1997 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanohana
 

WTochinonada
WMusouyama
WTosanoumi
WTamakasuga
LAsahiyutaka
WHamanoshima
WKotonishiki
WOginishiki
WKaiou
WChiyotaikai
WTochinowaka
WHigonoumi
WGan'yuu
WTochiazuma
WMusashimaru

14W 1L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

WTamakasuga
WAkinoshima
WAsahiyutaka
WTosanoumi
WHamanoshima
WOginishiki
WTochinonada
WTochinowaka
LTakatouriki
WKaiou
WKotonishiki
WTochiazuma
WWakanohana
LTakanonami
LTakanohana

12W 3L
 

Oozeki
 

Wakanohana
 

WAsahiyutaka
WHigonoumi
WTamakasuga
WHamanoshima
LTochinonada
LTosanoumi
WOginishiki
LKaiou
LChiyotaikai
WTochiazuma
WKotoinazuma
WMusouyama
LMusashimaru
WTochinowaka
WKotonishiki

10W 5L
 

Sekiwake
 

Tochiazuma
 

WHamanoshima
WTosanoumi
WTochinonada
WAsahiyutaka
LKaiou
LKotonishiki
LAkinoshima
WTakatouriki
LTamakasuga
LWakanohana
WOginishiki
LMusashimaru
WChiyotaikai
LTakanohana
LTakanonami

7W 8L
 

Komusubi
 

Tochinonada
 

LTakanohana
WOginishiki
LTochiazuma
LTakanonami
WWakanohana
WAsahiyutaka
LMusashimaru
W*Dejima
LTosanoumi
WTamakasuga
LTakatouriki
WKaiou
LAkinoshima
LKotonishiki
LMusouyama

6W 9L
 

Maegashira
1

Tamakasuga
 

LMusashimaru
WKaiou
LWakanohana
LTakanohana
LTakanonami
WTakatouriki
WDejima
LAkinoshima
WTochiazuma
LTochinonada
LTosanoumi
LAsahiyutaka
LWakanojou
LOginishiki
LHamanoshima

4W 11L
 

Maegashira
2

Asahiyutaka
 

LWakanohana
LDejima
LMusashimaru
LTochiazuma
WTakanohana
LTochinonada
LTakanonami
LTosanoumi
WAkinoshima
WTakatouriki
WHamanoshima
WTamakasuga
WTochinowaka
LKaiou
LAkinoshuu

6W 9L
 

Maegashira
3

Oginishiki
 

WDejima
LTochinonada
LTakatouriki
WHigonoumi
LAkinoshima
LMusashimaru
LWakanohana
LTakanohana
WTakanonami
LHamanoshima
LTochiazuma
WTosanoumi
LKitakachidoki
WTamakasuga
WTerao

6W 9L
 

Maegashira
4

Kotonishiki
 

WAkinoshima
WTochinowaka
LDejima
WTakatouriki
LMusouyama
WTochiazuma
LTakanohana
LTakanonami
WGan'yuu
WWakanojou
LMusashimaru
WChiyotaikai
LKyokushuuzan
WTochinonada
LWakanohana

8W 7L
 

Maegashira
5

Chiyotaikai
 

LTochinowaka
LTakanonami
WKotoinazuma
LWakanojou
LGan'yuu
WTerao
WTakatouriki
WHamanoshima
WWakanohana
LTakanohana
WAkinoshima
LKotonishiki
LTochiazuma
LKotoryuu
LAsanowaka

6W 9L
 

Maegashira
6

Musouyama
 

LHigonoumi
LTakanohana
WTochinowaka
WGan'yuu
WKotonishiki
WKotoinazuma
WTerao
WKyokushuuzan
WAogiyama
WKotoryuu
LTakanonami
LWakanohana
WMitoizumi
WTakatouriki
WTochinonada

11W 4L
 

Maegashira
7

Gan'yuu
 

WKotoinazuma
LKotonowaka
WHigonoumi
LMusouyama
WChiyotaikai
LKyokushuuzan
WMitoizumi
LShikishima
LKotonishiki
WAkinoshuu
WKaiou
LAsanowaka
LTakanohana
WMinatofuji
LYamato

7W 8L
 

Maegashira
8

Kotonowaka
 

WWakanojou
WGan'yuu
LAogiyama
WShikishima
LMitoizumi
WKitakachidoki
LAsanowaka
WYamato
WHigonoumi
LMinatofuji
LAkinoshuu
WTerao
WKonishiki
LKyokushuuzan
WKushimaumi

9W 6L
 

Maegashira
9

Mainoumi
 

LKyokushuuzan
LKitakachidoki
LTerao
LKonishiki
WKotoinazuma
LWakanojou
LAkinoshuu
WMinatofuji
LYamato
LMitoizumi
WAogiyama
LKotoryuu
WHamanoshima
LTosanoumi
WTochinowaka

5W 10L
 

Maegashira
10

Aogiyama
 

WTerao
LKyokushuuzan
WKotonowaka
WYamato
WKitakachidoki
LKotoryuu
WKonishiki
LAsanowaka
LMusouyama
WKushimaumi
LMainoumi
WMitoizumi
LAkinoshuu
WShikishima
LMinatofuji

8W 7L
 

Maegashira
11

Mitoizumi
 

WShikishima
LTerao
WKotoryuu
LAkinoshuu
WKotonowaka
WKushimaumi
LGan'yuu
WWakanojou
LKotoinazuma
WMainoumi
WYamato
LAogiyama
LMusouyama
WAsanowaka
LKaiou

8W 7L
 

Maegashira
12

Yamato
 

WKitakachidoki
LShikishima
WKushimaumi
LAogiyama
LKotoryuu
WKonishiki
LKotoinazuma
LKotonowaka
WMainoumi
LTerao
LMitoizumi
LMinatofuji
WAsanowaka
WAkinoshuu
WGan'yuu

7W 8L
 

Maegashira
13

Akinoshuu
 

WMinatofuji
LKotoryuu
LAsanowaka
WMitoizumi
LKonishiki
LShikishima
WMainoumi
WKitakachidoki
WKyokushuuzan
LGan'yuu
WKotonowaka
WKushimaumi
WAogiyama
LYamato
WAsahiyutaka

9W 6L
 

Maegashira
14

Konishiki
 

LAsanowaka
LMinatofuji
WKitakachidoki
WMainoumi
WAkinoshuu
LYamato
LAogiyama
WKotoryuu
WShikishima
LKyokutenhou
LKyokushuuzan
LGojourou
LKotonowaka
L*Misugisato
- 

5W 9L
 

Maegashira
15

Asanoshou
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

WEST

Yokozuna
 

Akebono
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Takanonami
 

WTosanoumi
WChiyotaikai
WHamanoshima
WTochinonada
WTamakasuga
WKaiou
WAsahiyutaka
WKotonishiki
LOginishiki
WTochinowaka
WMusouyama
WKotoinazuma
WHigonoumi
WMusashimaru
WTochiazuma

14W 1L
 

Sekiwake
 

Dejima
 

LOginishiki
WAsahiyutaka
WKotonishiki
WKaiou
WTochinowaka
WAkinoshima
LTamakasuga
L*Tochinonada
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

5W 3L 7A
 

Sekiwake
 

Takatouriki
 

LKaiou
LHamanoshima
WOginishiki
LKotonishiki
LTosanoumi
LTamakasuga
LChiyotaikai
LTochiazuma
WMusashimaru
LAsahiyutaka
WTochinonada
WTochinowaka
WKotoinazuma
LMusouyama
WHigonoumi

6W 9L
 

Komusubi
 

Akinoshima
 

LKotonishiki
LMusashimaru
LKaiou
WTochinowaka
WOginishiki
LDejima
WTochiazuma
WTamakasuga
LAsahiyutaka
WTosanoumi
LChiyotaikai
WHamanoshima
WTochinonada
LHigonoumi
LKyokushuuzan

7W 8L
 

Maegashira
1

Tosanoumi
 

LTakanonami
LTochiazuma
LTakanohana
LMusashimaru
WTakatouriki
WWakanohana
LHamanoshima
WAsahiyutaka
WTochinonada
LAkinoshima
WTamakasuga
LOginishiki
LKaiou
WMainoumi
WKotoinazuma

7W 8L
 

Maegashira
2

Hamanoshima
 

LTochiazuma
WTakatouriki
LTakanonami
LWakanohana
LMusashimaru
LTakanohana
WTosanoumi
LChiyotaikai
LTochinowaka
WOginishiki
LAsahiyutaka
LAkinoshima
LMainoumi
LKotoinazuma
WTamakasuga

4W 11L
 

Maegashira
3

Kaiou
 

WTakatouriki
LTamakasuga
WAkinoshima
LDejima
WTochiazuma
LTakanonami
WHigonoumi
WWakanohana
LTakanohana
LMusashimaru
LGan'yuu
LTochinonada
WTosanoumi
WAsahiyutaka
WMitoizumi

8W 7L
 

Maegashira
4

Tochinowaka
 

WChiyotaikai
LKotonishiki
LMusouyama
LAkinoshima
LDejima
LHigonoumi
WWakanojou
LMusashimaru
WHamanoshima
LTakanonami
LTakanohana
LTakatouriki
LAsahiyutaka
LWakanohana
LMainoumi

3W 12L
 

Maegashira
5

Higonoumi
 

WMusouyama
LWakanohana
LGan'yuu
LOginishiki
WWakanojou
WTochinowaka
LKaiou
WKotoinazuma
LKotonowaka
WShikishima
LMinatofuji
LTakanohana
LTakanonami
WAkinoshima
LTakatouriki

6W 9L
 

Maegashira
6

Kotoinazuma
 

LGan'yuu
WWakanojou
LChiyotaikai
WKyokushuuzan
LMainoumi
LMusouyama
WYamato
LHigonoumi
WMitoizumi
LKitakachidoki
LWakanohana
LTakanonami
LTakatouriki
WHamanoshima
LTosanoumi

5W 10L
 

Maegashira
7

Wakanojou
 

LKotonowaka
LKotoinazuma
LKyokushuuzan
WChiyotaikai
LHigonoumi
WMainoumi
LTochinowaka
LMitoizumi
LMinatofuji
LKotonishiki
WKitakachidoki
LShikishima
WTamakasuga
WKushimaumi
LKotoryuu

5W 10L
 

Maegashira
8

Kyokushuuzan
 

WMainoumi
WAogiyama
WWakanojou
LKotoinazuma
LTerao
WGan'yuu
LKotoryuu
LMusouyama
LAkinoshuu
WAsanowaka
WKonishiki
LKitakachidoki
WKotonishiki
WKotonowaka
WAkinoshima

9W 6L
 

Maegashira
9

Terao
 

LAogiyama
WMitoizumi
WMainoumi
LMinatofuji
WKyokushuuzan
LChiyotaikai
LMusouyama
LKushimaumi
WKotoryuu
WYamato
WAsanowaka
LKotonowaka
LShikishima
LKitakachidoki
LOginishiki

6W 9L
 

Maegashira
10

Shikishima
 

LMitoizumi
WYamato
WMinatofuji
LKotonowaka
LAsanowaka
WAkinoshuu
WKushimaumi
WGan'yuu
LKonishiki
LHigonoumi
WKotoryuu
WWakanojou
WTerao
LAogiyama
LKitakachidoki

8W 7L
 

Maegashira
11

Kitakachidoki
 

LYamato
WMainoumi
LKonishiki
WKushimaumi
LAogiyama
LKotonowaka
WMinatofuji
LAkinoshuu
LAsanowaka
WKotoinazuma
LWakanojou
WKyokushuuzan
WOginishiki
WTerao
WShikishima

8W 7L
 

Maegashira
12

Minatofuji
 

LAkinoshuu
WKonishiki
LShikishima
WTerao
LKushimaumi
WAsanowaka
LKitakachidoki
LMainoumi
WWakanojou
WKotonowaka
WHigonoumi
WYamato
WKotoryuu
LGan'yuu
WAogiyama

9W 6L
 

Maegashira
13

Asanowaka
 

WKonishiki
LKushimaumi
WAkinoshuu
LKotoryuu
WShikishima
LMinatofuji
WKotonowaka
WAogiyama
WKitakachidoki
LKyokushuuzan
LTerao
WGan'yuu
LYamato
LMitoizumi
WChiyotaikai

8W 7L
 

Maegashira
14

Kotoryuu
 

WKushimaumi
WAkinoshuu
LMitoizumi
WAsanowaka
WYamato
WAogiyama
WKyokushuuzan
LKonishiki
LTerao
LMusouyama
LShikishima
WMainoumi
LMinatofuji
WChiyotaikai
WWakanojou

9W 6L
 

Maegashira
15

Kushimaumi
 

LKotoryuu
WAsanowaka
LYamato
LKitakachidoki
WMinatofuji
LMitoizumi
LShikishima
WTerao
LGojourou
LAogiyama
LKyokutenhou
LAkinoshuu
LTokitsunada
LWakanojou
LKotonowaka

3W 12L
 

Takanonami(2)
Nobody
Musouyama(3)
Nobody
Konishiki, Wakashouyou, Kotobeppu