2011 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WKakuryuu
WToyonoshima
WAminishiki
WTochinoshin
WYoshikaze
WAran
WTochiouzan
WTamawashi
WHoumashou
WKotoshougiku
LKisenosato
WHarumafuji
WKotooushuu
WBaruto
WKaiou

14W 1L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WTochiouzan
LAminishiki
WTochinoshin
WYoshikaze
WToyonoshima
LHoumashou
LKakuryuu
WAran
WKotoshougiku
WKisenosato
LTamawashi
WBaruto
LHarumafuji
WKotooushuu
LHakuhou

9W 6L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WAminishiki
LTochiouzan
WToyonoshima
WAran
WTamawashi
WTochinoshin
WYoshikaze
WKisenosato
WTokusegawa
LHoumashou
WHarumafuji
LKakuryuu
LHakuhou
LKaiou
WBaruto

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kisenosato
 

WYoshikaze
LAran
WTochiouzan
WKakuryuu
WAminishiki
LKotoshougiku
WToyonoshima
LKotooushuu
WTochinoshin
LKaiou
WHakuhou
WTamawashi
LBaruto
WOkinoumi
WHarumafuji

10W 5L
 

Komusubi
 

Tochiouzan
 

LKaiou
WKotooushuu
LKisenosato
LKotoshougiku
WHarumafuji
LBaruto
LHakuhou
LKakuryuu
LToyonoshima
WAminishiki
LYoshikaze
LAran
WTamawashi
WHoumashou
WGagamaru

6W 9L
 

Maegashira
1

Toyonoshima
 

WBaruto
LHakuhou
LKotooushuu
LHarumafuji
LKaiou
LKakuryuu
LKisenosato
LKotoshougiku
WTochiouzan
WYoshikaze
WAminishiki
WTochinoshin
WAran
WTokusegawa
WTamawashi

8W 7L
 

Maegashira
2

Tochinoshin
 

LHarumafuji
LKotoshougiku
LKaiou
LHakuhou
LBaruto
LKotooushuu
WHoumashou
LAminishiki
LKisenosato
LKakuryuu
LTokusegawa
LToyonoshima
WYoshikaze
WGagamaru
WAran

4W 11L
 

Maegashira
3

Aran
 

LKotoshougiku
WKisenosato
WHoumashou
LKotooushuu
WTokusegawa
LHakuhou
LHarumafuji
LKaiou
LYoshikaze
WBaruto
LKakuryuu
WTochiouzan
LToyonoshima
LAminishiki
LTochinoshin

5W 10L
 

Maegashira
4

Houmashou
 

LTamawashi
WGoueidou
LAran
WTokusegawa
WAsasekiryuu
WKaiou
LTochinoshin
LBaruto
LHakuhou
WKotooushuu
WGagamaru
WTakekaze
LKotoshougiku
LTochiouzan
WKakuryuu

8W 7L
 

Maegashira
5

Goueidou
 

LTokusegawa
LHoumashou
WKyokutenhou
LTamawashi
WGagamaru
WAsasekiryuu
WTakekaze
WYoshikaze
WTosayutaka
LHarumafuji
WKitataiki
WWakanosato
WAminishiki
WTokitenkuu
WKotoshougiku

11W 4L
 

Maegashira
6

Kyokutenhou
 

WAsasekiryuu
LTakekaze
LGoueidou
WGagamaru
LTosayutaka
LTokusegawa
LKitataiki
LTokitenkuu
WTakamisakari
LTamawashi
WMiyabiyama
WKokkai
LKotokasuga
WWakanosato
WToyozakura

7W 8L
 

Maegashira
7

Takekaze
 

LGagamaru
WKyokutenhou
WKitataiki
WAsasekiryuu
LTokitenkuu
WTosayutaka
LGoueidou
LOkinoumi
LShoutenrou
WTokusegawa
LHakuba
LHoumashou
WKokkai
WTochinonada
WToyohibiki

8W 7L
 

Maegashira
8

Kitataiki
 

WTosayutaka
LMiyabiyama
LTakekaze
WTokitenkuu
WTakamisakari
WWakanosato
WKyokutenhou
LAsasekiryuu
LToyohibiki
WKokkai
LGoueidou
LOkinoumi
WTochinonada
WSoukokurai
WMoukonami

9W 6L
 

Maegashira
9

Takamisakari
 

WTokitenkuu
WTosayutaka
LHakuba
WMiyabiyama
LKitataiki
LShoutenrou
LWakanosato
LGagamaru
LKyokutenhou
LToyohibiki
WAsasekiryuu
WToyozakura
WKimurayama
LKotokasuga
LSoukokurai

6W 9L
 

Maegashira
10

Miyabiyama
 

LWakanosato
WKitataiki
WTokitenkuu
LTakamisakari
WShimotori
LOkinoumi
LHakuba
LTosayutaka
LKouryuu
WWakakouyuu
LKyokutenhou
LAsasekiryuu
LMoukonami
WToyozakura
WKimurayama

6W 9L
 

Maegashira
11

Shoutenrou
 

WHakuba
LKouryuu
LWakanosato
WShimotori
WMoukonami
WTakamisakari
LTokitenkuu
WTochinonada
WTakekaze
LOkinoumi
LToyozakura
LSoukokurai
WGagamaru
LWakakouyuu
WKotokasuga

8W 7L
 

Maegashira
12

Kouryuu
 

LShimotori
WShoutenrou
LOkinoumi
WHakuba
WKotokasuga
LTochinonada
LSoukokurai
LMoukonami
WMiyabiyama
WToyozakura
WKokkai
LTosayutaka
WWakakouyuu
WToyohibiki
LWakanosato

8W 7L
 

Maegashira
13

Okinoumi
 

WMoukonami
LWakakouyuu
WKouryuu
LKotokasuga
WToyohibiki
WMiyabiyama
WKimurayama
WTakekaze
WTochinonada
WShoutenrou
WWakanosato
WKitataiki
WHakuba
LKisenosato
LTokusegawa

11W 4L
 

Maegashira
14

Wakakouyuu
 

WKotokasuga
WOkinoumi
LKokkai
LMoukonami
LTochinonada
WSoukokurai
WToyozakura
WToyohibiki
WShimotori
LMiyabiyama
LKimurayama
WTokitenkuu
LKouryuu
WShoutenrou
WHakuba

9W 6L
 

Maegashira
15

Kokkai
 

LKimurayama
LTochinonada
WWakakouyuu
LSoukokurai
LToyozakura
LToyohibiki
WShimotori
LHakuba
WKotokasuga
LKitataiki
LKouryuu
LKyokutenhou
LTakekaze
LMoukonami
LTokitenkuu

3W 12L
 

Maegashira
16

Soukokurai
 

WToyohibiki
WToyozakura
LTochinonada
WKokkai
WKimurayama
LWakakouyuu
WKouryuu
LKotokasuga
LHakuba
LShimotori
WMoukonami
WShoutenrou
LTosayutaka
LKitataiki
WTakamisakari

8W 7L
 

Maegashira
17

Toyozakura
 

LTochinonada
LSoukokurai
LToyohibiki
LKimurayama
WKokkai
LKotokasuga
LWakakouyuu
WShimotori
WMoukonami
LKouryuu
WShoutenrou
LTakamisakari
WTokitenkuu
LMiyabiyama
LKyokutenhou

5W 10L
 

WEST

Oozeki
 

Baruto
 

LToyonoshima
WKakuryuu
WYoshikaze
WAminishiki
WTochinoshin
WTochiouzan
WTamawashi
WHoumashou
WHarumafuji
LAran
LKotoshougiku
LKaiou
WKisenosato
LHakuhou
LKotooushuu

9W 6L
 

Oozeki
 

Harumafuji
 

WTochinoshin
WYoshikaze
WKakuryuu
WToyonoshima
LTochiouzan
LTamawashi
WAran
WTokusegawa
LBaruto
WGoueidou
LKotooushuu
LHakuhou
WKaiou
LKotoshougiku
LKisenosato

8W 7L
 

Sekiwake
 

Kotoshougiku
 

WAran
WTochinoshin
WTamawashi
WTochiouzan
LKakuryuu
WKisenosato
WAminishiki
WToyonoshima
LKaiou
LHakuhou
WBaruto
WYoshikaze
WHoumashou
WHarumafuji
LGoueidou

11W 4L
 

Komusubi
 

Kakuryuu
 

LHakuhou
LBaruto
LHarumafuji
LKisenosato
WKotoshougiku
WToyonoshima
WKaiou
WTochiouzan
LAminishiki
WTochinoshin
WAran
WKotooushuu
LTokusegawa
WTamawashi
LHoumashou

8W 7L
 

Maegashira
1

Aminishiki
 

LKotooushuu
WKaiou
LHakuhou
LBaruto
LKisenosato
WYoshikaze
LKotoshougiku
WTochinoshin
WKakuryuu
LTochiouzan
LToyonoshima
LTokusegawa
LGoueidou
WAran
WAsasekiryuu

6W 9L
 

Maegashira
2

Yoshikaze
 

LKisenosato
LHarumafuji
LBaruto
LKaiou
LHakuhou
LAminishiki
LKotooushuu
LGoueidou
WAran
LToyonoshima
WTochiouzan
LKotoshougiku
LTochinoshin
WAsasekiryuu
WShimotori

4W 11L
 

Maegashira
3

Tamawashi
 

WHoumashou
LTokusegawa
LKotoshougiku
WGoueidou
LKotooushuu
WHarumafuji
LBaruto
LHakuhou
LAsasekiryuu
WKyokutenhou
WKaiou
LKisenosato
LTochiouzan
LKakuryuu
LToyonoshima

5W 10L
 

Maegashira
4

Tokusegawa
 

WGoueidou
WTamawashi
WAsasekiryuu
LHoumashou
LAran
WKyokutenhou
WGagamaru
LHarumafuji
LKotooushuu
LTakekaze
WTochinoshin
WAminishiki
WKakuryuu
LToyonoshima
WOkinoumi

9W 6L
 

Maegashira
5

Asasekiryuu
 

LKyokutenhou
WGagamaru
LTokusegawa
LTakekaze
LHoumashou
LGoueidou
LTosayutaka
WKitataiki
WTamawashi
WTokitenkuu
LTakamisakari
WMiyabiyama
WShimotori
LYoshikaze
LAminishiki

6W 9L
 

Maegashira
6

Gagamaru
 

WTakekaze
LAsasekiryuu
WTosayutaka
LKyokutenhou
LGoueidou
LTokitenkuu
LTokusegawa
WTakamisakari
WWakanosato
LMoukonami
LHoumashou
WShimotori
LShoutenrou
LTochinoshin
LTochiouzan

5W 10L
 

Maegashira
7

Tosayutaka
 

LKitataiki
LTakamisakari
LGagamaru
LWakanosato
WKyokutenhou
LTakekaze
WAsasekiryuu
WMiyabiyama
LGoueidou
LKimurayama
WKotokasuga
WKouryuu
WSoukokurai
LHakuba
WTochinonada

7W 8L
 

Maegashira
8

Tokitenkuu
 

LTakamisakari
LWakanosato
LMiyabiyama
LKitataiki
WTakekaze
WGagamaru
WShoutenrou
WKyokutenhou
WKimurayama
LAsasekiryuu
LTochinonada
LWakakouyuu
LToyozakura
LGoueidou
WKokkai

6W 9L
 

Maegashira
9

Wakanosato
 

WMiyabiyama
WTokitenkuu
WShoutenrou
WTosayutaka
WHakuba
LKitataiki
WTakamisakari
WKimurayama
LGagamaru
LTochinonada
LOkinoumi
LGoueidou
LToyohibiki
LKyokutenhou
WKouryuu

8W 7L
 

Maegashira
10

Hakuba
 

LShoutenrou
WShimotori
WTakamisakari
LKouryuu
LWakanosato
LMoukonami
WMiyabiyama
WKokkai
WSoukokurai
LKotokasuga
WTakekaze
WKimurayama
LOkinoumi
WTosayutaka
LWakakouyuu

8W 7L
 

Maegashira
11

Shimotori
 

WKouryuu
LHakuba
LMoukonami
LShoutenrou
LMiyabiyama
LKimurayama
LKokkai
LToyozakura
LWakakouyuu
WSoukokurai
LToyohibiki
LGagamaru
LAsasekiryuu
LTakayasu
LYoshikaze

2W 13L
 

Maegashira
12

Moukonami
 

LOkinoumi
WKotokasuga
WShimotori
WWakakouyuu
LShoutenrou
WHakuba
LTochinonada
WKouryuu
LToyozakura
WGagamaru
LSoukokurai
LToyohibiki
WMiyabiyama
WKokkai
LKitataiki

8W 7L
 

Maegashira
13

Kotokasuga
 

LWakakouyuu
LMoukonami
WKimurayama
WOkinoumi
LKouryuu
WToyozakura
LToyohibiki
WSoukokurai
LKokkai
WHakuba
LTosayutaka
WTochinonada
WKyokutenhou
WTakamisakari
LShoutenrou

8W 7L
 

Maegashira
14

Kimurayama
 

WKokkai
LToyohibiki
LKotokasuga
WToyozakura
LSoukokurai
WShimotori
LOkinoumi
LWakanosato
LTokitenkuu
WTosayutaka
WWakakouyuu
LHakuba
LTakamisakari
WSakaizawa
LMiyabiyama

6W 9L
 

Maegashira
15

Toyohibiki
 

LSoukokurai
WKimurayama
WToyozakura
LTochinonada
LOkinoumi
WKokkai
WKotokasuga
LWakakouyuu
WKitataiki
WTakamisakari
WShimotori
WMoukonami
WWakanosato
LKouryuu
LTakekaze

9W 6L
 

Maegashira
16

Tochinonada
 

WToyozakura
WKokkai
WSoukokurai
WToyohibiki
WWakakouyuu
WKouryuu
WMoukonami
LShoutenrou
LOkinoumi
WWakanosato
WTokitenkuu
LKotokasuga
LKitataiki
LTakekaze
LTosayutaka

9W 6L
 

Hakuhou(18)
Kisenosato(4)
Okinoumi(1)
Kotoshougiku(3)
Tosanoumi, Kasuganishiki