2012 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WTochiouzan
WMyougiryuu
WTochinowaka
WTokitenkuu
WGagamaru
WYoshikaze
WKyokutenhou
WTochinoshin
LKakuryuu
WAminishiki
WKotoshougiku
WKotooushuu
LKisenosato
WHarumafuji
WBaruto

13W 2L
 

Oozeki
 

Baruto
 

WGagamaru
WYoshikaze
WMyougiryuu
LKakuryuu
WTochinowaka
WKyokutenhou
WAminishiki
WTokitenkuu
WToyonoshima
WTochiouzan
LKotooushuu
LKotoshougiku
WHarumafuji
LKisenosato
LHakuhou

10W 5L
 

Oozeki
 

Kisenosato
 

LTochinowaka
LTochiouzan
WYoshikaze
WGagamaru
LTokitenkuu
WAminishiki
WTochinoshin
WKakuryuu
LKotooushuu
WMyougiryuu
LHarumafuji
WToyonoshima
WHakuhou
WBaruto
LKotoshougiku

9W 6L
 

Sekiwake
 

Kakuryuu
 

WKyokutenhou
WTochinoshin
WGagamaru
WBaruto
WAminishiki
WTochiouzan
WHarumafuji
LKisenosato
WHakuhou
WTochinowaka
WMyougiryuu
WShoutenrou
WKotoshougiku
WKotooushuu
LGoueidou

13W 2L
 

Komusubi
 

Gagamaru
 

LBaruto
LHarumafuji
LKakuryuu
LKisenosato
LHakuhou
LKotooushuu
WTochiouzan
LKotoshougiku
WAminishiki
WTokitenkuu
WYoshikaze
WTochinowaka
LMyougiryuu
LHoumashou
WKyokutenhou

6W 9L
 

Maegashira
1

Myougiryuu
 

LHarumafuji
LHakuhou
LBaruto
LKotooushuu
WKyokutenhou
LKotoshougiku
WTochinowaka
WTochiouzan
LYoshikaze
LKisenosato
LKakuryuu
WAminishiki
WGagamaru
WShouhouzan
WTokitenkuu

7W 8L
 

Maegashira
2

Tokitenkuu
 

LKotooushuu
LKotoshougiku
LHarumafuji
LHakuhou
WKisenosato
WAran
LWakakouyuu
LBaruto
LTochiouzan
LGagamaru
WTochinoshin
LKyokutenhou
LAminishiki
LTochinowaka
LMyougiryuu

3W 12L
 

Maegashira
3

Kyokutenhou
 

LKakuryuu
LAminishiki
LToyonoshima
LKotoshougiku
LMyougiryuu
LBaruto
LHakuhou
LHarumafuji
WTochinoshin
WYoshikaze
LWakakouyuu
WTokitenkuu
WTochinowaka
WTochiouzan
LGagamaru

5W 10L
 

Maegashira
4

Toyonoshima
 

LAran
WGoueidou
WKyokutenhou
WShouhouzan
WWakakouyuu
LTochinowaka
WKotoshougiku
WHoumashou
LBaruto
WKotooushuu
WTakayasu
LKisenosato
WToyohibiki
WShoutenrou
WKitataiki

11W 4L
 

Maegashira
5

Wakakouyuu
 

LHoumashou
LToyohibiki
LShouhouzan
WTochinoshin
LToyonoshima
LGoueidou
WTokitenkuu
LAran
WChiyonokuni
WMiyabiyama
WKyokutenhou
WFujiazuma
LAoiyama
LAminishiki
WTochiouzan

7W 8L
 

Maegashira
6

Shouhouzan
 

LGoueidou
WAran
WWakakouyuu
LToyonoshima
LTakayasu
LHoumashou
WChiyonokuni
WToyohibiki
LMiyabiyama
WAoiyama
LSadanofuji
WTamawashi
LWakanosato
LMyougiryuu
WTochinowaka

7W 8L
 

Maegashira
7

Takayasu
 

WToyohibiki
WHoumashou
WChiyonokuni
WGoueidou
WShouhouzan
LTakekaze
LAoiyama
WMiyabiyama
WOkinoumi
LAran
LToyonoshima
LKitataiki
WTamawashi
WIkioi
WShoutenrou

10W 5L
 

Maegashira
8

Chiyonokuni
 

LTakekaze
WAoiyama
LTakayasu
LHoumashou
LGoueidou
LToyohibiki
LShouhouzan
WOkinoumi
LWakakouyuu
LDaidou
WTakanoyama
LIkioi
L*Tochinoshin
A 
A 

3W 10L 2A
 

Maegashira
9

Okinoumi
 

LMiyabiyama
WAsasekiryuu
WSadanofuji
WTenkaihou
LToyohibiki
WAoiyama
WFujiazuma
LChiyonokuni
LTakayasu
LKitataiki
LHoumashou
WHouchiyama
WDaidou
LGoueidou
WTakanoyama

8W 7L
 

Maegashira
10

Sadanofuji
 

LAoiyama
LTakekaze
LOkinoumi
WFujiazuma
LAsasekiryuu
LMiyabiyama
WTamawashi
LShoutenrou
LIkioi
WTakanoyama
WShouhouzan
LDaidou
WTenkaihou
LTochinoshin
WWakanosato

6W 9L
 

Maegashira
11

Asasekiryuu
 

WTenkaihou
LOkinoumi
LDaidou
WTakarafuji
WSadanofuji
LIkioi
LTakekaze
WHouchiyama
LWakanosato
LGoueidou
LFujiazuma
LHoumashou
LTakanoyama
LKitataiki
WTamawashi

5W 10L
 

Maegashira
12

Daidou
 

LFujiazuma
LTakarafuji
WAsasekiryuu
LHouchiyama
LKitataiki
LShoutenrou
LWakanosato
LTamawashi
WTakanoyama
WChiyonokuni
WTenkaihou
WSadanofuji
LOkinoumi
WAoiyama
WIkioi

7W 8L
 

Maegashira
13

Kitataiki
 

WWakanosato
WShoutenrou
WTakarafuji
LTakanoyama
WDaidou
LTenkaihou
LHouchiyama
WIkioi
WTamawashi
WOkinoumi
LGoueidou
WTakayasu
LHoumashou
WAsasekiryuu
LToyonoshima

9W 6L
 

Maegashira
14

Takarafuji
 

WIkioi
WDaidou
LKitataiki
LAsasekiryuu
WWakanosato
WHouchiyama
LTakanoyama
WFujiazuma
LShoutenrou
LTamawashi
LAoiyama
LMiyabiyama
LTakekaze
WTenkaihou
LToyohibiki

6W 9L
 

Maegashira
15

Tamawashi
 

WHouchiyama
WTakanoyama
LShoutenrou
WIkioi
WFujiazuma
LWakanosato
LSadanofuji
WDaidou
LKitataiki
WTakarafuji
WTakekaze
LShouhouzan
LTakayasu
LToyohibiki
LAsasekiryuu

7W 8L
 

Maegashira
16

Shoutenrou
 

WTakanoyama
LKitataiki
WTamawashi
WWakanosato
WHouchiyama
WDaidou
WTenkaihou
WSadanofuji
WTakarafuji
WFujiazuma
LToyohibiki
LKakuryuu
LGoueidou
LToyonoshima
LTakayasu

9W 6L
 

WEST

Oozeki
 

Harumafuji
 

WMyougiryuu
WGagamaru
WTokitenkuu
WTochinowaka
LYoshikaze
WTochinoshin
LKakuryuu
WKyokutenhou
WAran
WKotoshougiku
WKisenosato
WTochiouzan
LBaruto
LHakuhou
WKotooushuu

11W 4L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WTokitenkuu
WTochinowaka
LTochiouzan
WMyougiryuu
WTochinoshin
WGagamaru
LYoshikaze
LAminishiki
WKisenosato
LToyonoshima
WBaruto
LHakuhou
WAran
LKakuryuu
LHarumafuji

8W 7L
 

Oozeki
 

Kotoshougiku
 

WYoshikaze
WTokitenkuu
LAminishiki
WKyokutenhou
WTochiouzan
WMyougiryuu
LToyonoshima
WGagamaru
WTochinowaka
LHarumafuji
LHakuhou
WBaruto
LKakuryuu
LAran
WKisenosato

9W 6L
 

Sekiwake
 

Aminishiki
 

WTochinoshin
WKyokutenhou
WKotoshougiku
LTochiouzan
LKakuryuu
LKisenosato
LBaruto
WKotooushuu
LGagamaru
LHakuhou
LTochinowaka
LMyougiryuu
WTokitenkuu
WWakakouyuu
WAran

7W 8L
 

Komusubi
 

Tochiouzan
 

LHakuhou
WKisenosato
WKotooushuu
WAminishiki
LKotoshougiku
LKakuryuu
LGagamaru
LMyougiryuu
WTokitenkuu
LBaruto
LAran
LHarumafuji
W*Yoshikaze
LKyokutenhou
LWakakouyuu

5W 10L
 

Maegashira
1

Tochinowaka
 

WKisenosato
LKotooushuu
LHakuhou
LHarumafuji
LBaruto
WToyonoshima
LMyougiryuu
WYoshikaze
LKotoshougiku
LKakuryuu
WAminishiki
LGagamaru
LKyokutenhou
WTokitenkuu
LShouhouzan

5W 10L
 

Maegashira
2

Yoshikaze
 

LKotoshougiku
LBaruto
LKisenosato
LAran
WHarumafuji
LHakuhou
WKotooushuu
LTochinowaka
WMyougiryuu
LKyokutenhou
LGagamaru
LTochinoshin
L*Tochiouzan
A 
A 

3W 10L 2A
 

Maegashira
3

Tochinoshin
 

LAminishiki
LKakuryuu
WAran
LWakakouyuu
LKotooushuu
LHarumafuji
LKisenosato
LHakuhou
LKyokutenhou
LHoumashou
LTokitenkuu
WYoshikaze
W*Chiyonokuni
WSadanofuji
WFujiazuma

5W 10L
 

Maegashira
4

Aran
 

WToyonoshima
LShouhouzan
LTochinoshin
WYoshikaze
WHoumashou
LTokitenkuu
WGoueidou
WWakakouyuu
LHarumafuji
WTakayasu
WTochiouzan
WTakekaze
LKotooushuu
WKotoshougiku
LAminishiki

9W 6L
 

Maegashira
5

Houmashou
 

WWakakouyuu
LTakayasu
LGoueidou
WChiyonokuni
LAran
WShouhouzan
WToyohibiki
LToyonoshima
WTakekaze
WTochinoshin
WOkinoumi
WAsasekiryuu
WKitataiki
WGagamaru
WMiyabiyama

11W 4L
 

Maegashira
6

Goueidou
 

WShouhouzan
LToyonoshima
WHoumashou
LTakayasu
WChiyonokuni
WWakakouyuu
LAran
WTakekaze
WAoiyama
WAsasekiryuu
WKitataiki
WWakanosato
WShoutenrou
WOkinoumi
WKakuryuu

12W 3L
 

Maegashira
7

Toyohibiki
 

LTakayasu
WWakakouyuu
WTakekaze
LMiyabiyama
WOkinoumi
WChiyonokuni
LHoumashou
LShouhouzan
WFujiazuma
WWakanosato
WShoutenrou
LTenkaihou
LToyonoshima
WTamawashi
WTakarafuji

9W 6L
 

Maegashira
8

Takekaze
 

WChiyonokuni
WSadanofuji
LToyohibiki
LAoiyama
WMiyabiyama
WTakayasu
WAsasekiryuu
LGoueidou
LHoumashou
WHouchiyama
LTamawashi
LAran
WTakarafuji
WWakanosato
WTenkaihou

9W 6L
 

Maegashira
9

Miyabiyama
 

WOkinoumi
WTenkaihou
LAoiyama
WToyohibiki
LTakekaze
WSadanofuji
LIkioi
LTakayasu
WShouhouzan
LWakakouyuu
LWakanosato
WTakarafuji
WFujiazuma
WTakanoyama
LHoumashou

8W 7L
 

Maegashira
10

Aoiyama
 

WSadanofuji
LChiyonokuni
WMiyabiyama
WTakekaze
LTenkaihou
LOkinoumi
WTakayasu
LWakanosato
LGoueidou
LShouhouzan
WTakarafuji
WTakanoyama
WWakakouyuu
LDaidou
WHouchiyama

8W 7L
 

Maegashira
11

Tenkaihou
 

LAsasekiryuu
LMiyabiyama
LFujiazuma
LOkinoumi
WAoiyama
WKitataiki
LShoutenrou
WTakanoyama
WHouchiyama
WIkioi
LDaidou
WToyohibiki
LSadanofuji
LTakarafuji
LTakekaze

6W 9L
 

Maegashira
12

Fujiazuma
 

WDaidou
WIkioi
WTenkaihou
LSadanofuji
LTamawashi
WTakanoyama
LOkinoumi
LTakarafuji
LToyohibiki
LShoutenrou
WAsasekiryuu
LWakakouyuu
LMiyabiyama
LHouchiyama
LTochinoshin

5W 10L
 

Maegashira
13

Wakanosato
 

LKitataiki
WHouchiyama
WIkioi
LShoutenrou
LTakarafuji
WTamawashi
WDaidou
WAoiyama
WAsasekiryuu
LToyohibiki
WMiyabiyama
LGoueidou
WShouhouzan
LTakekaze
LSadanofuji

8W 7L
 

Maegashira
14

Ikioi
 

LTakarafuji
LFujiazuma
LWakanosato
LTamawashi
LTakanoyama
WAsasekiryuu
WMiyabiyama
LKitataiki
WSadanofuji
LTenkaihou
WHouchiyama
WChiyonokuni
LKotoyuuki
LTakayasu
LDaidou

5W 10L
 

Maegashira
15

Houchiyama
 

LTamawashi
LWakanosato
WTakanoyama
WDaidou
LShoutenrou
LTakarafuji
WKitataiki
LAsasekiryuu
LTenkaihou
LTakekaze
LIkioi
LOkinoumi
LSagatsukasa
WFujiazuma
LAoiyama

4W 11L
 

Maegashira
16

Takanoyama
 

LShoutenrou
LTamawashi
LHouchiyama
WKitataiki
WIkioi
LFujiazuma
WTakarafuji
LTenkaihou
LDaidou
LSadanofuji
LChiyonokuni
LAoiyama
WAsasekiryuu
LMiyabiyama
LOkinoumi

4W 11L
 

Hakuhou(22)
Kakuryuu(2)
Goueidou(3)
Kakuryuu(7), Toyonoshima(4)
Hamanishiki