1899 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Konishiki
 

WKyounosato
LOrochigata
LTamanoi
AKaizan
A 
A 
A 
A 
A 

1W 2L
 

Oozeki
 

Asashio
 

WMatsugaseki
WTamanoi
WOrochigata
WTaninooto
WKaizan
LAraiwa
LUmenotani
DOozutu
LHouou

5W 3L 1D
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

WYatsurugi
DMatsugaseki
WKaizan
AOrochigata
WAraiwa
LUmenotani
LHouou
WDekiyama
DOozutu

4W 2L 2D
 

Komusubi
 

Genjiyama
 

DOrochigata
LYatsurugi
WMatsugaseki
DUmenotani
WDekiyama
NTaninooto
LOozutu
WHouou
LAraiwa

3W 3L 2D 1N
 

Maegashira
1

Hitachiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
2

Kuroiwa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
3

Wakaminato
 

WDekiyama
LAraiwa
LUmenotani
WYatsurugi
LMatsugaseki
WHouou
LTaninooto
LOnigatani
NKaizan

3W 5L 1N
 

Maegashira
4

Oomisaki
 

DKomatsuyama
NTaninooto
NYatsurugi
LHouou
WUmenotani
NOozutu
LAraiwa
LKaizan
WDekiyama

2W 3L 1D 3N
 

Maegashira
5

Sotonoumi
 

WTsurugahama
LUmenotani
WOnikage
LAraiwa
LHouou
LDekiyama
LKaizan
LTamanoi
WOnigatani

3W 6L
 

Maegashira
6

Koshigatake
 

WAmatsukaze
LKomatsuyama
LHouou
LDekiyama
LTamanoi
LOnigatani
WKyounosato
LYatsurugi
LUmenotani

2W 7L
 

Maegashira
7

Hokkai
 

LOnigatani
WDekiyama
WKyounosato
WTamanoi
WKomatsuyama
LKaizan
WYatsurugi
LUmenotani
NTaninooto

5W 3L 1N
 

Maegashira
8

Inagawa
 

WUmenotani
LHouou
LAraiwa
LKunimiyama
WYatsurugi
DMatsugaseki
WDekiyama
DTaninooto
WTamanoi

4W 3L 2D
 

Maegashira
9

Masudagawa
 

WHouou
WKiryuuzan
LAtariya
LOnigatani
LKyounosato
LTamanoi
LMatsugaseki
LAmatsukaze
LTsurugahama

2W 7L
 

Maegashira
10

Takamiyama
 

NTaninooto
WTsurugahama
WDekiyama
LKomatsuyama
LKunimiyama
WAmatsukaze
LOnigatani
LAraiwa
LKyounosato

3W 5L 1N
 

Maegashira
11

Shiranui
 

LAraiwa
WKaizan
NTaninooto
WMatsugaseki
WMatsunokaze
LKunimiyama
WKomatsuyama
LAtariya
WYatsurugi

5W 3L 1N
 

Maegashira
12

Chitosegawa
 

WKiryuuzan
WKyounosato
LAmatsukaze
NAtariya
DOnigatani
WTsurugahama
LTamanoi
AKomatsuyama
A 

3W 2L 1D 1N
 

Maegashira
13

Taninokawa
 

LKaizan
LKunimiyama
WOnigatani
WKyounosato
LTsurugahama
AKomatsuyama
AKiryuuzan
A 
A 

2W 3L
 

Maegashira
14

Hibikimasu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
15

Itadaki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

WEST

Oozeki
 

Oozutu
 

A 
A 
A 
A 
A 
NOomisaki
WGenjiyama
DAsashio
DSakahoko

1W 0L 2D 1N
 

Haridashi-
Oozeki

Houou
 

LMasudagawa
WInagawa
WKoshigatake
WOomisaki
WSotonoumi
LWakaminato
WSakahoko
LGenjiyama
WAsashio

6W 3L
 

Sekiwake
 

Umenotani
 

LInagawa
WSotonoumi
WWakaminato
DGenjiyama
LOomisaki
WSakahoko
WAsashio
WHokkai
WKoshigatake

6W 2L 1D
 

Komusubi
 

Araiwa
 

WShiranui
WWakaminato
WInagawa
WSotonoumi
LSakahoko
WAsashio
WOomisaki
WTakamiyama
WGenjiyama

8W 1L
 

Maegashira
1

Dekiyama
 

LWakaminato
LHokkai
LTakamiyama
WKoshigatake
LGenjiyama
WSotonoumi
LInagawa
LSakahoko
LOomisaki

2W 7L
 

Maegashira
2

Taninooto
 

NTakamiyama
NOomisaki
NShiranui
LAsashio
WKabuto
NGenjiyama
WWakaminato
DInagawa
NHokkai

2W 1L 1D 5N
 

Maegashira
3

Kaizan
 

WTaninokawa
LShiranui
LSakahoko
AKonishiki
LAsashio
WHokkai
WSotonoumi
WOomisaki
NWakaminato

4W 3L 1N
 

Maegashira
4

Onigatani
 

WHokkai
LKabuto
LTaninokawa
WMasudagawa
DChitosegawa
WKoshigatake
WTakamiyama
WWakaminato
LSotonoumi

5W 3L 1D
 

Maegashira
5

Yokoguruma
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
6

Tamanoi
 

AHitachiyama
LAsashio
WKonishiki
LHokkai
WKoshigatake
WMasudagawa
WChitosegawa
WSotonoumi
LInagawa

5W 3L
 

Maegashira
7

Orochigata
 

DGenjiyama
WKonishiki
LAsashio
ASakahoko
A 
A 
A 
A 
A 

1W 1L 1D
 

Maegashira
8

Kyounosato
 

LKonishiki
LChitosegawa
LHokkai
LTaninokawa
WMasudagawa
WKabuto
LKoshigatake
NInasegawa
WTakamiyama

3W 5L 1N
 

Maegashira
9

Matsugaseki
 

LAsashio
DSakahoko
LGenjiyama
LShiranui
WWakaminato
DInagawa
WMasudagawa
LKunimiyama
WInasegawa

3W 4L 2D
 

Maegashira
10

Yatsurugi
 

LSakahoko
WGenjiyama
NOomisaki
LWakaminato
LInagawa
LMatsunokaze
LHokkai
WKoshigatake
LShiranui

2W 6L 1N
 

Maegashira
11

Komatsuyama
 

DOomisaki
WKoshigatake
LKunimiyama
WTakamiyama
LHokkai
ATaninokawa
LShiranui
AChitosegawa
DMatsunokaze

2W 3L 2D
 

Maegashira
12

Kiryuuzan
 

LChitosegawa
LMasudagawa
LMatsunokaze
LOnikage
LInasegawa
LMidorikawa
ATaninokawa
AKabuto
LTsurunooto

0W 7L
 

Maegashira
13

Tsurugahama
 

LSotonoumi
LTakamiyama
LKabuto
LMatsunokaze
WTaninokawa
LChitosegawa
WInasegawa
WOnikage
WMasudagawa

4W 5L
 

Maegashira
14

Amatsukaze
 

LKoshigatake
LTsurunooto
WChitosegawa
WKabuto
WMidorikawa
LTakamiyama
LKunimiyama
WMasudagawa
WOnikage

5W 4L
 

Maegashira
15

Atariya
 

LKabuto
DTakenokoshi
WMasudagawa
NChitosegawa
WOnikage
DInasegawa
LMatsunokaze
WShiranui
LKunimiyama

3W 3L 2D 1N
 

Araiwa(3)
Dekiyama(Oomatoi)
Hibikimasu
Kuroiwa