2013 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WOkinoumi
WAminishiki
WMyougiryuu
WKyokutenhou
WToyonoshima
WTakayasu
WShouhouzan
WTakekaze
WHoumashou
WTochinowaka
WTochiouzan
WGoueidou
WKakuryuu
LKisenosato
LHarumafuji

13W 2L
 

Oozeki
 

Kisenosato
 

WMyougiryuu
WTochiouzan
LAminishiki
WOkinoumi
WKyokutenhou
WToyonoshima
WHoumashou
LGoueidou
WTakekaze
WShouhouzan
WAoiyama
WChiyotairyuu
WHarumafuji
WHakuhou
WKakuryuu

13W 2L
 

Oozeki
 

Kakuryuu
 

WKyokutenhou
LOkinoumi
LGoueidou
WAminishiki
WMyougiryuu
WTakekaze
WToyonoshima
WTakayasu
WShouhouzan
WTochiouzan
WHoumashou
LAoiyama
LHakuhou
LHarumafuji
LKisenosato

9W 6L
 

Sekiwake
 

Goueidou
 

WTakayasu
WToyonoshima
WKakuryuu
WShouhouzan
LAminishiki
LKyokutenhou
WTochinowaka
WKisenosato
LOkinoumi
LTakekaze
LHarumafuji
LHakuhou
WChiyotairyuu
WAoiyama
LTochiouzan

8W 7L
 

Komusubi
 

Shouhouzan
 

LHarumafuji
LKotoshougiku
WKotooushuu
LGoueidou
LTochiouzan
LMyougiryuu
LHakuhou
WOkinoumi
LKakuryuu
LKisenosato
LAminishiki
WKyokutenhou
WToyohibiki
LHoumashou
LTochinowaka

4W 11L
 

Maegashira
1

Myougiryuu
 

LKisenosato
LHarumafuji
LHakuhou
W*Kotooushuu
LKakuryuu
WShouhouzan
WTochiouzan
WKyokutenhou
WAminishiki
LOkinoumi
LToyonoshima
LTakekaze
WEndou
WTakarafuji
WGagamaru

8W 7L
 

Maegashira
2

Kyokutenhou
 

LKakuryuu
LKotooushuu
LHarumafuji
LHakuhou
LKisenosato
WGoueidou
WTakayasu
LMyougiryuu
WTochiouzan
LAminishiki
LOkinoumi
LShouhouzan
WJoukouryuu
WTenkaihou
LTokitenkuu

5W 10L
 

Maegashira
3

Takayasu
 

LGoueidou
LTochinowaka
LTakekaze
WTochiouzan
LHarumafuji
LHakuhou
LKyokutenhou
LKakuryuu
LToyonoshima
LEndou
LTenkaihou
LAminishiki
WTamaasuka
WJoukouryuu
LYoshikaze

3W 12L
 

Maegashira
4

Houmashou
 

WTochinowaka
LTakekaze
LAoiyama
WIkioi
LKaisei
LTochiouzan
LKisenosato
LHarumafuji
LHakuhou
LToyonoshima
LKakuryuu
WTenkaihou
WTokushouryuu
WShouhouzan
LTamaasuka

5W 10L
 

Maegashira
5

Aoiyama
 

WKaisei
LIkioi
WHoumashou
WTakarafuji
WChiyotairyuu
WToyohibiki
WTenkaihou
WSadanofuji
LKitataiki
LHarumafuji
LKisenosato
WKakuryuu
WFujiazuma
LGoueidou
WOkinoumi

10W 5L
 

Maegashira
6

Chiyotairyuu
 

WIkioi
WKaisei
WToyohibiki
WTochinowaka
LAoiyama
WSadanofuji
LEndou
WJoukouryuu
WMasunoyama
WKitataiki
WTakekaze
LKisenosato
LGoueidou
WOkinoumi
WKyokushuuhou

11W 4L
 

Maegashira
7

Toyohibiki
 

WEndou
WTenkaihou
LChiyotairyuu
LKitataiki
WTokitenkuu
LAoiyama
WGagamaru
LTokushouryuu
LTakarafuji
WJoukouryuu
WTochinowaka
Woosunaarashi
LShouhouzan
WShoutenrou
WAminishiki

9W 6L
 

Maegashira
8

Takarafuji
 

WTenkaihou
WEndou
LSadanofuji
LAoiyama
LKotoyuuki
LIkioi
WYoshikaze
LTokitenkuu
WToyohibiki
WKaisei
WGagamaru
WShoutenrou
Loosunaarashi
LMyougiryuu
WKitataiki

8W 7L
 

Maegashira
9

Sadanofuji
 

LKitataiki
LKotoyuuki
WTakarafuji
WGagamaru
WTokushouryuu
LChiyotairyuu
LKaisei
LAoiyama
WEndou
Woosunaarashi
WTamaasuka
LYoshikaze
WTenkaihou
LFujiazuma
LShoutenrou

7W 8L
 

Maegashira
10

Tokitenkuu
 

LKotoyuuki
WKitataiki
LMasunoyama
LEndou
LToyohibiki
WTenkaihou
Loosunaarashi
WTakarafuji
WTamaasuka
LShoutenrou
LTamawashi
WKaisei
LGagamaru
LYoshikaze
WKyokutenhou

6W 9L
 

Maegashira
11

Masunoyama
 

WTamawashi
WFujiazuma
WTokitenkuu
WTenkaihou
WTamaasuka
LShoutenrou
LKyokushuuhou
WIkioi
LChiyotairyuu
LTokushouryuu
L*Kaisei
A 
A 
A 
A 

6W 5L 4A
 

Maegashira
12

Joukouryuu
 

LFujiazuma
LTamawashi
WYoshikaze
LShoutenrou
WTenkaihou
LKitataiki
WTamaasuka
LChiyotairyuu
Loosunaarashi
LToyohibiki
LKyokushuuhou
LChiyoootori
LKyokutenhou
LTakayasu
LTakanoiwa

3W 12L
 

Maegashira
13

Yoshikaze
 

LGagamaru
WTokushouryuu
LJoukouryuu
LTamaasuka
LFujiazuma
WKyokushuuhou
LTakarafuji
LAsahishou
WTamawashi
WTenkaihou
LEndou
WSadanofuji
WTerunofuji
WTokitenkuu
WTakayasu

8W 7L
 

Maegashira
14

Kyokushuuhou
 

LTokushouryuu
WGagamaru
LFujiazuma
WKotoyuuki
WAzumaryuu
LYoshikaze
WMasunoyama
LTamawashi
WShoutenrou
WTamaasuka
WJoukouryuu
LIkioi
LTakekaze
WEndou
LChiyotairyuu

8W 7L
 

Maegashira
15

Shoutenrou
 

Woosunaarashi
WTakanoiwa
WTamaasuka
WJoukouryuu
WTamawashi
WMasunoyama
LFujiazuma
LGagamaru
LKyokushuuhou
WTokitenkuu
LIkioi
LTakarafuji
WKaisei
LToyohibiki
WSadanofuji

9W 6L
 

Maegashira
16

Aran
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Retired
 

WEST

Yokozuna
 

Harumafuji
 

WShouhouzan
WMyougiryuu
WKyokutenhou
WToyonoshima
WTakayasu
WOkinoumi
WTakekaze
WHoumashou
WTochinowaka
WAoiyama
WGoueidou
WTochiouzan
LKisenosato
WKakuryuu
WHakuhou

14W 1L
 

Oozeki
 

Kotoshougiku
 

LAminishiki
WShouhouzan
L*Toyonoshima
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 2L 12A
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

LToyonoshima
WKyokutenhou
LShouhouzan
L*Myougiryuu
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 3L 11A
 

Sekiwake
 

Tochiouzan
 

WTakekaze
LKisenosato
LOkinoumi
LTakayasu
WShouhouzan
WHoumashou
LMyougiryuu
WAminishiki
LKyokutenhou
LKakuryuu
LHakuhou
LHarumafuji
WToyonoshima
WKaisei
WGoueidou

7W 8L
 

Komusubi
 

Okinoumi
 

LHakuhou
WKakuryuu
WTochiouzan
LKisenosato
LTakekaze
LHarumafuji
WAminishiki
LShouhouzan
WGoueidou
WMyougiryuu
WKyokutenhou
LToyonoshima
WIkioi
LChiyotairyuu
LAoiyama

7W 8L
 

Maegashira
1

Aminishiki
 

WKotoshougiku
LHakuhou
WKisenosato
LKakuryuu
WGoueidou
LTochinowaka
LOkinoumi
LTochiouzan
LMyougiryuu
WKyokutenhou
WShouhouzan
WTakayasu
LKitataiki
LTamawashi
LToyohibiki

6W 9L
 

Maegashira
2

Toyonoshima
 

WKotooushuu
LGoueidou
W*Kotoshougiku
LHarumafuji
LHakuhou
LKisenosato
LKakuryuu
WTochinowaka
WTakayasu
WHoumashou
WMyougiryuu
WOkinoumi
LTochiouzan
WTakekaze
LIkioi

8W 7L
 

Maegashira
3

Takekaze
 

LTochiouzan
WHoumashou
WTakayasu
WKaisei
WOkinoumi
LKakuryuu
LHarumafuji
LHakuhou
LKisenosato
WGoueidou
LChiyotairyuu
WMyougiryuu
WKyokushuuhou
LToyonoshima
LTamawashi

7W 8L
 

Maegashira
4

Tochinowaka
 

LHoumashou
WTakayasu
LKaisei
LChiyotairyuu
LIkioi
WAminishiki
LGoueidou
LToyonoshima
LHarumafuji
LHakuhou
LToyohibiki
WEndou
LTamawashi
LGagamaru
WShouhouzan

4W 11L
 

Maegashira
5

Kaisei
 

LAoiyama
LChiyotairyuu
WTochinowaka
LTakekaze
WHoumashou
WEndou
WSadanofuji
WKitataiki
LIkioi
LTakarafuji
W*Masunoyama
LTokitenkuu
LShoutenrou
LTochiouzan
Woosunaarashi

7W 8L
 

Maegashira
6

Ikioi
 

LChiyotairyuu
WAoiyama
WEndou
LHoumashou
WTochinowaka
WTakarafuji
WKitataiki
LMasunoyama
WKaisei
WFujiazuma
WShoutenrou
WKyokushuuhou
LOkinoumi
Woosunaarashi
WToyonoshima

11W 4L
 

Maegashira
7

Endou
 

LToyohibiki
LTakarafuji
LIkioi
WTokitenkuu
LKitataiki
LKaisei
WChiyotairyuu
WTenkaihou
LSadanofuji
WTakayasu
WYoshikaze
LTochinowaka
LMyougiryuu
LKyokushuuhou
WFujiazuma

6W 9L
 

Maegashira
8

Tenkaihou
 

LTakarafuji
LToyohibiki
WKitataiki
LMasunoyama
LJoukouryuu
LTokitenkuu
LAoiyama
LEndou
LFujiazuma
LYoshikaze
WTakayasu
LHoumashou
LSadanofuji
LKyokutenhou
LTokushouryuu

2W 13L
 

Maegashira
9

Kitataiki
 

WSadanofuji
LTokitenkuu
LTenkaihou
WToyohibiki
WEndou
WJoukouryuu
LIkioi
LKaisei
WAoiyama
LChiyotairyuu
WFujiazuma
LTamawashi
WAminishiki
WTamaasuka
LTakarafuji

8W 7L
 

Maegashira
10

Kotoyuuki
 

WTokitenkuu
WSadanofuji
WGagamaru
LKyokushuuhou
WTakarafuji
LTokushouryuu
L*Tamawashi
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

4W 3L 8A
 

Maegashira
11

Tamawashi
 

LMasunoyama
WJoukouryuu
LTokushouryuu
Woosunaarashi
LShoutenrou
LFujiazuma
W*Kotoyuuki
WKyokushuuhou
LYoshikaze
WGagamaru
WTokitenkuu
WKitataiki
WTochinowaka
WAminishiki
WTakekaze

10W 5L
 

Maegashira
12

Fujiazuma
 

WJoukouryuu
LMasunoyama
WKyokushuuhou
WTokushouryuu
WYoshikaze
WTamawashi
WShoutenrou
Loosunaarashi
WTenkaihou
LIkioi
LKitataiki
LGagamaru
LAoiyama
WSadanofuji
LEndou

8W 7L
 

Maegashira
13

Gagamaru
 

WYoshikaze
LKyokushuuhou
LKotoyuuki
LSadanofuji
Woosunaarashi
WTamaasuka
LToyohibiki
WShoutenrou
WKagamiou
LTamawashi
LTakarafuji
WFujiazuma
WTokitenkuu
WTochinowaka
LMyougiryuu

8W 7L
 

Maegashira
14

Tokushouryuu
 

WKyokushuuhou
LYoshikaze
WTamawashi
LFujiazuma
LSadanofuji
WKotoyuuki
LChiyonokuni
WToyohibiki
LTakanoiwa
WMasunoyama
Loosunaarashi
LTamaasuka
LHoumashou
WTerunofuji
WTenkaihou

7W 8L
 

Maegashira
15

Oosunaarashi
 

LShoutenrou
LTamaasuka
WChiyoootori
LTamawashi
LGagamaru
WTerunofuji
WTokitenkuu
WFujiazuma
WJoukouryuu
LSadanofuji
WTokushouryuu
LToyohibiki
WTakarafuji
LIkioi
LKaisei

7W 8L
 

Maegashira
16

Tamaasuka
 

LKagamiou
Woosunaarashi
LShoutenrou
WYoshikaze
LMasunoyama
LGagamaru
LJoukouryuu
LAsasekiryuu
LTokitenkuu
LKyokushuuhou
LSadanofuji
WTokushouryuu
LTakayasu
LKitataiki
WHoumashou

4W 11L
 

Harumafuji(6)
Nobody
Ikioi(1)
Chiyotairyuu(1)
Aran