2008 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

LKisenosato
WBaruto
WKokkai
WWakanohou
WMiyabiyama
WKyokutenhou
WKakuryuu
WTokitenkuu
WAma
WKotoshougiku
LKotooushuu
LChiyotaikai
LKaiou
WKotomitsuki
WHakuhou

11W 4L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

WKokkai
WWakanohou
LKyokutenhou
WBaruto
LKisenosato
WMiyabiyama
LTokitenkuu
WAsasekiryuu
LAminishiki
WChiyotaikai
LKakuryuu
LAma
WHakuhou
LAsashouryuu
WKaiou

8W 7L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WKyokutenhou
WKisenosato
LWakanohou
LAsasekiryuu
WBaruto
LAma
LKotoshougiku
LKokkai
LKaiou
LKotomitsuki
LHakuhou
WAsashouryuu
WMiyabiyama
LKakuryuu
LKotooushuu

5W 10L
 

Sekiwake
 

Ama
 

WMiyabiyama
WKakuryuu
LAsasekiryuu
LKisenosato
WKyokutenhou
WChiyotaikai
LKaiou
WWakanohou
LAsashouryuu
WHakuhou
WKokkai
WKotomitsuki
WKotoshougiku
LKotooushuu
LToyonoshima

9W 6L
 

Komusubi
 

Kisenosato
 

WAsashouryuu
LChiyotaikai
WKaiou
WAma
WKotomitsuki
WAsasekiryuu
LKotooushuu
LHakuhou
WKokkai
LBaruto
WKotoshougiku
LWakanohou
WKakuryuu
WAminishiki
WMiyabiyama

10W 5L
 

Maegashira
1

Kokkai
 

LKotomitsuki
LHakuhou
LAsashouryuu
LKotooushuu
LKaiou
LKakuryuu
LAsasekiryuu
WChiyotaikai
LKisenosato
WMiyabiyama
LAma
LKotoshougiku
WBaruto
LKyokutenhou
LTokitenkuu

3W 12L
 

Maegashira
2

Kyokutenhou
 

LChiyotaikai
LKotooushuu
WKotomitsuki
LHakuhou
LAma
LAsashouryuu
LBaruto
LKakuryuu
LMiyabiyama
WKaiou
LTochiouzan
WAsasekiryuu
LWakanohou
WKokkai
LTamakasuga

4W 11L
 

Maegashira
3

Miyabiyama
 

LAma
LKotoshougiku
LKotooushuu
WKaiou
LAsashouryuu
LKotomitsuki
LHakuhou
WTochiouzan
WKyokutenhou
LKokkai
WTokitenkuu
WBaruto
LChiyotaikai
WAsasekiryuu
LKisenosato

6W 9L
 

Maegashira
4

Tokitenkuu
 

LAminishiki
WTochiouzan
WKotoshougiku
LKakuryuu
LHokutouriki
WFuten'ou
WKotomitsuki
LAsashouryuu
LKotooushuu
LTochinonada
LMiyabiyama
LTakekaze
LAsasekiryuu
WIwakiyama
WKokkai

6W 9L
 

Maegashira
5

Tochiouzan
 

LToyonoshima
LTokitenkuu
LFuten'ou
LHokutouriki
LTakamisakari
LAminishiki
LGoueidou
LMiyabiyama
WTakekaze
WDejima
WKyokutenhou
WTamakasuga
LRohou
LBaruto
WYoshikaze

5W 10L
 

Maegashira
6

Futen'ou
 

WHokutouriki
WTakamisakari
WTochiouzan
LToyonoshima
LAminishiki
LTokitenkuu
WTakekaze
WGoueidou
WTochinonada
WToyohibiki
LHoumashou
WTamanoshima
WTosanoumi
LTochinoshin
LKotoshougiku

9W 6L
 

Maegashira
7

Takamisakari
 

LGoueidou
LFuten'ou
WTochinonada
LTakekaze
WTochiouzan
WToyonoshima
LHokutouriki
LRohou
LWakanosato
LAminishiki
WTochinoshin
WKakizoe
WHakurozan
LTamakasuga
WTosanoumi

7W 8L
 

Maegashira
8

Tochinonada
 

WTakekaze
WKasugaou
LTakamisakari
WGoueidou
WRohou
LHokutouriki
LToyonoshima
WTamakasuga
LFuten'ou
WTokitenkuu
WTamanoshima
LAminishiki
LToyohibiki
WKotokasuga
WKakizoe

9W 6L
 

Maegashira
9

Kasugaou
 

LRohou
LTochinonada
WDejima
WWakanosato
WIwakiyama
LGoueidou
LTamakasuga
LToyonoshima
L*Hokutouriki
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 6L 6A
 

Maegashira
10

Dejima
 

WWakanosato
LIwakiyama
LKasugaou
LRohou
WGoueidou
WTosanoumi
LHoumashou
WTamanoshima
WYoshikaze
LTochiouzan
LKotokasuga
WToyohibiki
LHakuba
WHakurozan
WTochinoshin

8W 7L
 

Maegashira
11

Iwakiyama
 

LHoumashou
WDejima
WTosanoumi
WTamakasuga
LKasugaou
WYoshikaze
WRohou
WHakuba
WTochinoshin
LTamanoshima
LToyonoshima
LHokutouriki
LWakanosato
LTokitenkuu
WHakurozan

8W 7L
 

Maegashira
12

Tosanoumi
 

WTamakasuga
LTamanoshima
LIwakiyama
WHoumashou
LHakurozan
LDejima
WKotokasuga
WTochinoshin
WToyohibiki
LGoueidou
WRohou
LYoshikaze
LFuten'ou
LWakanosato
LTakamisakari

6W 9L
 

Maegashira
13

Kakizoe
 

WTamanoshima
LTamakasuga
WYoshikaze
LHakurozan
WKotokasuga
LHakuba
LToyohibiki
LTakekaze
LHoumashou
WTochinoshin
WWakanosato
LTakamisakari
LGoueidou
W*Rohou
LTochinonada

6W 9L
 

Maegashira
14

Tochinoshin
 

WYoshikaze
WHakuba
WKotokasuga
LTamanoshima
LWakanosato
LToyohibiki
WHakurozan
LTosanoumi
LIwakiyama
LKakizoe
LTakamisakari
WHoumashou
WTakekaze
WFuten'ou
LDejima

7W 8L
 

Maegashira
15

Hakurozan
 

LToyohibiki
LYoshikaze
WHakuba
WKakizoe
WTosanoumi
LTamakasuga
LTochinoshin
LWakanosato
LTamanoshima
WHoumashou
LTakekaze
LKotokasuga
LTakamisakari
LDejima
LIwakiyama

4W 11L
 

Maegashira
16

Kotokasuga
 

WHakuba
LToyohibiki
LTochinoshin
WYoshikaze
LKakizoe
LTamanoshima
LTosanoumi
LHoumashou
LRohou
LWakakirin
WDejima
WHakurozan
LTamakasuga
LTochinonada
LWakanosato

4W 11L
 

WEST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WAsasekiryuu
WKokkai
WBaruto
WKyokutenhou
WKotoshougiku
WWakanohou
WMiyabiyama
WKisenosato
WKakuryuu
LAma
WChiyotaikai
LKotooushuu
LKotomitsuki
WKaiou
LAsashouryuu

11W 4L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WBaruto
LAsasekiryuu
LKisenosato
LMiyabiyama
WKokkai
WKotoshougiku
WAma
LKotooushuu
WChiyotaikai
LKyokutenhou
WWakanohou
WKakuryuu
WAsashouryuu
LHakuhou
LKotomitsuki

8W 7L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WWakanohou
WKyokutenhou
WMiyabiyama
WKokkai
WAsasekiryuu
WBaruto
WKisenosato
WKaiou
WTokitenkuu
WKakuryuu
WAsashouryuu
WHakuhou
LAminishiki
WAma
WChiyotaikai

14W 1L
 

Sekiwake
 

Kotoshougiku
 

WKakuryuu
WMiyabiyama
LTokitenkuu
WAminishiki
LHakuhou
LKaiou
WChiyotaikai
WBaruto
WAsasekiryuu
LAsashouryuu
LKisenosato
WKokkai
LAma
LWakanohou
WFuten'ou

8W 7L
 

Komusubi
 

Asasekiryuu
 

LHakuhou
WKaiou
WAma
WChiyotaikai
LKotooushuu
LKisenosato
WKokkai
LKotomitsuki
LKotoshougiku
WWakanohou
LBaruto
LKyokutenhou
WTokitenkuu
LMiyabiyama
LAminishiki

6W 9L
 

Maegashira
1

Baruto
 

LKaiou
LAsashouryuu
LHakuhou
LKotomitsuki
LChiyotaikai
LKotooushuu
WKyokutenhou
LKotoshougiku
LWakanohou
WKisenosato
WAsasekiryuu
LMiyabiyama
LKokkai
WTochiouzan
WKakuryuu

5W 10L
 

Maegashira
2

Wakanohou
 

LKotooushuu
LKotomitsuki
WChiyotaikai
LAsashouryuu
WKakuryuu
LHakuhou
WAminishiki
LAma
WBaruto
LAsasekiryuu
LKaiou
WKisenosato
WKyokutenhou
WKotoshougiku
WHokutouriki

8W 7L
 

Maegashira
3

Kakuryuu
 

LKotoshougiku
LAma
LAminishiki
WTokitenkuu
LWakanohou
WKokkai
LAsashouryuu
WKyokutenhou
LHakuhou
LKotooushuu
WKotomitsuki
LKaiou
LKisenosato
WChiyotaikai
LBaruto

5W 10L
 

Maegashira
4

Aminishiki
 

WTokitenkuu
LToyonoshima
WKakuryuu
LKotoshougiku
WFuten'ou
WTochiouzan
LWakanohou
LHokutouriki
WKotomitsuki
WTakamisakari
WGoueidou
WTochinonada
WKotooushuu
LKisenosato
WAsasekiryuu

10W 5L
 

Maegashira
5

Toyonoshima
 

WTochiouzan
WAminishiki
WHokutouriki
WFuten'ou
WTakekaze
LTakamisakari
WTochinonada
WKasugaou
LGoueidou
WRohou
WIwakiyama
LWakanosato
LHoumashou
WTamanoshima
WAma

11W 4L
 

Maegashira
6

Hokutouriki
 

LFuten'ou
LGoueidou
LToyonoshima
WTochiouzan
WTokitenkuu
WTochinonada
WTakamisakari
WAminishiki
W*Kasugaou
WWakanosato
WToyohibiki
WIwakiyama
LTamanoshima
WHoumashou
LWakanohou

10W 5L
 

Maegashira
7

Goueidou
 

WTakamisakari
WHokutouriki
WTakekaze
LTochinonada
LDejima
WKasugaou
WTochiouzan
LFuten'ou
WToyonoshima
WTosanoumi
LAminishiki
LRohou
WKakizoe
LYoshikaze
LTamanoshima

8W 7L
 

Maegashira
8

Takekaze
 

LTochinonada
LRohou
LGoueidou
WTakamisakari
LToyonoshima
WWakanosato
LFuten'ou
WKakizoe
LTochiouzan
LTamakasuga
WHakurozan
WTokitenkuu
LTochinoshin
LToyohibiki
WHakuba

6W 9L
 

Maegashira
9

Rohou
 

WKasugaou
WTakekaze
LWakanosato
WDejima
LTochinonada
WHoumashou
LIwakiyama
WTakamisakari
WKotokasuga
LToyonoshima
LTosanoumi
WGoueidou
WTochiouzan
L*Kakizoe
A 

8W 6L 1A
 

Maegashira
10

Wakanosato
 

LDejima
WHoumashou
WRohou
LKasugaou
WTochinoshin
LTakekaze
WHakuba
WHakurozan
WTakamisakari
LHokutouriki
LKakizoe
WToyonoshima
WIwakiyama
WTosanoumi
WKotokasuga

10W 5L
 

Maegashira
11

Houmashou
 

WIwakiyama
LWakanosato
WTamakasuga
LTosanoumi
WYoshikaze
LRohou
WDejima
WKotokasuga
WKakizoe
LHakurozan
WFuten'ou
LTochinoshin
WToyonoshima
LHokutouriki
WToyohibiki

9W 6L
 

Maegashira
12

Tamakasuga
 

LTosanoumi
WKakizoe
LHoumashou
LIwakiyama
LToyohibiki
WHakurozan
WKasugaou
LTochinonada
LHakuba
WTakekaze
WYoshikaze
LTochiouzan
WKotokasuga
WTakamisakari
WKyokutenhou

8W 7L
 

Maegashira
13

Tamanoshima
 

LKakizoe
WTosanoumi
WToyohibiki
WTochinoshin
WHakuba
WKotokasuga
LYoshikaze
LDejima
WHakurozan
WIwakiyama
LTochinonada
LFuten'ou
WHokutouriki
LToyonoshima
WGoueidou

9W 6L
 

Maegashira
14

Yoshikaze
 

LTochinoshin
WHakurozan
LKakizoe
LKotokasuga
LHoumashou
LIwakiyama
WTamanoshima
WToyohibiki
LDejima
WHakuba
LTamakasuga
WTosanoumi
WKimurayama
WGoueidou
LTochiouzan

7W 8L
 

Maegashira
15

Toyohibiki
 

WHakurozan
WKotokasuga
LTamanoshima
WHakuba
WTamakasuga
WTochinoshin
WKakizoe
LYoshikaze
LTosanoumi
LFuten'ou
LHokutouriki
LDejima
WTochinonada
WTakekaze
LHoumashou

8W 7L
 

Maegashira
16

Hakuba
 

LKotokasuga
LTochinoshin
LHakurozan
LToyohibiki
LTamanoshima
WKakizoe
LWakanosato
LIwakiyama
WTamakasuga
LYoshikaze
WKitataiki
LOutsukasa
WDejima
LKaihou
LTakekaze

4W 11L
 

Kotooushuu(1)
Aminishiki(3)
Kisenosato(2), Toyonoshima(2)
Ama(3)