2009 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WKyokutenhou
WKakuryuu
WHokutouriki
WTochiouzan
WGoueidou
WKotoshougiku
WKisenosato
WMiyabiyama
WBaruto
LHarumafuji
WChiyotaikai
LKotomitsuki
WKaiou
LKotooushuu
LHakuhou

11W 4L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WKisenosato
LTochiouzan
WMiyabiyama
LKyokutenhou
WHokutouriki
WKakuryuu
WBaruto
LTokitenkuu
WHarumafuji
WTakekaze
LGoueidou
WKaiou
LHakuhou
WAsashouryuu
WChiyotaikai

10W 5L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

LKakuryuu
WGoueidou
WKotoshougiku
WBaruto
WMiyabiyama
WHokutouriki
WKyokutenhou
LKotomitsuki
WChiyotaikai
LKisenosato
WTochiouzan
LKotooushuu
LAsashouryuu
LHakuhou
LHarumafuji

8W 7L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

WTochiouzan
LMiyabiyama
LKisenosato
WKakuryuu
WKyokutenhou
WTokitenkuu
WHokutouriki
WKaiou
LHakuhou
LGoueidou
LHarumafuji
WAsashouryuu
WChiyotaikai
LTakekaze
LBaruto

8W 7L
 

Sekiwake
 

Baruto
 

WMiyabiyama
WKotoshougiku
LGoueidou
LKaiou
LHarumafuji
WChiyotaikai
LKotooushuu
LHakuhou
LAsashouryuu
WHokutouriki
LKakuryuu
WTochiouzan
WKyokutenhou
WKisenosato
WKotomitsuki

8W 7L
 

Komusubi
 

Goueidou
 

LHakuhou
LKaiou
WBaruto
WChiyotaikai
LAsashouryuu
WKisenosato
LHarumafuji
WKyokutenhou
LKakuryuu
WKotomitsuki
WKotooushuu
WHokutouriki
WTochiouzan
LKotoshougiku
WTakekaze

9W 6L
 

Maegashira
1

Hokutouriki
 

LChiyotaikai
LHakuhou
LAsashouryuu
LHarumafuji
LKotooushuu
LKaiou
LKotomitsuki
LKotoshougiku
LKisenosato
LBaruto
LKyokutenhou
LGoueidou
WTokitenkuu
LKakuryuu
WKokkai

2W 13L
 

Maegashira
2

Kotoshougiku
 

WHarumafuji
LBaruto
LKaiou
LHakuhou
LKisenosato
LAsashouryuu
WChiyotaikai
WHokutouriki
WKyokutenhou
LTochiouzan
LWakanosato
LKakuryuu
WTakekaze
WGoueidou
LTokitenkuu

6W 9L
 

Maegashira
3

Miyabiyama
 

LBaruto
WKotomitsuki
LKotooushuu
LKisenosato
LKaiou
LTakekaze
LHakuhou
LAsashouryuu
LTochiouzan
WTokitenkuu
WTakamisakari
WChiyotaikai
LHarumafuji
LYoshikaze
LKyokutenhou

4W 11L
 

Maegashira
4

Takekaze
 

WTokitenkuu
LWakanosato
LTamanoshima
WToyonoshima
WTakamisakari
WMiyabiyama
LAminishiki
WKokkai
LHoumashou
LKotooushuu
WIwakiyama
WTochinonada
LKotoshougiku
WKotomitsuki
LGoueidou

8W 7L
 

Maegashira
5

Wakanosato
 

LYoshikaze
WTakekaze
WHoumashou
WTokitenkuu
LDejima
LAminishiki
LTamanoshima
WTochinonada
LToyonoshima
WTakamisakari
WKotoshougiku
L*Futen'ou
A 
A 
A 

6W 6L 3A
 

Maegashira
6

Tamanoshima
 

LAminishiki
LHoumashou
WTakekaze
LTakamisakari
WTokitenkuu
WYoshikaze
WWakanosato
LFuten'ou
LTochinonada
WKakizoe
LToyonoshima
WAsasekiryuu
WKokkai
WTochinoshin
LShimotori

8W 7L
 

Maegashira
7

Houmashou
 

WToyonoshima
WTamanoshima
LWakanosato
LTochinonada
LKakizoe
WKokkai
WTokitenkuu
WYoshikaze
WTakekaze
WAminishiki
WYamamotoyama
WChiyohakuhou
WTamawashi
WShoutenrou
LKakuryuu

11W 4L
 

Maegashira
8

Tochinonada
 

LTakamisakari
WDejima
LKokkai
WHoumashou
LYoshikaze
LFuten'ou
WToyonoshima
LWakanosato
WTamanoshima
LAsasekiryuu
WTokitenkuu
LTakekaze
WAminishiki
WTosanoumi
WAran

8W 7L
 

Maegashira
9

Dejima
 

LKokkai
LTochinonada
LTakamisakari
LIwakiyama
WWakanosato
WTochinoshin
WTamawashi
LToyonoshima
LAminishiki
WYoshikaze
WKimurayama
LAran
LTosanoumi
WTokitenkuu
LChiyohakuhou

6W 9L
 

Maegashira
10

Iwakiyama
 

LFuten'ou
LAsasekiryuu
WTochinoshin
WDejima
WToyonoshima
WAran
LKokkai
WTakamisakari
WShimotori
LChiyohakuhou
LTakekaze
LShoutenrou
WYoshikaze
WToyozakura
LTamawashi

8W 7L
 

Maegashira
11

Asasekiryuu
 

LTochinoshin
WIwakiyama
WFuten'ou
WKakizoe
WShimotori
WShoutenrou
LToyozakura
LKimurayama
LTamawashi
WTochinonada
WTosanoumi
LTamanoshima
WChiyohakuhou
LAran
WYamamotoyama

9W 6L
 

Maegashira
12

Kakizoe
 

LAran
WChiyohakuhou
LYamamotoyama
LAsasekiryuu
WHoumashou
LTosanoumi
WKimurayama
WShimotori
WFuten'ou
LTamanoshima
LToyozakura
LTamawashi
WTochinoshin
LAminishiki
WTakamisakari

7W 8L
 

Maegashira
13

Chiyohakuhou
 

WShoutenrou
LKakizoe
WAran
WTosanoumi
LToyozakura
LTamawashi
WYamamotoyama
WTochinoshin
WKimurayama
WIwakiyama
WShimotori
LHoumashou
LAsasekiryuu
WToyonoshima
WDejima

10W 5L
 

Maegashira
14

Tamawashi
 

LYamamotoyama
LKimurayama
WToyozakura
WShimotori
WTochinoshin
WChiyohakuhou
LDejima
WTosanoumi
WAsasekiryuu
LShoutenrou
LAran
WKakizoe
LHoumashou
WFuten'ou
WIwakiyama

9W 6L
 

Maegashira
15

Tosanoumi
 

LShimotori
LToyozakura
LKimurayama
LChiyohakuhou
WYamamotoyama
WKakizoe
LShoutenrou
LTamawashi
LAran
WToyonoshima
LAsasekiryuu
LTochinoshin
WDejima
LTochinonada
LHakuba

4W 11L
 

Maegashira
16

Toyozakura
 

LKimurayama
WTosanoumi
LTamawashi
LYamamotoyama
WChiyohakuhou
LShimotori
WAsasekiryuu
LShoutenrou
LTochinoshin
LFuten'ou
WKakizoe
LToyonoshima
LAran
LIwakiyama
WKaihou

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WGoueidou
WHokutouriki
WKakuryuu
WKotoshougiku
WTochiouzan
WKyokutenhou
WMiyabiyama
WBaruto
WKotomitsuki
WChiyotaikai
WKisenosato
WHarumafuji
WKotooushuu
WKaiou
WAsashouryuu

15W 0L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WHokutouriki
LKyokutenhou
LTochiouzan
LGoueidou
LKakuryuu
LBaruto
LKotoshougiku
WKisenosato
LKaiou
LHakuhou
LAsashouryuu
LMiyabiyama
LKotomitsuki
LHarumafuji
LKotooushuu

2W 13L
 

Oozeki
 

Harumafuji
 

LKotoshougiku
WKisenosato
WKyokutenhou
WHokutouriki
WBaruto
LTochiouzan
WGoueidou
LKakuryuu
LKotooushuu
WAsashouryuu
WKotomitsuki
LHakuhou
WMiyabiyama
WChiyotaikai
WKaiou

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kisenosato
 

LKotooushuu
LHarumafuji
WKotomitsuki
WMiyabiyama
WKotoshougiku
LGoueidou
LAsashouryuu
LChiyotaikai
WHokutouriki
WKaiou
LHakuhou
LKyokutenhou
LKakuryuu
LBaruto
LTochiouzan

5W 10L
 

Komusubi
 

Kyokutenhou
 

LAsashouryuu
WChiyotaikai
LHarumafuji
WKotooushuu
LKotomitsuki
LHakuhou
LKaiou
LGoueidou
LKotoshougiku
LKakuryuu
WHokutouriki
WKisenosato
LBaruto
WTochiouzan
WMiyabiyama

6W 9L
 

Maegashira
1

Kakuryuu
 

WKaiou
LAsashouryuu
LHakuhou
LKotomitsuki
WChiyotaikai
LKotooushuu
LTochiouzan
WHarumafuji
WGoueidou
WKyokutenhou
WBaruto
WKotoshougiku
WKisenosato
WHokutouriki
WHoumashou

10W 5L
 

Maegashira
2

Tochiouzan
 

LKotomitsuki
WKotooushuu
WChiyotaikai
LAsashouryuu
LHakuhou
WHarumafuji
WKakuryuu
WAminishiki
WMiyabiyama
WKotoshougiku
LKaiou
LBaruto
LGoueidou
LKyokutenhou
WKisenosato

8W 7L
 

Maegashira
3

Tokitenkuu
 

LTakekaze
WYoshikaze
WAminishiki
LWakanosato
LTamanoshima
LKotomitsuki
LHoumashou
WKotooushuu
LTakamisakari
LMiyabiyama
LTochinonada
WKokkai
LHokutouriki
LDejima
WKotoshougiku

5W 10L
 

Maegashira
4

Yoshikaze
 

WWakanosato
LTokitenkuu
LToyonoshima
LAminishiki
WTochinonada
LTamanoshima
WTakamisakari
LHoumashou
WKokkai
LDejima
WFuten'ou
WYamamotoyama
LIwakiyama
WMiyabiyama
LTochinoshin

7W 8L
 

Maegashira
5

Aminishiki
 

WTamanoshima
LToyonoshima
LTokitenkuu
WYoshikaze
WFuten'ou
WWakanosato
WTakekaze
LTochiouzan
WDejima
LHoumashou
WKokkai
LTakamisakari
LTochinonada
WKakizoe
WShoutenrou

9W 6L
 

Maegashira
6

Toyonoshima
 

LHoumashou
WAminishiki
WYoshikaze
LTakekaze
LIwakiyama
WTakamisakari
LTochinonada
WDejima
WWakanosato
LTosanoumi
WTamanoshima
WToyozakura
LYamamotoyama
LChiyohakuhou
WFuten'ou

8W 7L
 

Maegashira
7

Takamisakari
 

WTochinonada
LKokkai
WDejima
WTamanoshima
LTakekaze
LToyonoshima
LYoshikaze
LIwakiyama
WTokitenkuu
LWakanosato
LMiyabiyama
WAminishiki
WShoutenrou
LShimotori
LKakizoe

6W 9L
 

Maegashira
8

Kokkai
 

WDejima
WTakamisakari
WTochinonada
LFuten'ou
WShoutenrou
LHoumashou
WIwakiyama
LTakekaze
LYoshikaze
LKimurayama
LAminishiki
LTokitenkuu
LTamanoshima
LYamamotoyama
LHokutouriki

5W 10L
 

Maegashira
9

Futen'ou
 

WIwakiyama
LTochinoshin
LAsasekiryuu
WKokkai
LAminishiki
WTochinonada
LAran
WTamanoshima
LKakizoe
WToyozakura
LYoshikaze
W*Wakanosato
WKimurayama
LTamawashi
LToyonoshima

7W 8L
 

Maegashira
10

Tochinoshin
 

WAsasekiryuu
WFuten'ou
LIwakiyama
LAran
LTamawashi
LDejima
WShimotori
LChiyohakuhou
WToyozakura
LYamamotoyama
LShoutenrou
WTosanoumi
LKakizoe
LTamanoshima
WYoshikaze

6W 9L
 

Maegashira
11

Aran
 

WKakizoe
WShoutenrou
LChiyohakuhou
WTochinoshin
LKimurayama
LIwakiyama
WFuten'ou
WYamamotoyama
WTosanoumi
LShimotori
WTamawashi
WDejima
WToyozakura
WAsasekiryuu
LTochinonada

10W 5L
 

Maegashira
12

Shoutenrou
 

LChiyohakuhou
LAran
LShimotori
WKimurayama
LKokkai
LAsasekiryuu
WTosanoumi
WToyozakura
WYamamotoyama
WTamawashi
WTochinoshin
WIwakiyama
LTakamisakari
LHoumashou
LAminishiki

7W 8L
 

Maegashira
13

Yamamotoyama
 

WTamawashi
WShimotori
WKakizoe
WToyozakura
LTosanoumi
WKimurayama
LChiyohakuhou
LAran
LShoutenrou
WTochinoshin
LHoumashou
LYoshikaze
WToyonoshima
WKokkai
LAsasekiryuu

8W 7L
 

Maegashira
14

Shimotori
 

WTosanoumi
LYamamotoyama
WShoutenrou
LTamawashi
LAsasekiryuu
WToyozakura
LTochinoshin
LKakizoe
LIwakiyama
WAran
LChiyohakuhou
WKimurayama
WBushuuyama
WTakamisakari
WTamanoshima

8W 7L
 

Maegashira
15

Kimurayama
 

WToyozakura
WTamawashi
WTosanoumi
LShoutenrou
WAran
LYamamotoyama
LKakizoe
WAsasekiryuu
LChiyohakuhou
WKokkai
LDejima
LShimotori
LFuten'ou
LToyohibiki
WTosayutaka

7W 8L
 

Hakuhou(10)
Nobody
Houmashou(3)
Kakuryuu(2)
Outsukasa