2005 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

LFuten'ou
WKokkai
WMiyabiyama
WHakuhou
WKakizoe
WDejima
WKyokutenhou
WIwakiyama
WKyokushuuzan
WKotomitsuki
LAminishiki
WKotoshougiku
WKotooushuu
WChiyotaikai
WTochiazuma

13W 2L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

LMiyabiyama
LDejima
LHakuhou
L*Kotomitsuki
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 4L 11A
 

Sekiwake
 

Kotooushuu
 

WKokkai
WHakuhou
WKyokutenhou
WKakizoe
WMiyabiyama
WFuten'ou
WDejima
WKyokushuuzan
WIwakiyama
WTamanoshima
WTochiazuma
WHokutouriki
LAsashouryuu
LKisenosato
WChiyotaikai

13W 2L
 

Komusubi
 

Kotomitsuki
 

LKyokutenhou
WTochiazuma
WDejima
W*Kaiou
WKokkai
LIwakiyama
WFuten'ou
LChiyotaikai
WMiyabiyama
LAsashouryuu
WHakuhou
LKakizoe
WTakamisakari
WAminishiki
LTamanoshima

9W 6L
 

Maegashira
1

Miyabiyama
 

WKaiou
LWakanosato
LAsashouryuu
LTochiazuma
LKotooushuu
LChiyotaikai
WKyokushuuzan
WFuten'ou
LKotomitsuki
LKokkai
WIwakiyama
WTakamisakari
LTokitenkuu
WHokutouriki
LHakuhou

6W 9L
 

Maegashira
2

Kakizoe
 

WChiyotaikai
LFuten'ou
LWakanosato
LKotooushuu
LAsashouryuu
LTochiazuma
WTakamisakari
LKyokutenhou
WKokkai
LIwakiyama
LTokitenkuu
WKotomitsuki
WTosanoumi
WTamaasuka
WKyokushuuzan

7W 8L
 

Maegashira
3

Dejima
 

LWakanosato
WKaiou
LKotomitsuki
WFuten'ou
LTochiazuma
LAsashouryuu
LKotooushuu
WAminishiki
LHakuhou
LChiyotaikai
LKyokutenhou
WKokkai
WTakekaze
WTosanoumi
WTakamisakari

7W 8L
 

Maegashira
4

Iwakiyama
 

WKyokushuuzan
LAminishiki
WTokitenkuu
WTakamisakari
LChiyotaikai
WKotomitsuki
LTochiazuma
LAsashouryuu
LKotooushuu
WKakizoe
LMiyabiyama
WFuten'ou
LTamanoshima
WHakuhou
LKokkai

7W 8L
 

Maegashira
5

Takamisakari
 

LAminishiki
LKyokushuuzan
WHokutouriki
LIwakiyama
LHakuhou
WTokitenkuu
LKakizoe
WTochiazuma
LChiyotaikai
WKotoshougiku
WTosanoumi
LMiyabiyama
LKotomitsuki
LFuten'ou
LDejima

5W 10L
 

Maegashira
6

Kotoshougiku
 

WTokitenkuu
WTosanoumi
LKyokushuuzan
WTamaasuka
LKyokutenhou
WAminishiki
WHokutouriki
LTamanoshima
WRohou
LTakamisakari
WTakekaze
LAsashouryuu
LChiyotaikai
LTochiazuma
LAma

7W 8L
 

Maegashira
7

Hokutouriki
 

WTosanoumi
WTokitenkuu
LTakamisakari
LRohou
WTakekaze
LKyokushuuzan
LKotoshougiku
WTamaasuka
WAma
WAminishiki
WKotonowaka
LKotooushuu
LHakuhou
LMiyabiyama
WHakurozan

8W 7L
 

Maegashira
8

Tosanoumi
 

LHokutouriki
LKotoshougiku
LAminishiki
WToyozakura
WHakurozan
WTakekaze
WTamaasuka
LRohou
LTokitenkuu
WIshide
LTakamisakari
WKyokushuuzan
LKakizoe
LDejima
LTakanowaka

6W 9L
 

Maegashira
9

Takekaze
 

LTamanoshima
WTamaasuka
W*Asasekiryuu
WIshide
LHokutouriki
LTosanoumi
LHakurozan
LAma
WToyozakura
WKyokushuuzan
LKotoshougiku
WAminishiki
LDejima
WKasugaou
LTokitenkuu

7W 8L
 

Maegashira
10

Asasekiryuu
 

WTamaasuka
WTamanoshima
L*Takekaze
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
WToyozakura
WTokitenkuu
WTochisakae
LWakatoba
WJuumonji

6W 2L 7A
 

Maegashira
11

Ama
 

WRohou
WHakurozan
LTamaasuka
LKotonowaka
WToyozakura
WTamanoshima
WWakatoba
WTakekaze
LHokutouriki
LKisenosato
WKasugaou
LShimotori
LTakanowaka
WTokitenkuu
WKotoshougiku

9W 6L
 

Maegashira
12

Hakurozan
 

WToyozakura
LAma
LIshide
LWakatoba
LTosanoumi
WJuumonji
WTakekaze
LKisenosato
WTamanoshima
WShimotori
WTochisakae
LKasugaou
WTochinonada
LTakanowaka
LHokutouriki

7W 8L
 

Maegashira
13

Kotonowaka
 

WIshide
LJuumonji
WToyozakura
WAma
WWakatoba
LTamaasuka
WKasugaou
WTokitsuumi
LKisenosato
LTakanowaka
LHokutouriki
WTochisakae
WShimotori
LRohou
LToyonoshima

8W 7L
 

Maegashira
14

Juumonji
 

WTochisakae
WKotonowaka
LTokitsuumi
LShimotori
LTochinonada
LHakurozan
LTakanowaka
LIshide
LWakatoba
WTochinohana
LTamaasuka
WUshiomaru
WKasugaou
WKatayama
LAsasekiryuu

6W 9L
 

Maegashira
15

Takanowaka
 

WTokitsuumi
LKasugaou
WTochisakae
LTochinonada
LIshide
LShimotori
WJuumonji
WWakatoba
WKatayama
WKotonowaka
LRohou
LTamanoshima
WAma
WHakurozan
WTosanoumi

9W 6L
 

Maegashira
16

Kasugaou
 

LWakatoba
WTakanowaka
WShimotori
WTokitsuumi
WKatayama
LKisenosato
LKotonowaka
WTochisakae
WTochinonada
LRohou
LAma
WHakurozan
LJuumonji
LTakekaze
LIshide

7W 8L
 

Maegashira
17

Tochinonada
 

LKisenosato
LToyonoshima
WWakatoba
WTakanowaka
WJuumonji
LBuyuuzan
LTokitsuumi
LShimotori
LKasugaou
WKatayama
LIshide
WToyozakura
LHakurozan
WUshiomaru
WTamaasuka

7W 8L
 

WEST

Oozeki
 

Tochiazuma
 

WHakuhou
LKotomitsuki
WKokkai
WMiyabiyama
WDejima
WKakizoe
WIwakiyama
LTakamisakari
WFuten'ou
WKyokutenhou
LKotooushuu
LChiyotaikai
WAminishiki
WKotoshougiku
LAsashouryuu

10W 5L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

LKakizoe
LKyokutenhou
WFuten'ou
WKokkai
WIwakiyama
WMiyabiyama
LHakuhou
WKotomitsuki
WTakamisakari
WDejima
WKyokushuuzan
WTochiazuma
WKotoshougiku
LAsashouryuu
LKotooushuu

10W 5L
 

Sekiwake
 

Wakanosato
 

WDejima
WMiyabiyama
WKakizoe
LKyokutenhou
WFuten'ou
LHakuhou
L*Kokkai
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

4W 3L 8A
 

Komusubi
 

Futen'ou
 

WAsashouryuu
WKakizoe
LChiyotaikai
LDejima
LWakanosato
LKotooushuu
LKotomitsuki
LMiyabiyama
LTochiazuma
LHakuhou
WKokkai
LIwakiyama
WKyokushuuzan
WTakamisakari
LKyokutenhou

5W 10L
 

Maegashira
1

Hakuhou
 

LTochiazuma
LKotooushuu
WKaiou
LAsashouryuu
WTakamisakari
WWakanosato
WChiyotaikai
WKokkai
WDejima
WFuten'ou
LKotomitsuki
LKyokutenhou
WHokutouriki
LIwakiyama
WMiyabiyama

9W 6L
 

Maegashira
2

Kokkai
 

LKotooushuu
LAsashouryuu
LTochiazuma
LChiyotaikai
LKotomitsuki
LKyokutenhou
W*Wakanosato
LHakuhou
LKakizoe
WMiyabiyama
LFuten'ou
LDejima
WTamaasuka
WKyokushuuzan
WIwakiyama

5W 10L
 

Maegashira
3

Kyokutenhou
 

WKotomitsuki
WChiyotaikai
LKotooushuu
WWakanosato
WKotoshougiku
WKokkai
LAsashouryuu
WKakizoe
LAminishiki
LTochiazuma
WDejima
WHakuhou
WKisenosato
LTamanoshima
WFuten'ou

10W 5L
 

Maegashira
4

Kyokushuuzan
 

LIwakiyama
WTakamisakari
WKotoshougiku
LAminishiki
WTokitenkuu
WHokutouriki
LMiyabiyama
LKotooushuu
LAsashouryuu
LTakekaze
LChiyotaikai
LTosanoumi
LFuten'ou
LKokkai
LKakizoe

4W 11L
 

Maegashira
5

Aminishiki
 

WTakamisakari
WIwakiyama
WTosanoumi
WKyokushuuzan
LTamanoshima
LKotoshougiku
LTokitenkuu
LDejima
WKyokutenhou
LHokutouriki
WAsashouryuu
LTakekaze
LTochiazuma
LKotomitsuki
WRohou

7W 8L
 

Maegashira
6

Tokitenkuu
 

LKotoshougiku
LHokutouriki
LIwakiyama
LTamanoshima
LKyokushuuzan
LTakamisakari
WAminishiki
WToyozakura
WTosanoumi
WTamaasuka
WKakizoe
LAsasekiryuu
WMiyabiyama
LAma
WTakekaze

7W 8L
 

Maegashira
7

Kaihou
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
8

Tamanoshima
 

WTakekaze
LAsasekiryuu
WRohou
WTokitenkuu
WAminishiki
LAma
WToyozakura
WKotoshougiku
LHakurozan
LKotooushuu
WKisenosato
WTakanowaka
WIwakiyama
WKyokutenhou
WKotomitsuki

11W 4L
 

Maegashira
9

Tamaasuka
 

LAsasekiryuu
LTakekaze
WAma
LKotoshougiku
LRohou
WKotonowaka
LTosanoumi
LHokutouriki
LTochisakae
LTokitenkuu
WJuumonji
WTokitsuumi
LKokkai
LKakizoe
LTochinonada

4W 11L
 

Maegashira
10

Rohou
 

LAma
WToyozakura
LTamanoshima
WHokutouriki
WTamaasuka
WIshide
LTochisakae
WTosanoumi
LKotoshougiku
WKasugaou
WTakanowaka
LKisenosato
LWakatoba
WKotonowaka
LAminishiki

8W 7L
 

Maegashira
11

Toyozakura
 

LHakurozan
LRohou
LKotonowaka
LTosanoumi
LAma
WWakatoba
LTamanoshima
LTokitenkuu
LTakekaze
WTokitsuumi
LAsasekiryuu
LTochinonada
LIshide
WTochisakae
WShimotori

4W 11L
 

Maegashira
12

Ishide
 

LKotonowaka
LTochisakae
WHakurozan
LTakekaze
WTakanowaka
LRohou
LKisenosato
WJuumonji
WTokitsuumi
LTosanoumi
WTochinonada
LWakatoba
WToyozakura
LShimotori
WKasugaou

7W 8L
 

Maegashira
13

Tochisakae
 

LJuumonji
WIshide
LTakanowaka
WKisenosato
LShimotori
WTokitsuumi
WRohou
LKasugaou
WTamaasuka
LWakatoba
LHakurozan
LKotonowaka
LAsasekiryuu
LToyozakura
LKatayama

5W 10L
 

Maegashira
14

Tokitsuumi
 

LTakanowaka
LWakatoba
WJuumonji
LKasugaou
LKisenosato
LTochisakae
WTochinonada
LKotonowaka
LIshide
LToyozakura
WBuyuuzan
LTamaasuka
LKasuganishiki
LTochinohana
WHarunoyama

4W 11L
 

Maegashira
15

Wakatoba
 

WKasugaou
WTokitsuumi
LTochinonada
WHakurozan
LKotonowaka
LToyozakura
LAma
LTakanowaka
WJuumonji
WTochisakae
LShimotori
WIshide
WRohou
WAsasekiryuu
LKisenosato

8W 7L
 

Maegashira
16

Kisenosato
 

WTochinonada
WShimotori
WKasuganishiki
LTochisakae
WTokitsuumi
WKasugaou
WIshide
WHakurozan
WKotonowaka
WAma
LTamanoshima
WRohou
LKyokutenhou
WKotooushuu
WWakatoba

12W 3L
 

Maegashira
17

Shimotori
 

WHarunoyama
LKisenosato
LKasugaou
WJuumonji
WTochisakae
WTakanowaka
LTochinohana
WTochinonada
LKasuganishiki
LHakurozan
WWakatoba
WAma
LKotonowaka
WIshide
LToyozakura

8W 7L
 

Asashouryuu(14)
Nobody
Kotooushuu(1), Kisenosato(1)
Nobody
Wakanoyama