2005 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WKotomitsuki
WTochinonada
WMiyabiyama
WKokkai
WRohou
WKyokutenhou
WTamanoshima
WWakanosato
WKaihou
WIwakiyama
WKotooushuu
WTosanoumi
WHakuhou
WChiyotaikai
WTochiazuma

15W 0L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WTamanoshima
WMiyabiyama
WKyokutenhou
WWakanosato
WTochinonada
L*Kokkai
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

5W 1L 9A
 

Sekiwake
 

Hakuhou
 

WTochinonada
WKaihou
LIwakiyama
LMiyabiyama
LKotomitsuki
LWakanosato
WKokkai
WRohou
WTosanoumi
WTamanoshima
WKyokutenhou
WDejima
LAsashouryuu
LTochiazuma
WChiyotaikai

9W 6L
 

Komusubi
 

Kotomitsuki
 

LAsashouryuu
WKakizoe
LChiyotaikai
WTosanoumi
WHakuhou
WTochiazuma
WMiyabiyama
WKokkai
WTamanoshima
WRohou
WTochinonada
WKyokushuuzan
WHokutouriki
WAma
WWakanosato

13W 2L
 

Maegashira
1

Tamanoshima
 

LKaiou
LRohou
WKakizoe
LTochiazuma
WChiyotaikai
LTosanoumi
LAsashouryuu
WIwakiyama
LKotomitsuki
LHakuhou
LWakanosato
WKokkai
WKaihou
LTochinonada
LMiyabiyama

5W 10L
 

Maegashira
2

Kokkai
 

LChiyotaikai
LKotooushuu
WTosanoumi
LAsashouryuu
LTochiazuma
W*Kaiou
LHakuhou
LKotomitsuki
WKakizoe
WWakanosato
LRohou
LTamanoshima
LKyokutenhou
LMiyabiyama
WTakamisakari

5W 10L
 

Maegashira
3

Miyabiyama
 

WTosanoumi
LKaiou
LAsashouryuu
WHakuhou
WKaihou
LHokutouriki
LKotomitsuki
LChiyotaikai
LTochiazuma
WTochinonada
WTakamisakari
LWakanosato
WRohou
WKokkai
WTamanoshima

8W 7L
 

Maegashira
4

Kaihou
 

WIwakiyama
LHakuhou
LTochiazuma
LKotooushuu
LMiyabiyama
LDejima
LKakizoe
WTosanoumi
LAsashouryuu
LChiyotaikai
WJuumonji
LTakamisakari
LTamanoshima
WTokitsuumi
LTochinonada

4W 11L
 

Maegashira
5

Kotooushuu
 

LKakizoe
WKokkai
LRohou
WKaihou
WHokutouriki
LAsasekiryuu
WTakamisakari
WTochinonada
WJuumonji
WDejima
LAsashouryuu
WChiyotaikai
WWakanosato
LFuten'ou
WTosanoumi

10W 5L
 

Maegashira
6

Dejima
 

LHokutouriki
WJuumonji
WAsasekiryuu
WTakamisakari
WIwakiyama
WKaihou
LFuten'ou
LKyokushuuzan
LKyokutenhou
LKotooushuu
WKotonowaka
LHakuhou
WKisenosato
WAminishiki
WTouki

9W 6L
 

Maegashira
7

Takamisakari
 

LJuumonji
LHokutouriki
WKyokushuuzan
LDejima
WAma
WIwakiyama
LKotooushuu
LKotonowaka
LTochinonada
LKotoshougiku
LMiyabiyama
WKaihou
LToyonoshima
WTakanowaka
LKokkai

5W 10L
 

Maegashira
8

Kotonowaka
 

LAsasekiryuu
LKyokushuuzan
LKisenosato
LAma
WToyozakura
LFuten'ou
LHokutouriki
WTakamisakari
WAminishiki
WTokitsuumi
LDejima
WTokitenkuu
WTakekaze
WShimotori
WKyokutenhou

8W 7L
 

Maegashira
9

Ama
 

LKyokushuuzan
WAsasekiryuu
LHokutouriki
WKotonowaka
LTakamisakari
WJuumonji
WTakanowaka
WFuten'ou
WBuyuuzan
LTokitenkuu
WTakekaze
WTamakasuga
LKotoshougiku
LKotomitsuki
LKakizoe

8W 7L
 

Maegashira
10

Futen'ou
 

WToyozakura
WKisenosato
LJuumonji
WTokitsuumi
LKyokushuuzan
WKotonowaka
WDejima
LAma
LAsasekiryuu
WTamakasuga
WToyonoshima
WKatayama
WTouki
WKotooushuu
WShimotori

11W 4L
 

Maegashira
11

Aminishiki
 

WKisenosato
WToyozakura
WTakanowaka
LBuyuuzan
WToyonoshima
LTamakasuga
WTokitenkuu
LKatayama
LKotonowaka
WTouki
LKotoshougiku
WShimotori
LKakizoe
LDejima
WTakekaze

8W 7L
 

Maegashira
12

Buyuuzan
 

LTokitsuumi
WToyonoshima
WToyozakura
WAminishiki
LTokitenkuu
LKatayama
WTamakasuga
LTouki
LAma
WShimotori
WKisenosato
LTakanowaka
LAsasekiryuu
LTakekaze
LHokutouriki

6W 9L
 

Maegashira
13

Takanowaka
 

LToyonoshima
WTokitsuumi
LAminishiki
LTamakasuga
LKatayama
WToyozakura
LAma
LShimotori
LKotoshougiku
LAsasekiryuu
LTouki
WBuyuuzan
WTokitenkuu
LTakamisakari
WJuumonji

5W 10L
 

Maegashira
14

Kotoshougiku
 

LHayateumi
LTokitenkuu
LTokitsuumi
WKatayama
WShimotori
LTakekaze
LToyozakura
WToyonoshima
WTakanowaka
WTakamisakari
WAminishiki
WKisenosato
WAma
WTouki
WTamakasuga

10W 5L
 

Maegashira
15

Takekaze
 

WTokitenkuu
WHayateumi
LTouki
WShimotori
LTamakasuga
WKotoshougiku
WToyonoshima
WKisenosato
WKatayama
LKyokushuuzan
LAma
WHokutouriki
LKotonowaka
WBuyuuzan
LAminishiki

9W 6L
 

Maegashira
16

Tamakasuga
 

WKatayama
WTouki
WShimotori
WTakanowaka
WTakekaze
WAminishiki
LBuyuuzan
LTokitenkuu
LToyonoshima
LFuten'ou
WTokitsuumi
LAma
LKyokushuuzan
WKisenosato
LKotoshougiku

8W 7L
 

Maegashira
17

Shimotori
 

LTouki
LKatayama
LTamakasuga
LTakekaze
LKotoshougiku
WHayateumi
WTakanotsuru
WTakanowaka
WKisenosato
LBuyuuzan
LToyozakura
LAminishiki
WJuumonji
LKotonowaka
LFuten'ou

5W 10L
 

WEST

Oozeki
 

Tochiazuma
 

WRohou
LWakanosato
WKaihou
WTamanoshima
WKokkai
LKotomitsuki
WTochinonada
WKyokutenhou
WMiyabiyama
WTosanoumi
WIwakiyama
WKakizoe
WChiyotaikai
WHakuhou
LAsashouryuu

12W 3L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WKokkai
WKyokutenhou
WKotomitsuki
WRohou
LTamanoshima
WTochinonada
WWakanosato
WMiyabiyama
WIwakiyama
WKaihou
WTosanoumi
LKotooushuu
LTochiazuma
LAsashouryuu
LHakuhou

10W 5L
 

Sekiwake
 

Tosanoumi
 

LMiyabiyama
WIwakiyama
LKokkai
LKotomitsuki
LWakanosato
WTamanoshima
WRohou
LKaihou
LHakuhou
LTochiazuma
LChiyotaikai
LAsashouryuu
WTochinonada
LKyokutenhou
LKotooushuu

4W 11L
 

Komusubi
 

Wakanosato
 

WKyokutenhou
WTochiazuma
LTochinonada
LKaiou
WTosanoumi
WHakuhou
LChiyotaikai
LAsashouryuu
LRohou
LKokkai
WTamanoshima
WMiyabiyama
LKotooushuu
LIwakiyama
LKotomitsuki

6W 9L
 

Maegashira
1

Rohou
 

LTochiazuma
WTamanoshima
WKotooushuu
LChiyotaikai
LAsashouryuu
LKakizoe
LTosanoumi
LHakuhou
WWakanosato
LKotomitsuki
WKokkai
WKyokutenhou
LMiyabiyama
WHokutouriki
WToyozakura

7W 8L
 

Maegashira
2

Tochinonada
 

LHakuhou
LAsashouryuu
WWakanosato
LKyokutenhou
LKaiou
LChiyotaikai
LTochiazuma
LKotooushuu
WTakamisakari
LMiyabiyama
LKotomitsuki
WIwakiyama
LTosanoumi
WTamanoshima
WKaihou

5W 10L
 

Maegashira
3

Kyokutenhou
 

LWakanosato
LChiyotaikai
LKaiou
WTochinonada
WKakizoe
LAsashouryuu
WIwakiyama
LTochiazuma
WDejima
LJuumonji
LHakuhou
LRohou
WKokkai
WTosanoumi
LKotonowaka

6W 9L
 

Maegashira
4

Iwakiyama
 

LKaihou
LTosanoumi
WHakuhou
WKakizoe
LDejima
LTakamisakari
LKyokutenhou
LTamanoshima
LChiyotaikai
LAsashouryuu
LTochiazuma
LTochinonada
WToyozakura
WWakanosato
WTokitsuumi

5W 10L
 

Maegashira
5

Kakizoe
 

WKotooushuu
LKotomitsuki
LTamanoshima
LIwakiyama
LKyokutenhou
WRohou
WKaihou
WJuumonji
LKokkai
WHokutouriki
WAsasekiryuu
LTochiazuma
WAminishiki
WKyokushuuzan
WAma

9W 6L
 

Maegashira
6

Hokutouriki
 

WDejima
WTakamisakari
WAma
LJuumonji
LKotooushuu
WMiyabiyama
WKotonowaka
WAsasekiryuu
WToyozakura
LKakizoe
LKyokushuuzan
LTakekaze
LKotomitsuki
LRohou
WBuyuuzan

8W 7L
 

Maegashira
7

Juumonji
 

WTakamisakari
LDejima
WFuten'ou
WHokutouriki
LAsasekiryuu
LAma
LKisenosato
LKakizoe
LKotooushuu
WKyokutenhou
LKaihou
WTokitsuumi
LShimotori
WToyonoshima
LTakanowaka

6W 9L
 

Maegashira
8

Asasekiryuu
 

WKotonowaka
LAma
LDejima
LKyokushuuzan
WJuumonji
WKotooushuu
LTokitsuumi
LHokutouriki
WFuten'ou
WTakanowaka
LKakizoe
WToyonoshima
WBuyuuzan
WKatayama
LTokitenkuu

8W 7L
 

Maegashira
9

Kyokushuuzan
 

WAma
WKotonowaka
LTakamisakari
WAsasekiryuu
WFuten'ou
WTokitsuumi
W*Hayateumi
WDejima
WTokitenkuu
WTakekaze
WHokutouriki
LKotomitsuki
WTamakasuga
LKakizoe
WKatayama

12W 3L
 

Maegashira
10

Toyozakura
 

LFuten'ou
LAminishiki
LBuyuuzan
LKisenosato
LKotonowaka
LTakanowaka
WKotoshougiku
WTokitsuumi
LHokutouriki
LToyonoshima
WShimotori
WTouki
LIwakiyama
LTokitenkuu
LRohou

4W 11L
 

Maegashira
11

Kisenosato
 

LAminishiki
LFuten'ou
WKotonowaka
WToyozakura
WTokitsuumi
LTokitenkuu
WJuumonji
LTakekaze
LShimotori
WKatayama
LBuyuuzan
LKotoshougiku
LDejima
LTamakasuga
LToyonoshima

5W 10L
 

Maegashira
12

Tokitsuumi
 

WBuyuuzan
LTakanowaka
WKotoshougiku
LFuten'ou
LKisenosato
LKyokushuuzan
WAsasekiryuu
LToyozakura
LTouki
LKotonowaka
LTamakasuga
LJuumonji
LKatayama
LKaihou
LIwakiyama

3W 12L
 

Maegashira
13

Toyonoshima
 

WTakanowaka
LBuyuuzan
LKatayama
WHayateumi
LAminishiki
LTouki
LTakekaze
LKotoshougiku
WTamakasuga
WToyozakura
LFuten'ou
LAsasekiryuu
WTakamisakari
LJuumonji
WKisenosato

6W 9L
 

Maegashira
14

Hayateumi
 

WKotoshougiku
LTakekaze
WTokitenkuu
LToyonoshima
WTouki
LShimotori
L*Kyokushuuzan
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 4L 8A
 

Maegashira
15

Tokitenkuu
 

LTakekaze
WKotoshougiku
LHayateumi
WTouki
WBuyuuzan
WKisenosato
LAminishiki
WTamakasuga
LKyokushuuzan
WAma
LKatayama
LKotonowaka
LTakanowaka
WToyozakura
WAsasekiryuu

8W 7L
 

Maegashira
16

Katayama
 

LTamakasuga
WShimotori
WToyonoshima
LKotoshougiku
WTakanowaka
WBuyuuzan
WTouki
WAminishiki
LTakekaze
LKisenosato
WTokitenkuu
LFuten'ou
WTokitsuumi
LAsasekiryuu
LKyokushuuzan

8W 7L
 

Maegashira
17

Touki
 

WShimotori
LTamakasuga
WTakekaze
LTokitenkuu
LHayateumi
WToyonoshima
LKatayama
WBuyuuzan
WTokitsuumi
LAminishiki
WTakanowaka
LToyozakura
LFuten'ou
LKotoshougiku
LDejima

6W 9L
 

Asashouryuu(12)
Nobody
Kyokushuuzan(1), Futen'ou(1)
Kotomitsuki(6)
Asanowaka, Kotoryuu