2008 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

LAminishiki
WToyonoshima
WFuten'ou
WWakanosato
WHokutouriki
WKotoshougiku
WGoueidou
WKisenosato
WTochinoshin
WAsasekiryuu
WBaruto
LAma
WKotooushuu
WChiyotaikai
WKotomitsuki

13W 2L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

WGoueidou
LWakanosato
WHokutouriki
WFuten'ou
LToyonoshima
LKisenosato
WTochinoshin
WAsasekiryuu
WAminishiki
WDejima
W*Kakuryuu
WBaruto
LChiyotaikai
LAma
LHakuhou

9W 6L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WFuten'ou
LAminishiki
LToyonoshima
WHokutouriki
WGoueidou
WWakanosato
WKotoshougiku
WTochinoshin
LKisenosato
LBaruto
LAma
WMiyabiyama
WKotomitsuki
LHakuhou
LKotooushuu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Ama
 

WKotoshougiku
WHokutouriki
LKisenosato
LGoueidou
WFuten'ou
WTochinoshin
WAsasekiryuu
WToyonoshima
WKotooushuu
WWakanosato
WChiyotaikai
WHakuhou
WMiyabiyama
WKotomitsuki
WBaruto

13W 2L
 

Komusubi
 

Goueidou
 

LKotomitsuki
LKaiou
LBaruto
WAma
LChiyotaikai
LAminishiki
LHakuhou
LHokutouriki
LToyonoshima
LKotooushuu
WFuten'ou
LWakanosato
WKotoshougiku
WAsasekiryuu
WTochinoshin

5W 10L
 

Maegashira
1

Toyonoshima
 

WKaiou
LHakuhou
WChiyotaikai
WKotooushuu
WKotomitsuki
LBaruto
WDejima
LAma
WGoueidou
WFuten'ou
WAminishiki
LKotoshougiku
LKyokutenhou
WWakanosato
LKisenosato

9W 6L
 

Maegashira
2

Toyohibiki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
3

Kotoshougiku
 

LAma
WBaruto
WTochinoshin
W*Kaiou
LAminishiki
LHakuhou
LChiyotaikai
WWakanosato
WHokutouriki
WKisenosato
WDejima
WToyonoshima
LGoueidou
LMiyabiyama
WYoshikaze

9W 6L
 

Maegashira
4

Kisenosato
 

WTochinoshin
WAsasekiryuu
WAma
LTakekaze
WKakizoe
WKotomitsuki
WKotooushuu
LHakuhou
WChiyotaikai
LKotoshougiku
WMiyabiyama
LAminishiki
WBaruto
WTakamisakari
WToyonoshima

11W 4L
 

Maegashira
5

Asasekiryuu
 

LDejima
LKisenosato
WKyokutenhou
LTokitenkuu
WTochiouzan
WFuten'ou
LAma
LKotomitsuki
LBaruto
LHakuhou
LKotooushuu
WTochinoshin
LWakanosato
LGoueidou
WKakizoe

5W 10L
 

Maegashira
6

Kakuryuu
 

LKyokutenhou
LMiyabiyama
LDejima
WTochinonada
WBushuuyama
WTakekaze
WHokutouriki
LKakizoe
WTochiouzan
LTakamisakari
L*Kotomitsuki
A 
A 
A 
A 

5W 6L 4A
 

Maegashira
7

Miyabiyama
 

WTochinonada
WKakuryuu
WTakekaze
WAran
W*Kasuganishiki
WTochiouzan
WTokitenkuu
LKyokutenhou
WKokkai
WYoshikaze
LKisenosato
LChiyotaikai
LAma
WKotoshougiku
LTakamisakari

10W 5L
 

Maegashira
8

Takekaze
 

WKakizoe
WTochiouzan
LMiyabiyama
WKisenosato
LTakamisakari
LKakuryuu
LKyokutenhou
LBushuuyama
WKouryuu
WTochinonada
LTochinoshin
WKokkai
WTamanoshima
WTokitenkuu
WWakanosato

9W 6L
 

Maegashira
9

Tochiouzan
 

LTokitenkuu
LTakekaze
WBushuuyama
LDejima
LAsasekiryuu
LMiyabiyama
WKouryuu
WKokkai
LKakuryuu
LKakizoe
LChiyohakuhou
LAran
WKitataiki
WMasatsukasa
WTamanoshima

6W 9L
 

Maegashira
10

Bushuuyama
 

WAran
LKokkai
LTochiouzan
LKyokutenhou
LKakuryuu
WTokitenkuu
WTochinonada
WTakekaze
LMasatsukasa
WTamanoshima
LKouryuu
WChiyohakuhou
WHoumashou
LTosanoumi
WKimurayama

8W 7L
 

Maegashira
11

Kokkai
 

WKouryuu
WBushuuyama
LKasuganishiki
WYoshikaze
WKyokutenhou
WKitataiki
WKimurayama
LTochiouzan
LMiyabiyama
WTosanoumi
WTamanoshima
LTakekaze
LTakamisakari
LChiyohakuhou
WAran

9W 6L
 

Maegashira
12

Yoshikaze
 

WKasuganishiki
WMasatsukasa
WKimurayama
LKokkai
WKitataiki
LChiyohakuhou
WTakamisakari
WHoumashou
WKakizoe
LMiyabiyama
WKyokutenhou
WTosanoumi
WTokitenkuu
WKouryuu
LKotoshougiku

11W 4L
 

Maegashira
13

Masatsukasa
 

WTamanoshima
LYoshikaze
LChiyohakuhou
LHoumashou
LKimurayama
LAran
WKitataiki
LTosanoumi
WBushuuyama
LKouryuu
WKakizoe
WYamamotoyama
WTamawashi
LTochiouzan
LTochinonada

6W 9L
 

Maegashira
14

Takamisakari
 

WKitataiki
WHoumashou
WTosanoumi
LTamanoshima
WTakekaze
WKouryuu
LYoshikaze
WChiyohakuhou
LAran
WKakuryuu
WTokitenkuu
LTochinonada
WKokkai
LKisenosato
WMiyabiyama

10W 5L
 

Maegashira
15

Kimurayama
 

LHoumashou
WChiyohakuhou
LYoshikaze
LKouryuu
WMasatsukasa
WTosanoumi
LKokkai
LTamanoshima
LKitataiki
LAran
WToyozakura
WKakizoe
WYamamotoyama
LTamawashi
LBushuuyama

6W 9L
 

Maegashira
16

Tosanoumi
 

WChiyohakuhou
WKitataiki
LTakamisakari
WKasuganishiki
WKouryuu
LKimurayama
WHoumashou
WMasatsukasa
LTamanoshima
LKokkai
LAran
LYoshikaze
WShimotori
WBushuuyama
WTamawashi

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Kaiou
 

LToyonoshima
WGoueidou
LWakanosato
L*Kotoshougiku
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 11A
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

LWakanosato
WFuten'ou
LAminishiki
LToyonoshima
WTochinoshin
WHokutouriki
LKisenosato
LBaruto
LAma
WGoueidou
WAsasekiryuu
WDejima
LHakuhou
WKyokutenhou
WChiyotaikai

8W 7L
 

Sekiwake
 

Baruto
 

LHokutouriki
LKotoshougiku
WGoueidou
WAminishiki
WWakanosato
WToyonoshima
WFuten'ou
WKotooushuu
WAsasekiryuu
WChiyotaikai
LHakuhou
LKotomitsuki
LKisenosato
WDejima
LAma

9W 6L
 

Komusubi
 

Aminishiki
 

WHakuhou
WChiyotaikai
WKotooushuu
LBaruto
WKotoshougiku
WGoueidou
LWakanosato
LFuten'ou
LKotomitsuki
WHokutouriki
LToyonoshima
WKisenosato
WDejima
LTochinoshin
LKyokutenhou

8W 7L
 

Maegashira
1

Futen'ou
 

LChiyotaikai
LKotooushuu
LHakuhou
LKotomitsuki
LAma
LAsasekiryuu
LBaruto
WAminishiki
WWakanosato
LToyonoshima
LGoueidou
LHokutouriki
WTochinoshin
WTochinonada
WDejima

5W 10L
 

Maegashira
2

Wakanosato
 

WKotooushuu
WKotomitsuki
WKaiou
LHakuhou
LBaruto
LChiyotaikai
WAminishiki
LKotoshougiku
LFuten'ou
LAma
LHokutouriki
WGoueidou
WAsasekiryuu
LToyonoshima
LTakekaze

6W 9L
 

Maegashira
3

Hokutouriki
 

WBaruto
LAma
LKotomitsuki
LChiyotaikai
LHakuhou
LKotooushuu
LKakuryuu
WGoueidou
LKotoshougiku
LAminishiki
WWakanosato
WFuten'ou
WTochinonada
LKakizoe
LTokitenkuu

5W 10L
 

Maegashira
4

Tochinoshin
 

LKisenosato
LDejima
LKotoshougiku
WKakizoe
LKotooushuu
LAma
LKotomitsuki
LChiyotaikai
LHakuhou
LKyokutenhou
WTakekaze
LAsasekiryuu
LFuten'ou
WAminishiki
LGoueidou

3W 12L
 

Maegashira
5

Dejima
 

WAsasekiryuu
WTochinoshin
WKakuryuu
WTochiouzan
WAran
WTochinonada
LToyonoshima
LTokitenkuu
LKyokutenhou
LKotomitsuki
LKotoshougiku
LKotooushuu
LAminishiki
LBaruto
LFuten'ou

6W 9L
 

Maegashira
6

Kyokutenhou
 

WKakuryuu
WTochinonada
LAsasekiryuu
WBushuuyama
LKokkai
LKakizoe
WTakekaze
WMiyabiyama
WDejima
WTochinoshin
LYoshikaze
WTokitenkuu
WToyonoshima
LKotooushuu
WAminishiki

10W 5L
 

Maegashira
7

Tochinonada
 

LMiyabiyama
LKyokutenhou
WKakizoe
LKakuryuu
LTamanoshima
LDejima
LBushuuyama
WAran
LTokitenkuu
LTakekaze
WKitataiki
WTakamisakari
LHokutouriki
LFuten'ou
WMasatsukasa

5W 10L
 

Maegashira
8

Kakizoe
 

LTakekaze
LTokitenkuu
LTochinonada
LTochinoshin
LKisenosato
WKyokutenhou
LAran
WKakuryuu
LYoshikaze
WTochiouzan
LMasatsukasa
LKimurayama
WKouryuu
WHokutouriki
LAsasekiryuu

5W 10L
 

Maegashira
9

Tokitenkuu
 

WTochiouzan
WKakizoe
WAran
WAsasekiryuu
LHoumashou
LBushuuyama
LMiyabiyama
WDejima
WTochinonada
LChiyohakuhou
LTakamisakari
LKyokutenhou
LYoshikaze
LTakekaze
WHokutouriki

7W 8L
 

Maegashira
10

Aran
 

LBushuuyama
WKouryuu
LTokitenkuu
LMiyabiyama
LDejima
WMasatsukasa
WKakizoe
LTochinonada
WTakamisakari
WKimurayama
WTosanoumi
WTochiouzan
WChiyohakuhou
LHoumashou
LKokkai

8W 7L
 

Maegashira
11

Kouryuu
 

LKokkai
LAran
WHoumashou
WKimurayama
LTosanoumi
LTakamisakari
LTochiouzan
WKitataiki
LTakekaze
WMasatsukasa
WBushuuyama
WTamanoshima
LKakizoe
LYoshikaze
LChiyohakuhou

6W 9L
 

Maegashira
12

Kasuganishiki
 

LYoshikaze
WTamanoshima
WKokkai
LTosanoumi
L*Miyabiyama
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 3L 10A
 

Maegashira
13

Tamanoshima
 

LMasatsukasa
LKasuganishiki
WKitataiki
WTakamisakari
WTochinonada
WHoumashou
LChiyohakuhou
WKimurayama
WTosanoumi
LBushuuyama
LKokkai
LKouryuu
LTakekaze
LYamamotoyama
LTochiouzan

6W 9L
 

Maegashira
14

Kitataiki
 

LTakamisakari
LTosanoumi
LTamanoshima
LChiyohakuhou
LYoshikaze
LKokkai
LMasatsukasa
LKouryuu
WKimurayama
LHoumashou
LTochinonada
WShimotori
LTochiouzan
LHoshihikari
LToyozakura

2W 13L
 

Maegashira
15

Houmashou
 

WKimurayama
LTakamisakari
LKouryuu
WMasatsukasa
WTokitenkuu
LTamanoshima
LTosanoumi
LYoshikaze
LChiyohakuhou
WKitataiki
WIwakiyama
WTamawashi
LBushuuyama
WAran
LYamamotoyama

7W 8L
 

Maegashira
16

Chiyohakuhou
 

LTosanoumi
LKimurayama
WMasatsukasa
WKitataiki
LShimotori
WYoshikaze
WTamanoshima
LTakamisakari
WHoumashou
WTokitenkuu
WTochiouzan
LBushuuyama
LAran
WKokkai
WKouryuu

9W 6L
 

Hakuhou(9)
Aminishiki(4)
Yoshikaze(1)
Ama(5)