1904 Natsu-Basho

EAST

Oozeki-
Yokozuna

Umegatani
 

WKoshigatake
WFujimidake
WOoizumi
WTaninokawa
WKabuto
ARyougoku
WKomagatake
LAsashio
DKunimiyama

6W 1L 1D
 

Haridashi-
Yokozuna

Oozutu
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Sekiwake
 

Kunimiyama
 

WOrochigata
LMatsugaseki
WOotozaki
WTsurugahama
ATaninooto
AMidorishima
WAriake
A 
DUmegatani

4W 1L 1D
 

Komusubi
 

Araiwa
 

WOoizumi
WKoshigatake
WFujimidake
WKabuto
NRyougoku
AInasegawa
A 
A 
A 

4W 0L 1N
 

Maegashira
1

Tachiyama
 

WOotozaki
WOrochigata
LAriake
WMidorishima
WAtariya
WKabuto
WAsashio
WKomagatake
WInasegawa

8W 1L
 

Maegashira
2

Taninooto
 

WFujimidake
WOoizumi
WTaninokawa
LRyougoku
AKunimiyama
A 
A 
A 
A 

3W 1L
 

Maegashira
3

Onigatani
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Ariake
 

WKabuto
DTaninokawa
WTachiyama
DKomagatake
WAsashio
WAmagasaki
LKunimiyama
LFujimidake
WAtariya

5W 2L 2D
 

Maegashira
5

Midorishima
 

LTaninokawa
LKabuto
LKomagatake
LTachiyama
A 
AKunimiyama
A 
A 
A 

0W 4L
 

Maegashira
6

Kiryuuzan
 

WAtariya
WNaniwazaki
WKoyanagi
LAsashio
LKomagatake
LTaninokawa
WFujimidake
WKabuto
LAmagasaki

5W 4L
 

Maegashira
7

Tsurugahama
 

AKaizan
LAtariya
LAsashio
LKunimiyama
ATaninokawa
A 
A 
A 
A 

0W 3L
 

Maegashira
8

Tamatsubaki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
9

Kaizan
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
10

Ootozaki
 

LTachiyama
WAsashio
LKunimiyama
DOoizumi
WKoshigatake
WAtariya
LAmagasaki
WInasegawa
LKomagatake

4W 4L 1D
 

Maegashira
11

Matsugaseki
 

LAsashio
WKunimiyama
NKabuto
DAtariya
LKoyanagi
LKomagatake
LInasegawa
LAmagasaki
DTaninokawa

1W 5L 2D 1N
 

Maegashira
12

Matsunokaze
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
13

Komatsuyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
14

Orochigata
 

LKunimiyama
LTachiyama
LArakoma
WNaniwazaki
DInasegawa
LAsashio
WAtariya
WOoizumi
LFujimidake

3W 5L 1D
 

WEST

Oozeki-
Yokozuna

Hitachiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Sekiwake
 

Inagawa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Komusubi
 

Asashio
 

WMatsugaseki
LOotozaki
WTsurugahama
WKiryuuzan
LAriake
WOrochigata
LTachiyama
WUmegatani
A 

5W 3L
 

Maegashira
1

Komagatake
 

A 
A 
WMidorishima
DAriake
WKiryuuzan
WMatsugaseki
LUmegatani
LTachiyama
WOotozaki

4W 2L 1D
 

Maegashira
2

Sakahoko
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
3

Ryougoku
 

A 
A 
A 
WTaninooto
NAraiwa
AUmegatani
A 
A 
A 

1W 0L 1N
 

Maegashira
4

Kabuto
 

LAriake
WMidorishima
NMatsugaseki
LAraiwa
LUmegatani
LTachiyama
WKoyanagi
LKiryuuzan
WOosaki

3W 5L 1N
 

Maegashira
5

Genjiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
6

Ooeyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
7

Inasegawa
 

A 
A 
A 
A 
DOrochigata
AAraiwa
WMatsugaseki
LOotozaki
LTachiyama

1W 2L 1D
 

Maegashira
8

Amagasaki
 

A 
A 
A 
A 
WKyounosato
LAriake
WOotozaki
WMatsugaseki
WKiryuuzan

4W 1L
 

Maegashira
9

Atariya
 

LKiryuuzan
WTsurugahama
WOosaki
DMatsugaseki
LTachiyama
LOotozaki
LOrochigata
LKoyanagi
LAriake

2W 6L 1D
 

Maegashira
10

Taninokawa
 

WMidorishima
DAriake
LTaninooto
LUmegatani
ATsurugahama
WKiryuuzan
LOosaki
NArakoma
DMatsugaseki

2W 3L 2D 1N
 

Maegashira
11

Fujimidake
 

LTaninooto
LUmegatani
LAraiwa
AArimura
WNaniwazaki
WKyounosato
LKiryuuzan
WAriake
WOrochigata

4W 4L
 

Maegashira
12

Koshigatake
 

LUmegatani
LAraiwa
LKyounosato
LOosaki
LOotozaki
AKosakura
A 
A 
A 

0W 5L
 

Maegashira
13

Itadaki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
14

Ooizumi
 

LAraiwa
LTaninooto
LUmegatani
DOotozaki
WOosaki
LNaniwazaki
LArakoma
LOrochigata
LKoyanagi

1W 7L 1D
 

Tachiyama(1)
Genjiyama(Imaizumi), Komatsuyama, Masakari, Masudagawa
Matsunokaze