1998 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Akebono
 

LAkinoshima
WAogiyama
LTochinonada
WTosanoumi
WChiyotaikai
WMinatofuji
WMusouyama
LKotonishiki
WKaiou
WOginishiki
WTakatouriki
WTakanonami
LMusashimaru
LWakanohana
WTakanohana

10W 5L
 

Oozeki
 

Wakanohana
 

WAogiyama
WTosanoumi
WChiyotaikai
LOginishiki
WTochinonada
LKotonishiki
WKotonowaka
WMinatofuji
WShikishima
WMusouyama
LKaiou
WAsahiyutaka
WTamakasuga
WAkebono
WMusashimaru

12W 3L
 

Oozeki
 

Takanonami
 

WTosanoumi
WKotonishiki
WAogiyama
LChiyotaikai
WKotonowaka
LTochinonada
WMinatofuji
LOginishiki
WTamakasuga
WKaiou
WMusashimaru
LAkebono
WShikishima
WAsahiyutaka
WDejima

11W 4L
 

Sekiwake
 

Musouyama
 

WKotonowaka
WOginishiki
LTosanoumi
LAkinoshima
LKotonishiki
LChiyotaikai
LAkebono
LKaiou
LTochinonada
LWakanohana
LAogiyama
WTamakasuga
WTakanohana
WMinatofuji
LAsahiyutaka

5W 10L
 

Komusubi
 

Chiyotaikai
 

LMinatofuji
LTakanohana
LWakanohana
WTakanonami
LAkebono
WMusouyama
WKaiou
LMusashimaru
WAkinoshima
WTochinonada
WTosanoumi
WKotonishiki
WTakatouriki
LShikishima
LOginishiki

8W 7L
 

Maegashira
1

Tochinonada
 

LTakanohana
LMusashimaru
WAkebono
WKaiou
LWakanohana
WTakanonami
LKotonishiki
LAkinoshima
WMusouyama
LChiyotaikai
WMinatofuji
WAogiyama
LOginishiki
LGojourou
WTakatouriki

7W 8L
 

Maegashira
2

Kotonishiki
 

WMusashimaru
LTakanonami
LTakanohana
WMinatofuji
WMusouyama
WWakanohana
WTochinonada
WAkebono
WTakatouriki
WAkinoshima
LShikishima
LChiyotaikai
WKaiou
WHamanoshima
WTochinowaka

11W 4L
 

Maegashira
3

Kotonowaka
 

LMusouyama
LKaiou
LShikishima
LTakanohana
LTakanonami
LAsahiyutaka
LWakanohana
WAogiyama
LMusashimaru
LHamanoshima
WTamakasuga
WTosanoumi
LMitoizumi
LKitakachidoki
WAkinoshuu

4W 11L
 

Maegashira
4

Minatofuji
 

WChiyotaikai
LAkinoshima
WKaiou
LKotonishiki
LTochinowaka
LAkebono
LTakanonami
LWakanohana
WTakanohana
LAogiyama
LTochinonada
LMusashimaru
LTosanoumi
LMusouyama
WKyokushuuzan

4W 11L
 

Maegashira
5

Takatouriki
 

WTamakasuga
WAsahiyutaka
WTochinowaka
WShikishima
WGan'yuu
WHigonoumi
WDejima
WWakanojou
LKotonishiki
LMusashimaru
LAkebono
WOginishiki
LChiyotaikai
LKaiou
LTochinonada

9W 6L
 

Maegashira
6

Shikishima
 

LAsahiyutaka
WTamakasuga
WKotonowaka
LTakatouriki
WOginishiki
WKotoryuu
LTochinowaka
WHigonoumi
LWakanohana
WTakanohana
WKotonishiki
LAkinoshima
LTakanonami
WChiyotaikai
LTerao

8W 7L
 

Maegashira
7

Gojourou
 

LTochinowaka
WKotoryuu
LTamakasuga
LGan'yuu
LKitakachidoki
LMitoizumi
WAsahiyutaka
WTosanoumi
LHamanoshima
WTerao
WAsanowaka
WHigonoumi
WAkinoshuu
WTochinonada
WAkinoshima

9W 6L
 

Maegashira
8

Gan'yuu
 

WHamanoshima
LDejima
WMitoizumi
WGojourou
LTakatouriki
LTerao
WHigonoumi
LKotoryuu
LKyokushuuzan
WKotoinazuma
LTochinowaka
WWakanosato
WAsanowaka
LTouki
WKaihou

8W 7L
 

Maegashira
9

Higonoumi
 

WWakanojou
LTerao
WDejima
WMitoizumi
WAsahiyutaka
LTakatouriki
LGan'yuu
LShikishima
WTochinowaka
LKaihou
WKotoryuu
LGojourou
LAsanoshou
WKotoinazuma
WAogiyama

8W 7L
 

Maegashira
10

Mitoizumi
 

WKotoryuu
LTochinowaka
LGan'yuu
LHigonoumi
WAkinoshuu
WGojourou
LTamakasuga
WHamanoshima
LTerao
LAsanowaka
LWakanosato
LKaihou
WKotonowaka
LKyokushuuzan
WAsanoshou

6W 9L
 

Maegashira
11

Kitakachidoki
 

LDejima
WHamanoshima
LWakanojou
LAsanowaka
WGojourou
LTouki
LWakanosato
LKotoinazuma
WAkinoshuu
LAsahiyutaka
LKyokushuuzan
LAsanoshou
LTerao
WKotonowaka
WKyokutenhou

5W 10L
 

Maegashira
12

Akinoshuu
 

WAsanowaka
LWakanojou
LKaihou
LWakanosato
LMitoizumi
LHamanoshima
LKotoinazuma
LTouki
LKitakachidoki
LTochinowaka
LAsanoshou
LKotoryuu
LGojourou
WMainoumi
LKotonowaka

2W 13L
 

Maegashira
13

Asanowaka
 

LAkinoshuu
LKotoinazuma
LKyokushuuzan
WKitakachidoki
LKotoryuu
WWakanosato
WHamanoshima
LDejima
LTouki
WMitoizumi
LGojourou
WKyokutenhou
LGan'yuu
WWakanojou
WKinkaiyama

7W 8L
 

Maegashira
14

Asanoshou
 

WKotoinazuma
LKaihou
WTouki
LDejima
LKyokushuuzan
WMainoumi
WTerao
LKyokutenhou
LWakanosato
WKinkaiyama
WAkinoshuu
WKitakachidoki
WHigonoumi
LTochinowaka
LMitoizumi

8W 7L
 

Maegashira
15

Touki
 

WWakanosato
LKyokushuuzan
LAsanoshou
LKinkaiyama
LKaihou
WKitakachidoki
WKushimaumi
WAkinoshuu
WAsanowaka
WKotoryuu
LTerao
LHamanoshima
LKotoinazuma
WGan'yuu
LDewaarashi

7W 8L
 

Maegashira
16

Kaihou
 

WKyokutenhou
WAsanoshou
WAkinoshuu
LKyokushuuzan
WTouki
WKotoinazuma
LWakanojou
WTerao
LKotoryuu
WHigonoumi
LDejima
WMitoizumi
LTochinowaka
LWakanosato
LGan'yuu

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanohana
 

WTochinonada
WChiyotaikai
WKotonishiki
WKotonowaka
WAogiyama
LOginishiki
WTosanoumi
WTamakasuga
LMinatofuji
LShikishima
WAsahiyutaka
WKaiou
LMusouyama
WMusashimaru
LAkebono

10W 5L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

LKotonishiki
WTochinonada
WAkinoshima
WAogiyama
WTosanoumi
LKaiou
WOginishiki
WChiyotaikai
WKotonowaka
WTakatouriki
LTakanonami
WMinatofuji
WAkebono
LTakanohana
LWakanohana

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kaiou
 

WOginishiki
WKotonowaka
LMinatofuji
LTochinonada
LAkinoshima
WMusashimaru
LChiyotaikai
WMusouyama
LAkebono
LTakanonami
WWakanohana
LTakanohana
LKotonishiki
WTakatouriki
WTosanoumi

7W 8L
 

Komusubi
 

Akinoshima
 

WAkebono
WMinatofuji
LMusashimaru
WMusouyama
WKaiou
WTamakasuga
WAogiyama
WTochinonada
LChiyotaikai
LKotonishiki
WOginishiki
WShikishima
LAsahiyutaka
WDejima
LGojourou

10W 5L
 

Maegashira
1

Aogiyama
 

LWakanohana
LAkebono
LTakanonami
LMusashimaru
LTakanohana
LTosanoumi
LAkinoshima
LKotonowaka
LOginishiki
WMinatofuji
WMusouyama
LTochinonada
LWakanojou
WTamakasuga
LHigonoumi

3W 12L
 

Maegashira
2

Tosanoumi
 

LTakanonami
LWakanohana
WMusouyama
LAkebono
LMusashimaru
WAogiyama
LTakanohana
LGojourou
WAsahiyutaka
LTamakasuga
LChiyotaikai
LKotonowaka
WMinatofuji
LOginishiki
LKaiou

4W 11L
 

Maegashira
3

Oginishiki
 

LKaiou
LMusouyama
WAsahiyutaka
WWakanohana
LShikishima
WTakanohana
LMusashimaru
WTakanonami
WAogiyama
LAkebono
LAkinoshima
LTakatouriki
WTochinonada
WTosanoumi
WChiyotaikai

8W 7L
 

Maegashira
4

Tamakasuga
 

LTakatouriki
LShikishima
WGojourou
LAsahiyutaka
LHamanoshima
LAkinoshima
WMitoizumi
LTakanohana
LTakanonami
WTosanoumi
LKotonowaka
LMusouyama
LWakanohana
LAogiyama
WKotoryuu

4W 11L
 

Maegashira
5

Tochiazuma
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
6

Asahiyutaka
 

WShikishima
LTakatouriki
LOginishiki
WTamakasuga
LHigonoumi
WKotonowaka
LGojourou
WTochinowaka
LTosanoumi
WKitakachidoki
LTakanohana
LWakanohana
WAkinoshima
LTakanonami
WMusouyama

7W 8L
 

Maegashira
7

Tochinowaka
 

WGojourou
WMitoizumi
LTakatouriki
LHamanoshima
WMinatofuji
LDejima
WShikishima
LAsahiyutaka
LHigonoumi
WAkinoshuu
WGan'yuu
LWakanojou
WKaihou
WAsanoshou
LKotonishiki

8W 7L
 

Maegashira
8

Hamanoshima
 

LGan'yuu
LKitakachidoki
LKotoryuu
WTochinowaka
WTamakasuga
WAkinoshuu
LAsanowaka
LMitoizumi
WGojourou
WKotonowaka
WWakanojou
WTouki
WKyokushuuzan
LKotonishiki
LWakanosato

8W 7L
 

Maegashira
9

Wakanojou
 

LHigonoumi
WAkinoshuu
WKitakachidoki
WKotoryuu
LTerao
WKyokushuuzan
WKaihou
LTakatouriki
LDejima
LWakanosato
LHamanoshima
WTochinowaka
WAogiyama
LAsanowaka
WKotoinazuma

8W 7L
 

Maegashira
10

Kotoryuu
 

LMitoizumi
LGojourou
WHamanoshima
LWakanojou
WAsanowaka
LShikishima
WKyokushuuzan
WGan'yuu
WKaihou
LTouki
LHigonoumi
WAkinoshuu
LDejima
LTerao
LTamakasuga

6W 9L
 

Maegashira
11

Dejima
 

WKitakachidoki
WGan'yuu
LHigonoumi
WAsanoshou
WWakanosato
WTochinowaka
LTakatouriki
WAsanowaka
WWakanojou
LKyokushuuzan
WKaihou
WTerao
WKotoryuu
LAkinoshima
LTakanonami

10W 5L
 

Maegashira
12

Terao
 

LKyokushuuzan
WHigonoumi
WWakanosato
LKotoinazuma
WWakanojou
WGan'yuu
LAsanoshou
LKaihou
WMitoizumi
LGojourou
WTouki
LDejima
WKitakachidoki
WKotoryuu
WShikishima

9W 6L
 

Maegashira
13

Kyokushuuzan
 

WTerao
WTouki
WAsanowaka
WKaihou
WAsanoshou
LWakanojou
LKotoryuu
LWakanosato
WGan'yuu
WDejima
WKitakachidoki
LKotoinazuma
LHamanoshima
WMitoizumi
LMinatofuji

9W 6L
 

Maegashira
14

Kotoinazuma
 

LAsanoshou
WAsanowaka
LKyokutenhou
WTerao
LKinkaiyama
LKaihou
WAkinoshuu
WKitakachidoki
WDewaarashi
LGan'yuu
WKushimaumi
WKyokushuuzan
WTouki
LHigonoumi
LWakanojou

8W 7L
 

Maegashira
15

Wakanosato
 

LTouki
WMainoumi
LTerao
WAkinoshuu
LDejima
LAsanowaka
WKitakachidoki
WKyokushuuzan
WAsanoshou
WWakanojou
WMitoizumi
LGan'yuu
WKyokutenhou
WKaihou
WHamanoshima

10W 5L
 

Wakanohana(5)
Kotonishiki(6), Oginishiki(1)
Dejima(2), Wakanosato(1)
Akinoshima(2)