1891 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Nishinoumi
 

WChienoya
WOnikage
WOotohira
LHiranoto
AKaizan
ATaninooto
A 
A 
A 

3W 1L
 

Oozeki
 

Konishiki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Sekiwake
 

Ayanami
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Komusubi
 

Ichinoya
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Hibikimasu
 

LOnikage
LOotohira
WHiranoto
LTatekabuto
NTaninooto
WTsurugahama
WOnigatani
WWakaminato
WYahatayama

5W 3L 1N
 

Maegashira
2

Asashio
 

A 
A 
A 
A 
A 
WKasugamori
DTsurugizan
LYahatayama
LWakaminato

1W 2L 1D
 

Maegashira
3

Hokkai
 

LOodate
WKasugamori
LShingari
AOonaruto
WWakaminato
LYahatayama
AKaizan
DTsurugizan
DOnigatani

2W 3L 2D
 

Maegashira
4

Chitosegawa
 

A 
A 
WOnikage
LTsurugizan
AShingari
A 
A 
A 
A 

1W 1L
 

banzukegai
 

Oodate
 

WHokkai
DTatekabuto
LYahatayama
DWakaminato
LTsurugizan
WOnigatani
AOotohira
WTaninooto
LHiranoto

3W 3L 2D
 

Maegashira
5

Datenoya
 

WTatsuarashi
WHiraishi
LOnigatani
LOotohira
LYahatayama
LWakaminato
WHiranoto
WOonaruto
WTsurugizan

5W 4L
 

Maegashira
6

Hibikiya
 

WNijigatake
LWakaminato
LHiraishi
LYahatayama
LTatekabuto
WChienoya
LShinriki
WTsurugahama
WHiodoshi

4W 5L
 

Maegashira
7

Dewanoumi
 

LOnigatani
LTsurugizan
WShinriki
WHiraishi
LChienoya
LOnikage
WIshidate
DKasugamori
WTatsuarashi

4W 4L 1D
 

Maegashira
8

Ooizumi
 

LWakaminato
LYahatayama
WKaizan
WOnigatani
WOotohira
WHiranoto
LTatekabuto
WOnikage
DTaninooto

5W 3L 1D
 

Maegashira
9

Oomatoi
 

LTsurugizan
LOnigatani
WBunmei
LOnikage
LKasugamori
NTatsuarashi
DChienoya
WIshidate
WHiraishi

3W 4L 1D 1N
 

Maegashira
10

Otowayama
 

A 
A 
A 
WBunmei
WIshidate
WTatekabuto
LWakaminato
LOnigatani
LTakanoto

3W 3L
 

WEST

Oozeki
 

Yahatayama
 

DOrochigata
WOoizumi
WOodate
WHibikiya
WDatenoya
WHokkai
DTsurugahama
WAsashio
LHibikimasu

6W 1L 2D
 

Haridashi
 

Tsurugizan
 

WOomatoi
WDewanoumi
WOonaruto
WChitosegawa
WOodate
WHiodoshi
DAsashio
DHokkai
LDatenoya

6W 1L 2D
 

Sekiwake
 

Wakaminato
 

WOoizumi
WHibikiya
WKasugamori
DOodate
LHokkai
WDatenoya
WOtowayama
LHibikimasu
WAsashio

6W 2L 1D
 

Komusubi
 

Onigatani
 

WDewanoumi
WOomatoi
WDatenoya
LOoizumi
WHiodoshi
LOodate
LHibikimasu
WOtowayama
DHokkai

5W 3L 1D
 

Maegashira
1

Taninooto
 

A 
A 
A 
NShingari
NHibikimasu
ANishinoumi
WHiodoshi
LOodate
DOoizumi

1W 1L 1D 2N
 

Maegashira
2

Shitenryuu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
3

Tomonohira
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Kaizan
 

WSotonoumi
WShingari
LOoizumi
DKasugamori
ANishinoumi
LHiraishi
AHokkai
A 
A 

2W 2L 1D
 

Maegashira
5

Shinriki
 

A 
WBunmei
LDewanoumi
LIshidate
AOonaruto
AShingari
WHibikiya
WHiodoshi
WOonaruto

4W 2L
 

Maegashira
6

Hiranoto
 

WRaizan
WIshidate
LHibikimasu
WNishinoumi
WTsurugahama
LOoizumi
LDatenoya
WHiraishi
WOodate

6W 3L
 

Maegashira
7

Ootohira
 

WWakanomori
WHibikimasu
LNishinoumi
WDatenoya
LOoizumi
WIshidate
AOodate
A 
A 

4W 2L
 

Maegashira
8

Tatekabuto
 

LTakanoto
DOodate
DIshidate
WHibikimasu
WHibikiya
LOtowayama
WOoizumi
WOrochigata
WTsurugahama

5W 2L 2D
 

Maegashira
9

Onikage
 

WHibikimasu
LNishinoumi
LChitosegawa
WOomatoi
WBunmei
WDewanoumi
LKasugamori
LOoizumi
LSotonoumi

4W 5L
 

Maegashira
10

Chienoya
 

LNishinoumi
LKumakage
LSotonoumi
LOrochigata
WDewanoumi
LHibikiya
DOomatoi
WYoshinoyama
WBunmei

3W 5L 1D
 

banzukegai
 

Yoshinoyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
LBunmei
WHiraishi
LChienoya
WIshidate

2W 2L
 

Oosaka-
Koukakugumi
EAST

Koukakugumi
 

Oonaruto
 

A 
A 
LTsurugizan
AHokkai
AShinriki
A 
A 
LDatenoya
LShinriki

0W 3L
 

Koukakugumi
 

Tsurugahama
 

A 
A 
A 
A 
LHiranoto
LHibikimasu
DYahatayama
LHibikiya
LTatekabuto

0W 4L 1D
 

Koukakugumi
 

Bunmei
 

A 
LShinriki
LOomatoi
LOtowayama
LOnikage
WYoshinoyama
WKagamiyama
LTatsuarashi
LChienoya

2W 6L
 

Koukakugumi
 

Hiraishi
 

A 
LDatenoya
WHibikiya
LDewanoumi
LTakanoto
WKaizan
LYoshinoyama
LHiranoto
LOomatoi

2W 6L
 

WEST

Koukakugumi
 

Shingari
 

A 
LKaizan
WHokkai
NTaninooto
AChitosegawa
AShinriki
A 
A 
A 

1W 1L 1N
 

Koukakugumi
 

Hiodoshi
 

A 
A 
A 
A 
LOnigatani
LTsurugizan
LTaninooto
LShinriki
LHibikiya

0W 5L
 

Koukakugumi
 

Kasugamori
 

A 
LHokkai
LWakaminato
DKaizan
WOomatoi
LAsashio
WOnikage
DDewanoumi
DOrochigata

2W 3L 3D
 

Koukakugumi
 

Ishidate
 

A 
LHiranoto
DTatekabuto
WShinriki
LOtowayama
LOotohira
LDewanoumi
LOomatoi
LYoshinoyama

1W 6L 1D
 

Yahatayama(2)
Kaizan
Tatekabuto, Izumitaki