1997 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanohana
 

WMusouyama
LTamakasuga
WKotonishiki
WDejima
WTochiazuma
WOginishiki
WKyokushuuzan
WAsanowaka
WAsanoshou
WTochinowaka
WAogiyama
WTosanoumi
WMitoizumi
WMusashimaru
LAkebono

13W 2L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

LOginishiki
WAsanoshou
LTosanoumi
WAkinoshima
WTochinowaka
WMitoizumi
WAsanowaka
LKotonishiki
WKaiou
WTamakasuga
WTakatouriki
WKyokushuuzan
LAkebono
LTakanohana
LTakanonami

9W 6L
 

Oozeki
 

Wakanohana
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Sekiwake
 

Kaiou
 

WDejima
WAkinoshima
WKyokushuuzan
WKotonishiki
WTakatouriki
LTamakasuga
WMusouyama
LAkebono
LMusashimaru
WAsanoshou
LTakanonami
L*Tochinowaka
A 
A 
A 

7W 5L 3A
 

Komusubi
 

Musouyama
 

LTakanohana
WTochinowaka
LOginishiki
LAsanoshou
WMitoizumi
WAkebono
LKaiou
LTosanoumi
LKyokushuuzan
WTakatouriki
LTamakasuga
LTakanonami
WKotonishiki
LAkinoshima
WAsanowaka

6W 9L
 

Maegashira
1

Tamakasuga
 

WKotonishiki
WTakanohana
LAkinoshima
WMitoizumi
LTakanonami
WKaiou
LTosanoumi
WTochiazuma
LAkebono
LMusashimaru
WMusouyama
WTakatouriki
LAogiyama
LOginishiki
WKotoinazuma

8W 7L
 

Maegashira
2

Tochinowaka
 

LAsanoshou
LMusouyama
WMitoizumi
LAkebono
LMusashimaru
LDejima
LTakatouriki
WGan'yuu
LAsanowaka
LTakanohana
WKyokushuuzan
W*Kaiou
WTakanonami
LTosanoumi
LKotonishiki

5W 10L
 

Maegashira
3

Asanoshou
 

WTochinowaka
LMusashimaru
LTakatouriki
WMusouyama
LAkebono
LTakanonami
LMitoizumi
WAkinoshima
LTakanohana
LKaiou
LTosanoumi
WKotonishiki
WKyokushuuzan
LDejima
LGan'yuu

5W 10L
 

Maegashira
4

Asanowaka
 

LAogiyama
WTakanonami
LAkebono
LOginishiki
WKotonishiki
LAkinoshima
LMusashimaru
LTakanohana
WTochinowaka
LMitoizumi
WDejima
LShikishima
LDaishi
WKotoryuu
LMusouyama

5W 10L
 

Maegashira
5

Mitoizumi
 

LTakatouriki
LKotonishiki
LTochinowaka
LTamakasuga
LMusouyama
LMusashimaru
WAsanoshou
LDaishi
WDejima
WAsanowaka
LAkinoshima
LKitakachidoki
LTakanohana
WKyokushuuzan
LShikishima

4W 11L
 

Maegashira
6

Tochiazuma
 

WTakanonami
WKyokushuuzan
WKotoinazuma
LHigonoumi
LTakanohana
WTakatouriki
WKotoryuu
LTamakasuga
WOginishiki
LAsahiyutaka
WKenkou
WRikiou
WTosanoumi
WKonishiki
WAkinoshima

11W 4L
 

Maegashira
7

Gan'yuu
 

WShikishima
LOginishiki
LKenkou
LKitakachidoki
LAogiyama
WHamanoshima
WDaishi
LTochinowaka
WKotoryuu
LHigonoumi
WKotoinazuma
LDejima
LAkinoshima
WMinatofuji
WAsanoshou

7W 8L
 

Maegashira
8

Kotoryuu
 

WDaishi
WAogiyama
LAsahiyutaka
WKenkou
LOginishiki
LMinatofuji
LTochiazuma
LShikishima
LGan'yuu
WKitakachidoki
WHigonoumi
LHamanoshima
LKonishiki
LAsanowaka
LTochinonada

5W 10L
 

Maegashira
9

Daishi
 

LKotoryuu
LShikishima
LMinatofuji
LGojourou
WKonishiki
LYamato
LGan'yuu
WMitoizumi
LKenkou
LHamanoshima
WKitakachidoki
WMainoumi
WAsanowaka
LKotonowaka
LHigonoumi

5W 10L
 

Maegashira
10

Hamanoshima
 

LKotonowaka
LKitakachidoki
WShikishima
LMinatofuji
WRikiou
LGan'yuu
WYamato
LMainoumi
WKotoinazuma
WDaishi
LKonishiki
WKotoryuu
LTochinonada
LAogiyama
LGojourou

6W 9L
 

Maegashira
11

Kenkou
 

WKitakachidoki
LKotoinazuma
WGan'yuu
LKotoryuu
WShikishima
LKonishiki
LMainoumi
WHigonoumi
WDaishi
LRikiou
LTochiazuma
WMinatofuji
LYamato
WAsahiyutaka
WKotonowaka

8W 7L
 

Maegashira
12

Minatofuji
 

LAsahiyutaka
LGojourou
WDaishi
WHamanoshima
WYamato
WKotoryuu
LKotoinazuma
LKotonowaka
LTochinonada
WMainoumi
WShikishima
LKenkou
WKitakachidoki
LGan'yuu
WRikiou

8W 7L
 

Maegashira
13

Terao
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
14

Konishiki
 

WGojourou
LAsahiyutaka
LMainoumi
WYamato
LDaishi
WKenkou
WHigonoumi
WTochinonada
WRikiou
LKotonowaka
WHamanoshima
LKotoinazuma
WKotoryuu
LTochiazuma
LKitakachidoki

8W 7L
 

Maegashira
15

Mainoumi
 

WYamato
LTochinonada
WKonishiki
LRikiou
WKotonowaka
LGojourou
WKenkou
WHamanoshima
LChiyotaikai
LMinatofuji
WAsahiyutaka
LDaishi
WHigonoumi
WShikishima
WWakanojou

9W 6L
 

Maegashira
16

Tochinonada
 

WRikiou
WMainoumi
LYamato
LAsahiyutaka
WGojourou
LKotonowaka
WKitakachidoki
LKonishiki
WMinatofuji
LKushimaumi
WDaihishou
WChiyotaikai
WHamanoshima
LHigonoumi
WKotoryuu

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Akebono
 

LKyokushuuzan
WTakatouriki
WAsanowaka
WTochinowaka
WAsanoshou
LMusouyama
WDejima
WKaiou
WTamakasuga
WTosanoumi
WKotonishiki
WAkinoshima
WMusashimaru
WTakanonami
WTakanohana

13W 2L
 

Oozeki
 

Takanonami
 

LTochiazuma
LAsanowaka
WDejima
WTosanoumi
WTamakasuga
WAsanoshou
LOginishiki
WKyokushuuzan
WKotonishiki
WAogiyama
WKaiou
WMusouyama
LTochinowaka
LAkebono
WMusashimaru

10W 5L
 

Sekiwake
 

Tosanoumi
 

WAkinoshima
LDejima
WMusashimaru
LTakanonami
WKyokushuuzan
WKotonishiki
WTamakasuga
WMusouyama
WTakatouriki
LAkebono
WAsanoshou
LTakanohana
LTochiazuma
WTochinowaka
WOginishiki

10W 5L
 

Komusubi
 

Takatouriki
 

WMitoizumi
LAkebono
WAsanoshou
WKyokushuuzan
LKaiou
LTochiazuma
WTochinowaka
WOginishiki
LTosanoumi
LMusouyama
LMusashimaru
LTamakasuga
LDejima
WKotonishiki
LAogiyama

6W 9L
 

Maegashira
1

Kotonishiki
 

LTamakasuga
WMitoizumi
LTakanohana
LKaiou
LAsanowaka
LTosanoumi
WAkinoshima
WMusashimaru
LTakanonami
WDejima
LAkebono
LAsanoshou
LMusouyama
LTakatouriki
WTochinowaka

5W 10L
 

Maegashira
2

Akinoshima
 

LTosanoumi
LKaiou
WTamakasuga
LMusashimaru
WDejima
WAsanowaka
LKotonishiki
LAsanoshou
LAogiyama
WKyokushuuzan
WMitoizumi
LAkebono
WGan'yuu
WMusouyama
LTochiazuma

7W 8L
 

Maegashira
3

Dejima
 

LKaiou
WTosanoumi
LTakanonami
LTakanohana
LAkinoshima
WTochinowaka
LAkebono
WAogiyama
LMitoizumi
LKotonishiki
LAsanowaka
WGan'yuu
WTakatouriki
WAsanoshou
WKyokushuuzan

7W 8L
 

Maegashira
4

Kyokushuuzan
 

WAkebono
LTochiazuma
LKaiou
LTakatouriki
LTosanoumi
LAogiyama
LTakanohana
LTakanonami
WMusouyama
LAkinoshima
LTochinowaka
LMusashimaru
LAsanoshou
LMitoizumi
LDejima

2W 13L
 

Maegashira
5

Oginishiki
 

WMusashimaru
WGan'yuu
WMusouyama
WAsanowaka
WKotoryuu
LTakanohana
WTakanonami
LTakatouriki
LTochiazuma
WKotoinazuma
WKotonowaka
WAsahiyutaka
WRikiou
WTamakasuga
LTosanoumi

11W 4L
 

Maegashira
6

Aogiyama
 

WAsanowaka
LKotoryuu
LKotonowaka
LKotoinazuma
WGan'yuu
WKyokushuuzan
WShikishima
LDejima
WAkinoshima
LTakanonami
LTakanohana
LHigonoumi
WTamakasuga
WHamanoshima
WTakatouriki

8W 7L
 

Maegashira
7

Shikishima
 

LGan'yuu
WDaishi
LHamanoshima
WKotonowaka
LKenkou
LKitakachidoki
LAogiyama
WKotoryuu
LHigonoumi
WGojourou
LMinatofuji
WAsanowaka
LKotoinazuma
LMainoumi
WMitoizumi

6W 9L
 

Maegashira
8

Kotoinazuma
 

WHigonoumi
WKenkou
LTochiazuma
WAogiyama
LKitakachidoki
LAsahiyutaka
WMinatofuji
WGojourou
LHamanoshima
LOginishiki
LGan'yuu
WKonishiki
WShikishima
WRikiou
LTamakasuga

8W 7L
 

Maegashira
9

Higonoumi
 

LKotoinazuma
WKotonowaka
WGojourou
WTochiazuma
LAsahiyutaka
LRikiou
LKonishiki
LKenkou
WShikishima
WGan'yuu
LKotoryuu
WAogiyama
LMainoumi
WTochinonada
WDaishi

8W 7L
 

Maegashira
10

Kotonowaka
 

WHamanoshima
LHigonoumi
WAogiyama
LShikishima
LMainoumi
WTochinonada
LRikiou
WMinatofuji
WGojourou
WKonishiki
LOginishiki
WYamato
LAsahiyutaka
WDaishi
LKenkou

8W 7L
 

Maegashira
11

Kitakachidoki
 

LKenkou
WHamanoshima
LRikiou
WGan'yuu
WKotoinazuma
WShikishima
LTochinonada
LYamato
LAsahiyutaka
LKotoryuu
LDaishi
WMitoizumi
LMinatofuji
WGojourou
WKonishiki

7W 8L
 

Maegashira
12

Asahiyutaka
 

WMinatofuji
WKonishiki
WKotoryuu
WTochinonada
WHigonoumi
WKotoinazuma
LGojourou
LRikiou
WKitakachidoki
WTochiazuma
LMainoumi
LOginishiki
WKotonowaka
LKenkou
LYamato

9W 6L
 

Maegashira
13

Gojourou
 

LKonishiki
WMinatofuji
LHigonoumi
WDaishi
LTochinonada
WMainoumi
WAsahiyutaka
LKotoinazuma
LKotonowaka
LShikishima
LRikiou
WKushimaumi
WChiyotaikai
LKitakachidoki
WHamanoshima

7W 8L
 

Maegashira
14

Yamato
 

LMainoumi
LRikiou
WTochinonada
LKonishiki
LMinatofuji
WDaishi
LHamanoshima
WKitakachidoki
WOginohana
LDaihishou
WChiyotaikai
LKotonowaka
WKenkou
LKushimaumi
WAsahiyutaka

7W 8L
 

Maegashira
15

Rikiou
 

LTochinonada
WYamato
WKitakachidoki
WMainoumi
LHamanoshima
WHigonoumi
WKotonowaka
WAsahiyutaka
LKonishiki
WKenkou
WGojourou
LTochiazuma
LOginishiki
LKotoinazuma
LMinatofuji

8W 7L
 

Akebono(9)
Tamakasuga(1)
Tosanoumi(2), Tochiazuma(2)
Oginishiki(2)
Kotogaume