1893 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Nishinoumi
 

WChienoya
WOtowayama
LHiranoto
WTomonohira
LTakanoto
WShitenryuu
WTaninooto
WDatenoya
LOotohira

6W 3L
 

Oozeki
 

Konishiki
 

WHouou
WHiranoto
WOtowayama
WTakanoto
WOoizumi
WTaninooto
WShitenryuu
LOotohira
LDatenoya

7W 2L
 

Sekiwake
 

Asashio
 

WHiranoto
WHouou
WOnikage
WOoizumi
WShitenryuu
WTakanoto
LOotohira
WTomonohira
DTaninooto

7W 1L 1D
 

Komusubi
 

Hibikimasu
 

WOtowayama
LChienoya
LHouou
WHiranoto
WOnikage
WDatenoya
WOoizumi
DShitenryuu
LTakanoto

5W 3L 1D
 

Maegashira
1

Chitosegawa
 

WKomatsuyama
WOnikage
WTomonohira
NHouou
LDatenoya
LOotohira
ATakanoto
WOoizumi
AShitenryuu

4W 2L 1N
 

Maegashira
2

Oodate
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
3

Wakaminato
 

LTomonohira
WKomatsuyama
NChienoya
WOtowayama
LHiranoto
WOnikage
LDatenoya
NTaninooto
LOoizumi

3W 4L 2N
 

Maegashira
4

Hokkai
 

LKatsuhira
DTomonohira
LKomatsuyama
WOnikage
LChienoya
WHiranoto
WOtowayama
AHouou
WKotenryuu

4W 3L 1D
 

Maegashira
5

Sotonoumi
 

WKotenryuu
LTakanoto
WKatsuhira
NDatenoya
LOotohira
WChienoya
LHiranoto
WKomatsuyama
LTomonohira

4W 4L 1N
 

Maegashira
6

Dewanoumi
 

WOnikage
WOoizumi
WKotenryuu
LOotohira
LKomatsuyama
LHouou
DTomonohira
WHiranoto
LOotozaki

4W 4L 1D
 

Maegashira
7

Imaizumi
 

LTakanoto
LKotenryuu
LOotohira
LChienoya
NTaninooto
WTomonohira
WOnikage
WOtowayama
WHiranoto

4W 4L 1N
 

Maegashira
8

Orochigata
 

LDatenoya
LOotohira
WTaninooto
LShitenryuu
LOotozaki
DKomatsuyama
WKotenryuu
LRaizan
WOnikage

3W 5L 1D
 

Maegashira
9

Takanami
 

LYahatayama
LTaninooto
LShitenryuu
LKomatsuyama
LTomonohira
NKotenryuu
AHouou
LOnikage
LOtowayama

0W 7L 1N
 

Maegashira
10

Ooikari
 

NOotohira
AYahatayama
WDatenoya
NTaninooto
WHouou
LOoizumi
LOotozaki
WTakanoto
WKomatsuyama

4W 2L 2N
 

Maegashira
11

Hibikiya
 

DOotozaki
LShitenryuu
LOoizumi
LKotenryuu
WOtowayama
WKatsuhira
LKomatsuyama
LChienoya
DRaizan

2W 5L 2D
 

Maegashira
12

Oomatoi
 

DOoizumi
LDatenoya
LOotozaki
WKatsuhira
DRaizan
WOtowayama
DChienoya
WTakachiho
LYoshinoyama

3W 3L 3D
 

WEST

Oozeki
 

Ootohira
 

NOoikari
WOrochigata
WImaizumi
WDewanoumi
WSotonoumi
WChitosegawa
WAsashio
WKonishiki
WNishinoumi

8W 0L 1N
 

Haridashi-
Oozeki

Yahatayama
 

WTakanami
AOoikari
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 0L
 

Sekiwake
 

Datenoya
 

WOrochigata
WOomatoi
LOoikari
NSotonoumi
WChitosegawa
LHibikimasu
WWakaminato
LNishinoumi
WKonishiki

5W 3L 1N
 

Komusubi
 

Oozutu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Taninooto
 

LAmatsukaze
WTakanami
LOrochigata
NOoikari
NImaizumi
LKonishiki
LNishinoumi
NWakaminato
DAsashio

1W 4L 1D 3N
 

Maegashira
2

Shitenryuu
 

WKoshigatake
WHibikiya
WTakanami
WOrochigata
LAsashio
LNishinoumi
LKonishiki
DHibikimasu
AChitosegawa

4W 3L 1D
 

Maegashira
3

Onigatani
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Ooizumi
 

DOomatoi
LDewanoumi
WHibikiya
LAsashio
LKonishiki
WOoikari
LHibikimasu
LChitosegawa
WWakaminato

3W 5L 1D
 

Maegashira
5

Takanoto
 

WImaizumi
WSotonoumi
WAmatsukaze
LKonishiki
WNishinoumi
LAsashio
AChitosegawa
LOoikari
WHibikimasu

5W 3L
 

Maegashira
6

Tomonohira
 

WWakaminato
DHokkai
LChitosegawa
LNishinoumi
WTakanami
LImaizumi
DDewanoumi
LAsashio
WSotonoumi

3W 4L 2D
 

Maegashira
7

Onikage
 

LDewanoumi
LChitosegawa
LAsashio
LHokkai
LHibikimasu
LWakaminato
LImaizumi
WTakanami
LOrochigata

1W 8L
 

Maegashira
8

Hiranoto
 

LAsashio
LKonishiki
WNishinoumi
LHibikimasu
WWakaminato
LHokkai
WSotonoumi
LDewanoumi
LImaizumi

3W 6L
 

Maegashira
9

Otowayama
 

LHibikimasu
LNishinoumi
LKonishiki
LWakaminato
LHibikiya
LOomatoi
LHokkai
LImaizumi
WTakanami

1W 8L
 

Maegashira
10

Chienoya
 

LNishinoumi
WHibikimasu
NWakaminato
WImaizumi
WHokkai
LSotonoumi
DOomatoi
WHibikiya
LAmatsukaze

4W 3L 1D 1N
 

Maegashira
11

Shinriki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
12

Houou
 

LKonishiki
LAsashio
WHibikimasu
NChitosegawa
LOoikari
WDewanoumi
ATakanami
AHokkai
A 

2W 3L 1N
 

Ootohira(2)
Shinriki