2008 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WDejima
WTokitenkuu
WToyonoshima
WTochinonada
WGoueidou
WKisenosato
WMiyabiyama
WKotoshougiku
WWakanosato
LAma
WAminishiki
WKotooushuu
WKaiou
WKotomitsuki
WAsashouryuu

14W 1L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

LKisenosato
LMiyabiyama
LDejima
LToyonoshima
LAma
LAminishiki
LTokitenkuu
L*Goueidou
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 8L 7A
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WToyonoshima
LKotoshougiku
WMiyabiyama
LTokitenkuu
WDejima
LAma
WTochinonada
WKotomitsuki
WGoueidou
WAminishiki
LKisenosato
WKyokutenhou
LHakuhou
LAsashouryuu
LKotooushuu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Aminishiki
 

WGoueidou
WTochinonada
WWakanosato
LDejima
LKotoshougiku
WChiyotaikai
WKotooushuu
LMiyabiyama
LTokitenkuu
LKaiou
LHakuhou
LAsashouryuu
LToyonoshima
LKisenosato
LKotomitsuki

5W 10L
 

Komusubi
 

Kotoshougiku
 

LAsashouryuu
WKaiou
WKisenosato
WAma
WAminishiki
WDejima
WToyonoshima
LHakuhou
L*Miyabiyama
A 
A 
WTokitenkuu
WGoueidou
LTakekaze
WAsasekiryuu

9W 4L 2A
 

Maegashira
1

Kisenosato
 

WChiyotaikai
WAsashouryuu
LKotoshougiku
WKotomitsuki
WTochinonada
LHakuhou
WGoueidou
LKotooushuu
WRohou
WToyonoshima
WKaiou
LAma
LKyokutenhou
WAminishiki
WTokitenkuu

10W 5L
 

Maegashira
2

Toyonoshima
 

LKaiou
WKotooushuu
LHakuhou
WChiyotaikai
LAsashouryuu
WKotomitsuki
LKotoshougiku
LAsasekiryuu
WTamakasuga
LKisenosato
LMiyabiyama
LBaruto
WAminishiki
LDejima
WGoueidou

6W 9L
 

Maegashira
3

Goueidou
 

LAminishiki
LAma
WKotomitsuki
LAsashouryuu
LHakuhou
LKotooushuu
LKisenosato
W*Chiyotaikai
LKaiou
WMiyabiyama
WDejima
WHoumashou
LKotoshougiku
LRohou
LToyonoshima

5W 10L
 

Maegashira
4

Wakanosato
 

LAsasekiryuu
LRohou
LAminishiki
WKotooushuu
WBaruto
LTakekaze
WTamakasuga
LTokitenkuu
LHakuhou
LAsashouryuu
LKotomitsuki
WToyohibiki
WDejima
WHoumashou
WIwakiyama

7W 8L
 

Maegashira
5

Rohou
 

LTamakasuga
WWakanosato
LTochinonada
WHokutouriki
LTakekaze
LHoumashou
LAsasekiryuu
WToyohibiki
LKisenosato
LKotomitsuki
WBaruto
WMiyabiyama
WTosanoumi
WGoueidou
LTakamisakari

7W 8L
 

Maegashira
6

Baruto
 

LHokutouriki
LTakekaze
WAsasekiryuu
WTamakasuga
LWakanosato
WToyohibiki
WHoumashou
LKokkai
LKakuryuu
LTochinonada
LRohou
WToyonoshima
LKakizoe
WTakamisakari
WFuten'ou

7W 8L
 

Maegashira
7

Takekaze
 

WHoumashou
WBaruto
LKokkai
WToyohibiki
WRohou
WWakanosato
WHokutouriki
LKasugaou
WKakizoe
LKakuryuu
WFuten'ou
WIwakiyama
WKotooushuu
WKotoshougiku
WIchihara

12W 3L
 

Maegashira
8

Kakuryuu
 

WToyohibiki
WKokkai
LWakanohou
WHoumashou
WKakizoe
WWakakirin
LKasugaou
WIwakiyama
WBaruto
WTakekaze
WTochiouzan
WFuten'ou
WTokitenkuu
LKotooushuu
LAma

11W 4L
 

Maegashira
9

Kokkai
 

WWakakirin
LKakuryuu
WTakekaze
WKyokutenhou
WKasugaou
LHokutouriki
WToyohibiki
WBaruto
LTosanoumi
LFuten'ou
LIwakiyama
WIchihara
WWakanohou
LYoshikaze
WTochiouzan

9W 6L
 

Maegashira
10

Wakanohou
 

LKyokutenhou
WKakizoe
WKakuryuu
WWakakirin
LIwakiyama
WTosanoumi
LTakamisakari
WHoumashou
WIchihara
WKaihou
LHokutouriki
WTochiouzan
LKokkai
WFuten'ou
WKasugaou

10W 5L
 

Maegashira
11

Kakizoe
 

LKasugaou
LWakanohou
LFuten'ou
WTosanoumi
LKakuryuu
LKyokutenhou
LTochiouzan
LWakakirin
LTakekaze
WHokutouriki
LToyohibiki
WTamakasuga
WBaruto
WTamanoshima
WKaihou

6W 9L
 

Maegashira
12

Futen'ou
 

WTosanoumi
WIwakiyama
WKakizoe
WKasugaou
LIchihara
WKaihou
LWakakirin
WYoshikaze
WTamanoshima
WKokkai
LTakekaze
LKakuryuu
LAsasekiryuu
LWakanohou
LBaruto

8W 7L
 

Maegashira
13

Iwakiyama
 

WTamanoshima
LFuten'ou
WTakamisakari
WKaihou
WWakanohou
WIchihara
LKyokutenhou
LKakuryuu
WYoshikaze
WTosanoumi
WKokkai
LTakekaze
LTochiouzan
WKasugaou
LWakanosato

9W 6L
 

Maegashira
14

Takamisakari
 

LShimoootori
WIchihara
LIwakiyama
WTamanoshima
LKyokutenhou
LTochiouzan
WWakanohou
LChiyohakuhou
WKaihou
LYoshikaze
WKasuganishiki
WTosanoumi
WTamakasuga
LBaruto
WRohou

8W 7L
 

Maegashira
15

Tochiouzan
 

WYoshikaze
LKaihou
LTamanoshima
LIchihara
WSakaizawa
WTakamisakari
WKakizoe
WTosanoumi
WKasugaou
LKyokutenhou
LKakuryuu
LWakanohou
WIwakiyama
WWakakirin
LKokkai

8W 7L
 

Maegashira
16

Ichihara
 

WKaihou
LTakamisakari
WYoshikaze
WTochiouzan
WFuten'ou
LIwakiyama
WTamanoshima
LKyokutenhou
LWakanohou
LKasugaou
WWakakirin
LKokkai
WToyohibiki
WHokutouriki
LTakekaze

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WKotoshougiku
LKisenosato
WTokitenkuu
WGoueidou
WToyonoshima
WMiyabiyama
WDejima
WTochinonada
WAma
WWakanosato
WKotooushuu
WAminishiki
WKotomitsuki
WKaiou
LHakuhou

13W 2L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

WTokitenkuu
WDejima
LGoueidou
LKisenosato
WMiyabiyama
LToyonoshima
LAma
LKaiou
WTochinonada
WRohou
WWakanosato
WAsasekiryuu
LAsashouryuu
LHakuhou
WAminishiki

8W 7L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WMiyabiyama
LToyonoshima
WAma
LWakanosato
WTokitenkuu
WGoueidou
LAminishiki
WKisenosato
WDejima
WAsasekiryuu
LAsashouryuu
LHakuhou
LTakekaze
WKakuryuu
WKaiou

9W 6L
 

Sekiwake
 

Ama
 

LTochinonada
WGoueidou
LKotooushuu
LKotoshougiku
WChiyotaikai
WKaiou
WKotomitsuki
WDejima
LAsashouryuu
WHakuhou
LTokitenkuu
WKisenosato
WMiyabiyama
LAsasekiryuu
WKakuryuu

9W 6L
 

Komusubi
 

Dejima
 

LHakuhou
LKotomitsuki
WChiyotaikai
WAminishiki
LKaiou
LKotoshougiku
LAsashouryuu
LAma
LKotooushuu
LTokitenkuu
LGoueidou
LTochinonada
LWakanosato
WToyonoshima
LTamakasuga

3W 12L
 

Maegashira
1

Tokitenkuu
 

LKotomitsuki
LHakuhou
LAsashouryuu
WKaiou
LKotooushuu
LAsasekiryuu
WChiyotaikai
WWakanosato
WAminishiki
WDejima
WAma
LKotoshougiku
LKakuryuu
LMiyabiyama
LKisenosato

6W 9L
 

Maegashira
2

Miyabiyama
 

LKotooushuu
WChiyotaikai
LKaiou
WAsasekiryuu
LKotomitsuki
LAsashouryuu
LHakuhou
WAminishiki
W*Kotoshougiku
LGoueidou
WToyonoshima
LRohou
LAma
WTokitenkuu
WTochinonada

7W 8L
 

Maegashira
3

Tochinonada
 

WAma
LAminishiki
WRohou
LHakuhou
LKisenosato
LTamakasuga
LKaiou
LAsashouryuu
LKotomitsuki
WBaruto
WHoumashou
WDejima
LWakakirin
LToyohibiki
LMiyabiyama

5W 10L
 

Maegashira
4

Asasekiryuu
 

WWakanosato
WTamakasuga
LBaruto
LMiyabiyama
WHokutouriki
WTokitenkuu
WRohou
WToyonoshima
WHoumashou
LKotooushuu
WKyokutenhou
LKotomitsuki
WFuten'ou
WAma
LKotoshougiku

10W 5L
 

Maegashira
5

Tamakasuga
 

WRohou
LAsasekiryuu
WHoumashou
LBaruto
LToyohibiki
WTochinonada
LWakanosato
LHokutouriki
LToyonoshima
LWakakirin
LKasugaou
LKakizoe
LTakamisakari
LTosanoumi
WDejima

4W 11L
 

Maegashira
6

Hokutouriki
 

WBaruto
LHoumashou
WToyohibiki
LRohou
LAsasekiryuu
WKokkai
LTakekaze
WTamakasuga
WWakakirin
LKakizoe
WWakanohou
LKasugaou
LYoshikaze
LIchihara
WKyokutenhou

7W 8L
 

Maegashira
7

Houmashou
 

LTakekaze
WHokutouriki
LTamakasuga
LKakuryuu
WWakakirin
WRohou
LBaruto
LWakanohou
LAsasekiryuu
LToyohibiki
LTochinonada
LGoueidou
LTamanoshima
LWakanosato
WYoshikaze

4W 11L
 

Maegashira
8

Toyohibiki
 

LKakuryuu
WWakakirin
LHokutouriki
LTakekaze
WTamakasuga
LBaruto
LKokkai
LRohou
LKyokutenhou
WHoumashou
WKakizoe
LWakanosato
LIchihara
WTochinonada
WTamanoshima

6W 9L
 

Maegashira
9

Wakakirin
 

LKokkai
LToyohibiki
LKyokutenhou
LWakanohou
LHoumashou
LKakuryuu
WFuten'ou
WKakizoe
LHokutouriki
WTamakasuga
LIchihara
LKaihou
WTochinonada
LTochiouzan
LTosanoumi

4W 11L
 

Maegashira
10

Kyokutenhou
 

WWakanohou
WKasugaou
WWakakirin
LKokkai
WTakamisakari
WKakizoe
WIwakiyama
WIchihara
WToyohibiki
WTochiouzan
LAsasekiryuu
LKaiou
WKisenosato
LKaihou
LHokutouriki

10W 5L
 

Maegashira
11

Kasugaou
 

WKakizoe
LKyokutenhou
WTosanoumi
LFuten'ou
LKokkai
WTamanoshima
WKakuryuu
WTakekaze
LTochiouzan
WIchihara
WTamakasuga
WHokutouriki
LKaihou
LIwakiyama
LWakanohou

8W 7L
 

Maegashira
12

Tosanoumi
 

LFuten'ou
LTamanoshima
LKasugaou
LKakizoe
LKaihou
LWakanohou
WYoshikaze
LTochiouzan
WKokkai
LIwakiyama
WKouryuu
LTakamisakari
LRohou
WTamakasuga
WWakakirin

5W 10L
 

Maegashira
13

Tamanoshima
 

LIwakiyama
WTosanoumi
WTochiouzan
LTakamisakari
LYoshikaze
LKasugaou
LIchihara
LKaihou
LFuten'ou
LKotokasuga
LChiyohakuhou
LRyuuou
WHoumashou
LKakizoe
LToyohibiki

3W 12L
 

Maegashira
14

Shimoootori
 

WTakamisakari
L*Yoshikaze
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 1L 13A
 

Maegashira
15

Yoshikaze
 

LTochiouzan
W*Shimoootori
LIchihara
LRyuuou
WTamanoshima
WKouryuu
LTosanoumi
LFuten'ou
LIwakiyama
WTakamisakari
WKaihou
WSakaizawa
WHokutouriki
WKokkai
LHoumashou

8W 7L
 

Maegashira
16

Kaihou
 

LIchihara
WTochiouzan
WKasuganishiki
LIwakiyama
WTosanoumi
LFuten'ou
WHakurozan
WTamanoshima
LTakamisakari
LWakanohou
LYoshikaze
WWakakirin
WKasugaou
WKyokutenhou
LKakizoe

8W 7L
 

Hakuhou(6)
Ama(3), Kisenosato(2)
Takekaze(1)
Kakuryuu(1)
Chiyotenzan, Tochinohana, Tochisakae, Koubou