1870 Haru-Basho

EAST

Oozeki
 

Sakaigawa
 

WKatsuyama
WIsegatake
WMinoshima
WShachinoumi
WKoyanagi
DOnigasaki
DAsahidake
WRyougoku
A 

6W 0L 2D
 

Sekiwake
 

Zougabana
 

WUraminato
WShikinoumi
WArauma
WOnoe
WOnigasaki
LAsahidake
NRyougoku
LKoyanagi
A 

5W 2L 1N
 

Komusubi
 

Oomatoi
 

WOniwaka
WFukayanagi
WOnoe
WKoyanagi
WShachinoumi
A 
WAzumazeki
LAsahidake
WOnigasaki

7W 1L
 

Maegashira
1

Aioi
 

WShikinoumi
WArauma
WSatsukiyama
DOnigasaki
WAsahidake
NKoyanagi
A 
A 
WRyougoku

5W 0L 1D 1N
 

Maegashira
2

Banjaku
 

WSatsukiyama
WKatsuyama
LShachinoumi
LKimenzan
WAzumazeki
WRyougoku
LKoyanagi
WOnoe
LArauma

5W 4L
 

Maegashira
3

Kunimiyama
 

WFukayanagi
DOnoe
LKoyanagi
WMinoshima
LKimenzan
LArauma
WHatachiyama
WUraminato
NAsahidake

4W 3L 1D 1N
 

Maegashira
4

Takamiyama
 

WIsegatake
WOniwaka
WRyougoku
WAsahidake
WMinoshima
WAzumazeki
LOnigasaki
WShachinoumi
LKoyanagi

7W 2L
 

Maegashira
5

Tagonoura
 

LArauma
WHatachiyama
LAzumazeki
LRyougoku
LOnoe
LMinoshima
LShachinoumi
A 
A 

1W 6L
 

Maegashira
6

Onoe
 

DHatachiyama
DKunimiyama
LOomatoi
LZougabana
WTagonoura
LTatsugami
LOominato
LBanjaku
A 

1W 5L 2D
 

Maegashira
7

Kabutoyama
 

WWakashima
WUraminato
WKimenzan
LAzumazeki
WRyougoku
WShachinoumi
WArauma
WOnigasaki
A 

7W 1L
 

WEST

Oozeki
 

Kimenzan
 

WMushagasaki
WTatsugami
LKabutoyama
WBanjaku
WKunimiyama
A 
A 
A 
A 

4W 1L
 

Sekiwake
 

Azumazeki
 

WMatsugae
WOominato
WTagonoura
WKabutoyama
LBanjaku
LTakamiyama
LOomatoi
A 
A 

4W 3L
 

Komusubi
 

Ryougoku
 

WIchiriki
WIwagamine
LTakamiyama
WTagonoura
LKabutoyama
LBanjaku
NZougabana
LSakaigawa
LAioi

3W 5L 1N
 

Maegashira
1

Koyanagi
 

WYatakayama
WMushagasaki
WKunimiyama
LOomatoi
LSakaigawa
NAioi
WBanjaku
WZougabana
WTakamiyama

6W 2L 1N
 

Maegashira
2

Asahidake
 

WTogamiyama
WYatakayama
WTatsugami
LTakamiyama
LAioi
WZougabana
DSakaigawa
WOomatoi
NKunimiyama

5W 2L 1D 1N
 

Maegashira
3

Onigasaki
 

WIwagamine
WTogamiyama
DMushagasaki
DAioi
LZougabana
DSakaigawa
WTakamiyama
LKabutoyama
LOomatoi

3W 3L 3D
 

Maegashira
4

Sanoyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
5

Tsurugataki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
6

Shachinoumi
 

WOominato
WNaoyanagi
WBanjaku
LSakaigawa
LOomatoi
LKabutoyama
WTagonoura
LTakamiyama
A 

4W 4L
 

Maegashira
7

Minoshima
 

LTatsugami
WIchiriki
LSakaigawa
LKunimiyama
LTakamiyama
WTagonoura
A 
A 
A 

2W 4L
 

Sakaigawa(4)
Sakaigawa(Masuizan)