2007 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WToyonoshima
WHoumashou
WKisenosato
WTokitenkuu
WKokkai
WKakizoe
WTamanoshima
WKotoshougiku
WAma
LAminishiki
WKotomitsuki
LChiyotaikai
LKaiou
LKotooushuu
LHakuhou

10W 5L
 

Oozeki
 

Hakuhou
 

WKotoshougiku
WKokkai
WTamanoshima
WKakizoe
WHoumashou
WAma
WTokitenkuu
WKisenosato
WToyonoshima
WTochiouzan
WKaiou
WKotooushuu
WKotomitsuki
WChiyotaikai
WAsashouryuu

15W 0L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WTokitenkuu
WKotoshougiku
WKakizoe
WKokkai
WToyonoshima
WTamanoshima
WHoumashou
LAma
WKisenosato
LChiyotaikai
LHakuhou
LAminishiki
WAsashouryuu
LKotomitsuki
WKotooushuu

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kotomitsuki
 

WTamanoshima
WKakizoe
WAminishiki
WToyonoshima
LTokitenkuu
WHoumashou
WAma
WKokkai
WTochiouzan
WKisenosato
LAsashouryuu
WTakekaze
LHakuhou
WKaiou
WChiyotaikai

12W 3L
 

Komusubi
 

Toyonoshima
 

LAsashouryuu
LKotooushuu
LAma
LKotomitsuki
LKaiou
LKotoshougiku
WChiyotaikai
LHoumashou
LHakuhou
WKakizoe
WKokkai
WTamanoshima
LKisenosato
LTochiouzan
LKasugaou

4W 11L
 

Maegashira
1

Houmashou
 

LKotooushuu
LAsashouryuu
WKokkai
LKotoshougiku
LHakuhou
LKotomitsuki
LKaiou
WToyonoshima
WChiyotaikai
WTamanoshima
WAma
LTokitenkuu
LTochiouzan
LWakanosato
LKisenosato

5W 10L
 

Maegashira
2

Kokkai
 

LChiyotaikai
LHakuhou
LHoumashou
LKaiou
LAsashouryuu
LKotooushuu
WKotoshougiku
LKotomitsuki
WKakuryuu
LTakekaze
LToyonoshima
W*Kakizoe
LTamanoshima
LTokitsuumi
LMiyabiyama

3W 12L
 

Maegashira
3

Kakizoe
 

LAma
LKotomitsuki
LKaiou
LHakuhou
LKotooushuu
LAsashouryuu
LTochiouzan
LChiyotaikai
LTokitenkuu
LToyonoshima
LTokitsuumi
L*Kokkai
A 
A 
A 

0W 12L 3A
 

Maegashira
4

Aminishiki
 

WKisenosato
WTakekaze
LKotomitsuki
WKasugaou
WTochiouzan
LChiyotaikai
WKakuryuu
LTakamisakari
WKotooushuu
WAsashouryuu
LKotoshougiku
WKaiou
LAsasekiryuu
WDejima
LRohou

9W 6L
 

Maegashira
5

Takekaze
 

LTochiouzan
LAminishiki
LTokitenkuu
WWakanosato
WTakamisakari
LKisenosato
WTokitsuumi
LRohou
WKasugaou
WKokkai
WKotooushuu
LKotomitsuki
WKotoshougiku
LAma
WRyuuou

8W 7L
 

Maegashira
6

Tokitsuumi
 

LKakuryuu
LTakamisakari
LAsasekiryuu
LTochiouzan
LKisenosato
LMiyabiyama
LTakekaze
LTamanoshima
WOutsukasa
LSatoyama
WKakizoe
LKasugaou
LTochinohana
WKokkai
LTochinonada

3W 12L
 

Maegashira
7

Takamisakari
 

WKasugaou
WTokitsuumi
LRohou
WMiyabiyama
LTakekaze
WOutsukasa
WTochinonada
WAminishiki
LAsasekiryuu
LHouchiyama
WFuten'ou
WKakuryuu
LDejima
LRyuuou
WHokutouriki

9W 6L
 

Maegashira
8

Kyokutenhou
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
9

Rohou
 

LMiyabiyama
LWakanosato
WTakamisakari
WSatoyama
WKakuryuu
WKasugaou
LFuten'ou
WTakekaze
WDejima
WOutsukasa
LRyuuou
WHouchiyama
WHokutouriki
LAsasekiryuu
WAminishiki

10W 5L
 

Maegashira
10

Dejima
 

WOutsukasa
WTochinonada
WTamakasuga
WTochinohana
WSatoyama
WWakanosato
WHouchiyama
WHokutouriki
LRohou
LFuten'ou
WAsasekiryuu
WRyuuou
WTakamisakari
LAminishiki
WKotoshougiku

12W 3L
 

Maegashira
11

Outsukasa
 

LDejima
LSatoyama
LTochinonada
LAsasekiryuu
LMiyabiyama
LTakamisakari
LKasugaou
LWakanosato
LTokitsuumi
LRohou
WKasuganishiki
WTochinohana
WIwakiyama
WUshiomaru
LTamakasuga

4W 11L
 

Maegashira
12

Tamakasuga
 

LTochinonada
LTochinohana
LDejima
WIwakiyama
LRyuuou
LHokutouriki
WUshiomaru
WKasuganishiki
LSatoyama
WKasugaou
LWakanosato
LKitazakura
LKakuryuu
LHouchiyama
WOutsukasa

5W 10L
 

Maegashira
13

Futen'ou
 

WSatoyama
WHouchiyama
WUshiomaru
WKasuganishiki
WIwakiyama
WTochinohana
WRohou
WTochinonada
LMiyabiyama
WDejima
LTakamisakari
LAsasekiryuu
LRyuuou
LHokutouriki
WKakuryuu

10W 5L
 

Maegashira
14

Ryuuou
 

WTochinohana
WIwakiyama
WSatoyama
LHokutouriki
WTamakasuga
WHouchiyama
WKasuganishiki
LAsasekiryuu
WUshiomaru
LWakanosato
WRohou
LDejima
WFuten'ou
WTakamisakari
LTakekaze

10W 5L
 

Maegashira
15

Ushiomaru
 

LHouchiyama
LKasuganishiki
LFuten'ou
LHakurozan
WTochinohana
WTosanoumi
LTamakasuga
WRyuuhou
LRyuuou
WIwakiyama
WKasugaou
LTochinonada
LMiyabiyama
LOutsukasa
LSatoyama

5W 10L
 

Maegashira
16

Hokutouriki
 

WIwakiyama
WTosanoumi
WTochinohana
WRyuuou
LHouchiyama
WTamakasuga
WSatoyama
LDejima
WWakanosato
LAsasekiryuu
WTochinonada
LMiyabiyama
LRohou
WFuten'ou
LTakamisakari

9W 6L
 

WEST

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WHoumashou
WToyonoshima
WTochiouzan
LTamanoshima
WKakizoe
WKokkai
WKisenosato
WTokitenkuu
LAminishiki
LAma
LTakekaze
LHakuhou
WChiyotaikai
WAsashouryuu
LKaiou

9W 6L
 

Oozeki
 

Tochiazuma
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Retired
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WKokkai
WTokitenkuu
WKotoshougiku
WAma
WTamanoshima
WAminishiki
LToyonoshima
WKakizoe
LHoumashou
WKaiou
WKisenosato
WAsashouryuu
LKotooushuu
LHakuhou
LKotomitsuki

10W 5L
 

Sekiwake
 

Ama
 

WKakizoe
WTamanoshima
WToyonoshima
LChiyotaikai
LKotoshougiku
LHakuhou
LKotomitsuki
WKaiou
LAsashouryuu
WKotooushuu
LHoumashou
WKisenosato
LTokitenkuu
WTakekaze
WAsasekiryuu

8W 7L
 

Komusubi
 

Kotoshougiku
 

LHakuhou
LKaiou
LChiyotaikai
WHoumashou
WAma
WToyonoshima
LKokkai
LAsashouryuu
WTamanoshima
LTokitenkuu
WAminishiki
WTochiouzan
LTakekaze
WKisenosato
LDejima

7W 8L
 

Maegashira
1

Tokitenkuu
 

LKaiou
LChiyotaikai
WTakekaze
LAsashouryuu
WKotomitsuki
WTochiouzan
LHakuhou
LKotooushuu
WKakizoe
WKotoshougiku
LTamanoshima
WHoumashou
WAma
WKakuryuu
LWakanosato

8W 7L
 

Maegashira
2

Tamanoshima
 

LKotomitsuki
LAma
LHakuhou
WKotooushuu
LChiyotaikai
LKaiou
LAsashouryuu
WTokitsuumi
LKotoshougiku
LHoumashou
WTokitenkuu
LToyonoshima
WKokkai
WKasugaou
WTochiouzan

6W 9L
 

Maegashira
3

Kisenosato
 

LAminishiki
WTochiouzan
LAsashouryuu
WKakuryuu
WTokitsuumi
WTakekaze
LKotooushuu
LHakuhou
LKaiou
LKotomitsuki
LChiyotaikai
LAma
WToyonoshima
LKotoshougiku
WHoumashou

6W 9L
 

Maegashira
4

Tochiouzan
 

WTakekaze
LKisenosato
LKotooushuu
WTokitsuumi
LAminishiki
LTokitenkuu
WKakizoe
WKasugaou
LKotomitsuki
LHakuhou
LKakuryuu
LKotoshougiku
WHoumashou
WToyonoshima
LTamanoshima

6W 9L
 

Maegashira
5

Kakuryuu
 

WTokitsuumi
LKasugaou
WWakanosato
LKisenosato
LRohou
LAsasekiryuu
LAminishiki
WMiyabiyama
LKokkai
WTochinonada
WTochiouzan
LTakamisakari
WTamakasuga
LTokitenkuu
LFuten'ou

6W 9L
 

Maegashira
6

Kasugaou
 

LTakamisakari
WKakuryuu
WMiyabiyama
LAminishiki
LWakanosato
LRohou
WOutsukasa
LTochiouzan
LTakekaze
LTamakasuga
LUshiomaru
WTokitsuumi
LSatoyama
LTamanoshima
WToyonoshima

5W 10L
 

Maegashira
7

Wakanosato
 

LAsasekiryuu
WRohou
LKakuryuu
LTakekaze
WKasugaou
LDejima
WMiyabiyama
WOutsukasa
LHokutouriki
WRyuuou
WTamakasuga
WSatoyama
WTochinonada
WHoumashou
WTokitenkuu

10W 5L
 

Maegashira
8

Asasekiryuu
 

WWakanosato
WMiyabiyama
WTokitsuumi
WOutsukasa
WTochinonada
WKakuryuu
LTochinohana
WRyuuou
WTakamisakari
WHokutouriki
LDejima
WFuten'ou
WAminishiki
WRohou
LAma

12W 3L
 

Maegashira
9

Miyabiyama
 

WRohou
LAsasekiryuu
LKasugaou
LTakamisakari
WOutsukasa
WTokitsuumi
LWakanosato
LKakuryuu
WFuten'ou
WTochinohana
WHouchiyama
WHokutouriki
WUshiomaru
LTochinonada
WKokkai

9W 6L
 

Maegashira
10

Shimotori
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
11

Tochinonada
 

WTamakasuga
LDejima
WOutsukasa
WHouchiyama
LAsasekiryuu
WSatoyama
LTakamisakari
LFuten'ou
WIwakiyama
LKakuryuu
LHokutouriki
WUshiomaru
LWakanosato
WMiyabiyama
WTokitsuumi

8W 7L
 

Maegashira
12

Satoyama
 

LFuten'ou
WOutsukasa
LRyuuou
LRohou
LDejima
LTochinonada
LHokutouriki
WHouchiyama
WTamakasuga
WTokitsuumi
WIwakiyama
LWakanosato
WKasugaou
LTochinohana
WUshiomaru

7W 8L
 

Maegashira
13

Tochinohana
 

LRyuuou
WTamakasuga
LHokutouriki
LDejima
LUshiomaru
LFuten'ou
WAsasekiryuu
LIwakiyama
LHouchiyama
LMiyabiyama
LYoshikaze
LOutsukasa
WTokitsuumi
WSatoyama
LGoueidou

4W 11L
 

Maegashira
14

Houchiyama
 

WUshiomaru
LFuten'ou
WKasuganishiki
LTochinonada
WHokutouriki
LRyuuou
LDejima
LSatoyama
WTochinohana
WTakamisakari
LMiyabiyama
LRohou
LKitazakura
WTamakasuga
LHakurozan

6W 9L
 

Maegashira
15

Iwakiyama
 

LHokutouriki
LRyuuou
WKitazakura
LTamakasuga
LFuten'ou
WKasuganishiki
WMasatsukasa
WTochinohana
LTochinonada
LUshiomaru
LSatoyama
WYoshikaze
LOutsukasa
WHakurozan
LTosanoumi

6W 9L
 

Maegashira
16

Kasuganishiki
 

LYoshikaze
WUshiomaru
LHouchiyama
LFuten'ou
WGoueidou
LIwakiyama
LRyuuou
LTamakasuga
LKitazakura
WHakurozan
LOutsukasa
LTosanoumi
LMasatsukasa
WRyuuhou
LJuumonji

4W 11L
 

Hakuhou(3)
Aminishiki(1)
Dejima(4)
Asasekiryuu(2)
Tochiazuma