2009 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WAminishiki
WMiyabiyama
WTochinoshin
WKyokutenhou
WBaruto
LShoutenrou
WKotoshougiku
WTamanoshima
WKisenosato
WKakuryuu
WKaiou
WHarumafuji
WKotomitsuki
WKotooushuu
WAsashouryuu

14W 1L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WKisenosato
WKyokutenhou
WShoutenrou
WTochinoshin
WMiyabiyama
WTamanoshima
LKakuryuu
WToyonoshima
WAminishiki
LKaiou
LBaruto
LTokitenkuu
LAsashouryuu
LHakuhou
WHarumafuji

9W 6L
 

Oozeki
 

Harumafuji
 

WMiyabiyama
LBaruto
WKotoshougiku
LTamanoshima
LTochinoshin
WKakuryuu
WKisenosato
WShoutenrou
WKyokutenhou
WKotomitsuki
LAsashouryuu
LHakuhou
WToyonoshima
WKaiou
LKotooushuu

9W 6L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

LKyokutenhou
WShoutenrou
LBaruto
WKotoshougiku
LAminishiki
LTochinoshin
LMiyabiyama
LKaiou
LAsashouryuu
LTamanoshima
L*Kotomitsuki
A 
A 
A 
A 

2W 9L 4A
 

Sekiwake
 

Kisenosato
 

LKotooushuu
WTamanoshima
WKyokutenhou
WAminishiki
LKotoshougiku
WKaiou
LHarumafuji
WKotomitsuki
LHakuhou
LAsashouryuu
LKakuryuu
LTochinoshin
WTakekaze
WMiyabiyama
LBaruto

7W 8L
 

Komusubi
 

Baruto
 

LAsashouryuu
WHarumafuji
WChiyotaikai
WKaiou
LHakuhou
WKotoshougiku
WAminishiki
WMiyabiyama
WShoutenrou
WTochinoshin
WKotooushuu
WKotomitsuki
WTokitenkuu
LKakuryuu
WKisenosato

12W 3L
 

Maegashira
1

Tochinoshin
 

LKotomitsuki
LAsashouryuu
LHakuhou
LKotooushuu
WHarumafuji
WChiyotaikai
LKaiou
LAminishiki
LKotoshougiku
LBaruto
WShoutenrou
WKisenosato
LMiyabiyama
LKyokutenhou
LTamanoshima

4W 11L
 

Maegashira
2

Shoutenrou
 

LKaiou
LChiyotaikai
LKotooushuu
LAsashouryuu
LKotomitsuki
WHakuhou
LTokitenkuu
LHarumafuji
LBaruto
LAminishiki
LTochinoshin
LToyonoshima
WKyokutenhou
LAsasekiryuu
LMoukonami

2W 13L
 

Maegashira
3

Tamanoshima
 

LKotoshougiku
LKisenosato
LKotomitsuki
WHarumafuji
LKaiou
LKotooushuu
LAsashouryuu
LHakuhou
WTakekaze
WChiyotaikai
WAsasekiryuu
LMiyabiyama
LGoueidou
LAminishiki
WTochinoshin

5W 10L
 

Maegashira
4

Toyonoshima
 

LKakuryuu
WGoueidou
LHoumashou
WAran
WAsasekiryuu
LTakamisakari
LKotomitsuki
LKotooushuu
WIwakiyama
LTakekaze
WMoukonami
WShoutenrou
LHarumafuji
LBushuuyama
WKotoshougiku

7W 8L
 

Maegashira
5

Goueidou
 

WTokitenkuu
LToyonoshima
LAran
LKakuryuu
WTakamisakari
LHoumashou
WShimotori
LTakekaze
WAsasekiryuu
WKyokutenhou
WTosayutaka
WMoukonami
WTamanoshima
WKotoshougiku
WKakizoe

10W 5L
 

Maegashira
6

Asasekiryuu
 

LTakekaze
LAran
LKakuryuu
WTokitenkuu
LToyonoshima
LIwakiyama
LMoukonami
WBushuuyama
LGoueidou
LShimotori
LTamanoshima
WTochinonada
WToyohibiki
WShoutenrou
WFuten'ou

6W 9L
 

Maegashira
7

Aran
 

LHoumashou
WAsasekiryuu
WGoueidou
LToyonoshima
WKakizoe
LToyohibiki
WKasugaou
LTokitenkuu
LTakamisakari
WTochinonada
LTakekaze
LIwakiyama
WYoshikaze
LTosayutaka
WBushuuyama

7W 8L
 

Maegashira
8

Iwakiyama
 

WTakamisakari
WMoukonami
WShimotori
LTakekaze
WKasugaou
WAsasekiryuu
LTochiouzan
LHoumashou
LToyonoshima
LWakanosato
LYoshikaze
WAran
WMasatsukasa
WTokitenkuu
LTamaasuka

8W 7L
 

Maegashira
9

Moukonami
 

WShimotori
LIwakiyama
LTakamisakari
LHoumashou
LHokutouriki
WKakizoe
WAsasekiryuu
LKokkai
WTokitenkuu
LFuten'ou
LToyonoshima
LGoueidou
LTochinonada
LKasugaou
WShoutenrou

5W 10L
 

Maegashira
10

Tosayutaka
 

WToyohibiki
LKakizoe
LTochiouzan
LTakamisakari
LYoshikaze
WWakanosato
WTamaasuka
LFuten'ou
WHoumashou
LHokutouriki
LGoueidou
WMasatsukasa
LKokkai
WAran
LTochinonada

6W 9L
 

Maegashira
11

Kakizoe
 

WTochiouzan
WTosayutaka
WToyohibiki
LFuten'ou
LAran
LMoukonami
WKokkai
WShimotori
WTamaasuka
WYoshikaze
WMasatsukasa
LWakanosato
WKasugaou
LHokutouriki
LGoueidou

9W 6L
 

Maegashira
12

Tochiouzan
 

LKakizoe
WTamaasuka
WTosayutaka
LMasatsukasa
WFuten'ou
LYoshikaze
WIwakiyama
WKasugaou
WKokkai
WHoumashou
LBushuuyama
WToyohibiki
WWakanosato
WTakekaze
WTakamisakari

11W 4L
 

Maegashira
13

Tamaasuka
 

WTochinonada
LTochiouzan
LBushuuyama
LHokutouriki
LMasatsukasa
WFuten'ou
LTosayutaka
LYoshikaze
LKakizoe
LToyohibiki
WHoumashou
LKimurayama
WShimotori
WYamamotoyama
WIwakiyama

6W 9L
 

Maegashira
14

Kokkai
 

WWakanosato
WFuten'ou
LMasatsukasa
WYoshikaze
LToyohibiki
LBushuuyama
LKakizoe
WMoukonami
LTochiouzan
LKasugaou
WShimotori
LHokutouriki
WTosayutaka
WTochinonada
WKimurayama

8W 7L
 

Maegashira
15

Yoshikaze
 

WHokutouriki
LMasatsukasa
LTochinonada
LKokkai
WTosayutaka
WTochiouzan
WWakanosato
WTamaasuka
WToyohibiki
LKakizoe
WIwakiyama
WKasugaou
LAran
WHoumashou
LTokitenkuu

9W 6L
 

Maegashira
16

Masatsukasa
 

WFuten'ou
WYoshikaze
WKokkai
WTochiouzan
WTamaasuka
LKasugaou
LHokutouriki
WTochinonada
LWakanosato
LBushuuyama
LKakizoe
LTosayutaka
LIwakiyama
WTakamisakari
LShimotori

7W 8L
 

WEST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WBaruto
WTochinoshin
WMiyabiyama
WShoutenrou
WKyokutenhou
WAminishiki
WTamanoshima
WKotoshougiku
WChiyotaikai
WKisenosato
WHarumafuji
WKaiou
WKotooushuu
WKotomitsuki
LHakuhou

14W 1L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

WTochinoshin
WAminishiki
WTamanoshima
WMiyabiyama
WShoutenrou
WKyokutenhou
WToyonoshima
LKisenosato
WKakuryuu
LHarumafuji
W*Chiyotaikai
LBaruto
LHakuhou
LAsashouryuu
LKaiou

9W 6L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WShoutenrou
LKotoshougiku
WAminishiki
LBaruto
WTamanoshima
LKisenosato
WTochinoshin
WChiyotaikai
WMiyabiyama
WKotooushuu
LHakuhou
LAsashouryuu
LKakuryuu
LHarumafuji
WKotomitsuki

8W 7L
 

Sekiwake
 

Kotoshougiku
 

WTamanoshima
WKaiou
LHarumafuji
LChiyotaikai
WKisenosato
LBaruto
LHakuhou
LAsashouryuu
WTochinoshin
WMiyabiyama
LKyokutenhou
WKakuryuu
LAminishiki
LGoueidou
LToyonoshima

6W 9L
 

Komusubi
 

Aminishiki
 

LHakuhou
LKotomitsuki
LKaiou
LKisenosato
WChiyotaikai
LAsashouryuu
LBaruto
WTochinoshin
LKotooushuu
WShoutenrou
WMiyabiyama
WKyokutenhou
WKotoshougiku
WTamanoshima
LKakuryuu

7W 8L
 

Maegashira
1

Miyabiyama
 

LHarumafuji
LHakuhou
LAsashouryuu
LKotomitsuki
LKotooushuu
WTokitenkuu
WChiyotaikai
LBaruto
LKaiou
LKotoshougiku
LAminishiki
WTamanoshima
WTochinoshin
LKisenosato
LKyokutenhou

4W 11L
 

Maegashira
2

Kyokutenhou
 

WChiyotaikai
LKotooushuu
LKisenosato
LHakuhou
LAsashouryuu
LKotomitsuki
WTakekaze
LKakuryuu
LHarumafuji
LGoueidou
WKotoshougiku
LAminishiki
LShoutenrou
WTochinoshin
WMiyabiyama

5W 10L
 

Maegashira
3

Kakuryuu
 

WToyonoshima
WTokitenkuu
WAsasekiryuu
WGoueidou
WTakekaze
LHarumafuji
WKotooushuu
WKyokutenhou
LKotomitsuki
LHakuhou
WKisenosato
LKotoshougiku
WKaiou
WBaruto
WAminishiki

11W 4L
 

Maegashira
4

Tokitenkuu
 

LGoueidou
LKakuryuu
WTakekaze
LAsasekiryuu
WHoumashou
LMiyabiyama
WShoutenrou
WAran
LMoukonami
WTakamisakari
WToyohibiki
WKotooushuu
LBaruto
LIwakiyama
WYoshikaze

8W 7L
 

Maegashira
5

Takekaze
 

WAsasekiryuu
WHoumashou
LTokitenkuu
WIwakiyama
LKakuryuu
WShimotori
LKyokutenhou
WGoueidou
LTamanoshima
WToyonoshima
WAran
WTakamisakari
LKisenosato
LTochiouzan
WWakanosato

9W 6L
 

Maegashira
6

Houmashou
 

WAran
LTakekaze
WToyonoshima
WMoukonami
LTokitenkuu
WGoueidou
LToyohibiki
WIwakiyama
LTosayutaka
LTochiouzan
LTamaasuka
WShimotori
WTakamisakari
LYoshikaze
LHokutouriki

7W 8L
 

Maegashira
7

Takamisakari
 

LIwakiyama
WShimotori
WMoukonami
WTosayutaka
LGoueidou
WToyonoshima
LBushuuyama
LWakanosato
WAran
LTokitenkuu
WHokutouriki
LTakekaze
LHoumashou
LMasatsukasa
LTochiouzan

6W 9L
 

Maegashira
8

Shimotori
 

LMoukonami
LTakamisakari
LIwakiyama
WBushuuyama
LTochinonada
LTakekaze
LGoueidou
LKakizoe
WKasugaou
WAsasekiryuu
LKokkai
LHoumashou
LTamaasuka
LFuten'ou
WMasatsukasa

4W 11L
 

Maegashira
9

Toyohibiki
 

LTosayutaka
LBushuuyama
LKakizoe
WTochinonada
WKokkai
WAran
WHoumashou
LHokutouriki
LYoshikaze
WTamaasuka
LTokitenkuu
LTochiouzan
LAsasekiryuu
LWakanosato
WKasugaou

6W 9L
 

Maegashira
10

Bushuuyama
 

LKasugaou
WToyohibiki
WTamaasuka
LShimotori
LWakanosato
WKokkai
WTakamisakari
LAsasekiryuu
WTochinonada
WMasatsukasa
WTochiouzan
WFuten'ou
WHokutouriki
WToyonoshima
LAran

10W 5L
 

Maegashira
11

Kasugaou
 

WBushuuyama
WTochinonada
LHokutouriki
LWakanosato
LIwakiyama
WMasatsukasa
LAran
LTochiouzan
LShimotori
WKokkai
WFuten'ou
LYoshikaze
LKakizoe
WMoukonami
LToyohibiki

6W 9L
 

Maegashira
12

Tochinonada
 

LTamaasuka
LKasugaou
WYoshikaze
LToyohibiki
WShimotori
LHokutouriki
LFuten'ou
LMasatsukasa
LBushuuyama
LAran
LWakanosato
LAsasekiryuu
WMoukonami
LKokkai
WTosayutaka

4W 11L
 

Maegashira
13

Wakanosato
 

LKokkai
WHokutouriki
WFuten'ou
WKasugaou
WBushuuyama
LTosayutaka
LYoshikaze
WTakamisakari
WMasatsukasa
WIwakiyama
WTochinonada
WKakizoe
LTochiouzan
WToyohibiki
LTakekaze

10W 5L
 

Maegashira
14

Hokutouriki
 

LYoshikaze
LWakanosato
WKasugaou
WTamaasuka
WMoukonami
WTochinonada
WMasatsukasa
WToyohibiki
WFuten'ou
WTosayutaka
LTakamisakari
WKokkai
LBushuuyama
WKakizoe
WHoumashou

11W 4L
 

Maegashira
15

Futen'ou
 

LMasatsukasa
LKokkai
LWakanosato
WKakizoe
LTochiouzan
LTamaasuka
WTochinonada
WTosayutaka
LHokutouriki
WMoukonami
LKasugaou
LBushuuyama
LYamamotoyama
WShimotori
LAsasekiryuu

5W 10L
 

Asashouryuu(24)
Nobody
Baruto(4)
Kakuryuu(4)