2006 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WRohou
WFuten'ou
WTokitenkuu
WIwakiyama
WAma
WKotoshougiku
WAminishiki
WKisenosato
WKokkai
WKotomitsuki
WMiyabiyama
WKaiou
WTochiazuma
WKotooushuu
WChiyotaikai

15W 0L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WAminishiki
WKotoshougiku
WIwakiyama
WAma
WTokitenkuu
WRohou
LFuten'ou
WKokkai
WKisenosato
LMiyabiyama
LKaiou
WKotomitsuki
LKotooushuu
LTochiazuma
LAsashouryuu

9W 6L
 

Oozeki
 

Tochiazuma
 

WAma
WKisenosato
LFuten'ou
WKotoshougiku
WRohou
WIwakiyama
WKokkai
WMiyabiyama
WKaiou
LDejima
LKotomitsuki
WHoumashou
LAsashouryuu
WChiyotaikai
LKotooushuu

10W 5L
 

Sekiwake
 

Miyabiyama
 

WKotoshougiku
WIwakiyama
LRohou
WKokkai
LAminishiki
WFuten'ou
LKisenosato
LTochiazuma
LAma
WChiyotaikai
LAsashouryuu
WKotooushuu
LTokitenkuu
WKotomitsuki
WKaiou

8W 7L
 

Komusubi
 

Kisenosato
 

WTokitenkuu
LTochiazuma
WAminishiki
LRohou
WKokkai
LKotomitsuki
WMiyabiyama
LAsashouryuu
LChiyotaikai
WAma
LKotooushuu
WFuten'ou
LKotoshougiku
WKaiou
WKakizoe

8W 7L
 

Komusubi
 

Aminishiki
 

LChiyotaikai
LKotomitsuki
LKisenosato
LKaiou
WMiyabiyama
WKokkai
LAsashouryuu
WIwakiyama
LKotooushuu
WRohou
LKotoshougiku
WBaruto
LFuten'ou
LTokitenkuu
WTochinonada

6W 9L
 

Maegashira
1

Ama
 

LTochiazuma
LRohou
LKotooushuu
LChiyotaikai
LAsashouryuu
LKaiou
LKotoshougiku
WKotomitsuki
WMiyabiyama
LKisenosato
LKokkai
WIwakiyama
WTakekaze
WKakizoe
WFuten'ou

6W 9L
 

Maegashira
2

Kotoshougiku
 

LMiyabiyama
LChiyotaikai
LKaiou
LTochiazuma
WKyokutenhou
LAsashouryuu
WAma
WFuten'ou
WTakekaze
WTochinonada
WAminishiki
WRohou
WKisenosato
WBaruto
WHoumashou

10W 5L
 

Maegashira
3

Tokitenkuu
 

LKisenosato
LKakizoe
LAsashouryuu
LKotomitsuki
LChiyotaikai
WKotooushuu
LDejima
WHokutouriki
WTamanoshima
WFuten'ou
WTochinonada
WKokkai
WMiyabiyama
WAminishiki
WUshiomaru

9W 6L
 

Maegashira
4

Takekaze
 

LDejima
WTochinonada
LBaruto
LKasugaou
LKotomitsuki
WHokutouriki
LKyokutenhou
LTamanoshima
LKotoshougiku
WToyozakura
WIwakiyama
WKitazakura
LAma
LKakuryuu
WKokkai

6W 9L
 

Maegashira
5

Hokutouriki
 

LKakizoe
LBaruto
LDejima
LKakuryuu
LTakamisakari
LTakekaze
LToyozakura
LTokitenkuu
L*Kasugaou
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 9L 6A
 

Maegashira
6

Kyokutenhou
 

LTochinonada
WKasugaou
LKakizoe
WTakamisakari
LKotoshougiku
LDejima
WTakekaze
WAsasekiryuu
WToyozakura
WUshiomaru
WFuten'ou
WToyonoshima
LHoumashou
WTochinohana
WTamakasuga

10W 5L
 

Maegashira
7

Tamanoshima
 

LBaruto
LKakuryuu
LTochinonada
LKakizoe
LHoumashou
LToyonoshima
WAsasekiryuu
WTakekaze
LTokitenkuu
LAsoufuji
L*Toyozakura
A 
A 
A 
A 

2W 9L 4A
 

Maegashira
8

Toyozakura
 

LKasugaou
LAsasekiryuu
LToyonoshima
LHoumashou
LUshiomaru
WKakizoe
WHokutouriki
LTochinonada
LKyokutenhou
LTakekaze
W*Tamanoshima
LHakurozan
LIwakiyama
WAsoufuji
WTosanoumi

5W 10L
 

Maegashira
9

Takamisakari
 

LKakuryuu
WToyonoshima
WKasugaou
LKyokutenhou
WHokutouriki
LBaruto
WTochinonada
WTosanoumi
WTamakasuga
WKakizoe
WAsoufuji
LDejima
WTochinohana
WOutsukasa
LAsasekiryuu

10W 5L
 

Maegashira
10

Kyokushuuzan
 

LAsasekiryuu
L*Kitazakura
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0W 2L
 

Maegashira
11

Houmashou
 

LToyonoshima
WTosanoumi
WKakuryuu
WToyozakura
WTamanoshima
WKatayama
WOutsukasa
WHakurozan
WUshiomaru
WBaruto
WDejima
LTochiazuma
WKyokutenhou
WTamakasuga
LKotoshougiku

12W 3L
 

Maegashira
12

Ushiomaru
 

WKitazakura
LTochinohana
WHakurozan
LTamakasuga
WToyozakura
WAsoufuji
LKatayama
LKasugaou
LHoumashou
LKyokutenhou
WKakuryuu
LAsasekiryuu
LOutsukasa
LTosanoumi
LTokitenkuu

5W 10L
 

Maegashira
13

Asoufuji
 

LTosanoumi
WHakurozan
LTamakasuga
WOutsukasa
LTochinohana
LUshiomaru
LToyonoshima
LKatayama
WKitazakura
WTamanoshima
LTakamisakari
WTakanowaka
WKakuryuu
LToyozakura
LKasugaou

6W 9L
 

Maegashira
14

Tamakasuga
 

WTochinohana
WKatayama
WAsoufuji
WUshiomaru
LToyonoshima
LKitazakura
WHakurozan
WOutsukasa
LTakamisakari
WTosanoumi
WKasugaou
WKakuryuu
LBaruto
LHoumashou
LKyokutenhou

9W 6L
 

Maegashira
15

Outsukasa
 

WHakurozan
WKasuganishiki
WKatayama
LAsoufuji
WKitazakura
LTosanoumi
LHoumashou
LTamakasuga
WToyonoshima
LAsasekiryuu
LTochinohana
WKasugaou
WUshiomaru
LTakamisakari
LKakuryuu

7W 8L
 

WEST

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WKokkai
WDejima
WAma
LFuten'ou
WIwakiyama
LTokitenkuu
WKakizoe
LRohou
WAminishiki
WKaiou
WKisenosato
LMiyabiyama
WChiyotaikai
LAsashouryuu
WTochiazuma

10W 5L
 

Oozeki
 

Hakuhou
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WIwakiyama
WKokkai
WKotoshougiku
WAminishiki
WFuten'ou
WAma
WRohou
WDejima
LTochiazuma
LKotooushuu
WChiyotaikai
LAsashouryuu
WKotomitsuki
LKisenosato
LMiyabiyama

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kotomitsuki
 

WFuten'ou
WAminishiki
WKokkai
WTokitenkuu
WTakekaze
WKisenosato
WIwakiyama
LAma
LDejima
LAsashouryuu
WTochiazuma
LChiyotaikai
LKaiou
LMiyabiyama
WRohou

9W 6L
 

Komusubi
 

Kokkai
 

LKotooushuu
LKaiou
LKotomitsuki
LMiyabiyama
LKisenosato
LAminishiki
LTochiazuma
LChiyotaikai
LAsashouryuu
WIwakiyama
WAma
LTokitenkuu
LRohou
WFuten'ou
LTakekaze

3W 12L
 

Komusubi
 

Rohou
 

LAsashouryuu
WAma
WMiyabiyama
WKisenosato
LTochiazuma
LChiyotaikai
LKaiou
WKotooushuu
WIwakiyama
LAminishiki
WBaruto
LKotoshougiku
WKokkai
WDejima
LKotomitsuki

8W 7L
 

Maegashira
1

Iwakiyama
 

LKaiou
LMiyabiyama
LChiyotaikai
LAsashouryuu
LKotooushuu
LTochiazuma
LKotomitsuki
LAminishiki
LRohou
LKokkai
LTakekaze
LAma
WToyozakura
LTochinonada
WKitazakura

2W 13L
 

Maegashira
2

Futen'ou
 

LKotomitsuki
LAsashouryuu
WTochiazuma
WKotooushuu
LKaiou
LMiyabiyama
WChiyotaikai
LKotoshougiku
WTochinonada
LTokitenkuu
LKyokutenhou
LKisenosato
WAminishiki
LKokkai
LAma

5W 10L
 

Maegashira
3

Dejima
 

WTakekaze
LKotooushuu
WHokutouriki
WTochinonada
LBaruto
WKyokutenhou
WTokitenkuu
LKaiou
WKotomitsuki
WTochiazuma
LHoumashou
WTakamisakari
WAsasekiryuu
LRohou
WToyonoshima

10W 5L
 

Maegashira
4

Kakizoe
 

WHokutouriki
WTokitenkuu
WKyokutenhou
WTamanoshima
LKasugaou
LToyozakura
LKotooushuu
WKakuryuu
LBaruto
LTakamisakari
WAsasekiryuu
LTochinonada
LToyonoshima
LAma
LKisenosato

6W 9L
 

Maegashira
5

Tochinonada
 

WKyokutenhou
LTakekaze
WTamanoshima
LDejima
LAsasekiryuu
WKakuryuu
LTakamisakari
WToyozakura
LFuten'ou
LKotoshougiku
LTokitenkuu
WKakizoe
WKitazakura
WIwakiyama
LAminishiki

7W 8L
 

Maegashira
6

Baruto
 

WTamanoshima
WHokutouriki
WTakekaze
LAsasekiryuu
WDejima
WTakamisakari
WKitazakura
WToyonoshima
WKakizoe
LHoumashou
LRohou
LAminishiki
WTamakasuga
LKotoshougiku
WTochinohana

10W 5L
 

Maegashira
7

Kasugaou
 

WToyozakura
LKyokutenhou
LTakamisakari
WTakekaze
WKakizoe
LAsasekiryuu
LTosanoumi
WUshiomaru
W*Hokutouriki
WTochinohana
LTamakasuga
LOutsukasa
WKatayama
LKitazakura
WAsoufuji

8W 7L
 

Maegashira
8

Kakuryuu
 

WTakamisakari
WTamanoshima
LHoumashou
WHokutouriki
WTosanoumi
LTochinonada
WTochinohana
LKakizoe
LHakurozan
WKatayama
LUshiomaru
LTamakasuga
LAsoufuji
WTakekaze
WOutsukasa

8W 7L
 

Maegashira
9

Asasekiryuu
 

WKyokushuuzan
WToyozakura
WKitazakura
WBaruto
WTochinonada
WKasugaou
LTamanoshima
LKyokutenhou
LTochinohana
WOutsukasa
LKakizoe
WUshiomaru
LDejima
WKatayama
WTakamisakari

10W 5L
 

Maegashira
10

Toyonoshima
 

WHoumashou
LTakamisakari
WToyozakura
WTochinohana
WTamakasuga
WTamanoshima
WAsoufuji
LBaruto
LOutsukasa
WKitazakura
LKatayama
LKyokutenhou
WKakizoe
LHakurozan
LDejima

8W 7L
 

Maegashira
11

Kitazakura
 

LUshiomaru
W*Kyokushuuzan
LAsasekiryuu
LKatayama
LOutsukasa
WTamakasuga
LBaruto
LTochinohana
LAsoufuji
LToyonoshima
WTosanoumi
LTakekaze
LTochinonada
WKasugaou
LIwakiyama

4W 11L
 

Maegashira
12

Tosanoumi
 

WAsoufuji
LHoumashou
LTochinohana
WHakurozan
LKakuryuu
WOutsukasa
WKasugaou
LTakamisakari
LKatayama
LTamakasuga
LKitazakura
LYoshikaze
LShimotori
WUshiomaru
LToyozakura

5W 10L
 

Maegashira
13

Tochinohana
 

LTamakasuga
WUshiomaru
WTosanoumi
LToyonoshima
WAsoufuji
WHakurozan
LKakuryuu
WKitazakura
WAsasekiryuu
LKasugaou
WOutsukasa
WKatayama
LTakamisakari
LKyokutenhou
LBaruto

8W 7L
 

Maegashira
14

Hakurozan
 

LOutsukasa
LAsoufuji
LUshiomaru
LTosanoumi
LKatayama
LTochinohana
LTamakasuga
LHoumashou
WKakuryuu
WShimotori
WTamarikidou
WToyozakura
WTakanowaka
WToyonoshima
WKasuganishiki

7W 8L
 

Maegashira
15

Katayama
 

LHouchiyama
LTamakasuga
LOutsukasa
WKitazakura
WHakurozan
LHoumashou
WUshiomaru
WAsoufuji
WTosanoumi
LKakuryuu
WToyonoshima
LTochinohana
LKasugaou
LAsasekiryuu
LYoshikaze

6W 9L
 

Asashouryuu(19)
Nobody
Houmashou(1)
Kotoshougiku(1), Houmashou(1)
Kyokushuuzan, Harunoyama