2011 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WAran
WHoumashou
WOkinoumi
WWakanosato
WYoshikaze
WTakekaze
WToyonoshima
WTochiouzan
WTochinoshin
WTokitenkuu
WKakuryuu
LKisenosato
LKotoshougiku
WBaruto
WHarumafuji

13W 2L
 

Oozeki
 

Harumafuji
 

WToyonoshima
LOkinoumi
WWakanosato
LHoumashou
LTakekaze
WAran
LYoshikaze
WTokitenkuu
WKakuryuu
WTochinoshin
WKisenosato
WTochiouzan
LBaruto
LKotoshougiku
LHakuhou

8W 7L
 

Sekiwake
 

Kotoshougiku
 

WWakanosato
WYoshikaze
WAran
WTakekaze
WHoumashou
WToyonoshima
WOkinoumi
LKakuryuu
WTokitenkuu
WKisenosato
LTochiouzan
WGagamaru
WHakuhou
WHarumafuji
LBaruto

12W 3L
 

Sekiwake
 

Kakuryuu
 

WTakekaze
LWakanosato
LTochiouzan
WToyonoshima
WAran
LOkinoumi
LKisenosato
WKotoshougiku
LHarumafuji
WHoumashou
LHakuhou
WBaruto
WYoshikaze
WTochinoshin
WMiyabiyama

9W 6L
 

Komusubi
 

Toyonoshima
 

LHarumafuji
WKotooushuu
LKisenosato
LKakuryuu
LBaruto
LKotoshougiku
LHakuhou
LHoumashou
WOkinoumi
WAran
WWakanosato
WYoshikaze
WTakekaze
WWakakouyuu
WKitataiki

8W 7L
 

Maegashira
1

Houmashou
 

WBaruto
LHakuhou
WKotooushuu
WHarumafuji
LKotoshougiku
LKisenosato
WAran
WToyonoshima
WYoshikaze
LKakuryuu
WOkinoumi
LGoueidou
WKitataiki
WGagamaru
WTochinowaka

10W 5L
 

Maegashira
2

Wakanosato
 

LKotoshougiku
WKakuryuu
LHarumafuji
LHakuhou
WKotooushuu
LBaruto
LTokitenkuu
LYoshikaze
LAran
LTakekaze
LToyonoshima
LOkinoumi
LFujiazuma
WKaisei
WShoutenrou

4W 11L
 

Maegashira
3

Takekaze
 

LKakuryuu
LKisenosato
LTochinoshin
LKotoshougiku
WHarumafuji
LHakuhou
LBaruto
LGoueidou
WTochiouzan
WWakanosato
WTokitenkuu
LAran
LToyonoshima
LOkinoumi
WSagatsukasa

5W 10L
 

Maegashira
4

Tochinoshin
 

WMiyabiyama
LTokitenkuu
WTakekaze
WWakakouyuu
LGoueidou
LYoshikaze
W*Kotooushuu
LBaruto
LHakuhou
LHarumafuji
WTakayasu
WKaisei
WToyohibiki
LKakuryuu
WAran

8W 7L
 

Maegashira
5

Miyabiyama
 

LTochinoshin
WTochiouzan
LTokitenkuu
WToyohibiki
WFujiazuma
WTakayasu
LGoueidou
LKisenosato
LWakakouyuu
LTochinowaka
WKaisei
WSagatsukasa
WAminishiki
LAran
LKakuryuu

7W 8L
 

Maegashira
6

Takayasu
 

WGoueidou
WFujiazuma
LWakakouyuu
LTokitenkuu
LTochiouzan
LMiyabiyama
LTochinowaka
WToyohibiki
WKaisei
LSagatsukasa
LTochinoshin
LAminishiki
LShoutenrou
WHouchiyama
WTosayutaka

6W 9L
 

Maegashira
7

Fujiazuma
 

WWakakouyuu
LTakayasu
LGoueidou
LKaisei
LMiyabiyama
LToyohibiki
LSagatsukasa
LTochinowaka
LTamawashi
WKyokutenhou
WTamaasuka
LTokitenkuu
WWakanosato
WTakanoyama
WHouchiyama

6W 9L
 

Maegashira
8

Kaisei
 

LTochinowaka
LMasunoyama
WSagatsukasa
WFujiazuma
WToyohibiki
LTamawashi
LKyokutenhou
LWakakouyuu
LTakayasu
LShoutenrou
LMiyabiyama
LTochinoshin
LTakanoyama
LWakanosato
WYoshikaze

4W 11L
 

Maegashira
9

Masunoyama
 

WToyohibiki
WKaisei
LKitataiki
LTochinowaka
L*Tamawashi
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 3L 10A
 

Maegashira
10

Tamawashi
 

LSagatsukasa
LKitataiki
WTochinowaka
LKyokutenhou
W*Masunoyama
WKaisei
LGagamaru
LYoshiazuma
WFujiazuma
LTakanoyama
LKokkai
WTosayutaka
WHouchiyama
LKimurayama
LDaidou

6W 9L
 

Maegashira
11

Kitataiki
 

LKyokutenhou
WTamawashi
WMasunoyama
WSagatsukasa
WAminishiki
WAsasekiryuu
LToyohibiki
WKokkai
WHouchiyama
WKimurayama
WTochinowaka
WWakakouyuu
LHoumashou
LGoueidou
LToyonoshima

10W 5L
 

Maegashira
12

Aminishiki
 

WGagamaru
WYoshiazuma
WTamaasuka
LDaidou
LKitataiki
WKyokutenhou
WTosayutaka
WSagatsukasa
LShoutenrou
WHouchiyama
LKimurayama
WTakayasu
LMiyabiyama
WAsasekiryuu
WKokkai

10W 5L
 

Maegashira
13

Yoshiazuma
 

LAsasekiryuu
LAminishiki
WDaidou
LGagamaru
WKokkai
WKimurayama
LTakanoyama
WTamawashi
LSagatsukasa
WTamaasuka
LShoutenrou
LHouchiyama
LTosayutaka
LKyokutenhou
LToyohibiki

5W 10L
 

Maegashira
14

Tosayutaka
 

WTamaasuka
WDaidou
LGagamaru
LHouchiyama
LShoutenrou
WKokkai
LAminishiki
LTakanoyama
LKimurayama
LAsasekiryuu
LToyohibiki
LTamawashi
WYoshiazuma
LSadanofuji
LTakayasu

4W 11L
 

Maegashira
15

Daidou
 

WShoutenrou
LTosayutaka
LYoshiazuma
WAminishiki
WHouchiyama
WTamaasuka
WAsasekiryuu
LGagamaru
LKyokutenhou
LKokkai
WTakanoyama
WKimurayama
LTochinowaka
LSagatsukasa
WTamawashi

8W 7L
 

Maegashira
16

Kokkai
 

WTakanoyama
WHouchiyama
WKimurayama
WTamaasuka
LYoshiazuma
LTosayutaka
WShoutenrou
LKitataiki
WAsasekiryuu
WDaidou
WTamawashi
LTochinowaka
WKyokutenhou
LYoshikaze
LAminishiki

9W 6L
 

Maegashira
17

Houchiyama
 

LKimurayama
LKokkai
WTakanoyama
WTosayutaka
LDaidou
WTochinonada
WTamaasuka
LShoutenrou
LKitataiki
LAminishiki
LAsasekiryuu
WYoshiazuma
LTamawashi
LTakayasu
LFujiazuma

5W 10L
 

WEST

Oozeki
 

Baruto
 

LHoumashou
WAran
LYoshikaze
WOkinoumi
WToyonoshima
WWakanosato
WTakekaze
WTochinoshin
WKisenosato
WTochiouzan
LGagamaru
LKakuryuu
WHarumafuji
LHakuhou
WKotoshougiku

10W 5L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

LOkinoumi
LToyonoshima
LHoumashou
WYoshikaze
LWakanosato
LTochiouzan
L*Tochinoshin
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 6L 8A
 

Sekiwake
 

Kisenosato
 

WYoshikaze
WTakekaze
WToyonoshima
WAran
WOkinoumi
WHoumashou
WKakuryuu
WMiyabiyama
LBaruto
LKotoshougiku
LHarumafuji
WHakuhou
WGagamaru
WTochiouzan
WGoueidou

12W 3L
 

Komusubi
 

Aran
 

LHakuhou
LBaruto
LKotoshougiku
LKisenosato
LKakuryuu
LHarumafuji
LHoumashou
WOkinoumi
WWakanosato
LToyonoshima
LYoshikaze
WTakekaze
WTokitenkuu
WMiyabiyama
LTochinoshin

5W 10L
 

Maegashira
1

Okinoumi
 

WKotooushuu
WHarumafuji
LHakuhou
LBaruto
LKisenosato
WKakuryuu
LKotoshougiku
LAran
LToyonoshima
WYoshikaze
LHoumashou
WWakanosato
WTochiouzan
WTakekaze
WAsasekiryuu

8W 7L
 

Maegashira
2

Yoshikaze
 

LKisenosato
LKotoshougiku
WBaruto
LKotooushuu
LHakuhou
WTochinoshin
WHarumafuji
WWakanosato
LHoumashou
LOkinoumi
WAran
LToyonoshima
LKakuryuu
WKokkai
LKaisei

6W 9L
 

Maegashira
3

Tochiouzan
 

WTokitenkuu
LMiyabiyama
WKakuryuu
WGoueidou
WTakayasu
WKotooushuu
WWakakouyuu
LHakuhou
LTakekaze
LBaruto
WKotoshougiku
LHarumafuji
LOkinoumi
LKisenosato
LGagamaru

7W 8L
 

Maegashira
4

Tokitenkuu
 

LTochiouzan
WTochinoshin
WMiyabiyama
WTakayasu
LWakakouyuu
LGoueidou
WWakanosato
LHarumafuji
LKotoshougiku
LHakuhou
LTakekaze
WFujiazuma
LAran
LToyohibiki
WTamaasuka

6W 9L
 

Maegashira
5

Goueidou
 

LTakayasu
WWakakouyuu
WFujiazuma
LTochiouzan
WTochinoshin
WTokitenkuu
WMiyabiyama
WTakekaze
WTochinowaka
LGagamaru
LKyokutenhou
WHoumashou
WAsasekiryuu
WKitataiki
LKisenosato

10W 5L
 

Maegashira
6

Wakakouyuu
 

LFujiazuma
LGoueidou
WTakayasu
LTochinoshin
WTokitenkuu
LTochinowaka
LTochiouzan
WKaisei
WMiyabiyama
WToyohibiki
WSagatsukasa
LKitataiki
LKimurayama
LToyonoshima
LKyokutenhou

6W 9L
 

Maegashira
7

Tochinowaka
 

WKaisei
WToyohibiki
LTamawashi
WMasunoyama
LSagatsukasa
WWakakouyuu
WTakayasu
WFujiazuma
LGoueidou
WMiyabiyama
LKitataiki
WKokkai
WDaidou
LShoutenrou
LHoumashou

9W 6L
 

Maegashira
8

Toyohibiki
 

LMasunoyama
LTochinowaka
LKyokutenhou
LMiyabiyama
LKaisei
WFujiazuma
WKitataiki
LTakayasu
WTamaasuka
LWakakouyuu
WTosayutaka
LShoutenrou
LTochinoshin
WTokitenkuu
WYoshiazuma

6W 9L
 

Maegashira
9

Sagatsukasa
 

WTamawashi
LKyokutenhou
LKaisei
LKitataiki
WTochinowaka
LGagamaru
WFujiazuma
LAminishiki
WYoshiazuma
WTakayasu
LWakakouyuu
LMiyabiyama
LTamaasuka
WDaidou
LTakekaze

6W 9L
 

Maegashira
10

Kyokutenhou
 

WKitataiki
WSagatsukasa
WToyohibiki
WTamawashi
LGagamaru
LAminishiki
WKaisei
WAsasekiryuu
WDaidou
LFujiazuma
WGoueidou
WTakanoyama
LKokkai
WYoshiazuma
WWakakouyuu

11W 4L
 

Maegashira
11

Gagamaru
 

LAminishiki
WAsasekiryuu
WTosayutaka
WYoshiazuma
WKyokutenhou
WSagatsukasa
WTamawashi
WDaidou
WTakanoyama
WGoueidou
WBaruto
LKotoshougiku
LKisenosato
LHoumashou
WTochiouzan

11W 4L
 

Maegashira
12

Asasekiryuu
 

WYoshiazuma
LGagamaru
WShoutenrou
WTakanoyama
WKimurayama
LKitataiki
LDaidou
LKyokutenhou
LKokkai
WTosayutaka
WHouchiyama
WTamaasuka
LGoueidou
LAminishiki
LOkinoumi

7W 8L
 

Maegashira
13

Tamaasuka
 

LTosayutaka
WShoutenrou
LAminishiki
LKokkai
WTakanoyama
LDaidou
LHouchiyama
LKimurayama
LToyohibiki
LYoshiazuma
LFujiazuma
LAsasekiryuu
WSagatsukasa
WTsurugidake
LTokitenkuu

4W 11L
 

Maegashira
14

Shoutenrou
 

LDaidou
LTamaasuka
LAsasekiryuu
WKimurayama
WTosayutaka
LTakanoyama
LKokkai
WHouchiyama
WAminishiki
WKaisei
WYoshiazuma
WToyohibiki
WTakayasu
WTochinowaka
LWakanosato

9W 6L
 

Maegashira
15

Takanoyama
 

LKokkai
LKimurayama
LHouchiyama
LAsasekiryuu
LTamaasuka
WShoutenrou
WYoshiazuma
WTosayutaka
LGagamaru
WTamawashi
LDaidou
LKyokutenhou
WKaisei
LFujiazuma
LTsurugidake

5W 10L
 

Maegashira
16

Kimurayama
 

WHouchiyama
WTakanoyama
LKokkai
LShoutenrou
LAsasekiryuu
LYoshiazuma
LTakarafuji
WTamaasuka
WTosayutaka
LKitataiki
WAminishiki
LDaidou
WWakakouyuu
WTamawashi
LTenkaihou

7W 8L
 

Hakuhou(20)
Kotoshougiku(3), Kisenosato(5)
Gagamaru(1)
Kotoshougiku(4)