1997 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanohana
 

WKyokushuuzan
WTamakasuga
WTochiazuma
LKotonowaka
WKotonishiki
WAsanoshou
LKaiou
WTerao
WKenkou
WKotoryuu
WDaishi
WTosanoumi
WMusouyama
LMusashimaru
WAkebono

12W 3L
 

Oozeki
 

Wakanohana
 

WTamakasuga
WKenkou
WKyokushuuzan
L*Kaiou
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 1L 11A
 

Oozeki
 

Takanonami
 

WDaishi
WTochiazuma
WTosanoumi
WAsanoshou
WKyokushuuzan
WKotoryuu
WTerao
LKaiou
LTamakasuga
WMusouyama
LKotonishiki
W*Kotonowaka
WGan'yuu
LAkebono
WMusashimaru

11W 4L
 

Sekiwake
 

Musouyama
 

LKaiou
WTerao
WAsanoshou
LAkebono
LAkinoshima
WKenkou
WTosanoumi
WKotonishiki
LKotoryuu
LTakanonami
LTochiazuma
WKyokushuuzan
LTakanohana
WDaishi
LTakatouriki

7W 8L
 

Komusubi
 

Tosanoumi
 

WKotonowaka
LAkebono
LTakanonami
LMusashimaru
WTerao
WTochiazuma
LMusouyama
WKotoryuu
LTakatouriki
WAkinoshima
WKyokushuuzan
LTakanohana
WKotonishiki
WTamakasuga
LKaiou

8W 7L
 

Maegashira
1

Kaiou
 

WMusouyama
WDaishi
WKotoryuu
W*Wakanohana
LTakatouriki
WTamakasuga
WTakanohana
WTakanonami
WAkebono
WKotonishiki
WAkinoshima
LMusashimaru
LAsanoshou
WDejima
WTosanoumi

12W 3L
 

Maegashira
2

Akinoshima
 

WAsanoshou
LKyokushuuzan
LGan'yuu
WKotoryuu
WMusouyama
LAkebono
LMusashimaru
WDaishi
LKotonishiki
LTosanoumi
LKaiou
LTochiazuma
WKenkou
WKitakachidoki
WKotoinazuma

7W 8L
 

Maegashira
3

Terao
 

LKotonishiki
LMusouyama
LMusashimaru
LTakatouriki
LTosanoumi
WKotonowaka
LTakanonami
LTakanohana
LAsanoshou
LAkebono
LKotoryuu
WKenkou
LKyokushuuzan
L*Tochiazuma
A 

2W 12L 1A
 

Maegashira
4

Kotoryuu
 

LAkebono
LMusashimaru
LKaiou
LAkinoshima
WAsanoshou
LTakanonami
WKyokushuuzan
LTosanoumi
WMusouyama
LTakanohana
WTerao
WTakatouriki
LKitakachidoki
LKenkou
LDaishi

5W 10L
 

Maegashira
5

Kenkou
 

LTakatouriki
LWakanohana
WKotonowaka
LTamakasuga
LMusashimaru
LMusouyama
WGan'yuu
LAsanoshou
LTakanohana
LDaishi
WAsanowaka
LTerao
LAkinoshima
WKotoryuu
LKitakachidoki

4W 11L
 

Maegashira
6

Tamakasuga
 

LWakanohana
LTakanohana
WTakatouriki
WKenkou
WAsahiyutaka
LKaiou
WDaishi
WKitakachidoki
WTakanonami
WAogiyama
WHigonoumi
LKotonishiki
WDejima
LTosanoumi
WAsanoshou

10W 5L
 

Maegashira
7

Kitakachidoki
 

LGan'yuu
LMitoizumi
WKonishiki
WHigonoumi
WAsanowaka
LAsahiyutaka
LKotoinazuma
LTamakasuga
WDaishi
LYamato
LShikishima
LRikiou
WKotoryuu
LAkinoshima
WKenkou

6W 9L
 

Maegashira
8

Asahiyutaka
 

LKotoinazuma
WGan'yuu
LDaishi
WAsanowaka
LTamakasuga
WKitakachidoki
WTochinowaka
LMitoizumi
LHigonoumi
LOginishiki
LMinatofuji
WShikishima
LKonishiki
LRikiou
WAogiyama

6W 9L
 

Maegashira
9

Asanowaka
 

WHigonoumi
LShikishima
LYamato
LAsahiyutaka
LKitakachidoki
WDaishi
LKonishiki
WRikiou
LGan'yuu
WMisugisato
LKenkou
WKotoinazuma
WHamanoshima
WMinatofuji
WDaihishou

8W 7L
 

Maegashira
10

Mitoizumi
 

LTochinowaka
WKitakachidoki
WHamanoshima
LAogiyama
WKotoinazuma
LGan'yuu
WHigonoumi
WAsahiyutaka
WShikishima
LDaihishou
LDejima
WGojourou
LMinatofuji
LOginishiki
WMisugisato

8W 7L
 

Maegashira
11

Aogiyama
 

WShikishima
LHigonoumi
WKotoinazuma
WMitoizumi
WTochinowaka
LDejima
WMinatofuji
WOginishiki
LYamato
LTamakasuga
LGojourou
WGan'yuu
WDaihishou
LHamanoshima
LAsahiyutaka

8W 7L
 

Maegashira
12

Rikiou
 

LYamato
LMisugisato
WDaihishou
LMinatofuji
WKonishiki
WGojourou
LOginishiki
LAsanowaka
WKotoinazuma
LHamanoshima
LTochinowaka
WKitakachidoki
LShikishima
WAsahiyutaka
LGan'yuu

6W 9L
 

Maegashira
13

Dejima
 

WHamanoshima
WOginishiki
LTochinowaka
WMisugisato
WYamato
WAogiyama
WDaihishou
LShikishima
WMinatofuji
WKotoinazuma
WMitoizumi
WHigonoumi
LTamakasuga
LKaiou
WGojourou

11W 4L
 

Maegashira
14

Minatofuji
 

WMisugisato
WYamato
LOginishiki
WRikiou
WGojourou
LDaihishou
LAogiyama
LHamanoshima
LDejima
WHigonoumi
WAsahiyutaka
LTochinowaka
WMitoizumi
LAsanowaka
WKonishiki

8W 7L
 

Maegashira
15

Oginishiki
 

WDaihishou
LDejima
WMinatofuji
LGojourou
WMisugisato
WTokitsunada
WRikiou
LAogiyama
LTochinowaka
WAsahiyutaka
WYamato
WHamanoshima
WHigonoumi
WMitoizumi
WShikishima

11W 4L
 

Maegashira
16

Gojourou
 

LTochinonada
LHamanoshima
WMisugisato
WOginishiki
LMinatofuji
LRikiou
LMainoumi
WTokitsunada
WKonishiki
WOginohana
WAogiyama
LMitoizumi
WTochinowaka
WHigonoumi
LDejima

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Akebono
 

WKotoryuu
WTosanoumi
WKotonishiki
WMusouyama
WTochiazuma
WAkinoshima
WKotonowaka
WKyokushuuzan
LKaiou
WTerao
WTakatouriki
LAsanoshou
WMusashimaru
WTakanonami
LTakanohana

12W 3L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

WTochiazuma
WKotoryuu
WTerao
WTosanoumi
WKenkou
LKotonishiki
WAkinoshima
WKotonowaka
WKyokushuuzan
WTakatouriki
WAsanoshou
WKaiou
LAkebono
WTakanohana
LTakanonami

12W 3L
 

Sekiwake
 

Takatouriki
 

WKenkou
WKotonishiki
LTamakasuga
WTerao
WKaiou
WKyokushuuzan
LAsanoshou
LTochiazuma
WTosanoumi
LMusashimaru
LAkebono
LKotoryuu
LDaishi
LGan'yuu
WMusouyama

7W 8L
 

Komusubi
 

Kyokushuuzan
 

LTakanohana
WAkinoshima
LWakanohana
LKotonishiki
LTakanonami
LTakatouriki
LKotoryuu
LAkebono
LMusashimaru
WKotonowaka
LTosanoumi
LMusouyama
WTerao
WAsanoshou
LTochiazuma

4W 11L
 

Maegashira
1

Kotonowaka
 

LTosanoumi
LAsanoshou
LKenkou
WTakanohana
LDaishi
LTerao
LAkebono
LMusashimaru
WTochiazuma
LKyokushuuzan
LGan'yuu
L*Takanonami
A 
A 
A 

2W 10L 3A
 

Maegashira
2

Asanoshou
 

LAkinoshima
WKotonowaka
LMusouyama
LTakanonami
LKotoryuu
LTakanohana
WTakatouriki
WKenkou
WTerao
WTochiazuma
LMusashimaru
WAkebono
WKaiou
LKyokushuuzan
LTamakasuga

7W 8L
 

Maegashira
3

Kotonishiki
 

WTerao
LTakatouriki
LAkebono
WKyokushuuzan
LTakanohana
WMusashimaru
WTochiazuma
LMusouyama
WAkinoshima
LKaiou
WTakanonami
WTamakasuga
LTosanoumi
WTochinowaka
LHigonoumi

8W 7L
 

Maegashira
4

Tochiazuma
 

LMusashimaru
LTakanonami
LTakanohana
WDaishi
LAkebono
LTosanoumi
LKotonishiki
WTakatouriki
LKotonowaka
LAsanoshou
WMusouyama
WAkinoshima
LKotoinazuma
W*Terao
WKyokushuuzan

6W 9L
 

Maegashira
5

Daishi
 

LTakanonami
LKaiou
WAsahiyutaka
LTochiazuma
WKotonowaka
LAsanowaka
LTamakasuga
LAkinoshima
LKitakachidoki
WKenkou
LTakanohana
LKonishiki
WTakatouriki
LMusouyama
WKotoryuu

5W 10L
 

Maegashira
6

Gan'yuu
 

WKitakachidoki
LAsahiyutaka
WAkinoshima
LKotoinazuma
LHigonoumi
WMitoizumi
LKenkou
LTochinowaka
WAsanowaka
LKonishiki
WKotonowaka
LAogiyama
LTakanonami
WTakatouriki
WRikiou

7W 8L
 

Maegashira
7

Kotoinazuma
 

WAsahiyutaka
WTochinowaka
LAogiyama
WGan'yuu
LMitoizumi
WShikishima
WKitakachidoki
LHigonoumi
LRikiou
LDejima
LHamanoshima
LAsanowaka
WTochiazuma
WKonishiki
LAkinoshima

7W 8L
 

Maegashira
8

Higonoumi
 

LAsanowaka
WAogiyama
WShikishima
LKitakachidoki
WGan'yuu
WYamato
LMitoizumi
WKotoinazuma
WAsahiyutaka
LMinatofuji
LTamakasuga
LDejima
LOginishiki
LGojourou
WKotonishiki

7W 8L
 

Maegashira
9

Tochinowaka
 

WMitoizumi
LKotoinazuma
WDejima
WKonishiki
LAogiyama
WHamanoshima
LAsahiyutaka
WGan'yuu
WOginishiki
LShikishima
WRikiou
WMinatofuji
LGojourou
LKotonishiki
WYamato

9W 6L
 

Maegashira
10

Konishiki
 

A 
A 
LKitakachidoki
LTochinowaka
LRikiou
WMisugisato
WAsanowaka
LYamato
LGojourou
WGan'yuu
WDaihishou
WDaishi
WAsahiyutaka
LKotoinazuma
LMinatofuji

6W 7L 2A
 

Maegashira
11

Shikishima
 

LAogiyama
WAsanowaka
LHigonoumi
WYamato
LHamanoshima
LKotoinazuma
WMisugisato
WDejima
LMitoizumi
WTochinowaka
WKitakachidoki
LAsahiyutaka
WRikiou
WDaihishou
LOginishiki

8W 7L
 

Maegashira
12

Yamato
 

WRikiou
LMinatofuji
WAsanowaka
LShikishima
LDejima
LHigonoumi
WHamanoshima
WKonishiki
WAogiyama
WKitakachidoki
LOginishiki
LDaihishou
WMisugisato
LTochinonada
LTochinowaka

7W 8L
 

Maegashira
13

Hamanoshima
 

LDejima
WGojourou
LMitoizumi
WDaihishou
WShikishima
LTochinowaka
LYamato
WMinatofuji
LMisugisato
WRikiou
WKotoinazuma
LOginishiki
LAsanowaka
WAogiyama
WTokitsunada

8W 7L
 

Maegashira
14

Misugisato
 

LMinatofuji
WRikiou
LGojourou
LDejima
LOginishiki
LKonishiki
LShikishima
WDaihishou
WHamanoshima
LAsanowaka
LTochinonada
WTokitsunada
LYamato
LMainoumi
LMitoizumi

4W 11L
 

Maegashira
15

Daihishou
 

LOginishiki
WTokitsunada
LRikiou
LHamanoshima
WTochinonada
WMinatofuji
LDejima
LMisugisato
WOginohana
WMitoizumi
LKonishiki
WYamato
LAogiyama
LShikishima
LAsanowaka

6W 9L
 

Takanohana(16)
Kaiou(7)
Tamakasuga(2), Dejima(1)
Dejima(1)
Naminohana