2010 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WKakuryuu
WTochinoshin
WToyonoshima
WGoueidou
WMiyabiyama
WHokutouriki
LBaruto
WKisenosato
WKakizoe
WKotoshougiku
WTakekaze
LHarumafuji
LKaiou
WKotooushuu
WAsashouryuu

12W 3L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WToyonoshima
WMiyabiyama
WGoueidou
LKakuryuu
WTochinoshin
WKisenosato
WKakizoe
WHokutouriki
LBaruto
LYoshikaze
WKaiou
LTakekaze
LAsashouryuu
LHakuhou
WHarumafuji

9W 6L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

LGoueidou
LKakuryuu
LHokutouriki
LTochinoshin
WToyonoshima
LMiyabiyama
LTakekaze
L*Yoshikaze
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 7L 7A
 

Sekiwake
 

Baruto
 

WHokutouriki
LKisenosato
WKakuryuu
W*Chiyotaikai
WKaiou
WKotoshougiku
WHakuhou
WHarumafuji
WKotooushuu
LToyonoshima
LAsashouryuu
WGoueidou
WAminishiki
WKakizoe
WKyokutenhou

12W 3L
 

Komusubi
 

Kotoshougiku
 

LAsashouryuu
LHarumafuji
LKisenosato
WKaiou
WHokutouriki
LBaruto
LKakuryuu
WToyonoshima
WTochinoshin
LHakuhou
LGoueidou
WYoshikaze
WMiyabiyama
LKyokutenhou
LTakekaze

6W 9L
 

Maegashira
1

Toyonoshima
 

LKotooushuu
LAsashouryuu
LHakuhou
WHarumafuji
LKotomitsuki
WKaiou
WKyokutenhou
LKotoshougiku
LKakuryuu
WBaruto
WMiyabiyama
WTochinoshin
WGoueidou
WYoshikaze
LKisenosato

8W 7L
 

Maegashira
2

Goueidou
 

WKotomitsuki
LKaiou
LKotooushuu
LHakuhou
WAsashouryuu
LHarumafuji
LYoshikaze
WTochinoshin
WMiyabiyama
WKakuryuu
WKotoshougiku
LBaruto
LToyonoshima
WWakanosato
LAminishiki

7W 8L
 

Maegashira
3

Hokutouriki
 

LBaruto
WChiyotaikai
WKotomitsuki
LYoshikaze
LKotoshougiku
LHakuhou
LAsashouryuu
LKotooushuu
LKaiou
LKyokutenhou
LHarumafuji
LKakizoe
LTochinoshin
LBushuuyama
WTochinonada

3W 12L
 

Maegashira
4

Kakizoe
 

WTakekaze
WYoshikaze
WTamawashi
WWakanosato
LAminishiki
LTochinoshin
LKotooushuu
LAsashouryuu
LHakuhou
WKisenosato
LKyokutenhou
WHokutouriki
LHarumafuji
LBaruto
LKaiou

6W 9L
 

Maegashira
5

Yoshikaze
 

LKyokutenhou
LKakizoe
LWakanosato
WHokutouriki
LKisenosato
LAsasekiryuu
WGoueidou
W*Kotomitsuki
WBushuuyama
WKotooushuu
LTamawashi
LKotoshougiku
LKokkai
LToyonoshima
WMoukonami

6W 9L
 

Maegashira
6

Bushuuyama
 

LAminishiki
LTamawashi
LKyokutenhou
WTakekaze
LWakanosato
LTokitenkuu
LAsasekiryuu
LKokkai
LYoshikaze
LShimotori
LMoukonami
LTochiouzan
LHoumashou
WHokutouriki
LTochinoshin

2W 13L
 

Maegashira
7

Tamawashi
 

LWakanosato
WBushuuyama
LKakizoe
WShoutenrou
WTakekaze
WKyokutenhou
WTochiouzan
WAminishiki
LTokitenkuu
LTosayutaka
WYoshikaze
LKisenosato
WAran
LToyohibiki
LKakuryuu

8W 7L
 

Maegashira
8

Tokitenkuu
 

WAsasekiryuu
LKokkai
LTochiouzan
LAminishiki
WKyokutenhou
WBushuuyama
LTakamisakari
WHoumashou
WTamawashi
L*Moukonami
A 
A 
A 
A 
A 

5W 5L 5A
 

Maegashira
9

Kokkai
 

LShoutenrou
WTokitenkuu
LTakamisakari
LAran
LTosayutaka
LAminishiki
WHoumashou
WBushuuyama
WKyokutenhou
LWakanosato
LIwakiyama
LTamanoshima
WYoshikaze
LShimotori
LMiyabiyama

5W 10L
 

Maegashira
10

Tochiouzan
 

LAran
WTakamisakari
WTokitenkuu
LHoumashou
WIwakiyama
LHakuba
LTamawashi
WToyohibiki
WShimotori
LTamanoshima
WKitataiki
WBushuuyama
WKouryuu
LMoukonami
LTosayutaka

8W 7L
 

Maegashira
11

Takamisakari
 

WMoukonami
LTochiouzan
WKokkai
LHakuba
LToyohibiki
LAran
WTokitenkuu
WShimotori
WTochinonada
WShoutenrou
LTosayutaka
LKouryuu
LIwakiyama
LKitataiki
WAsasekiryuu

7W 8L
 

Maegashira
12

Houmashou
 

WTosayutaka
LShimotori
LTamanoshima
WTochiouzan
WAsasekiryuu
LShoutenrou
LKokkai
LTokitenkuu
WKitataiki
WKouryuu
LToyohibiki
WMoukonami
WBushuuyama
WHakuba
WIwakiyama

9W 6L
 

Maegashira
13

Tamanoshima
 

LShimotori
LTosayutaka
WHoumashou
WIwakiyama
LKitataiki
WKouryuu
LWakanosato
LMoukonami
LAran
WTochiouzan
WAsasekiryuu
WKokkai
WShoutenrou
LTochinonada
LHakuba

7W 8L
 

Maegashira
14

Iwakiyama
 

LHakuba
WKouryuu
LKitataiki
LTamanoshima
LTochiouzan
WShimotori
WMoukonami
WB̊C
WTosayutaka
WTochinonada
WKokkai
WAsasekiryuu
WTakamisakari
LAran
LHoumashou

9W 6L
 

Maegashira
15

Kitataiki
 

WTochinonada
LToyohibiki
WIwakiyama
WKouryuu
WTamanoshima
WMoukonami
WAran
WShoutenrou
LHoumashou
LHakuba
LTochiouzan
LAminishiki
WTosayutaka
WTakamisakari
LShimotori

9W 6L
 

Maegashira
16

Kouryuu
 

LToyohibiki
LIwakiyama
WShimotori
LKitataiki
LTokusegawa
LTamanoshima
LTosayutaka
LTochinonada
LMoukonami
LHoumashou
WShoutenrou
WTakamisakari
LTochiouzan
LKotokasuga
LAran

3W 12L
 

WEST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WKotoshougiku
WToyonoshima
WTochinoshin
WMiyabiyama
LGoueidou
WKakuryuu
WHokutouriki
WKakizoe
WKisenosato
WTakekaze
WBaruto
WKaiou
WKotooushuu
WHarumafuji
LHakuhou

13W 2L
 

Oozeki
 

Harumafuji
 

WTochinoshin
WKotoshougiku
WMiyabiyama
LToyonoshima
WKakuryuu
WGoueidou
WKisenosato
LBaruto
WTakekaze
LKaiou
WHokutouriki
WHakuhou
WKakizoe
LAsashouryuu
LKotooushuu

10W 5L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

LMiyabiyama
WGoueidou
WChiyotaikai
LKotoshougiku
LBaruto
LToyonoshima
WTochinoshin
WKakuryuu
WHokutouriki
WHarumafuji
LKotooushuu
LAsashouryuu
WHakuhou
WKisenosato
WKakizoe

9W 6L
 

Sekiwake
 

Chiyotaikai
 

LKisenosato
LHokutouriki
LKaiou
L*Baruto
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0W 4L
 

Komusubi
 

Kakuryuu
 

LHakuhou
WKotomitsuki
LBaruto
WKotooushuu
LHarumafuji
LAsashouryuu
WKotoshougiku
LKaiou
WToyonoshima
LGoueidou
WTochinoshin
WMiyabiyama
LKisenosato
LAminishiki
WTamawashi

7W 8L
 

Maegashira
1

Tochinoshin
 

LHarumafuji
LHakuhou
LAsashouryuu
WKotomitsuki
LKotooushuu
WKakizoe
LKaiou
LGoueidou
LKotoshougiku
LMiyabiyama
LKakuryuu
LToyonoshima
WHokutouriki
WTakekaze
WBushuuyama

5W 10L
 

Maegashira
2

Miyabiyama
 

WKaiou
LKotooushuu
LHarumafuji
LAsashouryuu
LHakuhou
WKotomitsuki
LAminishiki
LTakekaze
LGoueidou
WTochinoshin
LToyonoshima
LKakuryuu
LKotoshougiku
WAsasekiryuu
WKokkai

5W 10L
 

Maegashira
3

Kisenosato
 

WChiyotaikai
WBaruto
WKotoshougiku
WKyokutenhou
WYoshikaze
LKotooushuu
LHarumafuji
LHakuhou
LAsashouryuu
LKakizoe
WAminishiki
WTamawashi
WKakuryuu
LKaiou
WToyonoshima

9W 6L
 

Maegashira
4

Takekaze
 

LKakizoe
WKyokutenhou
WAminishiki
LBushuuyama
LTamawashi
LWakanosato
WKotomitsuki
WMiyabiyama
LHarumafuji
LAsashouryuu
LHakuhou
WKotooushuu
LAsasekiryuu
LTochinoshin
WKotoshougiku

6W 9L
 

Maegashira
5

Kyokutenhou
 

WYoshikaze
LTakekaze
WBushuuyama
LKisenosato
LTokitenkuu
LTamawashi
LToyonoshima
WWakanosato
LKokkai
WHokutouriki
WKakizoe
WHakuba
WShimotori
WKotoshougiku
LBaruto

8W 7L
 

Maegashira
6

Aminishiki
 

WBushuuyama
WWakanosato
LTakekaze
WTokitenkuu
WKakizoe
WKokkai
WMiyabiyama
LTamawashi
WAsasekiryuu
WAran
LKisenosato
WKitataiki
LBaruto
WKakuryuu
WGoueidou

11W 4L
 

Maegashira
7

Wakanosato
 

WTamawashi
LAminishiki
WYoshikaze
LKakizoe
WBushuuyama
WTakekaze
WTamanoshima
LKyokutenhou
WShoutenrou
WKokkai
LAran
WTosayutaka
WHakuba
LGoueidou
LToyohibiki

9W 6L
 

Maegashira
8

Asasekiryuu
 

LTokitenkuu
WShoutenrou
WAran
WMoukonami
LHoumashou
WYoshikaze
WBushuuyama
LTosayutaka
LAminishiki
LToyohibiki
LTamanoshima
LIwakiyama
WTakekaze
LMiyabiyama
LTakamisakari

6W 9L
 

Maegashira
9

Shoutenrou
 

WKokkai
LAsasekiryuu
LMoukonami
LTamawashi
WShimotori
WHoumashou
LHakuba
LKitataiki
LWakanosato
LTakamisakari
LKouryuu
LTochinonada
LTamanoshima
LTosayutaka
LSagatsukasa

3W 12L
 

Maegashira
10

Aran
 

WTochiouzan
WMoukonami
LAsasekiryuu
WKokkai
WTochinonada
WTakamisakari
LKitataiki
WHakuba
WTamanoshima
LAminishiki
WWakanosato
LToyohibiki
LTamawashi
WIwakiyama
WKouryuu

10W 5L
 

Maegashira
11

Moukonami
 

LTakamisakari
LAran
WShoutenrou
LAsasekiryuu
LHakuba
LKitataiki
LIwakiyama
WTamanoshima
WKouryuu
W*Tokitenkuu
WBushuuyama
LHoumashou
LToyohibiki
WTochiouzan
LYoshikaze

6W 9L
 

Maegashira
12

Tosayutaka
 

LHoumashou
WTamanoshima
LHakuba
WToyohibiki
WKokkai
WTochinonada
WKouryuu
WAsasekiryuu
LIwakiyama
WTamawashi
WTakamisakari
LWakanosato
LKitataiki
WShoutenrou
WTochiouzan

10W 5L
 

Maegashira
13

Shimotori
 

WTamanoshima
WHoumashou
LKouryuu
WTochinonada
LShoutenrou
LIwakiyama
LToyohibiki
LTakamisakari
LTochiouzan
WBushuuyama
WHakuba
WSagatsukasa
LKyokutenhou
WKokkai
WKitataiki

8W 7L
 

Maegashira
14

Hakuba
 

WIwakiyama
LTochinonada
WTosayutaka
WTakamisakari
WMoukonami
WTochiouzan
WShoutenrou
LAran
WToyohibiki
WKitataiki
LShimotori
LKyokutenhou
LWakanosato
LHoumashou
WTamanoshima

9W 6L
 

Maegashira
15

Tochinonada
 

LKitataiki
WHakuba
LToyohibiki
LShimotori
LAran
LTosayutaka
LKotokasuga
WKouryuu
LTakamisakari
LIwakiyama
WTokusegawa
WShoutenrou
LB̊C
WTamanoshima
LHokutouriki

5W 10L
 

Maegashira
16

Toyohibiki
 

WKouryuu
WKitataiki
WTochinonada
LTosayutaka
WTakamisakari
WSagatsukasa
WShimotori
LTochiouzan
LHakuba
WAsasekiryuu
WHoumashou
WAran
WMoukonami
WTamawashi
WWakanosato

12W 3L
 

Asashouryuu(25)
Baruto(1)
Toyohibiki(3)
Aminishiki(5)
Asashouryuu, Chiyotaikai, Tamarikidou, Daimanazuru