2008 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WAsasekiryuu
WMiyabiyama
WKotoshougiku
WKyokutenhou
LKisenosato
WTochinonada
WBaruto
WAminishiki
WToyonoshima
WAma
WGoueidou
WChiyotaikai
WKaiou
WKotooushuu
WKotomitsuki

14W 1L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

WMiyabiyama
WKyokutenhou
LAsasekiryuu
WAminishiki
WBaruto
WKisenosato
WGoueidou
LAma
WKakuryuu
WChiyotaikai
WTochinonada
WToyohibiki
WToyonoshima
LKaiou
LHakuhou

11W 4L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

LKotoshougiku
WAsasekiryuu
WKisenosato
LAma
LToyonoshima
WBaruto
WMiyabiyama
WKyokutenhou
WTochinonada
WKotooushuu
LChiyotaikai
WGoueidou
LHakuhou
WKotomitsuki
LAminishiki

9W 6L
 

Sekiwake
 

Ama
 

WTochinonada
LKakuryuu
WBaruto
WKaiou
WMiyabiyama
WChiyotaikai
WAsasekiryuu
WKotomitsuki
WAsashouryuu
LHakuhou
WToyonoshima
WKotooushuu
WKotoshougiku
LGoueidou
WToyohibiki

12W 3L
 

Komusubi
 

Baruto
 

LAsashouryuu
WKotooushuu
LAma
WToyonoshima
LKotomitsuki
LKaiou
LHakuhou
LChiyotaikai
LAsasekiryuu
WKisenosato
WMiyabiyama
WKotoshougiku
WAminishiki
WKyokutenhou
WKakuryuu

8W 7L
 

Maegashira
1

Kotoshougiku
 

WKaiou
LAsashouryuu
LHakuhou
WTochinonada
LChiyotaikai
LGoueidou
WKisenosato
WAsasekiryuu
LKyokutenhou
WToyonoshima
LAminishiki
LBaruto
LAma
WMiyabiyama
LTokitenkuu

6W 9L
 

Maegashira
2

Kisenosato
 

LKotooushuu
LChiyotaikai
LKaiou
LAsashouryuu
WHakuhou
LKotomitsuki
LKotoshougiku
WMiyabiyama
WTochiouzan
LBaruto
WAsasekiryuu
LTochinonada
WTokitenkuu
LToyonoshima
WMasatsukasa

6W 9L
 

Maegashira
3

Kyokutenhou
 

LChiyotaikai
LKotomitsuki
WKotooushuu
LHakuhou
LAsashouryuu
LMiyabiyama
WTochiouzan
LKaiou
WKotoshougiku
LKakuryuu
WTokitenkuu
WAsasekiryuu
LMasatsukasa
LBaruto
WToyonoshima

6W 9L
 

Maegashira
4

Aminishiki
 

LToyonoshima
LGoueidou
WTochiouzan
LKotomitsuki
WTokitenkuu
WAsashouryuu
WChiyotaikai
LHakuhou
LKotooushuu
LToyohibiki
WKotoshougiku
WKakuryuu
LBaruto
WHokutouriki
WKaiou

8W 7L
 

Maegashira
5

Kakuryuu
 

LGoueidou
WAma
W*Iwakiyama
LTochiouzan
WHokutouriki
WKotooushuu
WMasatsukasa
LToyohibiki
LKotomitsuki
WKyokutenhou
LWakanosato
LAminishiki
LChiyotaikai
WAsasekiryuu
LBaruto

7W 8L
 

Maegashira
6

Toyohibiki
 

LTochiouzan
WMasatsukasa
LHokutouriki
WFuten'ou
WTochinoshin
LWakanosato
WYoshikaze
WKakuryuu
WTokitenkuu
WAminishiki
LKotooushuu
LKotomitsuki
LDejima
WKimurayama
LAma

8W 7L
 

Maegashira
7

Iwakiyama
 

WTokitenkuu
LHokutouriki
L*Kakuryuu
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 2L 12A
 

Maegashira
8

(blank)
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dismissed
 

Maegashira
9

Hokutouriki
 

WMasatsukasa
WIwakiyama
WToyohibiki
WTochinoshin
LKakuryuu
LTokitenkuu
WTakamisakari
LGoueidou
WKitataiki
WChiyohakuhou
LFuten'ou
LKimurayama
WKokkai
LAminishiki
LTakekaze

8W 7L
 

Maegashira
10

Tochinoshin
 

LWakanosato
WYoshikaze
LTakamisakari
LHokutouriki
LToyohibiki
WDejima
WTamanoshima
WTakekaze
WKasugaou
WMasatsukasa
WKokkai
LKakizoe
LFuten'ou
LChiyohakuhou
WTamawashi

8W 7L
 

Maegashira
11

Yoshikaze
 

LFuten'ou
LTochinoshin
LTamanoshima
LKimurayama
LKitataiki
WTamawashi
LToyohibiki
WTochiouzan
WMasatsukasa
WWakanosato
LKakizoe
WChiyohakuhou
WKasugaou
WKokkai
LDejima

7W 8L
 

Maegashira
12

Tamanoshima
 

WTakamisakari
WChiyohakuhou
WYoshikaze
LWakanosato
WKasugaou
LKokkai
LTochinoshin
LKimurayama
LDejima
WKakizoe
WTochiouzan
LKitataiki
WTakekaze
LTokitenkuu
LKasuganishiki

7W 8L
 

Maegashira
13

Chiyohakuhou
 

WDejima
LTamanoshima
WTakekaze
LKokkai
LTamawashi
LKakizoe
WKitataiki
LMasatsukasa
LBushuuyama
LHokutouriki
WKasugaou
LYoshikaze
WKimurayama
WTochinoshin
LTosanoumi

6W 9L
 

Maegashira
14

Takekaze
 

LKitataiki
LTamawashi
LChiyohakuhou
WTakamisakari
WKakizoe
WKimurayama
WKokkai
LTochinoshin
LWakanosato
WDejima
WKasuganishiki
WFuten'ou
LTamanoshima
WTochiouzan
WHokutouriki

9W 6L
 

Maegashira
15

Tamawashi
 

LKimurayama
WTakekaze
LKakizoe
WKasugaou
WChiyohakuhou
LYoshikaze
LShimotori
WDejima
LWakakirin
LKokkai
LKitataiki
LBushuuyama
LTakamisakari
LMasatsukasa
LTochinoshin

4W 11L
 

Maegashira
16

Kokkai
 

WKasugaou
WBushuuyama
LKimurayama
WChiyohakuhou
WDejima
WTamanoshima
LTakekaze
WKasuganishiki
LTakamisakari
WTamawashi
LTochinoshin
LWakanosato
LHokutouriki
LYoshikaze
WKitataiki

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WBaruto
WKotoshougiku
LMiyabiyama
WKisenosato
WKyokutenhou
LAminishiki
WTochinonada
LToyonoshima
LAma
L*Goueidou
A 
A 
A 
A 
A 

5W 5L 5A
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WKisenosato
LBaruto
LKyokutenhou
LMiyabiyama
WAsasekiryuu
LKakuryuu
WToyonoshima
WTochinonada
WAminishiki
LKaiou
WToyohibiki
LAma
WGoueidou
LHakuhou
WChiyotaikai

8W 7L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WKyokutenhou
WKisenosato
WToyonoshima
LAsasekiryuu
WKotoshougiku
LAma
LAminishiki
WBaruto
WMiyabiyama
LKotomitsuki
WKaiou
LHakuhou
WKakuryuu
WTochinonada
LKotooushuu

9W 6L
 

Sekiwake
 

Toyonoshima
 

WAminishiki
LTochinonada
LChiyotaikai
LBaruto
WKaiou
WAsasekiryuu
LKotooushuu
WAsashouryuu
LHakuhou
LKotoshougiku
LAma
WMiyabiyama
LKotomitsuki
WKisenosato
LKyokutenhou

6W 9L
 

Komusubi
 

Asasekiryuu
 

LHakuhou
LKaiou
WKotomitsuki
WChiyotaikai
LKotooushuu
LToyonoshima
LAma
LKotoshougiku
WBaruto
WMiyabiyama
LKisenosato
LKyokutenhou
LTochinonada
LKakuryuu
LTochiouzan

4W 11L
 

Maegashira
1

Miyabiyama
 

LKotomitsuki
LHakuhou
WAsashouryuu
WKotooushuu
LAma
WKyokutenhou
LKaiou
LKisenosato
LChiyotaikai
LAsasekiryuu
LBaruto
LToyonoshima
WTochiouzan
LKotoshougiku
LTochinonada

4W 11L
 

Maegashira
2

Houmashou
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
3

Rohou
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dismissed
 

Maegashira
4

Tochinonada
 

LAma
WToyonoshima
LGoueidou
LKotoshougiku
WMasatsukasa
LHakuhou
LAsashouryuu
LKotooushuu
LKaiou
WTokitenkuu
LKotomitsuki
WKisenosato
WAsasekiryuu
LChiyotaikai
WMiyabiyama

6W 9L
 

Maegashira
5

Goueidou
 

WKakuryuu
WAminishiki
WTochinonada
WTokitenkuu
WWakanosato
WKotoshougiku
LKotomitsuki
WHokutouriki
WFuten'ou
W*Asashouryuu
LHakuhou
LKaiou
LKotooushuu
WAma
LKakizoe

10W 5L
 

Maegashira
6

Tochiouzan
 

WToyohibiki
WTokitenkuu
LAminishiki
WKakuryuu
WFuten'ou
LMasatsukasa
LKyokutenhou
LYoshikaze
LKisenosato
LTakamisakari
LTamanoshima
WDejima
LMiyabiyama
LTakekaze
WAsasekiryuu

6W 9L
 

Maegashira
7

Tokitenkuu
 

LIwakiyama
LTochiouzan
WWakanosato
LGoueidou
LAminishiki
WHokutouriki
LFuten'ou
WTakamisakari
LToyohibiki
LTochinonada
LKyokutenhou
WMasatsukasa
LKisenosato
WTamanoshima
WKotoshougiku

6W 9L
 

Maegashira
8

Masatsukasa
 

LHokutouriki
LToyohibiki
LFuten'ou
LDejima
LTochinonada
WTochiouzan
LKakuryuu
WChiyohakuhou
LYoshikaze
LTochinoshin
WTakamisakari
LTokitenkuu
WKyokutenhou
WTamawashi
LKisenosato

5W 10L
 

Maegashira
9

Wakanosato
 

WTochinoshin
LFuten'ou
LTokitenkuu
WTamanoshima
LGoueidou
WToyohibiki
WKimurayama
WKitataiki
WTakekaze
LYoshikaze
WKakuryuu
WKokkai
LKakizoe
LDejima
WTakamisakari

9W 6L
 

Maegashira
10

Futen'ou
 

WYoshikaze
WWakanosato
WMasatsukasa
LToyohibiki
LTochiouzan
WTakamisakari
WTokitenkuu
WKakizoe
LGoueidou
WKimurayama
WHokutouriki
LTakekaze
WTochinoshin
WKitataiki
WKasugaou

11W 4L
 

Maegashira
11

Takamisakari
 

LTamanoshima
LDejima
WTochinoshin
LTakekaze
WKimurayama
LFuten'ou
LHokutouriki
LTokitenkuu
WKokkai
WTochiouzan
LMasatsukasa
WKasugaou
WTamawashi
LKakizoe
LWakanosato

6W 9L
 

Maegashira
12

Dejima
 

LChiyohakuhou
WTakamisakari
WKitataiki
WMasatsukasa
LKokkai
LTochinoshin
WKasugaou
LTamawashi
WTamanoshima
LTakekaze
WKimurayama
LTochiouzan
WToyohibiki
WWakanosato
WYoshikaze

9W 6L
 

Maegashira
13

Kitataiki
 

WTakekaze
LKimurayama
LDejima
WKakizoe
WYoshikaze
WKasugaou
LChiyohakuhou
LWakanosato
LHokutouriki
LTamakasuga
WTamawashi
WTamanoshima
WToyozakura
LFuten'ou
LKokkai

7W 8L
 

Maegashira
14

Kimurayama
 

WTamawashi
WKitataiki
WKokkai
WYoshikaze
LTakamisakari
LTakekaze
LWakanosato
WTamanoshima
WKakizoe
LFuten'ou
LDejima
WHokutouriki
LChiyohakuhou
LToyohibiki
LToyozakura

7W 8L
 

Maegashira
15

Kasugaou
 

LKokkai
LKakizoe
LTosanoumi
LTamawashi
LTamanoshima
LKitataiki
LDejima
LTamakasuga
LTochinoshin
WKitazakura
LChiyohakuhou
LTakamisakari
LYoshikaze
WWakakirin
LFuten'ou

2W 13L
 

Maegashira
16

Kakizoe
 

WKitazakura
WKasugaou
WTamawashi
LKitataiki
LTakekaze
WChiyohakuhou
WTosanoumi
LFuten'ou
LKimurayama
LTamanoshima
WYoshikaze
WTochinoshin
WWakanosato
WTakamisakari
WGoueidou

10W 5L
 

Hakuhou(8)
Ama(4)
Goueidou(2)
Nobody
Tamakasuga, Rohou, Hakurozan