2012 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

LAminishiki
WAran
WTakayasu
WMyougiryuu
WHoumashou
WGagamaru
LToyohibiki
LGoueidou
LToyonoshima
WKakuryuu
WKotooushuu
WKotoshougiku
WKisenosato
WBaruto
LHarumafuji

10W 5L
 

Oozeki
 

Harumafuji
 

WHoumashou
LGagamaru
WAran
WTakayasu
LToyohibiki
LMyougiryuu
WToyonoshima
WTakekaze
LKotooushuu
WGoueidou
LKotoshougiku
LKakuryuu
WBaruto
LKisenosato
WHakuhou

8W 7L
 

Oozeki
 

Kisenosato
 

WAran
WAminishiki
WHoumashou
WGagamaru
LMyougiryuu
WGoueidou
WTakekaze
WToyonoshima
WKotoshougiku
WKotooushuu
WKakuryuu
LTochiouzan
LHakuhou
WHarumafuji
LBaruto

11W 4L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WMyougiryuu
LGoueidou
LToyohibiki
WTakekaze
LAminishiki
WAran
WGagamaru
WHoumashou
WHarumafuji
LKisenosato
LHakuhou
WBaruto
WKakuryuu
LKyokutenhou
L*Tochiouzan

8W 7L
 

Sekiwake
 

Toyonoshima
 

LBaruto
WToyohibiki
WAminishiki
LKakuryuu
WGoueidou
WTakayasu
LHarumafuji
LKisenosato
WHakuhou
LMyougiryuu
WTochiouzan
LHoumashou
LTakekaze
LKotoshougiku
WOkinoumi

7W 8L
 

Komusubi
 

Houmashou
 

LHarumafuji
LKotoshougiku
LKisenosato
LGoueidou
LHakuhou
LKakuryuu
WAminishiki
LKotooushuu
LTakayasu
LAran
LBaruto
WToyonoshima
WGagamaru
LTakekaze
WToyohibiki

4W 11L
 

Maegashira
1

Aran
 

LKisenosato
LHakuhou
LHarumafuji
LKotoshougiku
LBaruto
LKotooushuu
LKakuryuu
LAminishiki
LGoueidou
WHoumashou
WGagamaru
WTakayasu
WTochinowaka
WMiyabiyama
LTakekaze

5W 10L
 

Maegashira
2

Myougiryuu
 

LKotooushuu
WKakuryuu
LBaruto
LHakuhou
WKisenosato
WHarumafuji
WKotoshougiku
LTochiouzan
LOkinoumi
WToyonoshima
WAminishiki
WTakekaze
WTakayasu
LWakakouyuu
WTochinoshin

9W 6L
 

Maegashira
3

Toyohibiki
 

LTochiouzan
LToyonoshima
WKotooushuu
WMiyabiyama
WHarumafuji
LBaruto
WHakuhou
LKotoshougiku
LAoiyama
LOkinoumi
WWakakouyuu
LAminishiki
LShouhouzan
LTochinoshin
LHoumashou

5W 10L
 

Maegashira
4

Tochiouzan
 

WToyohibiki
WShouhouzan
WTakekaze
WOkinoumi
LGagamaru
WWakanosato
WKitataiki
WMyougiryuu
WWakakouyuu
LKyokutenhou
LToyonoshima
WKisenosato
WAminishiki
WKakuryuu
W*Kotooushuu

12W 3L
 

Maegashira
5

Okinoumi
 

WTochinowaka
WTakekaze
WWakakouyuu
LTochiouzan
WAoiyama
WTochinoshin
LKyokutenhou
LKitataiki
WMyougiryuu
WToyohibiki
LShouhouzan
WTamawashi
WShoutenrou
WTakarafuji
LToyonoshima

10W 5L
 

Maegashira
6

Wakakouyuu
 

WMiyabiyama
WTochinowaka
LOkinoumi
WWakanosato
LChiyotairyuu
WSadanofuji
LShoutenrou
WTochinoshin
LTochiouzan
WYoshikaze
LToyohibiki
WKaisei
WTokitenkuu
WMyougiryuu
WTenkaihou

10W 5L
 

Maegashira
7

Shouhouzan
 

LAoiyama
LTochiouzan
LKitataiki
LShoutenrou
WTochinowaka
WMiyabiyama
WTenkaihou
WTokitenkuu
LKyokutenhou
WDaidou
WOkinoumi
LYoshikaze
WToyohibiki
WWakanosato
WAsasekiryuu

9W 6L
 

Maegashira
8

Tochinoshin
 

WKyokutenhou
WChiyotairyuu
WTokitenkuu
LTenkaihou
LMiyabiyama
LOkinoumi
WDaidou
LWakakouyuu
WWakanosato
LShoutenrou
WTakarafuji
WKimikaze
WTamawashi
WToyohibiki
LMyougiryuu

9W 6L
 

Maegashira
9

Tokitenkuu
 

WKitataiki
LAoiyama
LTochinoshin
LKimikaze
LDaidou
WTochinowaka
WMiyabiyama
LShouhouzan
WKaisei
WAsasekiryuu
LSadanofuji
WShoutenrou
LWakakouyuu
LTenkaihou
WTamawashi

7W 8L
 

Maegashira
10

Wakanosato
 

WYoshikaze
WKitataiki
WShoutenrou
LWakakouyuu
LAsasekiryuu
LTochiouzan
LKimikaze
WDaidou
LTochinoshin
LTamawashi
LAoiyama
WTochinowaka
LMiyabiyama
LShouhouzan
LKaisei

5W 10L
 

Maegashira
11

Shoutenrou
 

LChiyotairyuu
LAsasekiryuu
LWakanosato
WShouhouzan
WYoshikaze
WFujiazuma
WWakakouyuu
WAoiyama
WTakarafuji
WTochinoshin
WKitataiki
LTokitenkuu
LOkinoumi
LKaisei
WDaidou

9W 6L
 

Maegashira
12

Kaisei
 

WSadanofuji
WYoshikaze
WKimikaze
WTakarafuji
LTamawashi
LDaidou
WAsasekiryuu
WFujiazuma
LTokitenkuu
LAoiyama
WTenkaihou
LWakakouyuu
LKitataiki
WShoutenrou
WWakanosato

9W 6L
 

Maegashira
13

Tenkaihou
 

WDaidou
LSadanofuji
LTamawashi
WTochinoshin
LFujiazuma
LKyokutenhou
LShouhouzan
LYoshikaze
LMasunoyama
WKimikaze
LKaisei
WIkioi
LAsasekiryuu
WTokitenkuu
LWakakouyuu

5W 10L
 

Maegashira
14

Asasekiryuu
 

WKimikaze
WShoutenrou
LTakarafuji
LTamaasuka
WWakanosato
LYoshikaze
LKaisei
LTamawashi
LDaidou
LTokitenkuu
WFujiazuma
WSadanofuji
WTenkaihou
LTakanoyama
LShouhouzan

6W 9L
 

Maegashira
15

Fujiazuma
 

LTamawashi
LDaidou
WIkioi
LChiyotairyuu
WTenkaihou
LShoutenrou
LTakanoyama
LKaisei
LSadanofuji
LTakarafuji
LAsasekiryuu
LTamaasuka
LYoshikaze
WTochinowaka
LAsahishou

3W 12L
 

Maegashira
16

Takarafuji
 

WAsahishou
WKimikaze
WAsasekiryuu
LKaisei
WSadanofuji
WKotoyuuki
WChiyotairyuu
WYoshiazuma
LShoutenrou
WFujiazuma
LTochinoshin
LKyokutenhou
LAoiyama
LOkinoumi
WYoshikaze

9W 6L
 

WEST

Oozeki
 

Baruto
 

WToyonoshima
WTakayasu
WMyougiryuu
LAminishiki
WAran
WToyohibiki
LGoueidou
LKakuryuu
WGagamaru
WKotoshougiku
WHoumashou
LKotooushuu
LHarumafuji
LHakuhou
WKisenosato

9W 6L
 

Oozeki
 

Kotoshougiku
 

WTakayasu
WHoumashou
WGagamaru
WAran
WTakekaze
WAminishiki
LMyougiryuu
WToyohibiki
LKisenosato
LBaruto
WHarumafuji
LHakuhou
LGoueidou
WToyonoshima
WKakuryuu

10W 5L
 

Oozeki
 

Kakuryuu
 

WGagamaru
LMyougiryuu
WGoueidou
WToyonoshima
WTakayasu
WHoumashou
WAran
WBaruto
LAminishiki
LHakuhou
LKisenosato
WHarumafuji
LKotooushuu
LTochiouzan
LKotoshougiku

8W 7L
 

Sekiwake
 

Goueidou
 

WTakekaze
WKotooushuu
LKakuryuu
WHoumashou
LToyonoshima
LKisenosato
WBaruto
WHakuhou
WAran
LHarumafuji
LTakayasu
LGagamaru
WKotoshougiku
WAminishiki
LKyokutenhou

8W 7L
 

Komusubi
 

Aminishiki
 

WHakuhou
LKisenosato
LToyonoshima
WBaruto
WKotooushuu
LKotoshougiku
LHoumashou
WAran
WKakuryuu
WTakayasu
LMyougiryuu
WToyohibiki
LTochiouzan
LGoueidou
LAoiyama

7W 8L
 

Maegashira
1

Takayasu
 

LKotoshougiku
LBaruto
LHakuhou
LHarumafuji
LKakuryuu
LToyonoshima
LTochinowaka
WMiyabiyama
WHoumashou
LAminishiki
WGoueidou
LAran
LMyougiryuu
WGagamaru
WKitataiki

5W 10L
 

Maegashira
2

Gagamaru
 

LKakuryuu
WHarumafuji
LKotoshougiku
LKisenosato
WTochiouzan
LHakuhou
LKotooushuu
WTochinowaka
LBaruto
LTakekaze
LAran
WGoueidou
LHoumashou
LTakayasu
WMiyabiyama

5W 10L
 

Maegashira
3

Takekaze
 

LGoueidou
LOkinoumi
LTochiouzan
LKotooushuu
LKotoshougiku
WKitataiki
LKisenosato
LHarumafuji
WTochinowaka
WGagamaru
WMiyabiyama
LMyougiryuu
WToyonoshima
WHoumashou
WAran

7W 8L
 

Maegashira
4

Tochinowaka
 

LOkinoumi
LWakakouyuu
WMiyabiyama
LKyokutenhou
LShouhouzan
LTokitenkuu
WTakayasu
LGagamaru
LTakekaze
LKitataiki
LYoshikaze
LWakanosato
LAran
LFujiazuma
LSadanofuji

2W 13L
 

Maegashira
5

Miyabiyama
 

LWakakouyuu
LKyokutenhou
LTochinowaka
LToyohibiki
WTochinoshin
LShouhouzan
LTokitenkuu
LTakayasu
LYoshikaze
WSadanofuji
LTakekaze
WKitataiki
WWakanosato
LAran
LGagamaru

4W 11L
 

Maegashira
6

Aoiyama
 

WShouhouzan
WTokitenkuu
WKyokutenhou
WYoshikaze
LOkinoumi
LChiyotairyuu
WSadanofuji
LShoutenrou
WToyohibiki
WKaisei
WWakanosato
LDaidou
WTakarafuji
WTamawashi
WAminishiki

11W 4L
 

Maegashira
7

Kyokutenhou
 

LTochinoshin
WMiyabiyama
LAoiyama
WTochinowaka
LKitataiki
WTenkaihou
WOkinoumi
WChiyotairyuu
WShouhouzan
WTochiouzan
WTamawashi
WTakarafuji
WSadanofuji
WKotooushuu
WGoueidou

12W 3L
 

Maegashira
8

Kitataiki
 

LTokitenkuu
LWakanosato
WShouhouzan
LDaidou
WKyokutenhou
LTakekaze
LTochiouzan
WOkinoumi
LKimikaze
WTochinowaka
LShoutenrou
LMiyabiyama
WKaisei
LSadanofuji
LTakayasu

5W 10L
 

Maegashira
9

Yoshikaze
 

LWakanosato
LKaisei
LChiyotairyuu
LAoiyama
LShoutenrou
WAsasekiryuu
WTamawashi
WTenkaihou
WMiyabiyama
LWakakouyuu
WTochinowaka
WShouhouzan
WFujiazuma
WDaidou
LTakarafuji

8W 7L
 

Maegashira
10

Chiyotairyuu
 

WShoutenrou
LTochinoshin
WYoshikaze
WFujiazuma
WWakakouyuu
WAoiyama
LTakarafuji
LKyokutenhou
L*Tamawashi
A 
A 
A 
A 
A 
A 

5W 4L 6A
 

Maegashira
11

Sadanofuji
 

LKaisei
WTenkaihou
WDaidou
LTamawashi
LTakarafuji
LWakakouyuu
LAoiyama
WKimikaze
WFujiazuma
LMiyabiyama
WTokitenkuu
LAsasekiryuu
LKyokutenhou
WKitataiki
WTochinowaka

7W 8L
 

Maegashira
12

Daidou
 

LTenkaihou
WFujiazuma
LSadanofuji
WKitataiki
WTokitenkuu
WKaisei
LTochinoshin
LWakanosato
WAsasekiryuu
LShouhouzan
LKimikaze
WAoiyama
WMasunoyama
LYoshikaze
LShoutenrou

7W 8L
 

Maegashira
13

Kimikaze
 

LAsasekiryuu
LTakarafuji
LKaisei
WTokitenkuu
WHouchiyama
LTamawashi
WWakanosato
LSadanofuji
WKitataiki
LTenkaihou
WDaidou
LTochinoshin
L*Tamaasuka
A 
A 

5W 8L 2A
 

Maegashira
14

Chiyonokuni
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
15

Tamawashi
 

WFujiazuma
LMasunoyama
WTenkaihou
WSadanofuji
WKaisei
WKimikaze
LYoshikaze
WAsasekiryuu
W*Chiyotairyuu
WWakanosato
LKyokutenhou
LOkinoumi
LTochinoshin
LAoiyama
LTokitenkuu

8W 7L
 

Kyokutenhou(1)
Goueidou(1)
Tochiouzan(2), Kyokutenhou(6)
Myougiryuu(2)
Kakizoe, Tsurugidake