1898 Haru-Basho

EAST

Oozeki-
Yokozuna

Konishiki
 

WShiranui
WTakanami
LUmenotani
WTaninooto
LOotohira
LAraiwa
DKaizan
DOozutu
DHouou

3W 3L 3D
 

Sekiwake
 

Asashio
 

WAmatsukaze
WShiranui
WKomatsuyama
WUmenotani
NTaninooto
AOozutu
A 
A 
A 

4W 0L 1N
 

Komusubi
 

Sakahoko
 

WKotenryuu
WWakashima
WShiranui
AMatsugaseki
WKaizan
LHouou
WOotohira
WUmenotani
DOozutu

6W 1L 1D
 

Maegashira
1

Wakaminato
 

LUmenotani
WOnigatani
ATaninooto
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 1L
 

banzukegai
 

Ooikari
 

A 
LTamakaze
LAraiwa
LOozutu
LUmenotani
WKaizan
LHouou
LOotohira
LOnigatani

1W 7L
 

Maegashira
2

Genjiyama
 

DWakashima
WAmatsukaze
WMatsugaseki
DOotohira
DHouou
DUmenotani
DOozutu
LAraiwa
LKaizan

2W 2L 5D
 

Maegashira
3

Kyounosato
 

WTougarashi
WOnikage
LOnigatani
LShiranui
DTamakaze
NKomatsuyama
WTaninooto
LHouou
LAraiwa

3W 4L 1D 1N
 

Maegashira
4

Atariya
 

WTsurugahama
LUmenotani
LOozutu
LHouou
WWakashima
LShiranui
LAraiwa
WKaizan
LOotohira

3W 6L
 

Maegashira
5

Oomatoi
 

LOnikage
NTaninooto
LHouou
WKaizan
WAmatsukaze
LWakashima
LShiranui
LTakanami
WTougarashi

3W 5L 1N
 

Maegashira
6

Orochigata
 

DOozutu
LAraiwa
DKaizan
WKomatsuyama
LTakanami
LOotohira
LWakashima
WTaninooto
WShiranui

3W 4L 2D
 

Maegashira
7

Oomisaki
 

LOotohira
LHouou
WKotenryuu
WAmatsukaze
LOnikage
WTaninooto
LTakanami
LKomatsuyama
WWakashima

4W 5L
 

Maegashira
8

Koshigatake
 

A 
A 
LInasegawa
LOnigatani
WKomatsuyama
WTakanami
WTougarashi
WShiranui
LTaninooto

4W 3L
 

Maegashira
9

Chitosegawa
 

LTaninooto
LOozutu
WTougarashi
WKotenryuu
WOnigatani
AAmatsukaze
LKomatsuyama
NOnikage
WAmatsukaze

4W 3L 1N
 

Maegashira
10

Kuroiwa
 

LHouou
WKaizan
AOotohira
A 
WAraiwa
NOnikage
NUmenotani
LWakashima
WKomatsuyama

3W 2L 2N
 

Maegashira
11

Hokkai
 

LKaizan
WOotohira
WTakanami
LAraiwa
LOozutu
LOnigatani
WInasegawa
LTougarashi
AKotenryuu

3W 5L
 

Maegashira
12

Sotonoumi
 

NAraiwa
WMatsugaseki
DAmatsukaze
WTakanami
WShiranui
AKotenryuu
WTsurugahama
WOnigatani
LUmenotani

5W 1L 1D 1N
 

Maegashira
13

Takamiyama
 

WMatsugaseki
NKomatsuyama
WOnikage
WWakashima
LTsurugahama
LKabuto
LOnigatani
LAmatsukaze
WInasegawa

4W 4L 1N
 

Maegashira
14

Masudagawa
 

LOnigatani
WKotenryuu
LTsurugahama
LOnikage
WTougarashi
DInasegawa
WKabuto
WMatsunokaze
WTakanami

5W 3L 1D
 

WEST

Oozeki
 

Houou
 

WKuroiwa
WOomisaki
WOomatoi
WAtariya
DGenjiyama
WSakahoko
WOoikari
WKyounosato
DKonishiki

7W 0L 2D
 

Sekiwake
 

Kaizan
 

WHokkai
LKuroiwa
DOrochigata
LOomatoi
LSakahoko
LOoikari
DKonishiki
LAtariya
WGenjiyama

2W 5L 2D
 

Komusubi
 

Araiwa
 

NSotonoumi
WOrochigata
WOoikari
WHokkai
LKuroiwa
WKonishiki
WAtariya
WGenjiyama
WKyounosato

7W 1L 1N
 

Haridashi-
Komusubi

Oozutu
 

DOrochigata
WChitosegawa
WAtariya
WOoikari
WHokkai
AAsashio
DGenjiyama
DKonishiki
DSakahoko

4W 0L 4D
 

Maegashira
1

Ootohira
 

WOomisaki
LHokkai
AKuroiwa
DGenjiyama
WKonishiki
WOrochigata
LSakahoko
WOoikari
WAtariya

5W 2L 1D
 

Maegashira
2

Matsugaseki
 

LTakamiyama
LSotonoumi
LGenjiyama
ASakahoko
A 
A 
A 
A 
A 

0W 3L
 

Maegashira
3

Taninooto
 

WChitosegawa
NOomatoi
AWakaminato
LKonishiki
NAsashio
LOomisaki
LKyounosato
LOrochigata
WKoshigatake

2W 4L 2N
 

Maegashira
4

Komatsuyama
 

LTamakaze
NTakamiyama
LAsashio
LOrochigata
LKoshigatake
NKyounosato
WChitosegawa
WOomisaki
LKuroiwa

2W 5L 2N
 

Maegashira
5

Umenotani
 

WWakaminato
WAtariya
WKonishiki
LAsashio
WOoikari
DGenjiyama
NKuroiwa
LSakahoko
WSotonoumi

5W 2L 1D 1N
 

Maegashira
6

Yokoguruma
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
7

Onigatani
 

WMasudagawa
LWakaminato
WKyounosato
WKoshigatake
LChitosegawa
WHokkai
WTakamiyama
LSotonoumi
WOoikari

6W 3L
 

Maegashira
8

Takanami
 

WIwakino
LKonishiki
LHokkai
LSotonoumi
WOrochigata
LKoshigatake
WOomisaki
WOomatoi
LMasudagawa

4W 5L
 

Maegashira
9

Shiranui
 

LKonishiki
LAsashio
LSakahoko
WKyounosato
LSotonoumi
WAtariya
WOomatoi
LKoshigatake
LOrochigata

3W 6L
 

Maegashira
10

Kotenryuu
 

LSakahoko
LMasudagawa
LOomisaki
LChitosegawa
LIwakino
ASotonoumi
A 
LInasegawa
AHokkai

0W 6L
 

Maegashira
11

Amatsukaze
 

LAsashio
LGenjiyama
DSotonoumi
LOomisaki
LOomatoi
AChitosegawa
A 
WTakamiyama
LChitosegawa

1W 5L 1D
 

Maegashira
12

Onikage
 

WOomatoi
LKyounosato
LTakamiyama
WMasudagawa
WOomisaki
NKuroiwa
WTamakaze
NChitosegawa
LIwakino

4W 3L 2N
 

Maegashira
13

Wakashima
 

DGenjiyama
LSakahoko
LTamakaze
LTakamiyama
LAtariya
WOomatoi
WOrochigata
WKuroiwa
LOomisaki

3W 5L 1D
 

Maegashira
14

Tougarashi
 

LKyounosato
LIwakino
LChitosegawa
LTamakaze
LMasudagawa
LTsurugahama
LKoshigatake
WHokkai
LOomatoi

1W 8L
 

banzukegai
 

Ichiriki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
DTamakaze

0W 0L 1D
 

Houou(3)
Oomisaki(Tamaryuu)
Ooikari