAsahiyutaka
LGan'yuu
LMitoizumi
WAsanoshou

4W 11L
 

Maegashira
4

Oginishiki
 

LKotonishiki
LMusouyama
LDaishouhou
LTochinowaka
LGan'yuu
WKotoryuu
LKotoinazuma
WTakanonami
WKenkou
LAkebono
WWakanohana
WMusashimaru
LAkinoshima
WTakatouriki
LAsahiyutaka

6W 9L
 

Maegashira
5

Tamakasuga
 

WAsanoshou
WMitoizumi
WTakanonami
LKonishiki
WTakatouriki
WTochinowaka
LWakanohana
WAkinoshima
WAsanowaka
LHigonoumi
LAogiyama
LTochiazuma
LKaiou
WKyokushuuzan
WTosanoumi

9W 6L
 

Maegashira
6

Kenkou
 

WHamanoshima
LAsanoshou
LAkinoshima
LAogiyama
WKonishiki
LHigonoumi
WGan'yuu
WKotoinazuma
LOginishiki
WShikishima
LTochinowaka
WAsanowaka
LKotobeppu
WTochiazuma
WKotoryuu

8W 7L
 

Maegashira
7

Gan'yuu
 

LKotoinazuma
LHigonoumi
LMitoizumi
WAsanoshou
WOginishiki
WHamanoshima
LKenkou
LKyokushuuzan
LKitakachidoki
WDaishi
LNaminohana
WKotonowaka
WTerao
LRikiou
LTochiazuma

6W 9L
 

Maegashira
8

Tochinowaka
 

LKyokushuuzan
WKotoinazuma
WHamanoshima
WOginishiki
LKitakachidoki
LTamakasuga
LAsanowaka
LKotoryuu
WDaihishou
LKotobeppu
WKenkou
LShikishima
WNaminohana
WDaishi
WRikiou

8W 7L
 

Maegashira
9

Konishiki
 

WKotoryuu
LKyokushuuzan
LMinatofuji
WTamakasuga
LKenkou
LKotoinazuma
LTochiazuma
WHamanoshima
LNaminohana
WTerao
LDaishi
WAogiyama
LShikishima
WKitakachidoki
LAsanowaka

6W 9L
 

Maegashira
10

Aogiyama
 

LKitakachidoki
WMinatofuji
LKyokushuuzan
WKenkou
WKotoinazuma
LDaihishou
LRikiou
WShikishima
WHamanoshima
LTochiazuma
WTamakasuga
LKonishiki
WHigonoumi
WKotoryuu
LDaishi

8W 7L
 

Maegashira
11

Asanowaka
 

WHigonoumi
WNaminohana
WKotoryuu
LDaishi
WKyokushuuzan
WTochiazuma
WTochinowaka
LRikiou
LTamakasuga
LDaihishou
WKotobeppu
LKenkou
LMinatofuji
WKotonowaka
WKonishiki

9W 6L
 

Maegashira
12

Kotobeppu
 

WShikishima
WKitakachidoki
LRikiou
LDaihishou
LTochiazuma
WKyokushuuzan
WMinatofuji
LNaminohana
LDaishi
WTochinowaka
LAsanowaka
LHigonoumi
WKenkou
WMisugisato
LGojourou

7W 8L
 

Maegashira
13

Daihishou
 

LMinatofuji
LTochiazuma
WHigonoumi
WKotobeppu
LRikiou
WAogiyama
LKotoryuu
WKitakachidoki
LTochinowaka
WAsanowaka
WShikishima
WNaminohana
LDaishi
WKotoinazuma
WKyokushuuzan

9W 6L
 

Maegashira
14

Naminohana
 

LDaishi
LAsanowaka
LShikishima
WRikiou
LKotoryuu
LMinatofuji
WHigonoumi
WKotobeppu
WKonishiki
LKitakachidoki
WGan'yuu
LDaihishou
LTochinowaka
LYamato
LChiyotaikai

5W 10L
 

Maegashira
15

Rikiou
 

LTochiazuma
WDaishi
WKotobeppu
LNaminohana
WDaihishou
LShikishima
WAogiyama
WAsanowaka
WMinatofuji
LKotoryuu
WHigonoumi
LKyokushuuzan
LKitakachidoki
WGan'yuu
LTochinowaka

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Akebono
 

LMusouyama
WKotonowaka
WAsahiyutaka
WDaishouhou
WKaiou
WAkinoshima
WMitoizumi
WKotonishiki
WTosanoumi
WOginishiki
WTerao
LTakanonami
LTakatouriki
LMusashimaru
WWakanohana

11W 4L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

WAsahiyutaka
WDaishouhou
WKotonishiki
LTosanoumi
WAsanoshou
WTerao
WKotonowaka
WMitoizumi
WTakatouriki
WAkinoshima
WKaiou
LOginishiki
LWakanohana
WAkebono
LTakanonami

11W 4L
 

Sekiwake
 

Kaiou
 

WAkinoshima
WWakanohana
WTerao
WAsahiyutaka
LAkebono
WKotonowaka
WKotonishiki
WDaishouhou
WMusouyama
LTosanoumi
LMusashimaru
WMitoizumi
WTamakasuga
LTakanonami
WTakatouriki

11W 4L
 

Sekiwake
 

Kotonishiki
 

WOginishiki
WTakanonami
LMusashimaru
WTerao
WAsahiyutaka
WMitoizumi
LKaiou
LAkebono
WDaishouhou
WAsanoshou
LMusouyama
WTakatouriki
LTosanoumi
LWakanohana
LAkinoshima

8W 7L
 

Komusubi
 

Musouyama
 

WAkebono
WOginishiki
WAsanoshou
LTakatouriki
LAkinoshima
LTakanonami
LAsahiyutaka
WTerao
LKaiou
LWakanohana
WKotonishiki
WTosanoumi
WMitoizumi
WDaishouhou
LKotonowaka

8W 7L
 

Maegashira
1

Tosanoumi
 

LTakanonami
LTerao
WWakanohana
WMusashimaru
WMitoizumi
WTakatouriki
LAkinoshima
LKotonowaka
LAkebono
WKaiou
WHamanoshima
LMusouyama
WKotonishiki
WAsahiyutaka
LTamakasuga

8W 7L
 

Maegashira
2

Mitoizumi
 

LTakatouriki
LTamakasuga
WGan'yuu
LWakanohana
LTosanoumi
LKotonishiki
LAkebono
LMusashimaru
LAsahiyutaka
WKotoinazuma
LTakanonami
LKaiou
LMusouyama
WTerao
WDaishouhou

4W 11L
 

Maegashira
3

Kotonowaka
 

WDaishouhou
LAkebono
LTakatouriki
LTakanonami
WTerao
LKaiou
LMusashimaru
WTosanoumi
LWakanohana
LHamanoshima
WAsahiyutaka
LGan'yuu
LAsanoshou
LAsanowaka
WMusouyama

5W 10L
 

Maegashira
4

Asanoshou
 

LTamakasuga
WKenkou
LMusouyama
LGan'yuu
LMusashimaru
WDaishouhou
WTakanonami
LWakanohana
LAkinoshima
LKotonishiki
WTakatouriki
LKotoinazuma
WKotonowaka
LShikishima
LTerao

5W 10L
 

Maegashira
5

Hamanoshima
 

LKenkou
LTakatouriki
LTochinowaka
WKitakachidoki
LWakanohana
LGan'yuu
WDaishouhou
LKonishiki
LAogiyama
WKotonowaka
LTosanoumi
WAkinoshima
LTakanonami
LMinatofuji
WKotoinazuma

5W 10L
 

Maegashira
6

Kotoinazuma
 

WGan'yuu
LTochinowaka
LKitakachidoki
LAkinoshima
LAogiyama
WKonishiki
WOginishiki
LKenkou
LShikishima
LMitoizumi
WDaishouhou
WAsanoshou
LKyokushuuzan
LDaihishou
LHamanoshima

5W 10L
 

Maegashira
7

Kyokushuuzan
 

WTochinowaka
WKonishiki
WAogiyama
LHigonoumi
LAsanowaka
LKotobeppu
WKitakachidoki
WGan'yuu
LTochiazuma
LMinatofuji
WAkinoshima
WRikiou
WKotoinazuma
LTamakasuga
LDaihishou

8W 7L
 

Maegashira
8

Kotoryuu
 

LKonishiki
LShikishima
LAsanowaka
WMinatofuji
WNaminohana
LOginishiki
WDaihishou
WTochinowaka
LHigonoumi
WRikiou
WKitakachidoki
LDaishi
WTochiazuma
LAogiyama
LKenkou

7W 8L
 

Maegashira
9

Kitakachidoki
 

WAogiyama
LKotobeppu
WKotoinazuma
LHamanoshima
WTochinowaka
LDaishi
LKyokushuuzan
LDaihishou
WGan'yuu
WNaminohana
LKotoryuu
WMinatofuji
WRikiou
LKonishiki
WShikishima

8W 7L
 

Maegashira
10

Higonoumi
 

LAsanowaka
WGan'yuu
LDaihishou
WKyokushuuzan
WDaishi
WKenkou
LNaminohana
WTochiazuma
WKotoryuu
WTamakasuga
LRikiou
WKotobeppu
LAogiyama
LAkinoshima
WMinatofuji

9W 6L
 

Maegashira
11

Shikishima
 

LKotobeppu
WKotoryuu
WNaminohana
LTochiazuma
LMinatofuji
WRikiou
LDaishi
LAogiyama
WKotoinazuma
LKenkou
LDaihishou
WTochinowaka
WKonishiki
WAsanoshou
LKitakachidoki

7W 8L
 

Maegashira
12

Minatofuji
 

WDaihishou
LAogiyama
WKonishiki
LKotoryuu
WShikishima
WNaminohana
LKotobeppu
WDaishi
LRikiou
WKyokushuuzan
WTochiazuma
LKitakachidoki
WAsanowaka
WHamanoshima
LHigonoumi

9W 6L
 

Maegashira
13

Daishi
 

WNaminohana
LRikiou
LTochiazuma
WAsanowaka
LHigonoumi
WKitakachidoki
WShikishima
LMinatofuji
WKotobeppu
LGan'yuu
WKonishiki
WKotoryuu
WDaihishou
LTochinowaka
WAogiyama

9W 6L
 

Maegashira
14

Kyokudouzan
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Retired
 

Maegashira
15

Tochiazuma
 

WRikiou
WDaihishou
WDaishi
WShikishima
WKotobeppu
LAsanowaka
WKonishiki
LHigonoumi
WKyokushuuzan
WAogiyama
LMinatofuji
WTamakasuga
LKotoryuu
LKenkou
WGan'yuu

10W 5L
 

Musashimaru(2)
Tosanoumi(2)
Kaiou(2), Tochiazuma(1)
Nobody
Kyokudouzan