2004 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WTochinonada
WTakamisakari
WHokutouriki
WWakanosato
WIwakiyama
WKyokutenhou
WTamanoshima
WKyokushuuzan
WTokitsuumi
WKotomitsuki
WKakizoe
WTosanoumi
WKaiou
WChiyotaikai
WTochiazuma

15W 0L
 

Oozeki
 

Tochiazuma
 

LWakanosato
WTokitsuumi
WKyokushuuzan
WTochinonada
W*Touki
WHokutouriki
WIwakiyama
WTosanoumi
LTakamisakari
LKyokutenhou
LKotomitsuki
WTamanoshima
LChiyotaikai
WKaiou
LAsashouryuu

9W 6L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WHokutouriki
WTosanoumi
WIwakiyama
LKyokushuuzan
LWakanosato
WTakamisakari
WKyokutenhou
WTokitsuumi
W*Musouyama
WTochinonada
WTamanoshima
LKakizoe
LAsashouryuu
LTochiazuma
WChiyotaikai

10W 5L
 

Sekiwake
 

Tosanoumi
 

LKyokushuuzan
LKaiou
WTouki
LKyokutenhou
WChiyotaikai
LTokitsuumi
LTochinonada
LTochiazuma
LHokutouriki
LWakanosato
WTakamisakari
LAsashouryuu
LIwakiyama
W*Kasuganishiki
LTamanoshima

4W 11L
 

Komusubi
 

Tochinonada
 

LAsashouryuu
WHokutouriki
WTamanoshima
LTochiazuma
LKyokushuuzan
LMusouyama
WTosanoumi
LIwakiyama
LKyokutenhou
LKaiou
WChiyotaikai
WTakamisakari
LTokitsuumi
LWakanosato
WTouki

6W 9L
 

Maegashira
1

Touki
 

LChiyotaikai
LWakanosato
LTosanoumi
WMusouyama
L*Tochiazuma
A 
A 
A 
LTamanoshima
LIwakiyama
LTakekaze
LTokitsuumi
LHokutouriki
LKinkaiyama
LTochinonada

1W 11L 3A
 

Maegashira
2

Iwakiyama
 

LMusouyama
LKyokushuuzan
LKaiou
WTamanoshima
LAsashouryuu
LChiyotaikai
LTochiazuma
WTochinonada
LKasuganishiki
WTouki
LWakanosato
WHokutouriki
WTosanoumi
LKyokutenhou
WTakamisakari

6W 9L
 

Maegashira
3

Takamisakari
 

WTamanoshima
LAsashouryuu
LChiyotaikai
LTokitsuumi
LKasuganishiki
LKaiou
LMusouyama
WWakanosato
WTochiazuma
LTakekaze
LTosanoumi
LTochinonada
LKinkaiyama
WHokutouriki
LIwakiyama

4W 11L
 

Maegashira
4

Tokitsuumi
 

LKyokutenhou
LTochiazuma
LDejima
WTakamisakari
WAminishiki
WTosanoumi
LChiyotaikai
LKaiou
LAsashouryuu
LJuumonji
LKyokushuuzan
WTouki
WTochinonada
WTamanoshima
WHokutouriki

7W 8L
 

Maegashira
5

Kakizoe
 

LKotomitsuki
WKotoryuu
WKyokutenhou
WTakekaze
WShimotori
WJuumonji
WKasuganishiki
WKinkaiyama
WKyokushuuzan
LAminishiki
LAsashouryuu
WKaiou
WKokkai
WTochisakae
LWakanosato

11W 4L
 

Maegashira
6

Dejima
 

LKasuganishiki
LTochisakae
WTokitsuumi
WJuumonji
WKotoryuu
WKotomitsuki
LAminishiki
WKokkai
LShimotori
WTakanonami
WAsasekiryuu
WKinkaiyama
WAsanowaka
LKaihou
WKyokushuuzan

10W 5L
 

Maegashira
7

Shimotori
 

WTakekaze
WKasuganishiki
LKotomitsuki
WTochisakae
LKakizoe
WTakanonami
WJuumonji
WKotoryuu
WDejima
LBuyuuzan
WMiyabiyama
WAminishiki
WYoutsukasa
LHayateumi
WKokkai

11W 4L
 

Maegashira
8

Aminishiki
 

WMiyabiyama
LTakanonami
WKokkai
WKinkaiyama
LTokitsuumi
WKasuganishiki
WDejima
LKotomitsuki
WKotoryuu
WKakizoe
WBuyuuzan
LShimotori
WKaihou
LUshiomaru
LAsanowaka

9W 6L
 

Maegashira
9

Kotoryuu
 

LJuumonji
LKakizoe
WTakekaze
WMiyabiyama
LDejima
WAsasekiryuu
WWakatoba
LShimotori
LAminishiki
WTamakasuga
LAsanowaka
WTakanowaka
WHayateumi
LBuyuuzan
LTochisakae

7W 8L
 

Maegashira
10

Takanonami
 

WKinkaiyama
WAminishiki
WWakatoba
WAsasekiryuu
LTakanowaka
LShimotori
WKokkai
LMiyabiyama
LAsanowaka
LDejima
WHayateumi
LKasuganishiki
LUshiomaru
WKitazakura
WKaihou

8W 7L
 

Maegashira
11

Youtsukasa
 

LKokkai
LBuyuuzan
LJuumonji
WKitazakura
WTamakasuga
LHayateumi
LAsanowaka
LWakatoba
LMiyabiyama
WKaihou
WTakanowaka
WUshiomaru
LShimotori
LAsasekiryuu
LKyokutenhou

5W 10L
 

Maegashira
12

Asasekiryuu
 

WTochisakae
WKaihou
WKinkaiyama
LTakanonami
WHayateumi
LKotoryuu
LUshiomaru
LBuyuuzan
WJuumonji
LMiyabiyama
LDejima
LWakatoba
LTamakasuga
WYoutsukasa
WKitazakura

7W 8L
 

Maegashira
13

Kotonowaka
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
14

Ushiomaru
 

LBuyuuzan
LWakatoba
LKaihou
WHayateumi
WKasugaou
LAsanowaka
WAsasekiryuu
WKitazakura
LTochisakae
WTakanowaka
LKinkaiyama
LYoutsukasa
WTakanonami
WAminishiki
LMiyabiyama

7W 8L
 

Maegashira
15

Kitazakura
 

LKaihou
LAsanowaka
LHayateumi
LYoutsukasa
WWakatoba
WTakanowaka
LTamakasuga
LUshiomaru
LKinkaiyama
LKokkai
LTochisakae
LMiyabiyama
WTakekaze
LTakanonami
LAsasekiryuu

3W 12L
 

Maegashira
16

Asanowaka
 

WTamakasuga
WKitazakura
LOutsukasa
WTakanowaka
LKokkai
WUshiomaru
WYoutsukasa
LHayateumi
WTakanonami
WTochisakae
WKotoryuu
WBuyuuzan
LDejima
LMiyabiyama
WAminishiki

10W 5L
 

Maegashira
17

Hayateumi
 

WToyozakura
LTakanowaka
WKitazakura
LUshiomaru
LAsasekiryuu
WYoutsukasa
LBuyuuzan
WAsanowaka
WTamakasuga
WWakatoba
LTakanonami
LJuumonji
LKotoryuu
WShimotori
LKinkaiyama

7W 8L
 

WEST

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WTouki
WTamanoshima
WTakamisakari
WHokutouriki
LTosanoumi
WIwakiyama
WTokitsuumi
WKyokutenhou
WWakanosato
WKyokushuuzan
LTochinonada
LKotomitsuki
WTochiazuma
LAsashouryuu
LKaiou

10W 5L
 

Oozeki
 

Musouyama
 

WIwakiyama
WKyokutenhou
WWakanosato
LTouki
LHokutouriki
WTochinonada
WTakamisakari
LTamanoshima
L*Kaiou
A 
A 
A 
A 
A 
A 

5W 4L 6A
 

Sekiwake
 

Tamanoshima
 

LTakamisakari
LChiyotaikai
LTochinonada
LIwakiyama
WKyokutenhou
LWakanosato
LAsashouryuu
WMusouyama
WTouki
WHokutouriki
LKaiou
LTochiazuma
LKyokushuuzan
LTokitsuumi
WTosanoumi

5W 10L
 

Komusubi
 

Wakanosato
 

WTochiazuma
WTouki
LMusouyama
LAsashouryuu
WKaiou
WTamanoshima
WHokutouriki
LTakamisakari
LChiyotaikai
WTosanoumi
WIwakiyama
LKyokushuuzan
LKotomitsuki
WTochinonada
WKakizoe

9W 6L
 

Maegashira
1

Hokutouriki
 

LKaiou
LTochinonada
LAsashouryuu
LChiyotaikai
WMusouyama
LTochiazuma
LWakanosato
WTakekaze
WTosanoumi
LTamanoshima
WKyokutenhou
LIwakiyama
WTouki
LTakamisakari
LTokitsuumi

5W 10L
 

Maegashira
2

Kyokushuuzan
 

WTosanoumi
WIwakiyama
LTochiazuma
WKaiou
WTochinonada
LTakekaze
LKotomitsuki
LAsashouryuu
LKakizoe
LChiyotaikai
WTokitsuumi
WWakanosato
WTamanoshima
WJuumonji
LDejima

8W 7L
 

Maegashira
3

Kyokutenhou
 

WTokitsuumi
LMusouyama
LKakizoe
WTosanoumi
LTamanoshima
LAsashouryuu
LKaiou
LChiyotaikai
WTochinonada
WTochiazuma
LHokutouriki
WTakekaze
WKasuganishiki
WIwakiyama
WYoutsukasa

8W 7L
 

Maegashira
4

Kotomitsuki
 

WKakizoe
WMiyabiyama
WShimotori
WKasuganishiki
WKinkaiyama
LDejima
WKyokushuuzan
WAminishiki
WTakekaze
LAsashouryuu
WTochiazuma
WChiyotaikai
WWakanosato
WKokkai
WBuyuuzan

13W 2L
 

Maegashira
5

Kasuganishiki
 

WDejima
LShimotori
LMiyabiyama
LKotomitsuki
WTakamisakari
LAminishiki
LKakizoe
LJuumonji
WIwakiyama
LKinkaiyama
LKokkai
WTakanonami
LKyokutenhou
L*Tosanoumi
A 

4W 10L 1A
 

Maegashira
6

Takekaze
 

LShimotori
LKinkaiyama
LKotoryuu
LKakizoe
LMiyabiyama
WKyokushuuzan
LTochisakae
LHokutouriki
LKotomitsuki
WTakamisakari
WTouki
LKyokutenhou
LKitazakura
WWakatoba
LTamakasuga

4W 11L
 

Maegashira
7

Miyabiyama
 

LAminishiki
LKotomitsuki
WKasuganishiki
LKotoryuu
WTakekaze
WKokkai
WKinkaiyama
WTakanonami
WYoutsukasa
WAsasekiryuu
LShimotori
WKitazakura
WTochisakae
WAsanowaka
WUshiomaru

11W 4L
 

Maegashira
8

Juumonji
 

WKotoryuu
LKokkai
WYoutsukasa
LDejima
WTochisakae
LKakizoe
LShimotori
WKasuganishiki
LAsasekiryuu
WTokitsuumi
WTamakasuga
WHayateumi
LBuyuuzan
LKyokushuuzan
WTakanowaka

8W 7L
 

Maegashira
9

Kinkaiyama
 

LTakanonami
WTakekaze
LAsasekiryuu
LAminishiki
LKotomitsuki
WWakatoba
LMiyabiyama
LKakizoe
WKitazakura
WKasuganishiki
WUshiomaru
LDejima
WTakamisakari
WTouki
WHayateumi

8W 7L
 

Maegashira
10

Kokkai
 

WYoutsukasa
WJuumonji
LAminishiki
WBuyuuzan
WAsanowaka
LMiyabiyama
LTakanonami
LDejima
WTakanowaka
WKitazakura
WKasuganishiki
WKaihou
LKakizoe
LKotomitsuki
LShimotori

8W 7L
 

Maegashira
11

Tochisakae
 

LAsasekiryuu
WDejima
WBuyuuzan
LShimotori
LJuumonji
WKaihou
WTakekaze
WTakanowaka
WUshiomaru
LAsanowaka
WKitazakura
WTamakasuga
LMiyabiyama
LKakizoe
WKotoryuu

9W 6L
 

Maegashira
12

Wakatoba
 

LTakanowaka
WUshiomaru
LTakanonami
LTamakasuga
LKitazakura
LKinkaiyama
LKotoryuu
WYoutsukasa
LBuyuuzan
LHayateumi
LKaihou
WAsasekiryuu
WChiyotenzan
LTakekaze
LHarunoyama

4W 11L
 

Maegashira
13

Takanowaka
 

WWakatoba
WHayateumi
LTamakasuga
LAsanowaka
WTakanonami
LKitazakura
LKaihou
LTochisakae
LKokkai
LUshiomaru
LYoutsukasa
LKotoryuu
LToyozakura
WKoubou
LJuumonji

4W 11L
 

Maegashira
14

Buyuuzan
 

WUshiomaru
WYoutsukasa
LTochisakae
LKokkai
WKaihou
WTamakasuga
WHayateumi
WAsasekiryuu
WWakatoba
WShimotori
LAminishiki
LAsanowaka
WJuumonji
WKotoryuu
LKotomitsuki

10W 5L
 

Maegashira
15

Kaihou
 

WKitazakura
LAsasekiryuu
WUshiomaru
WOutsukasa
LBuyuuzan
LTochisakae
WTakanowaka
LTamakasuga
WHarunoyama
LYoutsukasa
WWakatoba
LKokkai
LAminishiki
WDejima
LTakanonami

7W 8L
 

Maegashira
16

Tamakasuga
 

LAsanowaka
LKoubou
WTakanowaka
WWakatoba
LYoutsukasa
LBuyuuzan
WKitazakura
WKaihou
LHayateumi
LKotoryuu
LJuumonji
LTochisakae
WAsasekiryuu
WToyozakura
WTakekaze

7W 8L
 

Asashouryuu(5)
Nobody
Kotomitsuki(3)
Kakizoe(1)
Oginishiki