2011 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WTochinoshin
WTosayutaka
WYoshikaze
WKyokutenhou
WToyonoshima
WGoueidou
WWakakouyuu
WAminishiki
WKakuryuu
WKisenosato
LKotoshougiku
WOkinoumi
WKotooushuu
LHarumafuji
LBaruto

12W 3L
 

Oozeki
 

Baruto
 

WGoueidou
WYoshikaze
WKyokutenhou
W*Tosayutaka
LKakuryuu
WToyonoshima
WTochinoshin
WWakakouyuu
WKisenosato
LKotoshougiku
WAminishiki
WTakekaze
LHarumafuji
LKotooushuu
WHakuhou

11W 4L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

LYoshikaze
LGoueidou
LKakuryuu
WToyonoshima
WKyokutenhou
LKisenosato
WAminishiki
LKotoshougiku
LWakakouyuu
LKotooushuu
L*Okinoumi
  
  
  
  

3W 8L
 

Sekiwake
 

Kotoshougiku
 

LToyonoshima
WWakakouyuu
WTochinoshin
WGoueidou
WKisenosato
WAminishiki
WYoshikaze
WKaiou
LHarumafuji
WBaruto
WHakuhou
WKakuryuu
LOkinoumi
LWakanosato
WHoumashou

11W 4L
 

Komusubi
 

Goueidou
 

LBaruto
WKaiou
LKisenosato
LKotoshougiku
LTochinoshin
LHakuhou
LHarumafuji
LKotooushuu
LYoshikaze
WKyokutenhou
LKakuryuu
WWakakouyuu
LToyonoshima
WTamawashi
WAminishiki

5W 10L
 

Maegashira
1

Tosayutaka
 

LHarumafuji
LHakuhou
LKotooushuu
L*Baruto
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 4L 11A
 

Maegashira
2

Kyokutenhou
 

LKotooushuu
WKisenosato
LBaruto
LHakuhou
LKaiou
LHarumafuji
LOkinoumi
LKaisei
LTochinoshin
LGoueidou
LYoshikaze
LAminishiki
LTamawashi
WGagamaru
LAsasekiryuu

2W 13L
 

Maegashira
3

Wakakouyuu
 

LKisenosato
LKotoshougiku
LAminishiki
LTakekaze
WKotooushuu
WOkinoumi
LHakuhou
LBaruto
WKaiou
LHarumafuji
WTochinoshin
LGoueidou
LKakuryuu
LYoshikaze
WTakarafuji

5W 10L
 

Maegashira
4

Okinoumi
 

WTakekaze
WKaisei
LWakanosato
WAminishiki
WTamawashi
LWakakouyuu
WKyokutenhou
LHarumafuji
LToyonoshima
LAran
W*Kaiou
LHakuhou
WKotoshougiku
LKisenosato
WKotooushuu

8W 7L
 

Maegashira
5

Kaisei
 

WWakanosato
LOkinoumi
LTakekaze
LAran
LTokitenkuu
WHoumashou
WTamawashi
WKyokutenhou
WGagamaru
WAminishiki
LMiyabiyama
LHarumafuji
LYoshikaze
LToyonoshima
LTochinoshin

6W 9L
 

Maegashira
6

Tamawashi
 

LAran
LTokitenkuu
LTochiouzan
WWakanosato
LOkinoumi
LTakekaze
LKaisei
WGagamaru
LMiyabiyama
WAsasekiryuu
LHoumashou
LDaidou
WKyokutenhou
LGoueidou
WShoutenrou

5W 10L
 

Maegashira
7

Tokitenkuu
 

WGagamaru
WTamawashi
WAran
LMiyabiyama
WKaisei
LWakanosato
LTochiouzan
LHoumashou
WTakekaze
LShoutenrou
WTakayasu
LSagatsukasa
LToyohibiki
WKimurayama
WTochinonada

8W 7L
 

Maegashira
8

Tochiouzan
 

WMiyabiyama
LHoumashou
WTamawashi
WGagamaru
WTakarafuji
LAran
WTokitenkuu
WWakanosato
WTakayasu
WToyohibiki
LTakekaze
LFujiazuma
LShoutenrou
WTakamisakari
WKitataiki

10W 5L
 

Maegashira
9

Houmashou
 

WAsasekiryuu
WTochiouzan
WGagamaru
WTakarafuji
WKitataiki
LKaisei
WMiyabiyama
WTokitenkuu
LWakanosato
WTochinowaka
WTamawashi
LAran
WTakayasu
WFujiazuma
LKotoshougiku

11W 4L
 

Maegashira
10

Kitataiki
 

WTakarafuji
LTakayasu
WMiyabiyama
LAsasekiryuu
LHoumashou
LTochinowaka
WShoutenrou
LToyohibiki
LSagatsukasa
WKimurayama
LAran
WTochinonada
WFujiazuma
WDaidou
LTochiouzan

7W 8L
 

Maegashira
11

Takayasu
 

LTochinowaka
WKitataiki
WShoutenrou
WTochinonada
WAsasekiryuu
WSagatsukasa
WKimurayama
WDaidou
LTochiouzan
LFujiazuma
LTokitenkuu
WToyohibiki
LHoumashou
LAran
WTakamisakari

9W 6L
 

Maegashira
12

Daidou
 

LToyohibiki
WSagatsukasa
LTochinonada
WKimurayama
LShoutenrou
LFujiazuma
LAsasekiryuu
LTakayasu
WTochinowaka
LTakamisakari
WTakarafuji
WTamawashi
LAran
LKitataiki
WTamaasuka

6W 9L
 

Maegashira
13

Sagatsukasa
 

LShoutenrou
LDaidou
WKimurayama
WToyohibiki
WTakamisakari
LTakayasu
LFujiazuma
LTochinonada
WKitataiki
WTakarafuji
LTochinowaka
WTokitenkuu
WGagamaru
WAsasekiryuu
LWakanosato

8W 7L
 

Maegashira
14

Takamisakari
 

WTochinonada
LKimurayama
LFujiazuma
LTochinowaka
LSagatsukasa
LToyohibiki
LYoshiazuma
LAsasekiryuu
LMasunoyama
WDaidou
WShoutenrou
LTakarafuji
LTamaasuka
LTochiouzan
LTakayasu

3W 12L
 

Maegashira
15

Fujiazuma
 

WKimurayama
WTochinonada
WTakamisakari
LShoutenrou
WTochinowaka
WDaidou
WSagatsukasa
WBushuuyama
LTakarafuji
WTakayasu
LToyohibiki
WTochiouzan
LKitataiki
LHoumashou
WMasunoyama

10W 5L
 

WEST

Oozeki
 

Harumafuji
 

WTosayutaka
WTochinoshin
WToyonoshima
WKakuryuu
WYoshikaze
WKyokutenhou
WGoueidou
WOkinoumi
WKotoshougiku
WWakakouyuu
WKotooushuu
WKaisei
WBaruto
WHakuhou
LKisenosato

14W 1L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WKyokutenhou
LKakuryuu
WTosayutaka
WYoshikaze
LWakakouyuu
WTochinoshin
WToyonoshima
WGoueidou
WAminishiki
WKaiou
LHarumafuji
LKisenosato
LHakuhou
WBaruto
LOkinoumi

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kisenosato
 

WWakakouyuu
LKyokutenhou
WGoueidou
LTochinoshin
LKotoshougiku
WKaiou
WKakuryuu
WYoshikaze
LBaruto
LHakuhou
WToyonoshima
WKotooushuu
WAminishiki
WOkinoumi
WHarumafuji

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kakuryuu
 

WAminishiki
WKotooushuu
WKaiou
LHarumafuji
WBaruto
WYoshikaze
LKisenosato
WTochinoshin
LHakuhou
LToyonoshima
WGoueidou
LKotoshougiku
WWakakouyuu
WTakekaze
WAran

10W 5L
 

Komusubi
 

Tochinoshin
 

LHakuhou
LHarumafuji
LKotoshougiku
WKisenosato
WGoueidou
LKotooushuu
LBaruto
LKakuryuu
WKyokutenhou
WYoshikaze
LWakakouyuu
LToyonoshima
LTakekaze
WAminishiki
WKaisei

6W 9L
 

Maegashira
1

Yoshikaze
 

WKaiou
LBaruto
LHakuhou
LKotooushuu
LHarumafuji
LKakuryuu
LKotoshougiku
LKisenosato
WGoueidou
LTochinoshin
WKyokutenhou
WWakanosato
WKaisei
WWakakouyuu
WToyohibiki

7W 8L
 

Maegashira
2

Toyonoshima
 

WKotoshougiku
WAminishiki
LHarumafuji
LKaiou
LHakuhou
LBaruto
LKotooushuu
WTakekaze
WOkinoumi
WKakuryuu
LKisenosato
WTochinoshin
WGoueidou
WKaisei
WMiyabiyama

9W 6L
 

Maegashira
3

Aminishiki
 

LKakuryuu
LToyonoshima
WWakakouyuu
LOkinoumi
LTakekaze
LKotoshougiku
LKaiou
LHakuhou
LKotooushuu
LKaisei
LBaruto
WKyokutenhou
LKisenosato
LTochinoshin
LGoueidou

2W 13L
 

Maegashira
4

Takekaze
 

LOkinoumi
WWakanosato
WKaisei
WWakakouyuu
WAminishiki
WTamawashi
LAran
LToyonoshima
LTokitenkuu
LGagamaru
WTochiouzan
LBaruto
WTochinoshin
LKakuryuu
WTochinowaka

8W 7L
 

Maegashira
5

Wakanosato
 

LKaisei
LTakekaze
WOkinoumi
LTamawashi
WAran
WTokitenkuu
WGagamaru
LTochiouzan
WHoumashou
WMiyabiyama
WAsasekiryuu
LYoshikaze
LTochinowaka
WKotoshougiku
WSagatsukasa

9W 6L
 

Maegashira
6

Aran
 

WTamawashi
LGagamaru
LTokitenkuu
WKaisei
LWakanosato
WTochiouzan
WTakekaze
LMiyabiyama
WAsasekiryuu
WOkinoumi
WKitataiki
WHoumashou
WDaidou
WTakayasu
LKakuryuu

10W 5L
 

Maegashira
7

Gagamaru
 

LTokitenkuu
WAran
LHoumashou
LTochiouzan
WMiyabiyama
LAsasekiryuu
LWakanosato
LTamawashi
LKaisei
WTakekaze
LTochinonada
WShoutenrou
LSagatsukasa
LKyokutenhou
WKimurayama

5W 10L
 

Maegashira
8

Miyabiyama
 

LTochiouzan
WAsasekiryuu
LKitataiki
WTokitenkuu
LGagamaru
WTakarafuji
LHoumashou
WAran
WTamawashi
LWakanosato
WKaisei
WTochinowaka
LKimurayama
WToyohibiki
LToyonoshima

8W 7L
 

Maegashira
9

Asasekiryuu
 

LHoumashou
LMiyabiyama
LTochinowaka
WKitataiki
LTakayasu
WGagamaru
WDaidou
WTakamisakari
LAran
LTamawashi
LWakanosato
LKimurayama
WTakarafuji
LSagatsukasa
WKyokutenhou

6W 9L
 

Maegashira
10

Takarafuji
 

LKitataiki
LTochinowaka
LToyohibiki
LHoumashou
LTochiouzan
LMiyabiyama
WTochinonada
WKimurayama
WFujiazuma
LSagatsukasa
LDaidou
WTakamisakari
LAsasekiryuu
LShoutenrou
LWakakouyuu

4W 11L
 

Maegashira
11

Tochinowaka
 

WTakayasu
WTakarafuji
WAsasekiryuu
WTakamisakari
LFujiazuma
WKitataiki
LToyohibiki
LShoutenrou
LDaidou
LHoumashou
WSagatsukasa
LMiyabiyama
WWakanosato
WTamanoshima
LTakekaze

8W 7L
 

Maegashira
12

Toyohibiki
 

WDaidou
WShoutenrou
WTakarafuji
LSagatsukasa
LTochinonada
WTakamisakari
WTochinowaka
WKitataiki
LKimurayama
LTochiouzan
WFujiazuma
LTakayasu
WTokitenkuu
LMiyabiyama
LYoshikaze

8W 7L
 

Maegashira
13

Shoutenrou
 

WSagatsukasa
LToyohibiki
LTakayasu
WFujiazuma
WDaidou
LKimurayama
LKitataiki
WTochinowaka
LTochinonada
WTokitenkuu
LTakamisakari
LGagamaru
WTochiouzan
WTakarafuji
LTamawashi

7W 8L
 

Maegashira
14

Tochinonada
 

LTakamisakari
LFujiazuma
WDaidou
LTakayasu
WToyohibiki
LTamaasuka
LTakarafuji
WSagatsukasa
WShoutenrou
LYoshiazuma
WGagamaru
LKitataiki
LBushuuyama
WMatsutani
LTokitenkuu

6W 9L
 

Maegashira
15

Kimurayama
 

LFujiazuma
WTakamisakari
LSagatsukasa
LDaidou
WMasunoyama
WShoutenrou
LTakayasu
LTakarafuji
WToyohibiki
LKitataiki
WMatsutani
WAsasekiryuu
WMiyabiyama
LTokitenkuu
LGagamaru

7W 8L
 

Harumafuji(2)
Kotoshougiku(2)
Houmashou(5)
Nobody
Kaiou