1891 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Nishinoumi
 

WShinriki
LKaizan
WHiranoto
WTatekabuto
WTomonohira
WTaninooto
WOnigatani
WWakaminato
LYahatayama

7W 2L
 

Oozeki
 

Konishiki
 

WOnikage
WTatekabuto
WTomonohira
WKaizan
WTaninooto
WHiranoto
WWakaminato
DYahatayama
WOnigatani

8W 0L 1D
 

Sekiwake
 

Ayanami
 

WIzumitaki
WHiranoto
A 
A 
A 
A 
WKaizan
ATsurugizan
WTaninooto

4W 0L
 

Komusubi
 

Ichinoya
 

WTatekabuto
WShinriki
LTaninooto
WHiranoto
WKaizan
LYahatayama
WTsurugizan
LOnigatani
ATomonohira

5W 3L
 

Maegashira
1

Hibikimasu
 

WTakanoto
WOnigatani
WOnikage
LTaninooto
WTatekabuto
WTsurugizan
WYahatayama
DKaizan
LWakaminato

6W 2L 1D
 

Maegashira
2

Imaizumi
 

LTatsuarashi
A 
A 
A 
A 
WChienoya
WHiranoto
DTomonohira
DKaizan

2W 1L 2D
 

Maegashira
3

Asashio
 

WTomonohira
WIzumitaki
LYahatayama
WOnikage
LTsurugizan
NTatekabuto
WTaninooto
WHiranoto
WShinriki

6W 2L 1N
 

Maegashira
4

Chitosegawa
 

WHiranoto
WTomonohira
WTsurugizan
WOnigatani
LYahatayama
LWakaminato
LTatekabuto
LTaninooto
AOnikage

4W 4L
 

Maegashira
5

Dewanoumi
 

WTsurugizan
DChienoya
WWakaminato
LShinriki
LOnigatani
LKaizan
LTomonohira
DTatekabuto
DIzumitaki

2W 4L 3D
 

Maegashira
6

Hokkai
 

WKaizan
LTsurugizan
WOnigatani
WYahatayama
WWakaminato
WShinriki
WOnikage
LChienoya
WTakanoto

7W 2L
 

Maegashira
7

Yoshinoyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
8

Ooizumi
 

WWakaminato
LYahatayama
DTatekabuto
WTsurugizan
WHiranoto
LOnigatani
LShinriki
DOnikage
LTatsuarashi

3W 4L 2D
 

Maegashira
9

Hibikiya
 

WOonorito
LWakaminato
WIzumitaki
WTomonohira
A 
A 
A 
A 
A 

3W 1L
 

Maegashira
10

Datenoya
 

LYahatayama
WShitenryuu
WKaizan
LWakaminato
WTakanoto
LOnikage
WIzumitaki
WShinriki
WHiranoto

6W 3L
 

Haridashi
 

Tsukubasan
 

LShitenryuu
LTaninooto
DShinriki
WIzumitaki
LOnikage
LTomonohira
AChienoya
A 
A 

1W 4L 1D
 

WEST

Oozeki
 

Oonaruto
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Haridashi
 

Tsurugizan
 

LDewanoumi
WHokkai
LChitosegawa
LOoizumi
WAsashio
LHibikimasu
LIchinoya
AAyanami
A 

2W 5L
 

Sekiwake
 

Yahatayama
 

WDatenoya
WOoizumi
WAsashio
LHokkai
WChitosegawa
WIchinoya
LHibikimasu
DKonishiki
WNishinoumi

6W 2L 1D
 

Komusubi
 

Wakaminato
 

LOoizumi
WHibikiya
LDewanoumi
WDatenoya
LHokkai
WChitosegawa
LKonishiki
LNishinoumi
WHibikimasu

4W 5L
 

Maegashira
1

Onigatani
 

WTakanami
LHibikimasu
LHokkai
LChitosegawa
WDewanoumi
WOoizumi
LNishinoumi
WIchinoya
LKonishiki

4W 5L
 

Maegashira
2

Shitenryuu
 

WTsukubasan
LDatenoya
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 1L
 

Maegashira
3

Taninooto
 

WOomatoi
WTsukubasan
WIchinoya
WHibikiya
LKonishiki
LNishinoumi
LAsashio
WChitosegawa
LAyanami

5W 4L
 

Maegashira
4

Tomonohira
 

LAsashio
LChitosegawa
LKonishiki
LHibikiya
LNishinoumi
WTsukubasan
WDewanoumi
DImaizumi
AIchinoya

2W 5L 1D
 

Maegashira
5

Hiranoto
 

LChitosegawa
LAyanami
LNishinoumi
LIchinoya
LOoizumi
LKonishiki
LImaizumi
LAsashio
LDatenoya

0W 9L
 

Maegashira
6

Kaizan
 

LHokkai
WNishinoumi
LDatenoya
LKonishiki
LIchinoya
WDewanoumi
LAyanami
DHibikimasu
DImaizumi

2W 5L 2D
 

Maegashira
7

Tatekabuto
 

LIchinoya
LKonishiki
DOoizumi
LNishinoumi
LHibikimasu
NAsashio
WChitosegawa
DDewanoumi
LTakanami

1W 5L 2D 1N
 

Maegashira
8

Shinriki
 

LNishinoumi
LIchinoya
DTsukubasan
WDewanoumi
WTakanami
LHokkai
WOoizumi
LDatenoya
LAsashio

3W 5L 1D
 

Maegashira
9

Onikage
 

LKonishiki
LOrochigata
LHibikimasu
LAsashio
WTsukubasan
WDatenoya
LHokkai
DOoizumi
AChitosegawa

2W 5L 1D
 

Maegashira
10

Izumitaki
 

LAyanami
LAsashio
LHibikiya
LTsukubasan
LOomatoi
DTakanami
LDatenoya
WSotonoumi
DDewanoumi

1W 6L 2D
 

Konishiki(4)
Tsukubasan(Wakanokawa)
Oonaruto(Shitenryuu)