1896 Natsu-Basho

EAST

Oozeki-
Yokozuna

Konishiki
 

LKyounosato
WUmegasaki
WShiranui
WOrochigata
WOomatoi
WKomatsuyama
WKaizan
WTaninooto
WOoikari

8W 1L
 

Sekiwake
 

Houou
 

WShiranui
NTatekabuto
WKyounosato
WOomatoi
WIchiriki
WTaninooto
WOoikari
WKaizan
WKomatsuyama

8W 0L 1N
 

Haridashi-
Sekiwake

Asashio
 

WUmegasaki
WShiranui
WTatekabuto
WIchiriki
LOrochigata
WKaizan
WTaninooto
LOoikari
WOomatoi

7W 2L
 

Komusubi
 

Genjiyama
 

WTatekabuto
WKyounosato
WUmegasaki
WOnigatani
WKaizan
WOoikari
NKomatsuyama
DOrochigata
WTaninooto

7W 0L 1D 1N
 

Maegashira
1

Chitosegawa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
2

Koshigatake
 

WOrochigata
LOnikage
LOomatoi
DKaizan
NTaninooto
LIchiriki
WOnigatani
LKomatsuyama
LTatekabuto

2W 5L 1D 1N
 

Maegashira
3

Hokkai
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Amatsukaze
 

WAraiwa
LOrochigata
WTougarashi
LTaninooto
DOoikari
WOnigatani
DIchiriki
WOomatoi
LKaizan

4W 3L 2D
 

Maegashira
5

Wakaminato
 

WTougarashi
WOomatoi
LKaizan
WOoikari
LKomatsuyama
WTatekabuto
NOrochigata
WOnigatani
DIchiriki

5W 2L 1D 1N
 

Maegashira
6

Hibikimasu
 

WKomatsuyama
WOnigatani
NTaninooto
LShiranui
WTatekabuto
LOomatoi
WUmegasaki
WKotenryuu
WKyounosato

6W 2L 1N
 

Maegashira
7

Wakashima
 

WKatsuhira
LKaizan
WOoikari
WKyounosato
WOnigatani
LAraiwa
WTatekabuto
DMatsugaseki
DOrochigata

5W 2L 2D
 

Maegashira
8

Sotonoumi
 

A 
A 
LIchiriki
WKomatsuyama
LUmegasaki
WOnikage
LOomatoi
LShiranui
LOnigatani

2W 5L
 

Maegashira
9

Tamaryuu
 

LKaizan
LOoikari
WKomatsuyama
LUmegasaki
DOnikage
LOrochigata
NShiranui
LKyounosato
DTougarashi

1W 5L 2D 1N
 

Maegashira
10

Sakahoko
 

WOoikari
WTaninooto
WOnigatani
WTatekabuto
LAraiwa
WMatsugaseki
LOnikage
WIchiriki
WShiranui

7W 2L
 

Maegashira
11

Takanami
 

WTaninooto
LKomatsuyama
LAraiwa
WOnikage
WKotenryuu
WShiranui
DTougarashi
WTatekabuto
WUmegasaki

6W 2L 1D
 

Maegashira
12

Atariya
 

LOnigatani
LAraiwa
LMatsugaseki
LTougarashi
WShiranui
WUmegasaki
WRyougoku
WOnikage
WKotenryuu

5W 4L
 

Maegashira
13

Yokoguruma
 

LOomatoi
WRyougoku
LOrochigata
LAraiwa
LKatsuhira
WKyounosato
LKotenryuu
WTougarashi
WOnikage

4W 5L
 

Haridashi
 

Dewanoumi
 

LMasakari
LMasudagawa
LMifunegata
LTakamiyama
A 
A 
A 
A 
A 

0W 4L
 

WEST

Oozeki
 

Ootohira
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Sekiwake
 

Taninooto
 

LTakanami
LSakahoko
NHibikimasu
WAmatsukaze
NKoshigatake
LHouou
LAsashio
LKonishiki
LGenjiyama

1W 6L 2N
 

Haridashi-
Sekiwake

Ooikari
 

LSakahoko
WTamaryuu
LWakashima
LWakaminato
DAmatsukaze
LGenjiyama
LHouou
WAsashio
LKonishiki

2W 6L 1D
 

Komusubi
 

Oozutu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Kaizan
 

WTamaryuu
WWakashima
WWakaminato
DKoshigatake
LGenjiyama
LAsashio
LKonishiki
LHouou
WAmatsukaze

4W 4L 1D
 

Maegashira
2

Komatsuyama
 

LHibikimasu
WTakanami
LTamaryuu
LSotonoumi
WWakaminato
LKonishiki
NGenjiyama
WKoshigatake
LHouou

3W 5L 1N
 

Maegashira
3

Onigatani
 

WAtariya
LHibikimasu
LSakahoko
LGenjiyama
LWakashima
LAmatsukaze
LKoshigatake
LWakaminato
WSotonoumi

2W 7L
 

Maegashira
4

Oomatoi
 

WYokoguruma
LWakaminato
WKoshigatake
LHouou
LKonishiki
WHibikimasu
WSotonoumi
LAmatsukaze
LAsashio

4W 5L
 

Maegashira
5

Orochigata
 

LKoshigatake
WAmatsukaze
WYokoguruma
LKonishiki
WAsashio
WTamaryuu
NWakaminato
DGenjiyama
DWakashima

4W 2L 2D 1N
 

Maegashira
6

Ichiriki
 

A 
A 
WSotonoumi
LAsashio
LHouou
WKoshigatake
DAmatsukaze
LSakahoko
DWakaminato

2W 3L 2D
 

Maegashira
7

Tatekabuto
 

LGenjiyama
NHouou
LAsashio
LSakahoko
LHibikimasu
LWakaminato
LWakashima
LTakanami
WKoshigatake

1W 7L 1N
 

Maegashira
8

Shiranui
 

LHouou
LAsashio
LKonishiki
WHibikimasu
LAtariya
LTakanami
NTamaryuu
WSotonoumi
LSakahoko

2W 6L 1N
 

Maegashira
9

Umegasaki
 

LAsashio
LKonishiki
LGenjiyama
WTamaryuu
WSotonoumi
LAtariya
LHibikimasu
WRyougoku
LTakanami

3W 6L
 

Maegashira
10

Kyounosato
 

WKonishiki
LGenjiyama
LHouou
LWakashima
DMatsugaseki
LYokoguruma
WTakanomori
WTamaryuu
LHibikimasu

3W 5L 1D
 

Maegashira
11

Onikage
 

LMatsugaseki
WKoshigatake
WRyougoku
LTakanami
DTamaryuu
LSotonoumi
WSakahoko
LAtariya
LYokoguruma

3W 5L 1D
 

Maegashira
12

Kotenryuu
 

A 
A 
A 
WMasunoto
LTakanami
WTakanomori
WYokoguruma
LHibikimasu
LAtariya

3W 3L
 

Maegashira
13

Tougarashi
 

LWakaminato
LMatsugaseki
LAmatsukaze
WAtariya
NMasudagawa
WMasakari
DTakanami
LYokoguruma
DTamaryuu

2W 4L 2D 1N
 

Haridashi
 

Takanoto
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Houou(2)
Genjiyama(Imaizumi)
Dewanoumi(Hitachiyama), Wakashima