2000 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Musashimaru
 

WKaiou
LKotoryuu
WTouki
L*Kotonowaka
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 2L 11A
 

Yokozuna
 

Wakanohana
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Dejima
 

LTosanoumi
LKotonowaka
WAsanowaka
LTouki
WKotonishiki
WKotoryuu
WKaiou
WTochinonada
WTochiazuma
WTakanonami
WAkinoshima
LHamanoshima
LAkebono
LTakanohana
WChiyotaikai

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kaiou
 

LMusashimaru
WKotonishiki
WTosanoumi
WKotoryuu
LMiyabiyama
WHigonoumi
LDejima
LAkebono
WTouki
WKotonowaka
LChiyotaikai
LTakanohana
WTochinonada
LTakanonami
LMusouyama

7W 8L
 

Sekiwake
 

Musouyama
 

WAsanowaka
WTosanoumi
LAkebono
WChiyotaikai
WHigonoumi
WTouki
WKotoryuu
WTakanohana
WKotonowaka
LTochiazuma
WTakanonami
WKotonishiki
WChiyotenzan
WKyokutenhou
WKaiou

13W 2L
 

Komusubi
 

Tosanoumi
 

WDejima
LMusouyama
LKaiou
LTakanonami
WAsanowaka
LChiyotaikai
LAkebono
WTouki
WTakanohana
LMiyabiyama
WKotoryuu
WTochiazuma
LKotonowaka
WAkinoshima
WTochinonada

8W 7L
 

Maegashira
1

Touki
 

LTakanohana
LAkebono
LMusashimaru
WDejima
LChiyotaikai
LMusouyama
LTochiazuma
LTosanoumi
LKaiou
WKotoryuu
LKotonowaka
LAsanowaka
WKotonishiki
LHamanoshima
WTerao

4W 11L
 

Maegashira
2

Kotonowaka
 

LChiyotaikai
WDejima
WTakanohana
W*Musashimaru
LTochiazuma
LAkebono
WTakanonami
LMiyabiyama
LMusouyama
LKaiou
WTouki
LKyokutenhou
WTosanoumi
LKyokushuuzan
LAkinoshima

6W 9L
 

Maegashira
3

Kotonishiki
 

LTakanonami
LKaiou
LTochiazuma
WAkinoshima
LDejima
LMiyabiyama
LTakanohana
WAsanowaka
LChiyotaikai
LAkebono
WTakatouriki
LMusouyama
LTouki
LTamakasuga
LKaihou

3W 12L
 

Maegashira
4

Tochinonada
 

WHigonoumi
WHamanoshima
WAogiyama
WShikishima
LTerao
LWakanoyama
WAkinoshima
LDejima
LTakanonami
LTakanohana
LMiyabiyama
WAkebono
LKaiou
LTochiazuma
LTosanoumi

6W 9L
 

Maegashira
5

Hamanoshima
 

LAkinoshima
LTochinonada
LWakanoyama
WAogiyama
LShikishima
WKyokushuuzan
LTerao
WTamakasuga
LKaihou
LTakatouriki
LTakanohana
WDejima
LKotoryuu
WTouki
LAsanowaka

5W 10L
 

Maegashira
6

Kyokushuuzan
 

LShikishima
LWakanoyama
LAkinoshima
WTerao
LKaihou
LHamanoshima
LOutsukasa
WAogiyama
LTakatouriki
WOohinode
WAsanowaka
WKinkaiyama
WAsanoshou
WKotonowaka
WTakanowaka

8W 7L
 

Maegashira
7

Terao
 

WAogiyama
LAsanoshou
WMinatofuji
LKyokushuuzan
WTochinonada
LShikishima
WHamanoshima
LChiyotenzan
LAkinoshima
LTakanowaka
LTokitsuumi
LOoikari
LOutsukasa
WAsanowaka
LTouki

5W 10L
 

Maegashira
8

Tamakasuga
 

WWakanoyama
LMinatofuji
WTakatouriki
LKaihou
LChiyotenzan
LKyokutenhou
LAogiyama
LHamanoshima
WKinkaiyama
WOutsukasa
WOohinode
LTokitsuumi
WTakanowaka
WKotonishiki
WOoikari

8W 7L
 

Maegashira
9

Kaihou
 

LAsanoshou
WOutsukasa
LTokitsuumi
WTamakasuga
WKyokushuuzan
LTakanowaka
LOoikari
LOohinode
WHamanoshima
LChiyotenzan
LKinkaiyama
WMinatofuji
LAsanowaka
LWakanoyama
WKotonishiki

6W 9L
 

Maegashira
10

Takatouriki
 

LMinatofuji
LTokitsuumi
LTamakasuga
LChiyotenzan
LTakanowaka
WOutsukasa
LKyokutenhou
WOoikari
WKyokushuuzan
WHamanoshima
LKotonishiki
LAsanoshou
WAogiyama
WKinkaiyama
LShikishima

6W 9L
 

Maegashira
11

Chiyotenzan
 

WOutsukasa
WOohinode
LKyokutenhou
WTakatouriki
WTamakasuga
WKinkaiyama
LTokitsuumi
WTerao
WShikishima
WKaihou
WOoikari
LTakanowaka
LMusouyama
LMinatofuji
LTakanonami

9W 6L
 

Maegashira
12

Takanowaka
 

WTokitsuumi
LOoikari
WKinkaiyama
LKyokutenhou
WTakatouriki
WKaihou
WAsanoshou
WMinatofuji
LWakanoyama
WTerao
WShikishima
WChiyotenzan
LTamakasuga
WMiyabiyama
LKyokushuuzan

10W 5L
 

Maegashira
13

Kyokutenhou
 

WOohinode
WKinkaiyama
WChiyotenzan
WTakanowaka
LOoikari
WTamakasuga
WTakatouriki
WAsanoshou
LMinatofuji
WTokitsuumi
WWakanoyama
WKotonowaka
LMiyabiyama
LMusouyama
WTochiazuma

11W 4L
 

Maegashira
14

Kinkaiyama
 

WOoikari
LKyokutenhou
LTakanowaka
WOohinode
WDaizen
LChiyotenzan
WMinatofuji
WOutsukasa
LTamakasuga
LAsanoshou
WKaihou
LKyokushuuzan
LTokitsuumi
LTakatouriki
LWakanoyama

6W 9L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanohana
 

WTouki
WTochiazuma
LKotonowaka
WMiyabiyama
WKotoryuu
WAsanowaka
WKotonishiki
LMusouyama
LTosanoumi
WTochinonada
WHamanoshima
WKaiou
WChiyotaikai
WDejima
WAkebono

12W 3L
 

Yokozuna
 

Akebono
 

WKotoryuu
WTouki
WMusouyama
WAsanowaka
WTakanonami
WKotonowaka
WTosanoumi
WKaiou
LMiyabiyama
WKotonishiki
WTochiazuma
LTochinonada
WDejima
LChiyotaikai
LTakanohana

11W 4L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WKotonowaka
LMiyabiyama
LKotoryuu
LMusouyama
WTouki
WTosanoumi
WAsanowaka
LTochiazuma
WKotonishiki
WAkinoshima
WKaiou
WTakanonami
LTakanohana
WAkebono
LDejima

9W 6L
 

Sekiwake
 

Tochiazuma
 

LMiyabiyama
LTakanohana
WKotonishiki
WHigonoumi
WKotonowaka
LTakanonami
WTouki
WChiyotaikai
LDejima
WMusouyama
LAkebono
LTosanoumi
WAkinoshima
WTochinonada
LKyokutenhou

8W 7L
 

Sekiwake
 

Takanonami
 

WKotonishiki
WAsanowaka
WMiyabiyama
WTosanoumi
LAkebono
WTochiazuma
LKotonowaka
WKotoryuu
WTochinonada
LDejima
LMusouyama
LChiyotaikai
WShikishima
WKaiou
WChiyotenzan

10W 5L
 

Komusubi
 

Miyabiyama
 

WTochiazuma
WChiyotaikai
LTakanonami
LTakanohana
WKaiou
WKotonishiki
W*Higonoumi
WKotonowaka
WAkebono
WTosanoumi
WTochinonada
WAkinoshima
WKyokutenhou
LTakanowaka
WTokitsuumi

12W 3L
 

Maegashira
1

Kotoryuu
 

LAkebono
WMusashimaru
WChiyotaikai
LKaiou
LTakanohana
LDejima
LMusouyama
LTakanonami
WAsanowaka
LTouki
LTosanoumi
LShikishima
WHamanoshima
W*Aogiyama
WAsanoshou

6W 9L
 

Maegashira
2

Asanowaka
 

LMusouyama
LTakanonami
LDejima
LAkebono
LTosanoumi
LTakanohana
LChiyotaikai
LKotonishiki
LKotoryuu
LAogiyama
LKyokushuuzan
WTouki
WKaihou
LTerao
WHamanoshima

3W 12L
 

Maegashira
3

Higonoumi
 

LTochinonada
WAkinoshima
WShikishima
LTochiazuma
LMusouyama
LKaiou
L*Miyabiyama
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 5L 8A
 

Maegashira
4

Akinoshima
 

WHamanoshima
LHigonoumi
WKyokushuuzan
LKotonishiki
WWakanoyama
WAogiyama
LTochinonada
WShikishima
WTerao
LChiyotaikai
LDejima
LMiyabiyama
LTochiazuma
LTosanoumi
WKotonowaka

7W 8L
 

Maegashira
5

Shikishima
 

WKyokushuuzan
LAogiyama
LHigonoumi
LTochinonada
WHamanoshima
WTerao
WWakanoyama
LAkinoshima
LChiyotenzan
LMinatofuji
LTakanowaka
WKotoryuu
LTakanonami
WTokitsuumi
WTakatouriki

7W 8L
 

Maegashira
6

Aogiyama
 

LTerao
WShikishima
LTochinonada
LHamanoshima
LAsanoshou
LAkinoshima
WTamakasuga
LKyokushuuzan
WOohinode
WAsanowaka
LOutsukasa
LWakanoyama
LTakatouriki
L*Kotoryuu
A 

4W 10L 1A
 

Maegashira
7

Wakanoyama
 

LTamakasuga
WKyokushuuzan
WHamanoshima
WAsanoshou
LAkinoshima
WTochinonada
LShikishima
LTokitsuumi
WTakanowaka
LOoikari
LKyokutenhou
WAogiyama
WMinatofuji
WKaihou
WKinkaiyama

9W 6L
 

Maegashira
8

Asanoshou
 

WKaihou
WTerao
LOutsukasa
LWakanoyama
WAogiyama
WTokitsuumi
LTakanowaka
LKyokutenhou
LOoikari
WKinkaiyama
LMinatofuji
WTakatouriki
LKyokushuuzan
WOohinode
LKotoryuu

7W 8L
 

Maegashira
9

Minatofuji
 

WTakatouriki
WTamakasuga
LTerao
WOutsukasa
LTokitsuumi
LOoikari
LKinkaiyama
LTakanowaka
WKyokutenhou
WShikishima
WAsanoshou
LKaihou
LWakanoyama
WChiyotenzan
WOohinode

8W 7L
 

Maegashira
10

Outsukasa
 

LChiyotenzan
LKaihou
WAsanoshou
LMinatofuji
LOohinode
LTakatouriki
WKyokushuuzan
LKinkaiyama
WTokitsuumi
LTamakasuga
WAogiyama
LHayateumi
WTerao
LDaizen
LOginishiki

5W 10L
 

Maegashira
11

Tokitsuumi
 

LTakanowaka
WTakatouriki
WKaihou
WOoikari
WMinatofuji
LAsanoshou
WChiyotenzan
WWakanoyama
LOutsukasa
LKyokutenhou
WTerao
WTamakasuga
WKinkaiyama
LShikishima
LMiyabiyama

9W 6L
 

Maegashira
12

Oohinode
 

LKyokutenhou
LChiyotenzan
LOoikari
LKinkaiyama
WOutsukasa
LHayateumi
WYoutsukasa
WKaihou
LAogiyama
LKyokushuuzan
LTamakasuga
LOginishiki
WWakanojou
LAsanoshou
LMinatofuji

4W 11L
 

Maegashira
13

Ooikari
 

LKinkaiyama
WTakanowaka
WOohinode
LTokitsuumi
WKyokutenhou
WMinatofuji
WKaihou
LTakatouriki
WAsanoshou
WWakanoyama
LChiyotenzan
WTerao
LDaizen
LHayateumi
LTamakasuga

8W 7L
 

Maegashira
14

Wakanosato
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Musouyama(1)
Musouyama(5), Miyabiyama(1)
Takanowaka(1), Kyokutenhou(1)
Musouyama(3)