1902 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Oozutu
 

WAmatsukaze
WTaninokawa
WOrochigata
WWakaminato
WSakahoko
LInagawa
WHouou
LHitachiyama
DAsashio

6W 2L 1D
 

Oozeki
 

Umegatani
 

WAmagasaki
WAmatsukaze
WTaninokawa
WOrochigata
WInagawa
DSakahoko
WAsashio
WHouou
WHitachiyama

8W 0L 1D
 

Sekiwake
 

Araiwa
 

WAriake
LOrochigata
WOomisaki
WSakahoko
LWakaminato
WAsashio
LHitachiyama
LInagawa
WHouou

5W 4L
 

Komusubi
 

Kunimiyama
 

WInasegawa
WAriake
LWakaminato
WOomisaki
WHouou
LHitachiyama
A 
A 
A 

4W 2L
 

Maegashira
1

Kiryuuzan
 

LWakaminato
WAmagasaki
WInagawa
WHouou
WAsashio
LOrochigata
LSakahoko
WTaninokawa
LInasegawa

5W 4L
 

Maegashira
2

Kaizan
 

LTaninokawa
AKoshigatake
LSakahoko
LAsashio
AHitachiyama
A 
A 
A 
A 

0W 3L
 

Maegashira
3

Taninooto
 

DOrochigata
NInagawa
WAsashio
LHitachiyama
WTaninokawa
WWakaminato
NInasegawa
DSakahoko
WAmagasaki

4W 1L 2D 2N
 

Maegashira
4

Matsugaseki
 

DFujimidake
WHouou
LHitachiyama
LInagawa
DOrochigata
WInasegawa
LWakaminato
WAsashio
LSakahoko

3W 4L 2D
 

Maegashira
5

Komatsuyama
 

NSakahoko
DAsashio
DHouou
DAmagasaki
WAriake
WTaninokawa
LInagawa
LWakaminato
DOrochigata

2W 2L 4D 1N
 

Maegashira
6

Atariya
 

LInagawa
LHitachiyama
LHokkai
AKoshigatake
A 
A 
A 
A 
A 

0W 3L
 

Maegashira
7

Hibikiya
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
8

Onigatani
 

LHitachiyama
LWakaminato
WSotonoumi
DAmatsukaze
WHokkai
AOomisaki
LTaninokawa
DOrochigata
LKoshigatake

2W 4L 2D
 

Maegashira
9

Dekiyama
 

LAsashio
LSakahoko
WKoshigatake
WSotonoumi
WOomisaki
LHouou
NHokkai
WAmatsukaze
LInagawa

4W 4L 1N
 

Maegashira
10

Kyounosato
 

LItadaki
AOomisaki
WAmagasaki
LHokkai
NAmatsukaze
LSotonoumi
WKoshigatake
NInasegawa
DTaninokawa

2W 3L 1D 2N
 

Maegashira
11

Tsurugahama
 

LHouou
AItadaki
LFujimidake
WAriake
LItadaki
LHokkai
WSotonoumi
DAmagasaki
WAmatsukaze

3W 4L 1D
 

Maegashira
12

Matsunokaze
 

LHokkai
LFujimidake
LAmatsukaze
LInasegawa
LKoshigatake
WAmagasaki
LAriake
WSotonoumi
WNishikiyama

3W 6L
 

Maegashira
13

Ootozaki
 

WSotonoumi
WHokkai
DNishikiyama
LTaninokawa
WAmagasaki
LKoshigatake
LOrochigata
DItadaki
LWakaminato

3W 4L 2D
 

Maegashira
14

Shiranui
 

DNishikiyama
ASotonoumi
LItadaki
LMidorishima
LSotonoumi
DAmatsukaze
LAmagasaki
LAriake
LHokkai

0W 6L 2D
 

WEST

Oozeki
 

Hitachiyama
 

WOnigatani
WAtariya
WMatsugaseki
WTaninooto
AKaizan
WKunimiyama
WAraiwa
WOozutu
LUmegatani

7W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WDekiyama
DKomatsuyama
LTaninooto
WKaizan
LKiryuuzan
LAraiwa
LUmegatani
LMatsugaseki
DOozutu

2W 5L 2D
 

Sekiwake
 

Houou
 

WTsurugahama
LMatsugaseki
DKomatsuyama
LKiryuuzan
LKunimiyama
WDekiyama
LOozutu
LUmegatani
LAraiwa

2W 6L 1D
 

Komusubi
 

Inagawa
 

WAtariya
NTaninooto
LKiryuuzan
WMatsugaseki
LUmegatani
WOozutu
WKomatsuyama
WAraiwa
WDekiyama

6W 2L 1N
 

Maegashira
1

Sakahoko
 

NKomatsuyama
WDekiyama
WKaizan
LAraiwa
LOozutu
DUmegatani
WKiryuuzan
DTaninooto
WMatsugaseki

4W 2L 2D 1N
 

Maegashira
2

Wakaminato
 

WKiryuuzan
WOnigatani
WKunimiyama
LOozutu
WAraiwa
LTaninooto
WMatsugaseki
WKomatsuyama
WOotozaki

7W 2L
 

Maegashira
3

Genjiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Orochigata
 

DTaninooto
WAraiwa
LOozutu
LUmegatani
DMatsugaseki
WKiryuuzan
WOotozaki
DOnigatani
DKomatsuyama

3W 2L 4D
 

Maegashira
5

Oomisaki
 

LMidorishima
AKyounosato
LAraiwa
LKunimiyama
LDekiyama
AOnigatani
A 
A 
A 

0W 4L
 

Maegashira
6

Chitosegawa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
7

Taninokawa
 

WKaizan
LOozutu
LUmegatani
WOotozaki
LTaninooto
LKomatsuyama
WOnigatani
LKiryuuzan
DKyounosato

3W 5L 1D
 

Maegashira
8

Amagasaki
 

LUmegatani
LKiryuuzan
LKyounosato
DKomatsuyama
LOotozaki
LMatsunokaze
WShiranui
DTsurugahama
LTaninooto

1W 6L 2D
 

Maegashira
9

Amatsukaze
 

LOozutu
LUmegatani
WMatsunokaze
DOnigatani
NKyounosato
DShiranui
A 
LDekiyama
LTsurugahama

1W 4L 2D 1N
 

Maegashira
10

Koshigatake
 

LOoeyama
AKaizan
LDekiyama
AAtariya
WMatsunokaze
WOotozaki
LKyounosato
LMidorishima
WOnigatani

3W 4L
 

Maegashira
11

Ariake
 

LAraiwa
LKunimiyama
LOoeyama
LTsurugahama
LKomatsuyama
LMidorishima
WMatsunokaze
WShiranui
LFujimidake

2W 7L
 

Maegashira
12

Inasegawa
 

LKunimiyama
LOoeyama
WMidorishima
WMatsunokaze
WFujimidake
LMatsugaseki
NTaninooto
NKyounosato
WKiryuuzan

4W 3L 2N
 

Maegashira
13

Sotonoumi
 

LOotozaki
AShiranui
LOnigatani
LDekiyama
WShiranui
WKyounosato
LTsurugahama
LMatsunokaze
LMidorishima

2W 6L
 

Maegashira
14

Hokkai
 

WMatsunokaze
LOotozaki
WAtariya
WKyounosato
LOnigatani
WTsurugahama
NDekiyama
LOoeyama
WShiranui

5W 3L 1N
 

Umegatani(1)
Umegatani(Umenotani)
Chitosegawa