2008 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WTakekaze
WAsasekiryuu
WKakuryuu
LAminishiki
WMiyabiyama
WToyonoshima
WKisenosato
WTokitenkuu
WKotoshougiku
WWakanohou
WAma
LChiyotaikai
WKaiou
WKotomitsuki
LAsashouryuu

12W 3L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

LAsasekiryuu
WTakekaze
WMiyabiyama
LKakuryuu
LAminishiki
LKisenosato
LTokitenkuu
LToyonoshima
L*Wakanohou
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 7L 6A
 

Oozeki
 

Kaiou
 

LAminishiki
WMiyabiyama
WTakekaze
WKisenosato
WKotoshougiku
LKakuryuu
WAma
WKotomitsuki
WAsasekiryuu
LChiyotaikai
WTokitenkuu
LWakanohou
LHakuhou
LAsashouryuu
LKokkai

8W 7L
 

Sekiwake
 

Ama
 

LTokitenkuu
WToyonoshima
LWakanohou
WTakekaze
WKisenosato
LKotoshougiku
LKaiou
WChiyotaikai
LAsashouryuu
LKotomitsuki
LHakuhou
WAsasekiryuu
WKakuryuu
WMiyabiyama
WKyokutenhou

8W 7L
 

Komusubi
 

Kisenosato
 

LAsashouryuu
WKotomitsuki
WChiyotaikai
LKaiou
LAma
WKotooushuu
LHakuhou
WKakuryuu
WTakekaze
WAminishiki
WAsasekiryuu
LMiyabiyama
LTokitenkuu
WKyokutenhou
LKotoshougiku

8W 7L
 

Maegashira
1

Asasekiryuu
 

WKotooushuu
LHakuhou
WKotomitsuki
WTokitenkuu
WKakuryuu
LChiyotaikai
LKotoshougiku
LMiyabiyama
LKaiou
WTakekaze
LKisenosato
LAma
WBaruto
WWakanohou
WAminishiki

8W 7L
 

Maegashira
2

Aminishiki
 

WKaiou
LChiyotaikai
LAsashouryuu
WHakuhou
WKotooushuu
LMiyabiyama
WKotomitsuki
LKokkai
LWakanosato
LKisenosato
WKotoshougiku
LToyonoshima
LTakekaze
WKakuryuu
LAsasekiryuu

6W 9L
 

Maegashira
3

Tokitenkuu
 

WAma
WKotoshougiku
LWakanosato
LAsasekiryuu
LKotomitsuki
LAsashouryuu
WKotooushuu
LHakuhou
WChiyotaikai
LMiyabiyama
LKaiou
WDejima
WKisenosato
LTochinonada
WKakuryuu

7W 8L
 

Maegashira
4

Wakanohou
 

LKyokutenhou
WWakanosato
WAma
LRohou
LDejima
WKokkai
WHokutouriki
LAsashouryuu
W*Kotooushuu
LHakuhou
LKotomitsuki
WKaiou
WGoueidou
LAsasekiryuu
WTochinonada

8W 7L
 

Maegashira
5

Wakanosato
 

LKokkai
LWakanohou
WTokitenkuu
LKyokutenhou
LBaruto
WRohou
LDejima
LGoueidou
WAminishiki
LToyonoshima
LKakuryuu
LTochinonada
LYoshikaze
WIwakiyama
WTakekaze

5W 10L
 

Maegashira
6

Rohou
 

WDejima
LBaruto
LHokutouriki
WWakanohou
WKyokutenhou
LWakanosato
WKokkai
WIwakiyama
LTochinonada
LKasugaou
LGoueidou
WTamakasuga
LFuten'ou
LTakamisakari
LToyonoshima

6W 9L
 

Maegashira
7

Baruto
 

LHokutouriki
WRohou
WDejima
WIwakiyama
WWakanosato
WGoueidou
LKyokutenhou
WTochiouzan
WKokkai
WTakamisakari
WHoumashou
WFuten'ou
LAsasekiryuu
WChiyotaikai
WMiyabiyama

12W 3L
 

Maegashira
8

Goueidou
 

WTochinonada
WFuten'ou
LKasugaou
LHokutouriki
WTakamisakari
LBaruto
WTamakasuga
WWakanosato
LKyokutenhou
WDejima
WRohou
LKokkai
LWakanohou
LRyuuou
WKakizoe

8W 7L
 

Maegashira
9

Iwakiyama
 

LKasugaou
WTamakasuga
WTochinonada
LBaruto
LTochiouzan
LHokutouriki
LFuten'ou
LRohou
LDejima
WWakakirin
WKaihou
WOutsukasa
WRyuuou
LWakanosato
WHoumashou

7W 8L
 

Maegashira
10

Futen'ou
 

WTamakasuga
LGoueidou
LTakamisakari
WKasugaou
WKaihou
WTochinonada
WIwakiyama
WOutsukasa
LHokutouriki
WKakizoe
LWakakirin
LBaruto
WRohou
WToyohibiki
WYoshikaze

10W 5L
 

Maegashira
11

Toyohibiki
 

LTakamisakari
LTochiouzan
LTamakasuga
LHoumashou
LKakizoe
LKasugaou
LTochinonada
W*Sakaizawa
WYoshikaze
WRyuuou
WOutsukasa
LKaihou
LDejima
LFuten'ou
WHokutouriki

5W 10L
 

Maegashira
12

Tochiouzan
 

WYoshikaze
WToyohibiki
WKaihou
WWakakirin
WIwakiyama
WKakizoe
WOutsukasa
LBaruto
WKasugaou
WHoumashou
LKokkai
WHokutouriki
LKyokutenhou
LKotoshougiku
WTakamisakari

11W 4L
 

Maegashira
13

Houmashou
 

WIchihara
WKaihou
WYoshikaze
WToyohibiki
WOutsukasa
WSakaizawa
WWakakirin
LKasugaou
WKakizoe
LTochiouzan
LBaruto
LTakamisakari
WHokutouriki
LKokkai
LIwakiyama

9W 6L
 

Maegashira
14

Kaihou
 

LKakizoe
LHoumashou
LTochiouzan
LTakamisakari
LFuten'ou
LRyuuou
LYoshikaze
LKotokasuga
WWakakirin
LHakuba
LIwakiyama
WToyohibiki
WKouryuu
WOutsukasa
LTamakasuga

4W 11L
 

Maegashira
15

Wakakirin
 

LSakaizawa
LOutsukasa
WKakizoe
LTochiouzan
WRyuuou
WHakurozan
LHoumashou
LTamakasuga
LKaihou
LIwakiyama
WFuten'ou
WTochinoshin
LTochinonada
LKasugaou
WKotokasuga

6W 9L
 

Maegashira
16

Outsukasa
 

WRyuuou
WWakakirin
WSakaizawa
WHoshihikari
LHoumashou
LYoshikaze
LTochiouzan
LFuten'ou
LTakamisakari
LTamakasuga
LToyohibiki
LIwakiyama
LKakizoe
LKaihou
WKasugaou

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WKisenosato
WKakuryuu
WAminishiki
WMiyabiyama
WToyonoshima
WTokitenkuu
WTakekaze
WWakanohou
WAma
WKyokutenhou
WChiyotaikai
LKotoshougiku
LKotomitsuki
WKaiou
WHakuhou

13W 2L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

LKakuryuu
LKisenosato
LAsasekiryuu
WToyonoshima
WTokitenkuu
LTakekaze
LAminishiki
LKaiou
WMiyabiyama
WAma
WWakanohou
WKyokutenhou
WAsashouryuu
LHakuhou
WChiyotaikai

8W 7L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WMiyabiyama
WAminishiki
LKisenosato
WKotoshougiku
WTakekaze
WAsasekiryuu
WKakuryuu
LAma
LTokitenkuu
WKaiou
LAsashouryuu
WHakuhou
LToyonoshima
LBaruto
LKotomitsuki

8W 7L
 

Sekiwake
 

Kotoshougiku
 

WToyonoshima
LTokitenkuu
LKyokutenhou
LChiyotaikai
LKaiou
WAma
WAsasekiryuu
WTakekaze
LHakuhou
WKakuryuu
LAminishiki
WAsashouryuu
LMiyabiyama
WTochiouzan
WKisenosato

8W 7L
 

Komusubi
 

Takekaze
 

LHakuhou
LKotooushuu
LKaiou
LAma
LChiyotaikai
WKotomitsuki
LAsashouryuu
LKotoshougiku
LKisenosato
LAsasekiryuu
LMiyabiyama
LKakuryuu
WAminishiki
WToyonoshima
LWakanosato

3W 12L
 

Maegashira
1

Kakuryuu
 

WKotomitsuki
LAsashouryuu
LHakuhou
WKotooushuu
LAsasekiryuu
WKaiou
LChiyotaikai
LKisenosato
WToyonoshima
LKotoshougiku
WWakanosato
WTakekaze
LAma
LAminishiki
LTokitenkuu

6W 9L
 

Maegashira
2

Miyabiyama
 

LChiyotaikai
LKaiou
LKotooushuu
LAsashouryuu
LHakuhou
WAminishiki
WToyonoshima
WAsasekiryuu
LKotomitsuki
WTokitenkuu
WTakekaze
WKisenosato
WKotoshougiku
LAma
LBaruto

7W 8L
 

Maegashira
3

Toyonoshima
 

LKotoshougiku
LAma
LKokkai
LKotomitsuki
LAsashouryuu
LHakuhou
LMiyabiyama
WKotooushuu
LKakuryuu
WWakanosato
WDejima
WAminishiki
WChiyotaikai
LTakekaze
WRohou

6W 9L
 

Maegashira
4

Kyokutenhou
 

WWakanohou
LKokkai
WKotoshougiku
WWakanosato
LRohou
WDejima
WBaruto
WHokutouriki
WGoueidou
LAsashouryuu
WTakamisakari
LKotomitsuki
WTochiouzan
LKisenosato
LAma

9W 6L
 

Maegashira
5

Kokkai
 

WWakanosato
WKyokutenhou
WToyonoshima
WDejima
WTochinonada
LWakanohou
LRohou
WAminishiki
LBaruto
WHokutouriki
WTochiouzan
WGoueidou
WTakamisakari
WHoumashou
WKaiou

12W 3L
 

Maegashira
6

Dejima
 

LRohou
LHokutouriki
LBaruto
LKokkai
WWakanohou
LKyokutenhou
WWakanosato
LTochinonada
WIwakiyama
LGoueidou
LToyonoshima
LTokitenkuu
WToyohibiki
WTamakasuga
WRyuuou

6W 9L
 

Maegashira
7

Hokutouriki
 

WBaruto
WDejima
WRohou
WGoueidou
WTamakasuga
WIwakiyama
LWakanohou
LKyokutenhou
WFuten'ou
LKokkai
WKasugaou
LTochiouzan
LHoumashou
LKakizoe
LToyohibiki

8W 7L
 

Maegashira
8

Tochinonada
 

LGoueidou
LKasugaou
LIwakiyama
LTamakasuga
LKokkai
LFuten'ou
WToyohibiki
WDejima
WRohou
WYoshikaze
WKakizoe
WWakanosato
WWakakirin
WTokitenkuu
LWakanohou

8W 7L
 

Maegashira
9

Kasugaou
 

WIwakiyama
WTochinonada
WGoueidou
LFuten'ou
LYoshikaze
WToyohibiki
LTakamisakari
WHoumashou
LTochiouzan
WRohou
LHokutouriki
LRyuuou
WTamakasuga
WWakakirin
LOutsukasa

8W 7L
 

Maegashira
10

Tamakasuga
 

LFuten'ou
LIwakiyama
WToyohibiki
WTochinonada
LHokutouriki
LTakamisakari
LGoueidou
WWakakirin
WRyuuou
WOutsukasa
LYoshikaze
LRohou
LKasugaou
LDejima
WKaihou

6W 9L
 

Maegashira
11

Takamisakari
 

WToyohibiki
WYoshikaze
WFuten'ou
WKaihou
LGoueidou
WTamakasuga
WKasugaou
WKakizoe
WOutsukasa
LBaruto
LKyokutenhou
WHoumashou
LKokkai
WRohou
LTochiouzan

10W 5L
 

Maegashira
12

Yoshikaze
 

LTochiouzan
LTakamisakari
LHoumashou
LSakaizawa
WKasugaou
WOutsukasa
WKaihou
LRyuuou
LToyohibiki
LTochinonada
WTamakasuga
LKakizoe
WWakanosato
WHakurozan
LFuten'ou

6W 9L
 

Maegashira
13

Ichihara
 

LHoumashou
L*Kakizoe
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 2L 13A
 

Maegashira
14

Kakizoe
 

WKaihou
W*Ichihara
LWakakirin
WRyuuou
WToyohibiki
LTochiouzan
WSakaizawa
LTakamisakari
LHoumashou
LFuten'ou
LTochinonada
WYoshikaze
WOutsukasa
WHokutouriki
LGoueidou

8W 7L
 

Maegashira
15

Sakaizawa
 

WWakakirin
WRyuuou
LOutsukasa
WYoshikaze
LHakurozan
LHoumashou
LKakizoe
L*Toyohibiki
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 5L 7A
 

Maegashira
16

Ryuuou
 

LOutsukasa
LSakaizawa
LTosanoumi
LKakizoe
LWakakirin
WKaihou
LKouryuu
WYoshikaze
LTamakasuga
LToyohibiki
WHoshihikari
WKasugaou
LIwakiyama
WGoueidou
LDejima

5W 10L
 

Asashouryuu(22)
Kotoshougiku(1)
Kokkai(2), Baruto(3)
Tochiouzan(1)
Shunketsu