2001 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Musashimaru
 

WTamanoshima
WTakanowaka
WKotonowaka
LKotomitsuki
WTosanoumi
LAsashouryuu
LKaihou
WTokitsuumi
LTamakasuga
WTakanonami
LTochinonada
WKyokushuuzan
WTouki
WWakanosato
LTochiazuma

9W 6L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

LWakanosato
LAsashouryuu
LTakanowaka
L*Tamanoshima
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 4L 11A
 

Oozeki
 

Musouyama
 

WAsashouryuu
LTochiazuma
WKotomitsuki
WTamakasuga
WKotonowaka
WTakanowaka
LTosanoumi
LKaihou
WTokitsuumi
WKyokushuuzan
WTakanonami
WTochinonada
WTamanoshima
LKyokutenhou
LWakanosato

10W 5L
 

Sekiwake
 

Tochiazuma
 

LTakanowaka
WMusouyama
WWakanosato
WTosanoumi
WTamanoshima
LKotomitsuki
LAsashouryuu
WKotonowaka
WDejima
WKaihou
WTokitsuumi
WTouki
WTochinonada
WHayateumi
WMusashimaru

12W 3L
 

Komusubi
 

Wakanosato
 

WKaiou
WTosanoumi
LTochiazuma
LKotonowaka
WTamakasuga
LChiyotaikai
LTamanoshima
WDejima
LAsashouryuu
WTokitsuumi
LKotomitsuki
LKaihou
WTakanonami
LMusashimaru
WMusouyama

7W 8L
 

Maegashira
1

Kotonowaka
 

LChiyotaikai
WMiyabiyama
LMusashimaru
WWakanosato
LMusouyama
LDejima
WTamakasuga
LTochiazuma
LTochinonada
WTamanoshima
WTakanowaka
WTakanonami
WTosanoumi
LAsashouryuu
LKaihou

7W 8L
 

Maegashira
2

Kotomitsuki
 

WMiyabiyama
WDejima
LMusouyama
WMusashimaru
WChiyotaikai
WTochiazuma
WTochinonada
WAsashouryuu
WTamanoshima
WDaizen
WWakanosato
WKyokutenhou
WTakanowaka
WKaihou
LTokitsuumi

13W 2L
 

Maegashira
3

Tosanoumi
 

WDejima
LWakanosato
LTokitsuumi
LTochiazuma
LMusashimaru
WMiyabiyama
WMusouyama
WChiyotaikai
LTakanowaka
WAsashouryuu
WKyokushuuzan
LTamanoshima
LKotonowaka
WTouki
WAminishiki

8W 7L
 

Maegashira
4

Kaihou
 

WTamakasuga
LKyokushuuzan
WTochinonada
WTouki
LKotoryuu
LTamanoshima
WMusashimaru
WMusouyama
WMiyabiyama
LTochiazuma
WDejima
WWakanosato
WKyokutenhou
LKotomitsuki
WKotonowaka

10W 5L
 

Maegashira
5

Takanonami
 

LTokitsuumi
WHayateumi
LKyokushuuzan
WKotoryuu
LKyokutenhou
LTamakasuga
LDejima
WMiyabiyama
W*Chiyotaikai
LMusashimaru
LMusouyama
LKotonowaka
LWakanosato
WHigonoumi
LDaishi

5W 10L
 

Maegashira
6

Kyokushuuzan
 

LTochinonada
WKaihou
WTakanonami
LTokitsuumi
WOutsukasa
LOginishiki
LKotoryuu
WTouki
LHigonoumi
LMusouyama
LTosanoumi
LMusashimaru
LDejima
WTamakasuga
WWakatsutomu

6W 9L
 

Maegashira
7

Hayateumi
 

LTouki
LTakanonami
LKyokutenhou
LOutsukasa
WAkinoshima
WChiyotenzan
LWakanoyama
WKotoryuu
WOginishiki
LAminishiki
WTamakasuga
WTakatouriki
LDaizen
LTochiazuma
LTakanowaka

6W 9L
 

Maegashira
8

Kyokutenhou
 

WKotoryuu
WTochinohana
WHayateumi
LHigonoumi
WTakanonami
LDaizen
WOginishiki
LTakatouriki
WKitazakura
WWakanoyama
WAkinoshima
LKotomitsuki
LKaihou
WMusouyama
LAsashouryuu

9W 6L
 

Maegashira
9

Higonoumi
 

WDaizen
LChiyotenzan
WTochinohana
WKyokutenhou
LTouki
LKitazakura
WAminishiki
LHamanishiki
WKyokushuuzan
LTakatouriki
LWakanoyama
LAkinoshima
LTamakasuga
LTakanonami
LOginishiki

5W 10L
 

Maegashira
10

Tochinohana
 

LOutsukasa
LKyokutenhou
LHigonoumi
L*Aminishiki
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 4L 11A
 

Maegashira
11

Chiyotenzan
 

LOginishiki
WHigonoumi
LWakanoyama
WHamanishiki
WDaizen
LHayateumi
WKitazakura
WWakatsutomu
LKotoryuu
LOutsukasa
WAminishiki
WDaishi
LAkinoshima
WTakatouriki
LTamakasuga

8W 7L
 

Maegashira
12

Wakanoyama
 

LAkinoshima
LTakatouriki
WChiyotenzan
WOginishiki
LWakatsutomu
WDaishi
WHayateumi
WAminishiki
LHamanishiki
LKyokutenhou
WHigonoumi
WOutsukasa
WKitazakura
LDaizen
LKotoryuu

8W 7L
 

Maegashira
13

Kitazakura
 

WAminishiki
WWakatsutomu
WTakatouriki
WDaishi
LOginishiki
WHigonoumi
LChiyotenzan
LDaizen
LKyokutenhou
WKoubou
LHamanishiki
WTerao
LWakanoyama
LAkinoshima
WOutsukasa

8W 7L
 

Maegashira
14

Takatouriki
 

LHamanishiki
WWakanoyama
LKitazakura
WWakatsutomu
LDaishi
LAminishiki
WKoubou
WKyokutenhou
WSentoryuu
WHigonoumi
LOutsukasa
LHayateumi
LOginishiki
LChiyotenzan
LDaizen

6W 9L
 

Maegashira
15

Daishi
 

WWakatsutomu
LHamanishiki
WAminishiki
LKitazakura
WTakatouriki
LWakanoyama
LOutsukasa
LOginishiki
LAkinoshima
LTerao
LWakakoushou
LChiyotenzan
LWakatouryuu
WMinatofuji
WTakanonami

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanohana
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WKotonowaka
WTamanoshima
LAsashouryuu
LDejima
LKotomitsuki
WWakanosato
WTakanowaka
LTosanoumi
L*Takanonami
A 
A 
A 
A 
A 
A 

4W 5L 6A
 

Oozeki
 

Miyabiyama
 

LKotomitsuki
LKotonowaka
WTamanoshima
LAsashouryuu
WTakanowaka
LTosanoumi
WTokitsuumi
LTakanonami
LKaihou
L*Tochinonada
A 
A 
A 
A 
A 

3W 7L 5A
 

Sekiwake
 

Dejima
 

LTosanoumi
LKotomitsuki
WTamakasuga
WChiyotaikai
LAsashouryuu
WKotonowaka
WTakanonami
LWakanosato
LTochiazuma
LTakanowaka
LKaihou
LTokitsuumi
WKyokushuuzan
LTochinonada
LTamanoshima

5W 10L
 

Komusubi
 

Tamanoshima
 

LMusashimaru
LChiyotaikai
LMiyabiyama
W*Kaiou
LTochiazuma
WKaihou
WWakanosato
WTochinonada
LKotomitsuki
LKotonowaka
WAsashouryuu
WTosanoumi
LMusouyama
LTakanowaka
WDejima

7W 8L
 

Maegashira
1

Asashouryuu
 

LMusouyama
WKaiou
WChiyotaikai
WMiyabiyama
WDejima
WMusashimaru
WTochiazuma
LKotomitsuki
WWakanosato
LTosanoumi
LTamanoshima
WTakanowaka
LTokitsuumi
WKotonowaka
WKyokutenhou

10W 5L
 

Maegashira
2

Takanowaka
 

WTochiazuma
LMusashimaru
WKaiou
WTochinonada
LMiyabiyama
LMusouyama
LChiyotaikai
WTamakasuga
WTosanoumi
WDejima
LKotonowaka
LAsashouryuu
LKotomitsuki
WTamanoshima
WHayateumi

8W 7L
 

Maegashira
3

Tamakasuga
 

LKaihou
LTochinonada
LDejima
LMusouyama
LWakanosato
WTakanonami
LKotonowaka
LTakanowaka
WMusashimaru
LTouki
LHayateumi
WKotoryuu
WHigonoumi
LKyokushuuzan
WChiyotenzan

5W 10L
 

Maegashira
4

Tokitsuumi
 

WTakanonami
LTouki
WTosanoumi
WKyokushuuzan
WTochinonada
WKotoryuu
LMiyabiyama
LMusashimaru
LMusouyama
LWakanosato
LTochiazuma
WDejima
WAsashouryuu
WHamanishiki
WKotomitsuki

9W 6L
 

Maegashira
5

Tochinonada
 

WKyokushuuzan
WTamakasuga
LKaihou
LTakanowaka
LTokitsuumi
WTouki
LKotomitsuki
LTamanoshima
WKotonowaka
W*Miyabiyama
WMusashimaru
LMusouyama
LTochiazuma
WDejima
WAkinoshima

8W 7L
 

Maegashira
6

Touki
 

WHayateumi
WTokitsuumi
LKotoryuu
LKaihou
WHigonoumi
LTochinonada
LDaizen
LKyokushuuzan
WOutsukasa
WTamakasuga
WOginishiki
LTochiazuma
LMusashimaru
LTosanoumi
WHamanishiki

7W 8L
 

Maegashira
7

Kotoryuu
 

LKyokutenhou
WOutsukasa
WTouki
LTakanonami
WKaihou
LTokitsuumi
WKyokushuuzan
LHayateumi
WChiyotenzan
LAkinoshima
WDaizen
LTamakasuga
WHamanishiki
WAminishiki
WWakanoyama

9W 6L
 

Maegashira
8

Daizen
 

LHigonoumi
WOginishiki
WOutsukasa
WAkinoshima
LChiyotenzan
WKyokutenhou
WTouki
WKitazakura
LAminishiki
LKotomitsuki
LKotoryuu
LHamanishiki
WHayateumi
WWakanoyama
WTakatouriki

9W 6L
 

Maegashira
9

Outsukasa
 

WTochinohana
LKotoryuu
LDaizen
WHayateumi
LKyokushuuzan
WHamanishiki
WDaishi
LAkinoshima
LTouki
WChiyotenzan
WTakatouriki
LWakanoyama
LAminishiki
WOginishiki
LKitazakura

7W 8L
 

Maegashira
10

Oginishiki
 

WChiyotenzan
LDaizen
WAkinoshima
LWakanoyama
WKitazakura
WKyokushuuzan
LKyokutenhou
WDaishi
LHayateumi
LHamanishiki
LTouki
WAminishiki
WTakatouriki
LOutsukasa
WHigonoumi

8W 7L
 

Maegashira
11

Akinoshima
 

WWakanoyama
LAminishiki
LOginishiki
LDaizen
LHayateumi
WWakatsutomu
WHamanishiki
WOutsukasa
WDaishi
WKotoryuu
LKyokutenhou
WHigonoumi
WChiyotenzan
WKitazakura
LTochinonada

9W 6L
 

Maegashira
12

Tochisakae
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
13

Aminishiki
 

LKitazakura
WAkinoshima
LDaishi
W*Tochinohana
WHamanishiki
WTakatouriki
LHigonoumi
LWakanoyama
WDaizen
WHayateumi
LChiyotenzan
LOginishiki
WOutsukasa
LKotoryuu
LTosanoumi

7W 8L
 

Maegashira
14

Hamanishiki
 

WTakatouriki
WDaishi
WWakatsutomu
LChiyotenzan
LAminishiki
LOutsukasa
LAkinoshima
WHigonoumi
WWakanoyama
WOginishiki
WKitazakura
WDaizen
LKotoryuu
LTokitsuumi
LTouki

8W 7L
 

Maegashira
15

Wakatsutomu
 

LDaishi
LKitazakura
LHamanishiki
LTakatouriki
WWakanoyama
LAkinoshima
LTerao
LChiyotenzan
LAsanowaka
WJuzan
LSentoryuu
LKoubou
WMinatofuji
LYoutsukasa
LKyokushuuzan

3W 12L
 

Kotomitsuki(1)
Kotomitsuki(2)
Asashouryuu(1)
Kotomitsuki(4), Kaihou(1)