1881 Haru-Basho

EAST

Haridashi
 

Sakaigawa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Wakashima
 

WDategaseki
WOomatoi
WChibagatake
WKiyomigata
WArakado
LTomonohira
LShitenryuu
WMusashigata
WUmegatani

7W 2L
 

Sekiwake
 

Tegarayama
 

WInagawa
LChibagatake
WKiyomigata
WOomatoi
WTomonohira
DArakado
LUmegatani
LShitenryuu
DMusashigata

4W 3L 2D
 

Komusubi
 

Aratora
 

WIzutsu
WInagawa
WOomatoi
WChibagatake
LKiyomigata
DMusashigata
WTomonohira
LUmegatani
WShitenryuu

6W 2L 1D
 

Maegashira
1

Hibikiya
 

WChouzan
WDategaseki
WArakado
WTomonohira
LShitenryuu
LUmegatani
DMusashigata
NKiyomigata
LChibagatake

4W 3L 1D 1N
 

Maegashira
2

Sekinoto
 

WKumonryuu
WIzutsu
LInagawa
DArakado
Wounomatsu
DOomatoi
LKiyomigata
WChouzan
LTomonohira

4W 3L 2D
 

Maegashira
3

Kashiwado
 

DOshikawa
WChouzan
DShitenryuu
DMusashigata
DUmegatani
DChibagatake
LArakado
LTomonohira
LKiyomigata

1W 3L 5D
 

Maegashira
4

Katsunoura
 

LKataonami
Dounomatsu
LDategaseki
LInagawa
DOomatoi
WIzutsu
DChibagatake
DArakado
WChouzan

2W 3L 4D
 

Maegashira
5

Urakaze
 

WWadanomori
WTomonohira
Wounomatsu
LUmegatani
LMusashigata
DDategaseki
NOomatoi
AIzutsu
A 

3W 2L 1D 1N
 

Maegashira
6

Ageshio
 

DAratama
LKiyomigata
WMusashigata
Wounomatsu
WDategaseki
AShitenryuu
A 
A 
A 

3W 1L 1D
 

Maegashira
7

Takachiho
 

WKomusashi
WOshikawa
LUmegatani
LShitenryuu
WChibagatake
LKiyomigata
WChouzan
WInagawa
A 

5W 3L
 

Maegashira
8

Irumagawa
 

Wounomatsu
LUmegatani
LTomonohira
DDategaseki
LInagawa
DChouzan
DOshikawa
LOomatoi
LKumonryuu

1W 5L 3D
 

Maegashira
9

Shimadagawa
 

LUmegatani
LMusashigata
WIzutsu
LOshikawa
LChouzan
WKataonami
LKumonryuu
LChibagatake
LOomatoi

2W 7L
 

WEST

Oozeki
 

Umegatani
 

WShimadagawa
WIrumagawa
WTakachiho
WUrakaze
DKashiwado
WHibikiya
WTegarayama
WAratora
LWakashima

7W 1L 1D
 

Sekiwake
 

Musashigata
 

WHitachiyama
WShimadagawa
LAgeshio
DKashiwado
WUrakaze
DAratora
DHibikiya
LWakashima
DTegarayama

3W 2L 4D
 

Komusubi
 

ounomatsu
 

LIrumagawa
DKatsunoura
LUrakaze
LAgeshio
LSekinoto
A 
A 
A 
A 

0W 4L 1D
 

Maegashira
1

Shitenryuu
 

WIkioi
WHitachiyama
DKashiwado
WTakachiho
WHibikiya
AAgeshio
WWakashima
WTegarayama
LAratora

6W 1L 1D
 

Maegashira
2

Tomonohira
 

WChikatsumori
LUrakaze
WIrumagawa
LHibikiya
LTegarayama
WWakashima
LAratora
WKashiwado
WSekinoto

5W 4L
 

Maegashira
3

Arakado
 

WTatsutano
DChikatsumori
LHibikiya
DSekinoto
LWakashima
DTegarayama
WKashiwado
DKatsunoura
A 

2W 2L 4D
 

Maegashira
4

Kiyomigata
 

WUraminato
WAgeshio
LTegarayama
LWakashima
WAratora
WTakachiho
WSekinoto
NHibikiya
WKashiwado

6W 2L 1N
 

Maegashira
5

Oomatoi
 

WOtowayama
LWakashima
LAratora
LTegarayama
DKatsunoura
DSekinoto
NUrakaze
WIrumagawa
WShimadagawa

3W 3L 2D 1N
 

Maegashira
6

Chibagatake
 

WTakenokoshi
WTegarayama
LWakashima
LAratora
LTakachiho
DKashiwado
DKatsunoura
WShimadagawa
WHibikiya

4W 3L 2D
 

Maegashira
7

Inagawa
 

LTegarayama
LAratora
WSekinoto
WKatsunoura
WIrumagawa
WIkioi
LHitachiyama
LTakachiho
A 

4W 4L
 

Maegashira
8

Dategaseki
 

LWakashima
LHibikiya
WKatsunoura
DIrumagawa
LAgeshio
DUrakaze
A 
A 
A 

1W 3L 2D
 

Maegashira
9

Izutsu
 

LAratora
LSekinoto
LShimadagawa
LChikatsumori
LHitachiyama
LKatsunoura
LUraminato
AUrakaze
A 

0W 7L
 

Umegatani(6)
Sekinoto(Shachinoumi), Kashiwado(Fujinokawa)
Sakaigawa(Masuizan)