2008 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

LToyonoshima
WWakanohou
WAminishiki
WHokutouriki
LTochinonada
L*Wakanosato
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 3L 9A
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

LAminishiki
WHokutouriki
LToyonoshima
WFuten'ou
WWakanohou
WKisenosato
LAsasekiryuu
WTochinonada
WGoueidou
WWakanosato
WMiyabiyama
LAma
WChiyotaikai
LKaiou
LHakuhou

9W 6L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WAsasekiryuu
LToyonoshima
WHokutouriki
WKisenosato
LKotoshougiku
WWakanohou
LAma
WAminishiki
LChiyotaikai
WFuten'ou
WTochinonada
WWakanosato
LHakuhou
WKotooushuu
LKotomitsuki

9W 6L
 

Sekiwake
 

Ama
 

WFuten'ou
WTochinonada
WWakanosato
WToyonoshima
WChiyotaikai
LKotoshougiku
WKaiou
WKisenosato
LWakanohou
LKotomitsuki
LHakuhou
WKotooushuu
WAsasekiryuu
WGoueidou
LBaruto

10W 5L
 

Komusubi
 

Kisenosato
 

LHakuhou
LKotomitsuki
WChiyotaikai
LKaiou
WToyonoshima
LKotooushuu
LFuten'ou
LAma
WKotoshougiku
LWakanohou
LAsasekiryuu
WHokutouriki
WAminishiki
LTochinonada
WGoueidou

6W 9L
 

Maegashira
1

Aminishiki
 

WKotooushuu
LHakuhou
LAsashouryuu
WGoueidou
LKotomitsuki
LChiyotaikai
WWakanosato
LKaiou
WMiyabiyama
LToyonoshima
LKotoshougiku
WFuten'ou
LKisenosato
WWakanohou
LHokutouriki

6W 9L
 

Maegashira
2

Asasekiryuu
 

LKaiou
LChiyotaikai
LKotomitsuki
LHakuhou
WFuten'ou
WHokutouriki
WKotooushuu
WBaruto
WTochinonada
WTokitenkuu
WKisenosato
WKotoshougiku
LAma
LToyonoshima
LMiyabiyama

8W 7L
 

Maegashira
3

Futen'ou
 

LAma
LKotoshougiku
LMiyabiyama
LKotooushuu
LAsasekiryuu
LHakuhou
WKisenosato
LChiyotaikai
WKotomitsuki
LKaiou
LToyonoshima
LAminishiki
LWakanohou
LHokutouriki
WTochinoshin

3W 12L
 

Maegashira
4

Wakanosato
 

WGoueidou
WMiyabiyama
LAma
WWakanohou
LBaruto
W*Asashouryuu
LAminishiki
LKotomitsuki
LHakuhou
LKotooushuu
WKakuryuu
LKaiou
LKotoshougiku
LChiyotaikai
LTakekaze

5W 10L
 

Maegashira
5

Miyabiyama
 

WBaruto
LWakanosato
WFuten'ou
WTokitenkuu
WRohou
WTochinonada
LKakuryuu
WTakamisakari
LAminishiki
LGoueidou
LKotooushuu
WKyokutenhou
LKotomitsuki
WKotoshougiku
WAsasekiryuu

9W 6L
 

Maegashira
6

Houmashou
 

LTokitenkuu
WRohou
WKakuryuu
LBaruto
WGoueidou
LDejima
WKokkai
WIwakiyama
LKyokutenhou
WTamanoshima
LTochiouzan
LTochinonada
WKimurayama
WTakekaze
WKotoshougiku

9W 6L
 

Maegashira
7

Rohou
 

LKakuryuu
LHoumashou
WTokitenkuu
WKyokutenhou
LMiyabiyama
WBaruto
LGoueidou
LTakekaze
LTamanoshima
WTakamisakari
WKimurayama
WIwakiyama
WTochinoshin
WYoshikaze
WToyohibiki

9W 6L
 

Maegashira
8

Takamisakari
 

LDejima
LKyokutenhou
WTamanoshima
WIwakiyama
LTokitenkuu
WKokkai
WTochiouzan
LMiyabiyama
WTamakasuga
LRohou
LGoueidou
LBaruto
LTochinonada
WChiyoHakuhou
LMasatsukasa

6W 9L
 

Maegashira
9

Kyokutenhou
 

WIwakiyama
WTakamisakari
WTamakasuga
LRohou
WKakuryuu
LTakekaze
WKouryuu
LToyohibiki
WHoumashou
WTosanoumi
LTokitenkuu
LMiyabiyama
WBaruto
WKimurayama
WYoshikaze

10W 5L
 

Maegashira
10

Tamanoshima
 

WKokkai
LTochiouzan
LTakamisakari
WTakekaze
WDejima
LKimurayama
WTochinoshin
WYoshikaze
WRohou
LHoumashou
LToyohibiki
WChiyoHakuhou
LMasatsukasa
LKakizoe
LKakuryuu

7W 8L
 

Maegashira
11

Tochiouzan
 

WTamakasuga
WTamanoshima
WIwakiyama
WKokkai
LYoshikaze
LKakizoe
LTakamisakari
WTosanoumi
LChiyoHakuhou
LToyohibiki
WHoumashou
LKakuryuu
WTakekaze
WKouryuu
WTokitenkuu

9W 6L
 

Maegashira
12

Takekaze
 

LKimurayama
WToyohibiki
LKouryuu
LTamanoshima
LTosanoumi
WKyokutenhou
WChiyoHakuhou
WRohou
WKakizoe
LDejima
WTochinoshin
LMasatsukasa
LTochiouzan
LHoumashou
WWakanosato

7W 8L
 

Maegashira
13

Toyohibiki
 

LKouryuu
LTakekaze
WKakizoe
LChiyoHakuhou
WKokkai
WMasatsukasa
WYoshikaze
WKyokutenhou
WTochinoshin
WTochiouzan
WTamanoshima
WKimurayama
WTokitenkuu
LBaruto
LRohou

10W 5L
 

Maegashira
14

Tosanoumi
 

LTochinoshin
WKakizoe
WKimurayama
WKouryuu
WTakekaze
LChiyoHakuhou
WMasatsukasa
LTochiouzan
LKokkai
LKyokutenhou
LIwakiyama
LTamakasuga
LYoshikaze
LDejima
LTamawashi

5W 10L
 

Maegashira
15

Yoshikaze
 

LKakizoe
LChiyoHakuhou
WMasatsukasa
LTochinoshin
WTochiouzan
WTamakasuga
LToyohibiki
LTamanoshima
WKasugaou
WKimurayama
WKouryuu
WKitazakura
WTosanoumi
LRohou
LKyokutenhou

8W 7L
 

Maegashira
16

Masatsukasa
 

LChiyoHakuhou
WTochinoshin
LYoshikaze
WKakizoe
WTamakasuga
LToyohibiki
LTosanoumi
WToyozakura
WKouryuu
WWakakirin
WKokkai
WTakekaze
WTamanoshima
LKakuryuu
WTakamisakari

10W 5L
 

WEST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WKisenosato
WAminishiki
WWakanohou
WAsasekiryuu
WHokutouriki
WFuten'ou
WTochinonada
WToyonoshima
WWakanosato
WKotoshougiku
WAma
WChiyotaikai
WKaiou
WKotomitsuki
WKotooushuu

15W 0L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

WWakanohou
WKisenosato
WAsasekiryuu
LTochinonada
WAminishiki
WToyonoshima
WHokutouriki
WWakanosato
LFuten'ou
WAma
LChiyotaikai
WGoueidou
WMiyabiyama
LHakuhou
WKaiou

11W 4L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WHokutouriki
WAsasekiryuu
LKisenosato
WKotoshougiku
LAma
WAminishiki
WWakanohou
WFuten'ou
WKaiou
LTochinonada
WKotomitsuki
LHakuhou
LKotooushuu
WWakanosato
LToyonoshima

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kotoshougiku
 

LTochinonada
WFuten'ou
LGoueidou
LChiyotaikai
WKaiou
WAma
LToyonoshima
WWakanohou
LKisenosato
LHakuhou
WAminishiki
LAsasekiryuu
WWakanosato
LMiyabiyama
LHoumashou

6W 9L
 

Komusubi
 

Toyonoshima
 

WAsashouryuu
WKaiou
WKotooushuu
LAma
LKisenosato
LKotomitsuki
WKotoshougiku
LHakuhou
WHokutouriki
WAminishiki
WFuten'ou
WWakanohou
LGoueidou
WAsasekiryuu
WChiyotaikai

10W 5L
 

Maegashira
1

Wakanohou
 

LKotomitsuki
LAsashouryuu
LHakuhou
LWakanosato
LKotooushuu
LKaiou
LChiyotaikai
LKotoshougiku
WAma
WKisenosato
LHokutouriki
LToyonoshima
WFuten'ou
LAminishiki
WTochinonada

4W 11L
 

Maegashira
2

Hokutouriki
 

LChiyotaikai
LKotooushuu
LKaiou
LAsashouryuu
LHakuhou
LAsasekiryuu
LKotomitsuki
LGoueidou
LToyonoshima
LBaruto
WWakanohou
LKisenosato
WDejima
WFuten'ou
WAminishiki

4W 11L
 

Maegashira
3

Tochinonada
 

WKotoshougiku
LAma
LBaruto
WKotomitsuki
WAsashouryuu
LMiyabiyama
LHakuhou
LKotooushuu
LAsasekiryuu
WChiyotaikai
LKaiou
WHoumashou
WTakamisakari
WKisenosato
LWakanohou

7W 8L
 

Maegashira
4

Goueidou
 

LWakanosato
WBaruto
WKotoshougiku
LAminishiki
LHoumashou
LTokitenkuu
WRohou
WHokutouriki
LKotooushuu
WMiyabiyama
WTakamisakari
LKotomitsuki
WToyonoshima
LAma
LKisenosato

7W 8L
 

Maegashira
5

Baruto
 

LMiyabiyama
LGoueidou
WTochinonada
WHoumashou
WWakanosato
LRohou
WTokitenkuu
LAsasekiryuu
WKakuryuu
WHokutouriki
WDejima
WTakamisakari
LKyokutenhou
WToyohibiki
WAma

10W 5L
 

Maegashira
6

Tokitenkuu
 

WHoumashou
WKakuryuu
LRohou
LMiyabiyama
WTakamisakari
WGoueidou
LBaruto
WDejima
WIwakiyama
LAsasekiryuu
WKyokutenhou
LKokkai
LToyohibiki
LTochinoshin
LTochiouzan

7W 8L
 

Maegashira
7

Kakuryuu
 

WRohou
LTokitenkuu
LHoumashou
WDejima
LKyokutenhou
LIwakiyama
WMiyabiyama
WTamakasuga
LBaruto
WKokkai
LWakanosato
WTochiouzan
LChiyoHakuhou
WMasatsukasa
WTamanoshima

8W 7L
 

Maegashira
8

Dejima
 

WTakamisakari
LIwakiyama
LKokkai
LKakuryuu
LTamanoshima
WHoumashou
WTamakasuga
LTokitenkuu
LKimurayama
WTakekaze
LBaruto
LTochinoshin
LHokutouriki
WTosanoumi
WChiyoHakuhou

6W 9L
 

Maegashira
9

Iwakiyama
 

LKyokutenhou
WDejima
LTochiouzan
LTakamisakari
WKouryuu
WKakuryuu
WKimurayama
LHoumashou
LTokitenkuu
LTochinoshin
WTosanoumi
LRohou
WTamakasuga
WKokkai
WKakizoe

8W 7L
 

Maegashira
10

Kokkai
 

LTamanoshima
WTamakasuga
WDejima
LTochiouzan
LToyohibiki
LTakamisakari
LHoumashou
WTochinoshin
WTosanoumi
LKakuryuu
LMasatsukasa
WTokitenkuu
LKakizoe
LIwakiyama
LKimurayama

5W 10L
 

Maegashira
11

Tamakasuga
 

LTochiouzan
LKokkai
LKyokutenhou
LKimurayama
LMasatsukasa
LYoshikaze
LDejima
LKakuryuu
LTakamisakari
WKouryuu
WKakizoe
WTosanoumi
LIwakiyama
LKitataiki
L*Kasugaou

3W 12L
 

Maegashira
12

Kimurayama
 

WTakekaze
WKouryuu
LTosanoumi
WTamakasuga
WChiyoHakuhou
WTamanoshima
LIwakiyama
LKakizoe
WDejima
LYoshikaze
LRohou
LToyohibiki
LHoumashou
LKyokutenhou
WKokkai

7W 8L
 

Maegashira
13

Kouryuu
 

WToyohibiki
LKimurayama
WTakekaze
LTosanoumi
LIwakiyama
LTochinoshin
LKyokutenhou
WChiyoHakuhou
LMasatsukasa
LTamakasuga
LYoshikaze
LKakizoe
LTamawashi
LTochiouzan
LToyozakura

3W 12L
 

Maegashira
14

Tochinoshin
 

WTosanoumi
LMasatsukasa
WChiyoHakuhou
WYoshikaze
WKakizoe
WKouryuu
LTamanoshima
LKokkai
LToyohibiki
WIwakiyama
LTakekaze
WDejima
LRohou
WTokitenkuu
LFuten'ou

8W 7L
 

Maegashira
15

Kakizoe
 

WYoshikaze
LTosanoumi
LToyohibiki
LMasatsukasa
LTochinoshin
WTochiouzan
WTamawashi
WKimurayama
LTakekaze
LChiyoHakuhou
LTamakasuga
WKouryuu
WKokkai
WTamanoshima
LIwakiyama

7W 8L
 

Maegashira
16

Chiyohakuhou
 

WMasatsukasa
WYoshikaze
LTochinoshin
WToyohibiki
LKimurayama
WTosanoumi
LTakekaze
LKouryuu
WTochiouzan
WKakizoe
WKitataiki
LTamanoshima
WKakuryuu
LTakamisakari
LDejima

8W 7L
 

Hakuhou(7)
Toyonoshima(2)
Toyohibiki(2)
Ama(4)