2005 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WHakuhou
WTosanoumi
WKokkai
WTochinonada
WTamanoshima
WKakizoe
WKotooushuu
WKotomitsuki
WIwakiyama
WKyokutenhou
WKotonowaka
WTochiazuma
WWakanosato
WMiyabiyama
WChiyotaikai

15W 0L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WIwakiyama
LKotonowaka
LHakuhou
LTosanoumi
WKakizoe
WTamanoshima
LKotomitsuki
WTochinonada
LKokkai
L*Miyabiyama
A 
A 
A 
A 
A 

4W 6L 5A
 

Sekiwake
 

Wakanosato
 

WKotonowaka
WKotooushuu
LKakizoe
LTochiazuma
LIwakiyama
LKokkai
WHakuhou
LTosanoumi
WMiyabiyama
WKotomitsuki
WTakamisakari
LTochinonada
LAsashouryuu
LChiyotaikai
LKyokutenhou

6W 9L
 

Komusubi
 

Kotomitsuki
 

WKokkai
LChiyotaikai
WRohou
LMiyabiyama
LTochiazuma
LHakuhou
WKaiou
LAsashouryuu
WTochinonada
LWakanosato
WIwakiyama
WTosanoumi
LTakamisakari
LKakizoe
WHayateumi

7W 8L
 

Maegashira
1

Iwakiyama
 

LKaiou
WTakamisakari
LKyokutenhou
WKakizoe
WWakanosato
WKaihou
WChiyotaikai
LTamanoshima
LAsashouryuu
WTochiazuma
LKotomitsuki
LMiyabiyama
WHakuhou
LKotooushuu
WKyokushuuzan

8W 7L
 

Maegashira
2

Kotonowaka
 

LWakanosato
WKaiou
WMiyabiyama
LChiyotaikai
LTakamisakari
LRohou
LTochiazuma
WKakizoe
LTamanoshima
LTochinonada
LAsashouryuu
WKokkai
LTakanowaka
LHakuhou
LTosanoumi

4W 11L
 

Maegashira
3

Tamanoshima
 

LTochiazuma
LMiyabiyama
LChiyotaikai
LHakuhou
LAsashouryuu
LKaiou
LTosanoumi
WIwakiyama
WKotonowaka
LKakizoe
WTochinonada
WKotoryuu
LKokkai
WKaihou
LRohou

5W 10L
 

Maegashira
4

Kotooushuu
 

WKakizoe
LWakanosato
WHokutouriki
WHayateumi
LKyokutenhou
LMiyabiyama
LAsashouryuu
WTakamisakari
WRohou
WChiyotaikai
LTochiazuma
LHakuhou
WShimotori
WIwakiyama
WJuumonji

9W 6L
 

Maegashira
5

Rohou
 

WTakamisakari
LTochinonada
LKotomitsuki
WTakanowaka
WKotoryuu
WKotonowaka
LKyokutenhou
LMiyabiyama
LKotooushuu
LKokkai
LHayateumi
WHokutouriki
LChiyotaikai
WTosanoumi
WTamanoshima

7W 8L
 

Maegashira
6

Kyokutenhou
 

WKaihou
LKotoryuu
WIwakiyama
WHokutouriki
WKotooushuu
WTochinonada
WRohou
LTakanowaka
LTochiazuma
LAsashouryuu
WHakuhou
WHayateumi
LMiyabiyama
WDejima
WWakanosato

10W 5L
 

Maegashira
7

Hayateumi
 

LKotoryuu
WKaihou
WKyokushuuzan
LKotooushuu
WTakanowaka
WTosanoumi
LDejima
LTokitsuumi
LTakamisakari
WKisenosato
WRohou
LKyokutenhou
WAminishiki
WKasugaou
LKotomitsuki

8W 7L
 

Maegashira
8

Hokutouriki
 

WTakanowaka
WShimotori
LKotooushuu
LKyokutenhou
WAsasekiryuu
WTakamisakari
WJuumonji
WKotoryuu
LAma
LBuyuuzan
LKyokushuuzan
LRohou
WKasugaou
WTokitsuumi
LDejima

8W 7L
 

Maegashira
9

Takanowaka
 

LHokutouriki
WDejima
LKaihou
LRohou
LHayateumi
WAsasekiryuu
LBuyuuzan
WKyokutenhou
WTokitsuumi
WAma
LToyonoshima
LTakamisakari
WKotonowaka
LTamakasuga
LTochinonada

6W 9L
 

Maegashira
10

Dejima
 

LShimotori
LTakanowaka
WKisenosato
LKasugaou
LKaihou
WKotoryuu
WHayateumi
WAma
WTamakasuga
WTokitsuumi
WAminishiki
WAsasekiryuu
LJuumonji
LKyokutenhou
WHokutouriki

9W 6L
 

Maegashira
11

Asasekiryuu
 

WKyokushuuzan
WTokitsuumi
WKotoryuu
WKotoshougiku
LHokutouriki
LTakanowaka
LTamakasuga
LBuyuuzan
WToyonoshima
WKaihou
WTokitenkuu
LDejima
LAma
LShimotori
WKisenosato

8W 7L
 

Maegashira
12

Tokitsuumi
 

LJuumonji
LAsasekiryuu
LTamakasuga
LAminishiki
LKisenosato
WKotoshougiku
LKasugaou
WHayateumi
LTakanowaka
LDejima
WBuyuuzan
LAma
WKotoryuu
LHokutouriki
WKaihou

5W 10L
 

Maegashira
13

Ama
 

LKisenosato
WKasugaou
WTokitenkuu
LTamakasuga
WToyonoshima
LJuumonji
WShimotori
LDejima
WHokutouriki
LTakanowaka
WKotoryuu
WTokitsuumi
WAsasekiryuu
L*Buyuuzan
A 

8W 6L 1A
 

Maegashira
14

Kasugaou
 

WBuyuuzan
LAma
LKotoshougiku
WDejima
WTakanotsuru
LKyokushuuzan
WTokitsuumi
WKisenosato
WShimotori
WTokitenkuu
WJuumonji
WAminishiki
LHokutouriki
LHayateumi
LToyonoshima

9W 6L
 

Maegashira
15

Tochisakae
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
16

Kotoshougiku
 

LTamakasuga
WTokitenkuu
WKasugaou
LAsasekiryuu
LJuumonji
LTokitsuumi
WToyonoshima
LAminishiki
LToyozakura
WWakatoba
LShimotori
LKisenosato
LKyokushuuzan
WGojourou
LIshide

5W 10L
 

Maegashira
17

Toyonoshima
 

WAminishiki
LFuten'ou
WBuyuuzan
WKisenosato
LAma
WTamakasuga
LKotoshougiku
LJuumonji
LAsasekiryuu
LKyokushuuzan
WTakanowaka
WKitazakura
LToyozakura
WWakatoba
WKasugaou

8W 7L
 

WEST

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

LTochinonada
WKotomitsuki
WTamanoshima
WKotonowaka
WTosanoumi
LTochiazuma
LIwakiyama
WKokkai
LHakuhou
LKotooushuu
WMiyabiyama
LKakizoe
WRohou
WWakanosato
LAsashouryuu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Miyabiyama
 

WTosanoumi
WTamanoshima
LKotonowaka
WKotomitsuki
LHakuhou
WKotooushuu
WTochinonada
WRohou
LWakanosato
W*Kaiou
LChiyotaikai
WIwakiyama
WKyokutenhou
LAsashouryuu
LTochiazuma

9W 6L
 

Sekiwake
 

Tochiazuma
 

WTamanoshima
WKokkai
LTosanoumi
WWakanosato
WKotomitsuki
WChiyotaikai
WKotonowaka
LHakuhou
WKyokutenhou
LIwakiyama
WKotooushuu
LAsashouryuu
WKakizoe
WTochinonada
WMiyabiyama

11W 4L
 

Komusubi
 

Hakuhou
 

LAsashouryuu
WKakizoe
WKaiou
WTamanoshima
WMiyabiyama
WKotomitsuki
LWakanosato
WTochiazuma
WChiyotaikai
WTosanoumi
LKyokutenhou
WKotooushuu
LIwakiyama
WKotonowaka
WTakamisakari

11W 4L
 

Maegashira
1

Tochinonada
 

WChiyotaikai
WRohou
LTakamisakari
LAsashouryuu
LKokkai
LKyokutenhou
LMiyabiyama
LKaiou
LKotomitsuki
WKotonowaka
LTamanoshima
WWakanosato
LTosanoumi
LTochiazuma
WTakanowaka

5W 10L
 

Maegashira
2

Tosanoumi
 

LMiyabiyama
LAsashouryuu
WTochiazuma
WKaiou
LChiyotaikai
LHayateumi
WTamanoshima
WWakanosato
LKakizoe
LHakuhou
WKokkai
LKotomitsuki
WTochinonada
LRohou
WKotonowaka

7W 8L
 

Maegashira
3

Kokkai
 

LKotomitsuki
LTochiazuma
LAsashouryuu
LKaihou
WTochinonada
WWakanosato
LKakizoe
LChiyotaikai
WKaiou
WRohou
LTosanoumi
LKotonowaka
WTamanoshima
WTakamisakari
WBuyuuzan

7W 8L
 

Maegashira
4

Kakizoe
 

LKotooushuu
LHakuhou
WWakanosato
LIwakiyama
LKaiou
LAsashouryuu
WKokkai
LKotonowaka
WTosanoumi
WTamanoshima
WKaihou
WChiyotaikai
LTochiazuma
WKotomitsuki
WShimotori

8W 7L
 

Maegashira
5

Takamisakari
 

LRohou
LIwakiyama
WTochinonada
LShimotori
WKotonowaka
LHokutouriki
WKaihou
LKotooushuu
WHayateumi
LKotoryuu
LWakanosato
WTakanowaka
WKotomitsuki
LKokkai
LHakuhou

6W 9L
 

Maegashira
6

Kaihou
 

LKyokutenhou
LHayateumi
WTakanowaka
WKokkai
WDejima
LIwakiyama
LTakamisakari
LShimotori
WKotoryuu
LAsasekiryuu
LKakizoe
WKyokushuuzan
LKisenosato
LTamanoshima
LTokitsuumi

5W 10L
 

Maegashira
7

Kotoryuu
 

WHayateumi
WKyokutenhou
LAsasekiryuu
LJuumonji
LRohou
LDejima
LKyokushuuzan
LHokutouriki
LKaihou
WTakamisakari
LAma
LTamanoshima
LTokitsuumi
WKisenosato
LTokitenkuu

4W 11L
 

Maegashira
8

Takekaze
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
9

Shimotori
 

WDejima
LHokutouriki
WJuumonji
WTakamisakari
LKyokushuuzan
WKisenosato
LAma
WKaihou
LKasugaou
WTamakasuga
WKotoshougiku
LBuyuuzan
LKotooushuu
WAsasekiryuu
LKakizoe

8W 7L
 

Maegashira
10

Kyokushuuzan
 

LAsasekiryuu
WJuumonji
LHayateumi
LBuyuuzan
WShimotori
WKasugaou
WKotoryuu
WTamakasuga
WKisenosato
WToyonoshima
WHokutouriki
LKaihou
WKotoshougiku
LAminishiki
LIwakiyama

9W 6L
 

Maegashira
11

Juumonji
 

WTokitsuumi
LKyokushuuzan
LShimotori
WKotoryuu
WKotoshougiku
WAma
LHokutouriki
WToyonoshima
WBuyuuzan
WAminishiki
LKasugaou
WTamakasuga
WDejima
LTokitenkuu
LKotooushuu

9W 6L
 

Maegashira
12

Kisenosato
 

WAma
LBuyuuzan
LDejima
LToyonoshima
WTokitsuumi
LShimotori
WTokitenkuu
LKasugaou
LKyokushuuzan
LHayateumi
WTamakasuga
WKotoshougiku
WKaihou
LKotoryuu
LAsasekiryuu

6W 9L
 

Maegashira
13

Buyuuzan
 

LKasugaou
WKisenosato
LToyonoshima
WKyokushuuzan
WAminishiki
LTokitenkuu
WTakanowaka
WAsasekiryuu
LJuumonji
WHokutouriki
LTokitsuumi
WShimotori
WTamakasuga
W*Ama
LKokkai

9W 6L
 

Maegashira
14

Tamakasuga
 

WKotoshougiku
WAminishiki
WTokitsuumi
WAma
LTokitenkuu
LToyonoshima
WAsasekiryuu
LKyokushuuzan
LDejima
LShimotori
LKisenosato
LJuumonji
LBuyuuzan
WTakanowaka
WWakatoba

7W 8L
 

Maegashira
15

Harunoyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
16

Aminishiki
 

LToyonoshima
LTamakasuga
LToyozakura
WTokitsuumi
LBuyuuzan
WWakatoba
WGojourou
WKotoshougiku
WTokitenkuu
LJuumonji
LDejima
LKasugaou
LHayateumi
WKyokushuuzan
WTouki

7W 8L
 

Maegashira
17

Tokitenkuu
 

LGojourou
LKotoshougiku
LAma
LKitazakura
WTamakasuga
WBuyuuzan
LKisenosato
WFuten'ou
LAminishiki
LKasugaou
LAsasekiryuu
WToyozakura
LTakanotsuru
WJuumonji
WKotoryuu

6W 9L
 

Asashouryuu(10)
Nobody
Nobody
Hakuhou(1)