2007 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

LKotoshougiku
WHoumashou
WMiyabiyama
WKisenosato
WDejima
WKakuryuu
WTokitenkuu
LAma
WToyonoshima
WKyokutenhou
WAsasekiryuu
WAminishiki
WKaiou
WChiyotaikai
LKotomitsuki

12W 3L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

LAma
WKisenosato
WDejima
WMiyabiyama
WKakuryuu
WHoumashou
WKyokutenhou
LTokitenkuu
WTakekaze
WAsasekiryuu
WToyonoshima
LChiyotaikai
LAminishiki
LKaiou
WHakuhou

10W 5L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WMiyabiyama
LAma
WHoumashou
LDejima
LKisenosato
LTokitenkuu
L*Aminishiki
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 5L 8A
 

Sekiwake
 

Aminishiki
 

LDejima
WKakuryuu
LTokitenkuu
WKotoshougiku
WHoumashou
LChiyotaikai
W*Kotooushuu
LMiyabiyama
LKisenosato
WGoueidou
LKaiou
LHakuhou
WKotomitsuki
WKyokutenhou
WAsasekiryuu

8W 7L
 

Komusubi
 

Ama
 

WKotomitsuki
WKotooushuu
LAsasekiryuu
LChiyotaikai
WKaiou
LKotoshougiku
WHoumashou
WHakuhou
LMiyabiyama
WDejima
WKisenosato
LToyonoshima
WTokitenkuu
WBaruto
WWakanosato

10W 5L
 

Maegashira
1

Houmashou
 

LChiyotaikai
LHakuhou
LKotooushuu
LKaiou
LAminishiki
LKotomitsuki
LAma
WAsasekiryuu
LKotoshougiku
LMiyabiyama
LKakuryuu
LKasugaou
WTamanoshima
WHakurozan
LKyokutenhou

3W 12L
 

Maegashira
2

Kisenosato
 

WKaiou
LKotomitsuki
LChiyotaikai
LHakuhou
WKotooushuu
WToyonoshima
LDejima
LKotoshougiku
WAminishiki
WTakekaze
LAma
WAsasekiryuu
WFuten'ou
WMiyabiyama
WTokitenkuu

9W 6L
 

Maegashira
3

Kakuryuu
 

LAsasekiryuu
LAminishiki
LToyonoshima
WKyokutenhou
LKotomitsuki
LHakuhou
LChiyotaikai
LKaiou
LDejima
LKotoshougiku
WHoumashou
LMiyabiyama
WTakamisakari
LKasugaou
WYoshikaze

4W 11L
 

Maegashira
4

Toyonoshima
 

WTakekaze
LKyokutenhou
WKakuryuu
WKasugaou
WToyohibiki
LKisenosato
WTamanoshima
WGoueidou
LHakuhou
WKaiou
LKotomitsuki
WAma
LKotoshougiku
LTochinonada
WDejima

9W 6L
 

Maegashira
5

Takekaze
 

LToyonoshima
WTokitenkuu
WKyokutenhou
LGoueidou
LTamakasuga
LTochinonada
LToyohibiki
WFuten'ou
LKotomitsuki
LKisenosato
WMiyabiyama
LTakamisakari
WHakurozan
WAsasekiryuu
LKokkai

6W 9L
 

Maegashira
6

Tamanoshima
 

WKasugaou
WToyohibiki
LGoueidou
LTochinonada
LKyokutenhou
LWakanosato
LToyonoshima
LHokutouriki
LFuten'ou
LHakurozan
WYoshikaze
LKaihou
LHoumashou
LTochiouzan
WTakamisakari

4W 11L
 

Maegashira
7

Toyohibiki
 

LWakanosato
LTamanoshima
LTakamisakari
WFuten'ou
LToyonoshima
WKasugaou
WTakekaze
WKyokutenhou
WTamakasuga
WWakanohou
WKokkai
LRohou
LHokutouriki
LDejima
LKotoshougiku

7W 8L
 

Maegashira
8

Wakanosato
 

WToyohibiki
WTamakasuga
WFuten'ou
WHokutouriki
LTochinonada
WTamanoshima
LWakanohou
WKokkai
WHakurozan
LBaruto
LWakakirin
LKakizoe
WKasuganishiki
LRohou
LAma

8W 7L
 

Maegashira
9

Tamakasuga
 

LTakamisakari
LWakanosato
WHokutouriki
LHakurozan
WTakekaze
LRohou
LGoueidou
WKasugaou
LToyohibiki
LKokkai
WKakizoe
WYoshikaze
WTochiouzan
WKasuganishiki
WKaihou

8W 7L
 

Maegashira
10

Hokutouriki
 

WFuten'ou
LTosanoumi
LTamakasuga
LWakanosato
W*Takamisakari
LTochiouzan
WKakizoe
WTamanoshima
WGoueidou
LTochinonada
WRohou
WHakurozan
WToyohibiki
LKokkai
LWakakirin

8W 7L
 

Maegashira
11

Tosanoumi
 

LYoshikaze
WHokutouriki
LKokkai
LKakizoe
LTochiouzan
WFuten'ou
LWakakirin
WTochinonada
WKaihou
LRohou
LBaruto
WGoueidou
LWakanohou
WTakamisakari
WKasuganishiki

7W 8L
 

Maegashira
12

Rohou
 

LKokkai
WWakanohou
WYoshikaze
LWakakirin
WKakizoe
WTamakasuga
WBaruto
LKasuganishiki
LTochinonada
WTosanoumi
LHokutouriki
WToyohibiki
WGoueidou
WWakanosato
WTochiouzan

10W 5L
 

Maegashira
13

Kokkai
 

WRohou
LHakurozan
WTosanoumi
LKasuganishiki
WWakakirin
WYoshikaze
WTochiouzan
LWakanosato
LBaruto
WTamakasuga
LToyohibiki
LWakanohou
WTochinonada
WHokutouriki
WTakekaze

9W 6L
 

Maegashira
14

Kakizoe
 

WKaihou
LTochiouzan
WHakurozan
WTosanoumi
LRohou
WBaruto
LHokutouriki
WWakanohou
LWakakirin
LKasuganishiki
LTamakasuga
WWakanosato
WYoshikaze
WFuten'ou
WKasugaou

9W 6L
 

Maegashira
15

Tochiouzan
 

LWakakirin
WKakizoe
LBaruto
WKaihou
WTosanoumi
WHokutouriki
LKokkai
WYoshikaze
LWakanohou
LFuten'ou
WHakurozan
LOutsukasa
LTamakasuga
WTamanoshima
LRohou

7W 8L
 

Maegashira
16

Baruto
 

WKasuganishiki
WWakakirin
WTochiouzan
WWakanohou
WHakurozan
LKakizoe
LRohou
WKaihou
WKokkai
WWakanosato
WTosanoumi
WDejima
LChiyotaikai
LAma
WTochinonada

11W 4L
 

WEST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WHoumashou
WKotoshougiku
WKisenosato
WAma
WMiyabiyama
WAminishiki
WKakuryuu
LDejima
WAsasekiryuu
LTokitenkuu
WKyokutenhou
WKotomitsuki
WBaruto
LHakuhou
L*Kaiou

11W 4L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

LKisenosato
WMiyabiyama
WKotoshougiku
WHoumashou
LAma
LDejima
WAsasekiryuu
WKakuryuu
LTokitenkuu
LToyonoshima
WAminishiki
WKyokutenhou
LHakuhou
WKotomitsuki
W*Chiyotaikai

9W 6L
 

Sekiwake
 

Asasekiryuu
 

WKakuryuu
LDejima
WAma
WTokitenkuu
LKotoshougiku
LMiyabiyama
LKaiou
LHoumashou
LChiyotaikai
LKotomitsuki
LHakuhou
LKisenosato
LKyokutenhou
LTakekaze
LAminishiki

3W 12L
 

Komusubi
 

Kotoshougiku
 

WHakuhou
LChiyotaikai
LKaiou
LAminishiki
WAsasekiryuu
WAma
WMiyabiyama
WKisenosato
WHoumashou
WKakuryuu
LDejima
LTokitenkuu
WToyonoshima
LGoueidou
WToyohibiki

9W 6L
 

Maegashira
1

Miyabiyama
 

LKotooushuu
LKaiou
LHakuhou
LKotomitsuki
LChiyotaikai
WAsasekiryuu
LKotoshougiku
WAminishiki
WAma
WHoumashou
LTakekaze
WKakuryuu
WKasugaou
LKisenosato
WGoueidou

7W 8L
 

Maegashira
2

Dejima
 

WAminishiki
WAsasekiryuu
LKotomitsuki
WKotooushuu
LHakuhou
WKaiou
WKisenosato
WChiyotaikai
WKakuryuu
LAma
WKotoshougiku
LBaruto
WWakakirin
WToyohibiki
LToyonoshima

10W 5L
 

Maegashira
3

Tokitenkuu
 

WKyokutenhou
LTakekaze
WAminishiki
LAsasekiryuu
WKasugaou
WKotooushuu
LHakuhou
WKotomitsuki
WKaiou
WChiyotaikai
LGoueidou
WKotoshougiku
LAma
WWakakirin
LKisenosato

9W 6L
 

Maegashira
4

Kyokutenhou
 

LTokitenkuu
WToyonoshima
LTakekaze
LKakuryuu
WTamanoshima
LGoueidou
LKotomitsuki
LToyohibiki
LKasugaou
LHakuhou
LChiyotaikai
LKaiou
WAsasekiryuu
LAminishiki
WHoumashou

4W 11L
 

Maegashira
5

Kasugaou
 

LTamanoshima
LGoueidou
WTochinonada
LToyonoshima
LTokitenkuu
LToyohibiki
LFuten'ou
LTamakasuga
WKyokutenhou
LYoshikaze
LTakamisakari
WHoumashou
LMiyabiyama
WKakuryuu
LKakizoe

4W 11L
 

Maegashira
6

Goueidou
 

LTochinonada
WKasugaou
WTamanoshima
WTakekaze
WFuten'ou
WKyokutenhou
WTamakasuga
LToyonoshima
LHokutouriki
LAminishiki
WTokitenkuu
LTosanoumi
LRohou
WKotoshougiku
LMiyabiyama

8W 7L
 

Maegashira
7

Tochinonada
 

WGoueidou
LTakamisakari
LKasugaou
WTamanoshima
WWakanosato
WTakekaze
WYoshikaze
LTosanoumi
WRohou
WHokutouriki
LWakanohou
LWakakirin
LKokkai
WToyonoshima
LBaruto

8W 7L
 

Maegashira
8

Takamisakari
 

WTamakasuga
WTochinonada
WToyohibiki
LYoshikaze
L*Hokutouriki
A 
A 
A 
A 
A 
WKasugaou
WTakekaze
LKakuryuu
LTosanoumi
LTamanoshima

5W 5L 5A
 

Maegashira
9

Futen'ou
 

LHokutouriki
WYoshikaze
LWakanosato
LToyohibiki
LGoueidou
LTosanoumi
WKasugaou
LTakekaze
WTamanoshima
WTochiouzan
WKaihou
WKasuganishiki
LKisenosato
LKakizoe
LWakanohou

6W 9L
 

Maegashira
10

Yoshikaze
 

WTosanoumi
LFuten'ou
LRohou
WTakamisakari
LKaihou
LKokkai
LTochinonada
LTochiouzan
LKasuganishiki
WKasugaou
LTamanoshima
LTamakasuga
LKakizoe
WWakanohou
LKakuryuu

4W 11L
 

Maegashira
11

(blank)
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

Maegashira
12

Hakurozan
 

LWakanohou
WKokkai
LKakizoe
WTamakasuga
LBaruto
LKasuganishiki
LKaihou
LWakakirin
LWakanosato
WTamanoshima
LTochiouzan
LHokutouriki
LTakekaze
LHoumashou
LTochinohana

3W 12L
 

Maegashira
13

Wakanohou
 

WHakurozan
LRohou
WKaihou
LBaruto
WKasuganishiki
LWakakirin
WWakanosato
LKakizoe
WTochiouzan
LToyohibiki
WTochinonada
WKokkai
WTosanoumi
LYoshikaze
WFuten'ou

9W 6L
 

Maegashira
14

Kaihou
 

LKakizoe
WKasuganishiki
LWakanohou
LTochiouzan
WYoshikaze
LToyozakura
WHakurozan
LBaruto
LTosanoumi
LWakakirin
LFuten'ou
WTamanoshima
WTochinohana
WHouchiyama
LTamakasuga

6W 9L
 

Maegashira
15

Wakakirin
 

WTochiouzan
LBaruto
LKasuganishiki
WRohou
LKokkai
WWakanohou
WTosanoumi
WHakurozan
WKakizoe
WKaihou
WWakanosato
WTochinonada
LDejima
LTokitenkuu
WHokutouriki

10W 5L
 

Maegashira
16

Kasuganishiki
 

LBaruto
LKaihou
WWakakirin
WKokkai
LWakanohou
WHakurozan
LIwakiyama
WRohou
WYoshikaze
WKakizoe
WHakuba
LFuten'ou
LWakanosato
LTamakasuga
LTosanoumi

7W 8L
 

Hakuhou(5)
Ama(2)
Baruto(2)
Koshougiku(2)
Buyuuzan