2012 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WTochinoshin
WShouhouzan
WKaisei
WAran
WAoiyama
WGagamaru
WHoumashou
WToyonoshima
WAminishiki
LTochiouzan
WGoueidou
WMyougiryuu
WKakuryuu
WKisenosato
LHarumafuji

13W 2L
 

Oozeki
 

Harumafuji
 

WAoiyama
WAran
WShouhouzan
WKaisei
WTochinoshin
WHoumashou
WGagamaru
WMyougiryuu
WToyonoshima
WTakayasu
WOkinoumi
WGoueidou
WKisenosato
WKakuryuu
WHakuhou

15W 0L
 

Oozeki
 

Kotoshougiku
 

WShouhouzan
WTochinoshin
LHoumashou
L*Gagamaru
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 2L 11A
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

WAran
WGagamaru
LGoueidou
LShouhouzan
LToyonoshima
L*Kaisei
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 4L 9A
 

Sekiwake
 

Myougiryuu
 

LKisenosato
WHoumashou
WAoiyama
W*Baruto
WShouhouzan
WAran
WKaisei
LHarumafuji
WKakuryuu
LTochinoshin
WTochiouzan
LHakuhou
WKyokutenhou
WTakekaze
LAminishiki

10W 5L
 

Komusubi
 

Aoiyama
 

LHarumafuji
LBaruto
LMyougiryuu
LGoueidou
LHakuhou
LKakuryuu
LKisenosato
WKaisei
LAran
WShouhouzan
WGagamaru
LToyonoshima
LToyohibiki
WHoumashou
LTokitenkuu

4W 11L
 

Maegashira
1

Shouhouzan
 

LKotoshougiku
LHakuhou
LHarumafuji
WKotooushuu
LMyougiryuu
WToyohibiki
LKakuryuu
LKisenosato
LGoueidou
LAoiyama
WTochinoshin
WAran
WKaisei
WGagamaru
WToyonoshima

7W 8L
 

Maegashira
2

Aran
 

LKotooushuu
LHarumafuji
LKisenosato
LHakuhou
LKakuryuu
LMyougiryuu
LGoueidou
LTochinoshin
WAoiyama
LTokitenkuu
WToyonoshima
LShouhouzan
LGagamaru
WShoutenrou
LKitataiki

3W 12L
 

Maegashira
3

Houmashou
 

WGoueidou
LMyougiryuu
WKotoshougiku
WKakuryuu
WTakekaze
LHarumafuji
LHakuhou
LTochiouzan
WKisenosato
WYoshikaze
LKyokutenhou
WAminishiki
WTochinoshin
LAoiyama
WKaisei

9W 6L
 

Maegashira
4

Aminishiki
 

LToyonoshima
WTochiouzan
WTokitenkuu
WMasunoyama
WToyohibiki
WTakekaze
WMiyabiyama
LKakuryuu
LHakuhou
WOkinoumi
WKisenosato
LHoumashou
LGoueidou
WTakayasu
WMyougiryuu

10W 5L
 

Maegashira
5

Tochiouzan
 

WToyohibiki
LAminishiki
LMiyabiyama
WToyonoshima
WTokitenkuu
WMasunoyama
WTakekaze
WHoumashou
LKyokutenhou
WHakuhou
LMyougiryuu
LKakuryuu
WTakayasu
WGoueidou
LOkinoumi

9W 6L
 

Maegashira
6

Tokitenkuu
 

LTakekaze
LMiyabiyama
LAminishiki
WKitataiki
LTochiouzan
WShoutenrou
LToyohibiki
LMasunoyama
WWakakouyuu
WAran
WDaidou
LWakanosato
LAsasekiryuu
LYoshikaze
WAoiyama

6W 9L
 

Maegashira
7

Miyabiyama
 

LMasunoyama
WTokitenkuu
WTochiouzan
LTakayasu
LKitataiki
WDaidou
LAminishiki
LToyohibiki
WWakanosato
LAsasekiryuu
LYoshikaze
WTakarafuji
LAsahishou
LToyonoshima
LTochinoshin

5W 10L
 

Maegashira
8

Daidou
 

WShoutenrou
WKitataiki
LYoshikaze
LWakanosato
LTakayasu
LMiyabiyama
LKyokutenhou
LOkinoumi
WAsasekiryuu
WTakanoyama
LTokitenkuu
WKimurayama
WSadanofuji
WTenkaihou
LToyohibiki

7W 8L
 

Maegashira
9

Kitataiki
 

LOkinoumi
LDaidou
LKyokutenhou
LTokitenkuu
WMiyabiyama
LWakakouyuu
WSadanofuji
LTakarafuji
LTakekaze
WFujiazuma
LTenkaihou
LShoutenrou
WKimurayama
WTakanoyama
WAran

6W 9L
 

Maegashira
10

Yoshikaze
 

LTakayasu
LKyokutenhou
WDaidou
LOkinoumi
WChiyotairyuu
WTakarafuji
WShoutenrou
LAsahishou
WKimurayama
LHoumashou
WMiyabiyama
LTakanoyama
LFujiazuma
WTokitenkuu
LTenkaihou

7W 8L
 

Maegashira
11

Kyokutenhou
 

WWakakouyuu
WYoshikaze
WKitataiki
WKimurayama
WTakanoyama
WOkinoumi
WDaidou
WAsasekiryuu
WTochiouzan
LKakuryuu
WHoumashou
LTakayasu
LMyougiryuu
LWakanosato
LGoueidou

10W 5L
 

Maegashira
12

Chiyotairyuu
 

LWakanosato
WAsasekiryuu
LAsahishou
WSadanofuji
LYoshikaze
WTenkaihou
WFujiazuma
LTakayasu
WTakanoyama
LTakekaze
LMasunoyama
LWakakouyuu
LTakarafuji
LOkinoumi
WKimurayama

6W 9L
 

Maegashira
13

Asasekiryuu
 

WTakarafuji
LChiyotairyuu
WFujiazuma
WTenkaihou
WSadanofuji
LTakayasu
LTakanoyama
LKyokutenhou
LDaidou
WMiyabiyama
LWakakouyuu
WMasunoyama
WTokitenkuu
LKimurayama
WAsahishou

8W 7L
 

Maegashira
14

Asahishou
 

WTenkaihou
LSadanofuji
WChiyotairyuu
WTakanoyama
WKimurayama
WWakanosato
LTakayasu
WYoshikaze
LFujiazuma
LMasunoyama
LTakekaze
WOkinoumi
WMiyabiyama
LTakarafuji
LAsasekiryuu

8W 7L
 

Maegashira
15

Fujiazuma
 

WKimurayama
LTakanoyama
LAsasekiryuu
WTakarafuji
WTenkaihou
LIkioi
LChiyotairyuu
LChiyonokuni
WAsahishou
LKitataiki
LShoutenrou
WSadanofuji
WYoshikaze
WWakakouyuu
WWakanosato

8W 7L
 

Maegashira
16

Takanoyama
 

LSadanofuji
WFujiazuma
LKimurayama
LAsahishou
LKyokutenhou
WTamawashi
WAsasekiryuu
LWakakouyuu
LChiyotairyuu
LDaidou
WTakarafuji
WYoshikaze
WChiyonokuni
LKitataiki
LJoukouryuu

6W 9L
 

WEST

Oozeki
 

Kisenosato
 

WMyougiryuu
WKaisei
WAran
WTochinoshin
WGagamaru
WToyonoshima
WAoiyama
WShouhouzan
LHoumashou
WGoueidou
LAminishiki
WToyohibiki
LHarumafuji
LHakuhou
LKakuryuu

10W 5L
 

Oozeki
 

Baruto
 

LKaisei
WAoiyama
LGagamaru
L*Myougiryuu
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 11A
 

Oozeki
 

Kakuryuu
 

WGagamaru
WGoueidou
WTochinoshin
LHoumashou
WAran
WAoiyama
WShouhouzan
WAminishiki
LMyougiryuu
WKyokutenhou
WKaisei
WTochiouzan
LHakuhou
LHarumafuji
WKisenosato

11W 4L
 

Sekiwake
 

Goueidou
 

LHoumashou
LKakuryuu
WKotooushuu
WAoiyama
LKaisei
WTochinoshin
WAran
WGagamaru
WShouhouzan
LKisenosato
LHakuhou
LHarumafuji
WAminishiki
LTochiouzan
WKyokutenhou

8W 7L
 

Komusubi
 

Tochinoshin
 

LHakuhou
LKotoshougiku
LKakuryuu
LKisenosato
LHarumafuji
LGoueidou
WToyonoshima
WAran
LKaisei
WMyougiryuu
LShouhouzan
WGagamaru
LHoumashou
WToyohibiki
WMiyabiyama

6W 9L
 

Maegashira
1

Kaisei
 

WBaruto
LKisenosato
LHakuhou
LHarumafuji
WGoueidou
W*Kotooushuu
LMyougiryuu
LAoiyama
WTochinoshin
WToyohibiki
LKakuryuu
WTakekaze
LShouhouzan
WMasunoyama
LHoumashou

7W 8L
 

Maegashira
2

Gagamaru
 

LKakuryuu
LKotooushuu
WBaruto
W*Kotoshougiku
LKisenosato
LHakuhou
LHarumafuji
LGoueidou
WMasunoyama
LToyonoshima
LAoiyama
LTochinoshin
WAran
LShouhouzan
LShoutenrou

4W 11L
 

Maegashira
3

Toyonoshima
 

WAminishiki
LToyohibiki
LTakekaze
LTochiouzan
WKotooushuu
LKisenosato
LTochinoshin
LHakuhou
LHarumafuji
WGagamaru
LAran
WAoiyama
WShoutenrou
WMiyabiyama
LShouhouzan

6W 9L
 

Maegashira
4

Toyohibiki
 

LTochiouzan
WToyonoshima
WMasunoyama
LTakekaze
LAminishiki
LShouhouzan
WTokitenkuu
WMiyabiyama
WShoutenrou
LKaisei
LTakayasu
LKisenosato
WAoiyama
LTochinoshin
WDaidou

7W 8L
 

Maegashira
5

Takekaze
 

WTokitenkuu
LMasunoyama
WToyonoshima
WToyohibiki
LHoumashou
LAminishiki
LTochiouzan
WShoutenrou
WKitataiki
WChiyotairyuu
WAsahishou
LKaisei
LOkinoumi
LMyougiryuu
WWakakouyuu

8W 7L
 

Maegashira
6

Masunoyama
 

WMiyabiyama
WTakekaze
LToyohibiki
LAminishiki
LOkinoumi
LTochiouzan
WTakarafuji
WTokitenkuu
LGagamaru
WAsahishou
WChiyotairyuu
LAsasekiryuu
WWakanosato
LKaisei
WTakayasu

8W 7L
 

Maegashira
7

Shoutenrou
 

LDaidou
LOkinoumi
LTakayasu
WWakakouyuu
WWakanosato
LTokitenkuu
LYoshikaze
LTakekaze
LToyohibiki
WTenkaihou
WFujiazuma
WKitataiki
LToyonoshima
LAran
WGagamaru

6W 9L
 

Maegashira
8

Okinoumi
 

WKitataiki
WShoutenrou
WWakakouyuu
WYoshikaze
WMasunoyama
LKyokutenhou
WWakanosato
WDaidou
WTakayasu
LAminishiki
LHarumafuji
LAsahishou
WTakekaze
WChiyotairyuu
WTochiouzan

11W 4L
 

Maegashira
9

Takayasu
 

WYoshikaze
WWakakouyuu
WShoutenrou
WMiyabiyama
WDaidou
WAsasekiryuu
WAsahishou
WChiyotairyuu
LOkinoumi
LHarumafuji
WToyohibiki
WKyokutenhou
LTochiouzan
LAminishiki
LMasunoyama

10W 5L
 

Maegashira
10

Wakakouyuu
 

LKyokutenhou
LTakayasu
LOkinoumi
LShoutenrou
WTakarafuji
WKitataiki
LKimurayama
WTakanoyama
LTokitenkuu
WWakanosato
WAsasekiryuu
WChiyotairyuu
LTenkaihou
LFujiazuma
LTakekaze

6W 9L
 

Maegashira
11

Wakanosato
 

WChiyotairyuu
WTakarafuji
LTenkaihou
WDaidou
LShoutenrou
LAsahishou
LOkinoumi
WKimurayama
LMiyabiyama
LWakakouyuu
WSadanofuji
WTokitenkuu
LMasunoyama
WKyokutenhou
LFujiazuma

7W 8L
 

Maegashira
12

Takarafuji
 

LAsasekiryuu
LWakanosato
WSadanofuji
LFujiazuma
LWakakouyuu
LYoshikaze
LMasunoyama
WKitataiki
WTenkaihou
LKimurayama
LTakanoyama
LMiyabiyama
WChiyotairyuu
WAsahishou
LChiyonokuni

5W 10L
 

Maegashira
13

Tenkaihou
 

LAsahishou
LKimurayama
WWakanosato
LAsasekiryuu
LFujiazuma
LChiyotairyuu
WYoshiazuma
LSadanofuji
LTakarafuji
LShoutenrou
WKitataiki
WTamawashi
WWakakouyuu
LDaidou
WYoshikaze

6W 9L
 

Maegashira
14

Kimurayama
 

LFujiazuma
WTenkaihou
WTakanoyama
LKyokutenhou
LAsahishou
WSadanofuji
WWakakouyuu
LWakanosato
LYoshikaze
WTakarafuji
LYoshiazuma
LDaidou
LKitataiki
WAsasekiryuu
LChiyotairyuu

6W 9L
 

Maegashira
15

Sadanofuji
 

WTakanoyama
WAsahishou
LTakarafuji
LChiyotairyuu
LAsasekiryuu
LKimurayama
LKitataiki
WTenkaihou
LJoukouryuu
LIkioi
LWakanosato
LFujiazuma
LDaidou
WTochinowaka
WSoutairyuu

5W 10L
 

Harumafuji(4)
Tochiouzan(1)
Nobody
Myougiryuu(4)
Kokkai