2010 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WTochinoshin
WTochiouzan
WAsasekiryuu
WAran
WAminishiki
WHakuba
WKyokutenhou
WTokitenkuu
WKakuryuu
WKisenosato
WKotoshougiku
WKitataiki
WKotooushuu
WHarumafuji
WBaruto

15W 0L
 

Oozeki
 

Baruto
 

WHakuba
LAran
LTochiouzan
WAsasekiryuu
WKyokutenhou
WTochinoshin
LAminishiki
WKitataiki
WKaiou
WTokitenkuu
WKisenosato
LKotoshougiku
LHarumafuji
LKotooushuu
LHakuhou

8W 7L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WAsasekiryuu
WHakuba
WAran
WAminishiki
WTochiouzan
WKyokutenhou
WKisenosato
LKakuryuu
LTochinoshin
WKaiou
LTokitenkuu
WHoumashou
LHakuhou
WBaruto
LHarumafuji

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kisenosato
 

WAminishiki
WKyokutenhou
LTochinoshin
WHakuba
WKotoshougiku
WAsasekiryuu
LKotooushuu
WTochiouzan
LAran
LHakuhou
LBaruto
LHarumafuji
LHoumashou
WKitataiki
LKakuryuu

7W 8L
 

Komusubi
 

Hakuba
 

LBaruto
LKotooushuu
LAminishiki
LKisenosato
WAran
LHakuhou
WTochinoshin
LHarumafuji
LAsasekiryuu
LTochiouzan
LKitataiki
WKyokutenhou
LKotoshougiku
LShimotori
WTokusegawa

4W 11L
 

Maegashira
1

Tochiouzan
 

WHarumafuji
LHakuhou
WBaruto
LKaiou
LKotooushuu
WKotoshougiku
WTokusegawa
LKisenosato
LWakanosato
WHakuba
WAminishiki
WKakuryuu
LAran
WKyokutenhou
WTokitenkuu

9W 6L
 

Maegashira
2

Aran
 

LKaiou
WBaruto
LKotooushuu
LHakuhou
LHakuba
WHarumafuji
WYoshikaze
WAsasekiryuu
WKisenosato
WKotoshougiku
WTochinoshin
WWakanosato
WTochiouzan
WKakuryuu
WHoumashou

11W 4L
 

Maegashira
3

Kyokutenhou
 

WKotoshougiku
LKisenosato
WHarumafuji
WTochinoshin
LBaruto
LKotooushuu
LHakuhou
LKaiou
WYoshikaze
WAminishiki
WShimotori
LHakuba
LKakuryuu
LTochiouzan
WAsasekiryuu

7W 8L
 

Maegashira
4

Goueidou
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
5

Toyonoshima
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
6

Kakuryuu
 

WWakanosato
WTokitenkuu
WKitataiki
WShimotori
WKakizoe
WMoukonami
WTosayutaka
WKotooushuu
LHakuhou
LHarumafuji
WHoumashou
LTochiouzan
WKyokutenhou
LAran
WKisenosato

11W 4L
 

Maegashira
7

Wakanosato
 

LKakuryuu
WKitataiki
LTokitenkuu
WKakizoe
LTakekaze
WYoshikaze
WKokkai
LAminishiki
WTochiouzan
WTakamisakari
WTokusegawa
LAran
WMoukonami
LTosayutaka
WKotoshougiku

9W 6L
 

Maegashira
8

Wakakouyuu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
9

Shimotori
 

WKakizoe
WTokusegawa
LYoshikaze
LKakuryuu
LKitataiki
WKokkai
LHoumashou
LGagamaru
WBushuuyama
LTamawashi
LKyokutenhou
LMoukonami
LHokutouriki
WHakuba
WTakamisakari

6W 9L
 

Maegashira
10

Moukonami
 

WTosayutaka
WYoshikaze
LGagamaru
WTakamisakari
WTamawashi
LKakuryuu
LBushuuyama
WKokkai
LHoumashou
LTokusegawa
WKimurayama
WShimotori
LWakanosato
LAsasekiryuu
WTakekaze

8W 7L
 

Maegashira
11

Takekaze
 

LTakamisakari
WKakizoe
WTamawashi
LTosayutaka
WWakanosato
WBushuuyama
LHokutouriki
LHoumashou
LKimurayama
WShoutenrou
LGagamaru
LTokusegawa
WTamaasuka
LKokkai
LMoukonami

6W 9L
 

Maegashira
12

Gagamaru
 

LKokkai
LTosayutaka
WMoukonami
WHokutouriki
LKimurayama
LTamaasuka
WKakizoe
WShimotori
LShoutenrou
LHoumashou
WTakekaze
LTamawashi
LYoshikaze
LTakamisakari
LBushuuyama

5W 10L
 

Maegashira
13

Houmashou
 

WKimurayama
WTakamisakari
WShoutenrou
WTamaasuka
WHokutouriki
WTosayutaka
WShimotori
WTakekaze
WMoukonami
WGagamaru
LKakuryuu
LKotooushuu
WKisenosato
LTokusegawa
LAran

11W 4L
 

Maegashira
14

Tamawashi
 

WBushuuyama
LKokkai
LTakekaze
LShoutenrou
LMoukonami
LSagatsukasa
WKimurayama
WYoshikaze
LTakamisakari
WShimotori
WKakizoe
WGagamaru
LMasatsukasa
LKotokasuga
WTosayutaka

7W 8L
 

Maegashira
15

Bushuuyama
 

LTamawashi
WKimurayama
LTakamisakari
LMasatsukasa
WTosayutaka
LTakekaze
WMoukonami
LKasugaou
LShimotori
WTamaasuka
WHokutouriki
LYoshikaze
WKotokasuga
WTamanoshima
WGagamaru

8W 7L
 

Maegashira
16

Tamaasuka
 

LHokutouriki
WSagatsukasa
LKimurayama
LHoumashou
WKotokasuga
WGagamaru
LTakamisakari
LKakizoe
WKokkai
LBushuuyama
LTosayutaka
LSoukokurai
LTakekaze
WShoutenrou
Lkouryuu

5W 10L
 

WEST

Oozeki
 

Harumafuji
 

LTochiouzan
WTochinoshin
LKyokutenhou
LKotoshougiku
WAsasekiryuu
LAran
WKitataiki
WHakuba
WTokitenkuu
WKakuryuu
W*Kaiou
WKisenosato
WBaruto
LHakuhou
WKotooushuu

10W 5L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dismissed
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WAran
WAsasekiryuu
LKotoshougiku
WTochiouzan
WTochinoshin
WAminishiki
LTokitenkuu
WKyokutenhou
LBaruto
LKotooushuu
L*Harumafuji
A 
A 
A 
A 

6W 5L 4A
 

Sekiwake
 

Kotoshougiku
 

LKyokutenhou
LAminishiki
WKaiou
WHarumafuji
LKisenosato
LTochiouzan
WAsasekiryuu
LTochinoshin
LKitataiki
LAran
LHakuhou
WBaruto
WHakuba
LTokitenkuu
LWakanosato

5W 10L
 

Komusubi
 

Tochinoshin
 

LHakuhou
LHarumafuji
WKisenosato
LKyokutenhou
LKaiou
LBaruto
LHakuba
WKotoshougiku
WKotooushuu
LAsasekiryuu
LAran
LAminishiki
WTokitenkuu
WYoshikaze
WKitataiki

6W 9L
 

Maegashira
1

Asasekiryuu
 

LKotooushuu
LKaiou
LHakuhou
LBaruto
LHarumafuji
LKisenosato
LKotoshougiku
LAran
WHakuba
WTochinoshin
LYoshikaze
LTokitenkuu
WKakizoe
WMoukonami
LKyokutenhou

4W 11L
 

Maegashira
2

Aminishiki
 

LKisenosato
WKotoshougiku
WHakuba
LKotooushuu
LHakuhou
LKaiou
WBaruto
WWakanosato
WTokusegawa
LKyokutenhou
LTochiouzan
WTochinoshin
L*Kitataiki
A 
A 

6W 7L 2A
 

Maegashira
3

Tokitenkuu
 

WKitataiki
LKakuryuu
WWakanosato
WTokusegawa
WYoshikaze
LKakizoe
WKaiou
LHakuhou
LHarumafuji
LBaruto
WKotooushuu
WAsasekiryuu
LTochinoshin
WKotoshougiku
LTochiouzan

8W 7L
 

Maegashira
4

Kitataiki
 

LTokitenkuu
LWakanosato
LKakuryuu
WYoshikaze
WShimotori
LTokusegawa
LHarumafuji
LBaruto
WKotoshougiku
WKakizoe
WHakuba
LHakuhou
W*Aminishiki
LKisenosato
LTochinoshin

6W 9L
 

Maegashira
5

Miyabiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
6

Toyohibiki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
7

Tokusegawa
 

WYoshikaze
LShimotori
WKakizoe
LTokitenkuu
WTakamisakari
WKitataiki
LTochiouzan
WKimurayama
LAminishiki
WMoukonami
LWakanosato
WTakekaze
LKokkai
WHoumashou
LHakuba

8W 7L
 

Maegashira
8

Yoshikaze
 

LTokusegawa
LMoukonami
WShimotori
LKitataiki
LTokitenkuu
LWakanosato
LAran
LTamawashi
LKyokutenhou
LTosayutaka
WAsasekiryuu
WBushuuyama
WGagamaru
LTochinoshin
WKokkai

5W 10L
 

Maegashira
9

Kakizoe
 

LShimotori
LTakekaze
LTokusegawa
LWakanosato
LKakuryuu
WTokitenkuu
LGagamaru
WTamaasuka
LTosayutaka
LKitataiki
LTamawashi
LKokkai
LAsasekiryuu
WHokutouriki
LKimurayama

3W 12L
 

Maegashira
10

Tosayutaka
 

LMoukonami
WGagamaru
LKokkai
WTakekaze
LBushuuyama
LHoumashou
LKakuryuu
WHokutouriki
WKakizoe
WYoshikaze
WTamaasuka
LTakamisakari
WShoutenrou
WWakanosato
LTamawashi

8W 7L
 

Maegashira
11

Takamisakari
 

WTakekaze
LHoumashou
WBushuuyama
LMoukonami
LTokusegawa
WHokutouriki
WTamaasuka
WShoutenrou
WTamawashi
LWakanosato
WKokkai
WTosayutaka
LKimurayama
WGagamaru
LShimotori

9W 6L
 

Maegashira
12

Kokkai
 

WGagamaru
WTamawashi
WTosayutaka
LKimurayama
WShoutenrou
LShimotori
LWakanosato
LMoukonami
LTamaasuka
WHokutouriki
LTakamisakari
WKakizoe
WTokusegawa
WTakekaze
LYoshikaze

8W 7L
 

Maegashira
13

Kimurayama
 

LHoumashou
LBushuuyama
WTamaasuka
WKokkai
WGagamaru
WShoutenrou
LTamawashi
LTokusegawa
WTakekaze
LKotokasuga
LMoukonami
LHokutouriki
WTakamisakari
Wkouryuu
WKakizoe

8W 7L
 

Maegashira
14

Okinoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
15

Hokutouriki
 

WTamaasuka
WShoutenrou
WSoukokurai
LGagamaru
LHoumashou
LTakamisakari
WTakekaze
LTosayutaka
WTamanoshima
LKokkai
LBushuuyama
WKimurayama
WShimotori
LKakizoe
WKotokasuga

8W 7L
 

Maegashira
16

Shoutenrou
 

LKotokasuga
LHokutouriki
LHoumashou
WTamawashi
LKokkai
LKimurayama
Wkouryuu
LTakamisakari
WGagamaru
LTakekaze
LSoukokurai
WSagatsukasa
LTosayutaka
LTamaasuka
WTamanoshima

5W 10L
 

Hakuhou(15)
Nobody
Aran(2), Houmashou(4)
Kakuryuu(5)
Kotomitsuki, Kaihou